3 Ekim 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28784

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 68500 KG İMBİSAT CONTASI KAYMA YATAĞI (DOLU MALZEME) ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 350 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TUZLA BELEDİYE HAMAMI PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE HAMAM İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

Tuzla Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERA KONTROL SİSTEMİ SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İKİ ADET 240TB NET (PARİTE VEYA RAID SONRASI) KAPASİTELİ ARŞİV DEPOLAMA SİSTEMİ VE İKİ ADET SAN DİREKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TİGEM KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİNDE TARIM YATIRIMCILARI İLE İŞTİRAK KURULMASINA DAVET İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞIT MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden:


1 ADET PLANÖR ÇEKER UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 68500 KG İMBİSAT CONTASI KAYMA YATAĞI (DOLU MALZEME) ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2013/140081

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  68500 KG İMBİSAT CONTASI KAYMA YATAĞI (DOLU MALZEME) ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi hükmüne göre, istisna kapsamına alınmış olan Kuruluşumuz Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile İhaleye çıkılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 25.10.2013 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman; TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden, doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8241/1-1


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 900,16 TL. ile en çok 27.684,44 TL. arasında değişen; 08/10/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 90,01 TL, en çok 2.768,44 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü, ayakkabı, tişört vs. cinsi 13 (onüç) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/ Antalya adresindeki ihale salonunda 09/10/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8256/1-1


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 350 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/134933

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

                                                     kom3@outlook.com.

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                      :  www.tcdd.gov.tr.

                                                     www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü İhtiyacı Olan 350 Ton Patinaj Kumu Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.10.2013 Çarşamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8004/1-1


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/139078

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Döğer-Afyonkarahisar demiryolu hattı poz bölgesinde 258.000 adet komple küçük yol malzemesinin sökümü ve bağlanması ile sökülen malzemelerin vagonlara yüklenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 24/10/2013 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8220/1-1


TUZLA BELEDİYE HAMAMI PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE HAMAM İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Köyiçi mevkii 40 pafta içerisinde kalan, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 01/08/2013 tarihinde onaylanan, mülkiyeti Belediyemize ait; 40 pafta, 7731 parsel taşınmaza; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e) ve (j) maddeleri gereğince, 15 (onbeş) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile Tuzla Belediye Hamamı yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 22.10.2013 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/ İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 12.500,00-( Onikibinbeşyüz)TL bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Tuzla Belediye Hamamının ilk yıl için işletme bedeli olan 12.000,00-(Onikibin) TL+KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 15 (onbeş) yıllık toplam işletme bedeli olan 684.000,00 –(Altıyüzseksendörtbin)TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 3.600,00-(Üçbinaltıyüz)TL’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat,

H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

İ.  İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek “Yer Görme Belgesi”,

J.  Bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5l/g Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usulle yapılır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 15 (onbeş) yıllık toplam işletme bedeli olan 684.000,00 –(Altıyüzseksendörtbin)TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 - İŞLETME BEDELİNE İLİŞKİN ESASLAR:

 

DÖNEM/YILLAR

YILLIK İŞLETME BEDELİ

TOPLAM SÜRE (YIL)

TOPLAM İŞLETME BEDELİ

YILLIK HESAP DEĞERLERİ

1. ve 3. yıllar arası

12,000.00 TL+KDV

3

36,000.00 TL+KDV

0.01754387

4. yıl ila 6.yıl arası (6. Yıl dahil)

36,000.00 TL+KDV

3

108,000.00 TL+KDV

0.052631579

7.yıl-15. Yıl arası (15. Yıl dahil)

60,000.00 TL+KDV

9

540,000.00 TL+KDV

0.087719299

 

TOPLAM

15

684,000.00 TL+KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 15 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.

