23 Ağustos 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28744

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


250.000 TON (TANE BOYUTU 0-40 MM. ARASI) KİREÇTAŞINI TEMİN ETME İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PP LAMİNELİ + PE (KOLEMANİT) BİG BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


4 ADET ARAÇ KİRALANACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


VAKUMLU JELLİ TÜP 8-10 ml İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’NDA İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından:


PORTATİF OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


REAKSİYON TANKI REVİZYONU VE ISITMA SİSTEMİ OTOMASYONU YAPTIRILARAK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM KOMPLE PONTOGRAF VE PANTOGRAF YEDEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


35 İŞÇİ İLE PUANTÖRLÜK HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE HİZMET ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


İMALATI YAPILACAK DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE “20 ADET KAMERA İZLEME SİSTEMİ (CCTV)” SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN TAMİR VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Millî Savunma Bakanlığından:


ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:


GÜNEYKENT MAHALLESİ 216 NOLU CADDE ÜZERİNDE BULUNAN ŞAHİNBEY PARKI İÇERİSİNDEKİ TESİSLER BÜTÜN OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


250.000 TON (TANE BOYUTU 0-40 MM. ARASI) KİREÇTAŞINI TEMİN ETME İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı ocağından, Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) Teknik Şartname esaslarına göre 250.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin etme işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2013/111811

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının 

Görülebileceği İnternet Adresi      :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı ocağından, Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) Teknik Şartname esaslarına göre 250.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin etme işidir.

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA)

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyder pey 1 (bir) Yıl süreyle

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  12.09.2013. 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir. Banka Iban Numarası: VAKIFBANK Yatağan Şubesi TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69

İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 12.09.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır

7134/1-1


PP LAMİNELİ + PE (KOLEMANİT) BİG BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, 5.000 Adet PP Lamineli + PE (Kolemanit) Big Bag Torba Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır.

İhale Kayıt No                        :  2013 / 115180

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b)Telefon-Faks Numarası       :  0 274 461 34 00 - 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi      :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale konusu işin

Niteliği, Türü ve Miktarı         :  İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen, 5.000 Adet PP Lamineli + PE (Kolemanit) Big Bag Torba Satın Alımı İşi

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören / ANKARA Tel : 0 312 294 20 00 )

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 04.09.2013 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati: 04.09.2013 - 14.00

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.1.5 İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7220/1-1


4 ADET ARAÇ KİRALANACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere sürücüsüyle birlikte 4 adet Araç Kiralama işi-Hizmet Alımı

İhale kayıt numarası                            :  2013/115664

1-İdarenin                                          

a) Adresi                                             :  Bursa Cad. No : Bila 43900 Tunçbilek-Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası                :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi                    : ttermiks@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                          : www.euas.gov.tr       www.tutes.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  4 adet Araç (1 Adet Çift Kabinli (Açık Kasa) Pick-Up-2 Adet Çift Kabinli Pick-Up)-1 Adet Araç üstü Teleskopik Platformlu (Sepet Tertibatlı) Kamyonet Kiralama işi-Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                       :  2 yıl (24 ay) süreli

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  13.09.2013– 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, geçici teminat mektubu, yeterlilik belgeleri, vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve teknik şartnamede istenilen belgeler teklifler kapsamında sunulmalıdır.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.2. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen araca ait belgeler,

teklif kapsamında sunulacaktır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.3.1. Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen dönemsel nitelikli araç kiralama hizmet alımı işleri.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20,00-TL (Yirmi-Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu Hizmet Alımı ihalesinde Kısmi Teklif verilebilir.

14 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

15 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamelerindeki hükümler aynen geçerlidir.

7243/1-1


VAKUMLU JELLİ TÜP 8-10 ml İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 -  Kurumumuzun ihtiyacı olan 700.000 adet Vakumlu Jelli Tüp 8-10 ml alınması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.09.2013 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.09.2013 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

7223/1-1


ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’NDA İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından:

1 - Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Arifiye mahallesi, 2071 ada, 200 parsele kayıtlı taşınmaz üzerine iş merkezi inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstiklal Mah İki Eylül Cad. No: 4/6 Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresindeki Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığımızdan 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 25 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Muhasebe Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 26 EYLÜL 2013 günü saat 17:30’da Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7224/1-1


PORTATİF OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Portatif optik emisyon spektrometre 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/112482

Dosya No                                  :  1321538

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          : Portatif optik emisyon spektrometre (1 adet)

b) Teslim yeri                            :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBAR ŞEFLİĞİDİR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10.09.2013 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1- CE belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.09.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7205/1-1


YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında kullanılmak üzere yedek parça temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/111755

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001             Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında kullanılmak üzere 120 Kalem yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  17/09/2013 - 15. 00

d) Dosya no                               :  243-KÇLİ/2013-0533

4 - İhaleye ait dökümanlar;

