1 Eylül 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28752

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara 6. İcra Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 6. İcra Dairesi Başkanlığından:

Dosya No   : 2012/122 Talimat

Alacaklı      : TC Ziraat Bankası A.Ş. Akyurt Şubesi

Vekili         : Av. Osman Tolgay Dinler

Borçlu        : Nesimioğulları Karo Pey. İnş. Malz. Eml. Bes. San. Tic. Ltd. Şti.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara Pursaklar, 1568 Ada 2 Parselde kayıtlı Ormanlık Mah. (Saray Cumhuriyet), Mehtap Sk. Hilal Apt. 7/13 nolu dükkan, binanın zemin kat ön cephesinde bulunmaktadır. Dükkanın zemin kat iç kısmında merdivenlerle inilen deposu bulunmaktadır. Dükkan kısmı 18,00 M2, depo kısmı 86 M2 olmak üzere toplam 104 M2 kullanım alanlı taşınmaz.

Adresi              : Saray Cumhuriyet Mah. Mehtap Sokak Hilal Apt. 7/13 nolu dükkan

Yüzölçümü       : 720.00 m2

Arsa Payı         : 62/720

İmar Durumu   : Kayıtlardaki gibi

Kıymeti             : 80.000,00 TL.

KDV Oranı      : % 18

1. Satış Günü   : 24/09/2013 günü 14:30 – 14:35 arası

2. Satış Günü   : 24/10/2013 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri         : Adliye Sarayı 1 Nolu Mezat Salonu

Borçlu şirket tüm aramalara rağmen bulunamamış, satış ilanı tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de İlanen Tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

7389/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut SABAHİ'ye "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.08.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal CIĞIZ'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.07.2014 tarihinde son bulacaktır.

7397/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Denizaltı Eğitim Merkezi Amiral Vehbi Ziya Dümer Eğitim Vakfı, Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/8/2012 tarihinde kesinleşen, 19/6/2012 tarih, E: 2012/192, K: 2012/328 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7391/1-1