8134/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Yeni Adalet Sarayı binasının adliye birimlerinde ve duruşma salonlarında kullanılmak üzere;

22 kalem muhtelif cins ve miktar tefrişat malzemesi;

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, teknik çizimlerine ve ek şartname hususlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.10.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

8257/1-1


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERA KONTROL SİSTEMİ SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İZSU Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı Güvenlik Kamera Kontrol Sistemini teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis (140-TL) veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8258/1-1


İKİ ADET 240TB NET (PARİTE VEYA RAID SONRASI) KAPASİTELİ ARŞİV DEPOLAMA SİSTEMİ VE İKİ ADET SAN DİREKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan FKM veri Merkezi Replikasyon yapabilecek toplam iki Adet 240TB net (parite veya RAID sonrası) kapasiteli arşiv depolama sistemi ve iki adet SAN Direktör hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/10/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8259/1-1


TİGEM KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİNDE TARIM YATIRIMCILARI İLE İŞTİRAK KURULMASINA DAVET İLANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 75.000 dekarlık bir kısmında tarımsal faaliyette bulunulmak üzere Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda, özel sektör tarım yatırımcıları ile ortaklık kurulacaktır.

I - Ortaklık Esasları (YPK Kararları çerçevesinde)

1 - İştirakte bulunulacak şirket türü Anonim Şirkettir.

2 - TİGEM’in iştirakte bulunma oranı % 15 den aşağı % 25 den yukarı olmayacaktır.

3 - Şirket:

a) Tarımsal üretim ve verimliliği artırmak üzere TİGEM’in amaç ve faaliyet konularında üretim yapacaktır. Ayrıca; üretimin gerektirdiği işleme tesisleri kuracak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacaktır.

b) Çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınacak ve ilgili üretim konularında monopolleşmeye meydan vermeyecektir.

4 - TİGEM’e ait tesis ve varlıklar, ayni sermaye olarak konulmaksızın, iştirak edilmek suretiyle kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM’in sermaye katkısı olarak kabul edilecektir.

5 - Kira süresi 30 yıl olacaktır.

6 - Kurulacak iştirakin onayı için ayrıca Yüksek Planlama Kurulu’na müracaat edilecektir.

II - İsteklilerden İstenilen Belgeler

1) Proje hazırlanıp sunulması

2) Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge vermesi

3) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

4) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

5) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi.

7) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

8) Ortaklık konusu işletme ile ilgili şirket ana sözleşmesi, kira sözleşmesi ve diğer belgeleri kapsayan dosyaların alındığına dair belge verilmesi.

9) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.)vermesi.

10) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi.

11) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi.

12) İlan metni, kira sözleşmesi ve şirket ana sözleşmesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.

13) İsteklilerin sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğunun sözleşme yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek TİGEM’e verilmiş olan tüm teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM’in uğradığı zarar varsa hükmen tahsil edilir. Bu tür belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulur.

14) Müteşebbisin tarımsal alandaki faaliyetlerini gösterir belgeler vermesi. (sonuçlandırdığı proje ve iş deneyimleri)

- Yukarıdaki esaslar dahilinde konuyla ilgilenen yatırımcılar, ilgilendikleri işletmenin özelliklerini belirten dosyaları 5.000,- (Beşbin) TL. mukabilinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edebilirler.

- Dosya içerisinde yer alan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesi Yüksek Planlama Kurulunca onaylandığından içeriği ve maddeleri üzerinde yasal zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılamaz. Teklif sahipleri bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

- Dosya almayan yatırımcılar; İşletmede inceleme yapamaz, hazırlayacakları projeler ile sundukları teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Dosya alan talipliler iştirak kurulacak olan Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde proje ve fizibilite çalışmaları yapmak üzere inceleme yapabilirler.

