23 Ağustos 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28744

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

PTT Genel Müdürlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

 

STAJYER HAVA TRF. KONT.

ASİSTAN HAVA TRF. KONT.

ATATÜRK HV.LİMANI

16

 

ADANA HV.LİMANI

7

 

MİLAS/BODRUM HV.LİMANI

6

 

ESENBOĞA HV.LİMANI

10

 

ERZURUM HV.LİMANI

5

 

ŞANLIURFA-GAP HV.LİMANI

6

 

AĞRI HV.LİMANI

6

2

ADIYAMAN HV.LİMANI

4

 

BURSA-YENİŞEHİR HV.LİMANI

1

 

ÇORLU HV.LİMANI

4

2

ÇANAKKALE HV.LİMANI

1

 

ERZİNCAN HV.LİMANI

2

 

SİVAS HV.LİMANI

3

 

KARS HV.LİMANI

4

 

MARDİN HV.LİMANI

2

 

SİNOP HV.LİMANI

1

 

VAN HV.LİMANI

7

2

SABİHA GÖKÇEN HV.LİMANI

5

 

GAZİ PAŞA HV.LİMANI

4

 

IĞDIR HV.LİMANI

2

1

BİNGÖL HV.LİMANI

 

2

ŞIRNAK HV.LİMANI

5

2

YÜKSEKOVA HV.LİMANI

5

1

T O P L A M

106

12

7146/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İslami Hizmetler Vakfı, Ortaköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/6/2013 tarihinde kesinleşen, 24/5/2013 tarih, E: 2013/9, K: 2013/224 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

7215/1-1


 

—— • ——


 

—————


 


 


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi/

Derece

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

DOÇENT

1 (1)

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

DOÇENT

1 (1)

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ FELSEFE BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

FELSEFE TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (1)

ORTAÇAĞ TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (1)

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYET TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

KÜTÜPHANECİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

ARŞİVCİLİK ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK (ORTAÇAĞ VEYA YENİÇAĞ TARİHİ A.B.D. DOKTORA YAPANLARDA BAŞVURABİLİR)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

FİZİKİ COĞRAFYA ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

BÖLGESEL COĞRAFYA

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

BÖLGESEL COĞRAFYA ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

KİMYA EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (1)

TARİH EĞİTİMİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİ ALANIDA ÇALIŞMALARI OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1 (3)

 

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

DOÇENT

1 (1)

BANACH VEKTÖR ÖRGÜLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASİ TARİH

YARDIMCI DOÇENT

1 (5)

YAKIN DÖNEM BALKAN TARİHİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

7219/1-1