2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28783

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 012 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün ve 1636 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar İlçesi Saray Mahallesi 98103 ve 98107 adalar arasındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8207/1-1

 —————

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 013 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün ve 1637 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar İlçesi Sirkeli Mahallesi 144-370 adalar arasındaki park alanına trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

8206/1-1

 —————

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 014 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün ve 1638 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar İlçesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi 356 - 117 nolu adalar arasındaki park alanına trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.

8205/1-1


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

- Bankalar yeminli murakıp yardımcısı,

- Bankacılık uzman yardımcısı,

- BDDK uzman yardımcısı

kadrolarına, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavıyla meslek personeli alınacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için 22 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10'dur.

A) Sınavın tarihi ve yeri;

Giriş sınavının yazılı aşaması, bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk alanları) için 2 - 3 Kasım 2013 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturum halinde, BDDK uzman yardımcısı için ise 2 Kasım 2013 tarihinde sabah ve tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Cad. No: 4 Beşevler  adresinde yapılacaktır.

B) Sınava başvuruda bulunacak adayların;

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olması,

c) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

ç) BDDK uzman yardımcısı (iletişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren iletişim fakültelerine bağlı bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

2) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) ;

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, bankacılık uzman yardımcılığına (bankacılık alanı) başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunması,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20 veya KPSSP21” puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunması,

c) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” puan türlerinden herhangi birinden en az 75 puan almış olması ve BDDK uzman yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunması,

ç) BDDK uzman yardımcısı (iletişim alanı) için; “KPSSP3 veya KPSSP4" puan türlerinden herhangi birinden en az 75 puan almış olması ve BDDK uzman yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunması,

3) 01/01/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması (01/01/1978 tarih ve sonraki doğumlular),

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi olan 22 Ekim 2013 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması,

gerekmektedir.

C) Yazılı sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı,

Ç) Yazılı sınav konuları;

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

3) BDDK uzman yardımcılığı için;

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),

c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

4) BDDK uzman yardımcısı (iletişim alanı) için;

a) İletişimin Temel Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Kuramları, Uluslararası İletişim, İletişim Hukuku, Türkiye Basın Tarihi,

b) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

D) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

E) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

F) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri "Başvuru Formu"nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en son kayıt yaptıkları formun çıktısını almaları gerekmektedir) alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 22 Ekim 2013 tarihi saat 17:00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere / ANKARA”  adresine elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, en geç 28 Ekim 2013 tarihinde saat 17:00’a kadar Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

8197/1-1


 


 


 


 


 


 

—————


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat : 1 Ulus/ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Modern Türk Şiiri üzerine çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

 

Doçent

1

1

Suç Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

 

Doçent

1

1

Siyasi liderlik ve siyaset psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

4

1

20. ve 21. Yüzyıl aşıklık geleneği üzerine çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Makro ekonomi, para ekonomisi, enflasyon ve ekonomik modelleme konularında çalışmaları olmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Yardımcı Doçent

3

1

Muhasebe bağımsız denetim yerel yönetimlerde finansman ve vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

İslam düşüncesinde varlık felsefesi ve Ahlak felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

3

1

18.-19. yy. Osmanlı Tasavvufu ve mutasavvıfları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

Hadis öğretim teknikleri, hadis-siyaset ilişkisi ve hadislerin fıkhi delaletleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Osmanlı Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Türk Din Musikisi

Doçent

2

1

Müzikoloji alanında Doçentlik ünvanı almış olmak ve bu alanda deneyimli olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

2

1

Termoelektrik konvertörler yardımıyla güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve Kuantum sistemlerinin teorik olarak incelenmesi ve uygulamaları alanlarında çalışmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

Lisans ve doktora derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Hibrit Enerji Üretim Sistemleri ve solar izleyiciler alanında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve doktorası seramik mühendisliği bölümünden almış olmak,   Si3N4 ve gözenekli seramiklerin tasarımı ve karakterizasyonu alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve doktorasını Endüstri mühendisliği bölümünden almış olmak, Yapay sinir ağları, genetik algoritmalar ve süreç planlama konularında çalışmış olmak.  

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Geoistatistik alanında doktora yapmış olmak, Gözenek-geçirgenlik dağılımı ve coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik-Bilgisayar

Doçent

1

1

Cebirsel kodlama teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri konularında çalışmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik-Bilgisayar

Yardımcı Doçent

1

1

Yazılı özgün metinler ve ayrıntılama kuramına ilişkin çalışma yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik-Bilgisayar

Yardımcı Doçent

2

1

Matematik alanında lisans, bilgisayarla uzaktan eğitim konusunda doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak, Antioksidanların kromozomlar üzerindeki etkileri konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

5

1

Gebelikte maternal leptin düzeyi ve endometriosis konularında çalışmaları olmak. İngilizceden A düzeyinde belgesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Çocuk gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak, karaciğer nakil ve alanında uluslar arası proje yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yardımcı Doçent

2

1

Sağlık Hizmetlerinin planlanması ve yönetimi konusunda yurt dışı ve yurt içi eğitim almış olmak ve Tanı ve Tedavi Rehberliği, Hastalık Yükleri ve Maliyetleri, Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

1

Temel immünoloji yüksek lisansı yapmış olmak, Behçet hastalığında genetik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

2

1

Farmakoloji alanında Tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak, Behçet hastalığının farmakogenetiği konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Malign ve benign tiroid nodüllerinde elastosonografik çalışması mevcut olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Nörobruselloz, tatarcık humması ve HIV/AIDS hastalıkları ile ilgili ve sağlık çalışanlarının sağlığı konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

 

Yardımcı Doçent

2

1

Fizyoterapi lisans mezunu olmak, odyoloji ve konuşma bozuklukları doktorası yapmış olmak, bilgisayarlı dinamik posturografi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

 

Yardımcı Doçent

3

1

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak, normal işitmeye sahip kişilerde logon stimulus kullanılarak yapılan vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (VEMP testi) konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Sosyal destek, özürlülük alanı ile özel eğitimde proje ve çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

 

Yardımcı Doçent

3

1

Sporda marka bilinci konusunda doktora yapmış olmak. Okullarda beden eğitiminin gerçekleşme düzeyi konusunda çalışmaları olmak

Duyurulur.

8235/1-1