13 Ekim 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28794

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZEYİLNAME - I

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


Contracts Awarded by QSBS Number: AF-CB1.3


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sancaktepe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZEYİLNAME - I

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğünden:

İhale ilanı 26.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 701 F Tipi Gaz Türbinlerine ait 680 Adet Sabit ve Hareketli Kanat ile 73 Adet Yanma Odası ve Gaz Geçiş Parçası Olmak Üzere Toplam 753 Adet Sıcak Gaz Yolu Parçalarının Rejenerasyonu ihalesine ilişkin olarak ihale dokümanları içinde verilen “Sabit 1” başlıklı bölümün 49 ncu sırasında “20.04.2008” olarak yer alan seri numarası “985 C1 331” olarak değiştirilmiştir.

8574/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 37,70 TL ile en çok 675.118,59 TL arasında değişen; 23.10.2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,77 TL, en çok 67.511,86 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, tekstil eşyası, kumaş, kol saati, ayakkabı, güneş gözlüğü, muhtelif iş ve makine aksam ve parçaları, havi fişek vb. 21 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 24.10.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8466/1-1


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 52,50 TL. ile en çok 379.533,08 TL. arasında değişen; 24/10/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,00 TL, en çok 37.954,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Antika Eşyalar, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, Elektronik Malzeme, Fuar Malzemeleri, Boş Konteyner, Kimyevi Madde,  Bahçe ve Güneş Şemsiyeleri, Pollywood, Oto Aksam ile Parçaları, Orta yağ ve muhtelif giyim eşyasından oluşan 69 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 25/10/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8518/1-1


Contracts Awarded by QSBS Number: AF-CB1.3

Name of Project (include project country)          :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                           :  8033-TU

Bid/Contract Description                                    :  Consultancy Services For Retrofitting Design of Selected Public Buildings In Istanbul (AF-CB1.3)

Scope of Contract                                               :  The Contract Consultancy Services For Retrofitting Design of Selected Public Buildings In Istanbul (AF-CB1.3)

Duration                                                              :  360 days

Publication Date of the Procurement Notice       :  April 26, 2012 (dg market)

Contract Signature Date                                      :  September 18, 2013

Contract Price                                                     :  USD 2,010,000.-

Name of the winning Consultant                        :  Rutherford & Chekene Structural and Geotechnical Engineers (USA) + Ülker Mühendislik Müsavirlik İnsaat ve Sanayi Tic. Ltd. (Turkey) J.V.

Awarded Bidder

Name of evaluated bidder(s):

Rutherford & Chekene Structural and Geotechnical Engineers (USA) + Ülker Mühendislik Müsavirlik İnsaat ve Sanayi Tic. Ltd. (Turkey) J.V.

Technical Score          : 88,26

Financial Score          : 100

Final Score                 : 90,61

Proposal Price            : USD 2,010,000.-

Exclusive of VAT inclusive of other local taxes

Estimated Local Taxes: USD 0. –

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

2,010,000.-

*Converted Price : 3.757.695,00 TL

Name of evaluated bidder(s):

1. Prota Engineering, Design and Consultancy Services Ltd. Company (Turkey)

Technical Score          : 88,74

Financial Score          : 85,46

Final Score                 : 88,08

Proposal Price            : EURO 1,812,977. –

Exclusive of VAT inclusive of other local taxes

Estimated Local Taxes: EURO 0. –

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (EURO)

EURO 1,812,977. –

*Converted Price: 4.396.831,82 TL

Name of evaluated bidder(s):

2. Promer Consultancy Engineering Ltd. (Turkey) + Buehler & Buehler Structural Engineers Inc. (USA) J.V.

Technical Score          : 88,32

Financial Score          : 82,67

Final Score                 : 87,19

Proposal Price            : EURO 1.874.150. –

Exclusive of VAT inclusive of other local taxes

Estimated Local Taxes: EURO 0.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (EURO)

EURO 1.874.150. –

*Converted Price : 4.545.188,58 TL

Name of evaluated bidder(s):

3. Rutherford & Chekene Structural and Geotechnical Engineers (USA) + Ülker Mühendislik Müsavirlik İnsaat ve Sanayi Tic. Ltd. (Turkey) J.V.