Çan’da,  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL’dir. (Posta yoluyla 60.00TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 17/09/2013 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7073/1-1


REAKSİYON TANKI REVİZYONU VE ISITMA SİSTEMİ OTOMASYONU YAPTIRILARAK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılan 1 adet reaksiyon tankının; mekanik salmastra, mil, redüktör, motorunun yenilenmesi ve otomasyon sistemi kurulması işi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

7179/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00 TL ile en çok  141.092,22 TL arasında değişen; 04.09.2013 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL ile en çok 14.109,22 TL  arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulan  paket çay, siyah çay ve toz şeker, muhtelif araç aksamı, muhtelif fermuar başlığı, muhtelif  iç lastik, adi çakmak,  boş tüp, muhtelif marka av tüfeği ile aksam ve parçaları, av tüfeği fişeği,  cep telefonu bataryası, hurda bakır , ayakkabı, muhtelif ısıtıcı, ip, cep telefonu, muhtelif giysi, LCD Televizyon, saat, nargile şişesi ve üst aksamı, at arabası, mangal kömürü , muhtelif bilgisayar malzeme ve aksamı, fermuar, süs boncuğu, elektrikli ısıtıcı cinsi 81 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 05.09.2013 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr  internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile  Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

7074/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)'ye ait; İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No adresinde yer alan brüt 142 m2 Yüzölçümlü taşınmaz İdare tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Tanıtım Dokümanı ve

İhale şartları Belgesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası)

50 TL (Elli Türk Lirası)

24.09.2013

 

1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

3. Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Türk Lirası veya

b) Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

4. Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartlan Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 no.lu (D3AN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, "İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu Taşınmazına ilişkin İhale Şartlan Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 23/08/2013 Cuma Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.

5. İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6. Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 24/09/2013 sah günü saat 14:00'e kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:32 34425 Karaköy/İSTANBUL

TEL:0212 251 62 22/ Faks:0212 -251 59 85

www.tdi.gov.tr

6994/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM

KOMPLE PONTOGRAF VE PANTOGRAF YEDEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/113295

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  6 Kalem Komple Pantograf ve Yedek Malzemesi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/10/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7117/1-1


35 İŞÇİ İLE PUANTÖRLÜK HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE HİZMET ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2013/114175

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü / Atatürk Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0232 463 16 00 / 391 - Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi                  :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı     :  35 İşçi 3 Ay Süre İle Puantörlük Hizmeti Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.09.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 100.00 ( Yüz) TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7207/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi, 7276 ada/1 parsel, 7277 ada/1 parsel ve 7287 ada/1 parselde bulunan Konut Alanı arsasına (1+1) 160 Adet, (2+1) 120 Adet ve (3+1) 432 Adet "Kat Karşılığı İnşaat Yapımı", 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi a bendi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 19 Bloktan oluşan inşaat yapılacaktır.

1 - İhale 10/09/2013 Salı günü saat 14.00’te Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) İhale şartnamesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacağı, ekli örneğine uygun teklif mektubu ve teklifini belirtir pay puan cetveli,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İhale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı geçici teminat,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) 2013 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti)

j) 2013 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j). bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir

n) İsteklinin, Kocasinan Belediyesi’ne vermeyi önereceği daire sayısına tekabül edecek inşaat alanı kadar benzer iş yaptığını belirten belgeler (yapı kullanım izin belgeleri).

3 - Şartname bedeli 500.00 TL olup bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

4 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü İhale Kalemi’nden temin edilebilir.

5 - Son müracaat tarihi 10/09/2013 Salı günü saat 14.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü İhale Kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

Açıklama

Ahievran

Mah.

7276

1

5.992,12

53,894,477.00 TL

1,616,834.31 TL

4 Blok  1+1 Daire

160 adet (77 m²)

7277

1

  6.189,00

3 Blok  2+1 Daire

120 adet (100 m²)

7287

1

29.276,17

12 Blok 3+1 Daire

432 adet (136 m²)

7206/1-1


İMALATI YAPILACAK DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE “20 ADET KAMERA İZLEME SİSTEMİ (CCTV)” SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/114907

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20 Adet Kamera İzleme Sistemi (CCTV)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13.09.2013 günü, saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7204/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN TAMİR VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı, aşağıda teknik özellikleri belirtilen Alçak Basınç Türbin Rotorunun tamir ve bakımı ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerinin yapılarak hazır vaziyette teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı            :  Alçak Basınç Türbin Rotorunun Tamir ve Bakımı.