Proje sahipleri, hazırlamış oldukları proje ve fizibilite raporlarını 06/12/2013 günü saat 17:00’e kadar TİGEM genel evrak servisine vermiş veya bu saatte ulaşacak şekilde posta ile göndermiş olacaklardır. Süre uzatımı, zaruret olmadıkça yapılmayacaktır.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 12.07.2010 tarih 2010/T-18 Sayılı Kararları ile TİGEM ana statüsünün 5. Maddesinde sayılan amaç ve faaliyetler doğrultusunda hazırlanacak proje ve diğer tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

III - Değerlendirmeye Esas Kriterler:

A. PROJE

1 - Yatırım Tutarı,

2 - Yatırım termini

3 - Projenin kârlılık ve verimliliği,

4 - Projenin öz kaynakla finansmanı,

5 - İstihdam,

6 - Projenin işletmeye uygulanabilirliği (hayvancılık yatırımlarına öncelik verilecek),

B. Müteşebbisin Mali Yeterliliği ve Moralitesi

C. Müteşebbisin İş Deneyimi

D. Yıllık Kira Bedeli

IV - Diğer Hususlar

a) TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yeterlilik alan teklif sahiplerinden en yüksek puan alan ilk üç kişi ya da firma “Ortaklık adayı” olurlar.  En yüksek puan alan “Ortaklık adayı” ile iştirak kurma çalışmaları başlatılır.

b) Yeterlilik alan ve “Ortaklık adayı” seçilen istekliler, ortaklık projelerinde gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının %1 ini geçici teminat olarak yatırırlar. Bu adaylar, yeterlilik aldıklarının ve ortaklık adayı olduklarının kendilerine bildirilmesinden sonra 15 iş günü içerisinde teminatlarını TİGEM’e vermek zorundadırlar. Teminat olarak;

- Türk Lirası,

- Süresiz banka teminat mektubu kabul edilir.

c) TİGEM’ce yapılan değerlendirmede en yüksek puan alan ortaklık adayı ile Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde (75.000 dekarlık kısım) TİGEM iştiraki ile Anonim Şirket kurma esaslarını belirleyen ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesinin ilgili bölümleri teklif esaslarında doldurularak proje ve diğer ekleri ile birlikte karşılıklı paraf ve imza edilir.

d) TİGEM ile iştirak kurulacak yatırımcı firma ya da şahıs arasında karşılıklı imza ve paraf işleminden sonra, hazırlanan metinler nihai karar için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Yüksek Planlama Kurulu’nun onayından sonra ortaklık adayı yatırımcıya, kira ve anonim şirket sözleşmesine ait gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir. Yatırımcının, bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 15 iş günü içerisinde kuruluş işlemlerine başlaması ve en geç 1 (bir) ay içerisinde şirket kuruluşunu tamamlaması gerekir. Şirket kuruluşunu müteakip, TİGEM’in yazılı talebi üzerine taşınmazın 15 (onbeş) gün içerisinde teslim alınması şarttır. Aksi takdirde teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir ve şirket tasfiye edilerek ortaklık çalışmaları sona erdirilir. TİGEM’in bu işlemlerden doğabilecek zarar-ziyanı Ortaklık Adayından tazmin etme hakkı saklıdır.

e) Davetten başlamak üzere ortaklık kurulması ve işletme taşınmazının devir tesliminin yapılmasına kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yatırımcılara aittir. Herhangi bir şekilde ortaklık kurulamaması durumunda, ortaklık adayı ve diğer talipliler yapmış oldukları masrafların tazmini hususunda TİGEM’den herhangi bir talepte bulunamazlar.

f) Davete icap eden yatırımcılardan projesi ve teklifi, yapılan puanlamada ikinci ve üçüncü olan ortaklık adayları, birinci olan yatırımcı ile herhangi bir nedenle ortaklık kurulamaması halinde sıra ile ortaklığa davet edilebilirler. Bu adaylar için de IV-d maddesindeki süreç aynı şartlarla işletilir.

g) İştirakin tüzel kişilik kazanması ve işletme taşınmazlarının devredilmesinden sonra yeterlilik alan diğer ortaklık adaylarının geçici teminatları iade edilir. Ancak, birinci ortaklık adayı ile Şirketin kuruluş çalışmalarının başlatıldığı süreçte geçici teminatını talep eden ikinci veya üçüncü ortaklık adayları (f) bendinde belirtilen haklarını kaybederler.