Technical Score : 88,26

Financial Score : 100

Final Score : 90,61

Proposal Price : USD 2,010,000.-

Exclusive of VAT inclusive of other local taxes

Estimated Local Taxes: USD 0. –

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

2,010,000.-

*Converted Price: 3.757.695,00 TL

Name of evaluated bidder(s):

4. A.R.S Progetti SPA (Italy) + Servizi di Ingegneria s.r.l. (Italy) J.V. (Sub-Consultants: Miyomoto International (Italy) and Miyomoto International (Turkey))

Technical Score          : 75,50

Financial Score          : 78,36

Final Score                 : 76,07

Proposal Price            : USD 2,565,000.-

Exclusive of VAT inclusive of other local taxes

Estimated Local Taxes: USD 0. –

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

USD 2,565,000.-

*Converted Price : 4.795.267,50 TL

*(May 30, 2013 15:30 local time; EURO 1=TL 2,4252; USD 1=TL 1,8695).

Rejected Bidder(s)

Name of rejected bidder(s):

Not Applicable

Bid price at bid opening:

Not Applicable

Reason(s) for rejection:

Not Applicable

8496/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sancaktepe Belediye Başkanlığından:

1. Aşağıda özellikleri belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre ihale ile satılacaktır. İhale “Meclis Mah. Atatürk Cad. No: 111 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi İhale Salonunda 31.10.2013 Perşembe günü Saat 10.30’da yapılacaktır. Teklife ilişkin mektuplar İhale günü saat 10:00’a kadar verilecektir.

 

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Hisse oranı

İmar durumu

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Sancaktepe

Samandıra

G22A05D3A

8376

8

Tam

Park Alanı, ENH Yapı yasaklı Alan, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı KAKS=0,25-TAKS= Avan Proje*

2960,51

8.000.000,00

240.000,00

 

* İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 740715–11347 sayılı yazı ekindeki imar durum belgesine göre 12.09.2013 tadilat tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 8376 ada 8 parsel, Park Alanı, ENH Yapı yasaklı alan ve Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı TAKS=0,25 – KAKS= Avan Proje lejantında kalmaktadır. Parselin imar durumuna göre yola ve yeşil alana terki vardır. Arsa satışı brüt alan üzerinden gerçekleştirilecektir.

2. İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır. (İdare, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihaleyi sonuçlandırır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.)

3 - Şartname bedeli 750,00 (Yediyüzellilira) TL olup, İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve bu kanunun 74 'ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

6 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

7 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6 - İdare ve istekliler tarafından onaylı  “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale günü saat 10:00’na kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edilmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, son teklif verme saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10 - Satış Bedelinin Ödenmesi: Satış bedelinin tamamı defaten ve nakit olarak ödenecektir.

11 - Taşınmaz üzerinde, dosyada mevcut takyidatlı tapu kaydında haciz şerhleri bulunmaktadır. Mevcut haciz şerhleri ve tapuda ferağa ait tüm işlemler tamamlanıncaya kadar konulması muhtemel haciz şerhleri ile bilumum takyidatlar idare tarafından bedelleri ödenmek sureti ile kaldırılacak olup tapu alıcıya takyidatlarından arî olarak devredilecektir.

İlan olunur.

8446/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığından:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle/Köy

Mevki

Ada

Par.

Cinsi

Yüzölçümü

(M2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Elazığ

Merkez

Aşağıdemirtaş (Holpenk)

-

2629

1

Arsa

10.785,00

Tam

Konut Alanı

(5 Kat)

1.725.600,00

517.680,00

23.10.2013

09:15

2

Elazığ

Merkez

Aşağıdemirtaş (Holpenk)

-

2645

1

Arsa

9.874,00

Tam

Konut Alanı

(5 Kat)

1.579.840,00

473.952,00

23.10.2013

09:30

3

Elazığ

Merkez

Aksaray Mahallesi

-

3562

1

Arsa

15.869,00

Tam

Konut Alanı

(5 Kat)

1.824.935,00

547.480,50

24.10.2013

09:45

 

1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri, geçici teminatları belirtilen taşınmaz malların satış İhalesi ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Hükümet Konağı 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak İsteyen isteklilerin İhale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte İstisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3 -     Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibi döviz.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi uyarınca, İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Posta ile yapılan müracaatlarda İhale saatlerinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - Taşınmaz mallar Katma değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca, satış ve devir İşlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan muaftır.

8 - İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

8556/1-1

İlan olunur.