17 Eylül 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28768

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin onaylı suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ve varsa yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

MÜRACAAT TARİHİ; Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Biyokimya

Doçent

1

1

Enzim Saflaştırılması ve Kinetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Pediatrik Patoloji ve Hematopatoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

Yeni Türk Dili ve Tarihi Türk Lehçeleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

 

Doçent

1

1

Turizm Pazarlaması, Halkla İlişkiler ve STK’lar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

2

Finansal Krizler ve Opsiyon Fiyatlamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik / Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent

1

3

Depresyonlu hastalarda ilaç uyumu ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doçent

1

3

Sezeryan sonrası multimotal uygulamaların gastro intestinal sisteme etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yrd. Doçent

1

3

Spor Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yrd. Doçent

1

3

Anatomi alanında doktoralı ve Columna Vertebralis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

7806/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

AĞUSTOS 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

Firma Ünvanı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Tataş Otomotiv ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

TS 12047

35-HYB-1961

05.08.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Ankor Ev Tipi Dik. Mak. İth. İhr. Dah. Tic. Ltd. Şti.

TS 10079

35-HYB-215

05.08.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Promer Bilgisayar İmal ve Yaz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12498-

TS 13149-

TS 13993

35-HYB-1896

05.08.2013

Firma İsteği

O.Y.S. Makina İnşaat Turizm Taşımacılık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12887

35-HYB-2229

26.08.2013

Firma İsteği

Halil Canıtez-Canıtez Elektronik

TS 10956-

TS 12713

35-HYB-1993

06.08.2013

Firma İsteği

7771/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME VE İPTAL İLANI

12/9/2013 tarih ve 28763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanın 4. satırında yer alan İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelama Anabilim Dalındaki 2 (iki) adet olan profesör sayısı “1” adet olarak, 26. satırında yer alan Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent açıklama kısmı “doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak” şeklinde değiştirilmiştir. 17. satırda yer alan Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 (bir) adet doçent alım ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

7773/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Refraktif Cerrahi (Excimer Lazer) konusunda deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

1

Diyabet-metabolik sendrom konusunda çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Akciğer kanseri konusunda çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) eğitimi almış olmak

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuklarda internet bağımlılığı ve tedavisi konusunda çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Yrd.Doç.

1

Tıbbi genetik laboratuvar deneyimi olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve tıpta uzmanlık eğitimini yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik

Yrd.Doç.

1

Matematik Eğitiminde teknoloji kullanımı konusunda çalışması olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Gitar Eğitimi alanında çalışması olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Çalgı Eğitimi alanında çalışması olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doç.

1

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda çalışması olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

 

Yrd.Doç.

1

Kök hücreler ve doku mühendisliği alanında çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

1

 

Almus Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

 

Yrd.Doç.

1

Bitki hücre kültürü alanında çalışması olmak.

7774/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Kad.

Der.

Adet

Kad.

Der.

Adet

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

 

 

5

1

Alanında doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 

 

4

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı'na Doktora yapmış olmak

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

 

 

5

1

İslamofobi ve medeniyetler çatışması konusunda doktora yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

2

1

Alanında doktora yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar

 

 

1

1

Antepfıstığı sulama konusunda doktora yapmış olmak

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

 

 

5

1

Tıbbi bitkiler alanında doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

5

1

Alanında doktora yapmış olmak

7772/1-1