h) İştirak şeklinde ortak Anonim Şirket kurma teklifi veren ve TİGEM’le birlikte ortak iştirak kurulmasına Yüksek Planlama Kurulu’nca nihai karar verilen yatırımcı gerçek ya da tüzel kişilerin (ortak girişim ve konsorsiyum kabul edilmez) kurulacak şirketteki sermaye payı % 60’ın altında olamaz.

i) TİGEM, proje ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında firma ya da şahıslardan mali ve ekonomik durumlarının tetkiki amacıyla her türlü bilgi ve belge isteyebileceği gibi gerekli gördüğü diğer konulara ilişkin belgeler de isteyebilir, araştırma yapabilir. Mali durumlarının araştırılmasının istenilmesi halinde onay vermek zorundadırlar.

j) TİGEM dosya alıp teklif veren istekliler ile iştirak kurup kurmamakta serbesttir.

k) Kazımkarabekir Tarım İşletmesi hudut bölgesinde yer aldığından, iştirak kurulacak firma ya da şahıslarca 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun’u ve Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.

l) İştirake açılacak alan krokide belirtilen ve koordinatları verilen 75.000 dekarlık bir araziyi kapsamaktadır.

m) İşletme taşınmazları Karasu ve Aras Nehirlerinin sulak alan etkileşim alanı içinde bulunduğundan her türlü faaliyette 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı ve 26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı resmi gazetelerde yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine uyulması, bu sahada yeni tarım alanı açılmaması şarttır. Arazi üzerindeki diğer sınırlamalar kira sözleşmesinin arazi varlığına ilişkin bölümünde yer almaktadır.

İş bu ilan icaba davet hükmünde olup, şirket kurma çalışmalarının tamamlanması için bir ön teklif toplama mahiyetindedir.

ADRES   :

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel. (0-312) 417 84 70

Faks: (0-312) 425 29 23

8234/1-1


TAŞIT MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca; NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs, (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile tahmini 21.000 Kg. demir, 8.000 Kg. alüminyum, 2.000 Kg. PVC-plastik malzeme ile ihtiyaç fazlası Demirbaş malzeme ve Oto yedek parçaların mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

 

a) Adı

: NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

a) Adresi

: 350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cad. No: 42 NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (384) 213 13 77-78 Faks : 0 (384) 213 39 19

c) Elektronik posta adresi

: nevsehiremniyet@pol.tr

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs, (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile tahmini 21.000 Kg. demir, 8.000 Kg. alüminyum, 2.000 Kg. PVC-plastik malzeme ile ihtiyaç fazlası demirbaş malzeme ve Oto yedek parçalardan oluşmaktadır.

Durumu ve özellikleri (satışı/ mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıtların özellikleri ekte sunulmuştur. Malların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler İdari Şartnamede/Mübadele Şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

FORD TRANSİT CONNECT KOMBİ K210 S.1.8 TDCİ 90 PS A/C (7 Adet) ile Kışlık Oto Lastik (6 Adet)

Durumu ve özellikleri

Yakıt Cinci  : DİZEL

Modeli         : 2013

Donanım    :  Standart Paket -Arka yanlara açılır kanatlı kapı,

Renk            : İdarece belirlenecektir.

Kışlık Lastik : 4 Adet 195*65*15

                      2 Adet 175*65*14

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;

Mübadelede teklif edilen taşıtlar Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Büro Amirliğine adresine teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;

Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otoparkından, Malzemeler Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği deposu, 2000 Evler Hizmet Binası Deposu, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği Adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

: Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 22/10/2013 Günü saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

: 230.842,00-TL

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;

: 230.865,00-TL

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki (en az 6.925,95 TL) geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

sunmaları zorunludur.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 30,00-TL (Otuz Türk Lirası) karşılığında (Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır) aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 22/10/2013 Salı günü saat: 14:00’e kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoparkı adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE MÜBADELESİ YAPILACAK TAŞITLARIN DURUMUNU VE ÖZELLİKLERİ GÖSTERİR TABLO

S. No

CİNSİ

MODEL YILI

MARKASI

PLAKASI

TİPİ

ARAÇ KM.

DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

MOTOR GÜCÜ

DURUMU %

1

Otomobil

1998

ŞAHİN

50 A 0086

BİNEK

238.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1581

20

2

Otomobil

2000

R-19

50 A 0107

BİNEK

387.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1596

15

3

Otomobil

2000

R-19

50 A 0108

BİNEK

166.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1597

15

4

Otomobil

2000

R-19

50 A 0109

BİNEK

338.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1598

20

5

Otomobil

2000

R-19

50 A 0110

BİNEK

506.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1598

25

6

Otomobil

2000

ŞAHİN

50 A 0115

BİNEK

214.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1581

20

7

Otomobil

2000

R-19

50 A 0118

BİNEK

215.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1598

10

8

Otomobil

2000

ŞAHİN

50 A 0117

BİNEK

347.000

Araç çalışır, Motor revizyon istemekte olup masraf gerektirir

1581

20

9

Otomobil

2001

R-19

50 A 0124

BİNEK

339.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1598

15

10

Otomobil

2001

R-19

50 A 0126

BİNEK

307.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup masraf gerektirir

1598

15

11

Otomobil

2001

ŞAHİN

50 A 0132

BİNEK

119.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1581

10

12

Otomobil

2001

R-19

50 A 0133

BİNEK

240.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1598

15

13

Otomobil

2001

R-19

50 A 0134

BİNEK

305.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1598

15

14

Otomobil

2002

ŞAHİN

50 A 0140

BİNEK

274.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

1581

15

15

Kamyonet

1986

DODGE

50 A 0075

KAMYONET

200.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

30

16

MİNİBÜS

1996

FORD

50 A 0017

MİNİBÜS

181.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

15

17

MİNİBÜS

1998

FORD

50 A 0087

MİNİBÜS

220.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

18

MİNİBÜS

1999

FORD

50 A 0094

MİNİBÜS

393.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

19

MİNİBÜS

1999

FORD

50 A 0095

MİNİBÜS

320.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

20

MİNİBÜS

1999

FORD

50 A 0100

MİNİBÜS

950.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

30

21

MİNİBÜS

1999

FORD

50 A 0102

MİNİBÜS

308.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

22

MİNİBÜS

2000

FORD

50 A 0113

MİNİBÜS

340.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

23

MİNİBÜS

2001

FORD

50 A 0121

MİNİBÜS

412.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

24

MİNİBÜS

2001

FORD

50 A 0122

MİNİBÜS

397.000

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

2496

25

25

MOTOS.

1991

HONDA

50 A 0127

MOTOSİKLET

5.983

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

26

MOTOS.

1991

HONDA

50 A 0128

MOTOSİKLET

12.341

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

27

MOTOS.

1991

HONDA

50 A 0129

MOTOSİKLET

7.757

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

28

MOTOS.

1991

HONDA

50 A 0130

MOTOSİKLET

13.238

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

29

MOTOS.

1991

HONDA

50 A 0131

MOTOSİKLET

5.874

Araç çalışır, Ekonomik ömrünü tamamlamış olup hizmette verim alınamıyor

180

10

30

Otomobil

2011

FİAT LİNEA

50 A 0215

BİNEK

 50.000

Araç Hasarlı olup Hurda Durumundadır.

1599

75

8147/1-1


1 ADET PLANÖR ÇEKER UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyacı olan 1 adet PLANÖR ÇEKER UÇAK ALIMI 23 EKİM 2013 ÇARŞAMBA günü Saat:14.00’de KAPALI TEKLİF ALMA usulüyle satın alınacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : (0 312) 303 73 77

8231/1-1