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) İşin Süresi                             :  Rotorun Yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren 210 takvim günüdür.

c) Dosya No                              :  21 SEAŞ 13/109 2013/112103

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  09.09.2013 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 200,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 200,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 09.09.2013 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL veya döviz üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - Teknik şartnamenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerine şartnamedeki sıraya göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış “şartnameye uygunluk belgesi”

9.1. İstekli ve/veya imalatçıya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslını veya noter onaylı sureti ile İstekli, imalatçı değil ise imalatçı firmanın temsilcisi olduklarına dair temsilcilik belgesini veya imalatçı firmadan alacağı ihale konusu işin şartnameye uygun olarak imal edilerek kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş belgeyi vereceklerdir.

9.2. İstekli ve/veya İmalatçıya ait en az 150 MW gücünde enerji santralı buhar türbini imalatı ve dinamik balansı veya tamiratı ve dinamik balansı işini yaptıklarına dair referansları

9.3. İstekliler, tamir ve bakımı yapılacak Alçak Basınç Türbin Rotoru ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerini yapacağı fabrika/fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

7217/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1. “SİVRİHİSAR HAVA MEYDANI ANA PİSTİN YENİLENMESİ VE MUHTELİF RESTORASYON İŞLERİNE AİT B TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

2. “YENİŞEHİR HAVA MEYDANI KAPLAMALI SAHALARIN YENİLENMESİ B TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

3. “ANTALYA TANK ÇİFTLİĞİ İLE ANTALYA HAVA ALANI ARASINA 10" AKARYAKIT BORU HATTI BAĞLANTISI YAPILMASI PİD+KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (b) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAMELER ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

a. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN İSTEDİKLERİ ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 09:30-11:00 SAATLERİ ARASINDA BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 18 EYLÜL 2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

b. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR. (DİLEKÇE, VEKALETNAME İLE BİRLİKTE)

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

7216/1-1


ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Hizmet Binası Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                    :  2013/111767

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çetin Emeç Bulvarı No:5 06460 DİKMEN ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  3124800810 - 3124800945

c) Elektronik Posta Adresi            :  ihalesube@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi        :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                          :  Ankara İli

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                 :  Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  17.09.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Boru iskele takımı 1 3000 m2

Yük Asansörü 2 300 k

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) Üst Yapı (Bina Grubu işlerden III. Gruptaki işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnş. Müh. veya Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası)karşılığı İhale Döküman Bedeli olan 500,00-TL’nin Tunus Cad. No:33 Kavaklıdere/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmasını müteakip Saymanlıktan alınan makbuz karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Kat:5 Oda No.508 Dikmen /ANKARA adresinden alınabilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Kat:5 Dikmen/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

7242/1-1


GÜNEYKENT MAHALLESİ 216 NOLU CADDE ÜZERİNDE BULUNAN ŞAHİNBEY PARKI İÇERİSİNDEKİ TESİSLER BÜTÜN OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

MADDE 1. Tanımlar

Bu şartnamede yer alan;

Belediye: Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi’ni,

İdare: Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi’ni,

İstekli; Şartname ve eklerini kabul ederek ihaleye katılan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Kiracı: İhale neticesinde işletmeyi alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Tesisler: Şahinbey Parkında kiraya verilen işletmeleri, İfade eder.

MADDE 2. Açıklama ve İhalenin Türü

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şahinbey Parkı içerisinde yer alan;

1 – Çarşı binaları

2 – Amfi tiyatro ve restaurant

3 – Kafeteryalar

4 –Miniatürk

5 – Teleferik

6 – Dağ kızağı

7 – Tuvaletler

8 – Büfeler

9 – Lunapark alanı 

Tesisler bütün olarak 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü İhale yoluyla 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecektir.

MADDE 3. İhalenin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat

3.1. Bir (1) yıllık muhammen kira bedeli 840.000,00 (Sekizyüzkırkbin) TL+ KDV’dir.

3.2. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler 5 (beş) yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

3.3. Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

MADDE 4. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler dosyaya konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.1. İç Zarf

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

1 - Teklif Mektubu,

2 - İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi ) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

4.2. Dış Zarf

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

1 - Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

2 - Şartnamede belirtilen geçici teminat miktarının ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

3 - Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, varsa faks ve e-posta adresi,

4 - Türkiye’de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz edilecek),

5 - Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak),

6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7 - İsteklinin veya vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

8 - Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden).

9 - Nüfus cüzdan fotokopisi,

10 - Vekaleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

11 - İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

12 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

13 - Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler;

5 yıllık Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya gayri nakit kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

14 - Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır. (Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

MADDE 5. Başvuru Yeri, Şartname Bedeli ve Evrakların Teslim Yeri

5.1.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 04/09/2013 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar sıra alındılar karşılığında şartnamede istenilen belgelerin olduğu dosyayı, Emlak İstimlak Müdürlüğüne elden vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5.2. İhale şartnamesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 500,00 (BeşYüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

MADDE 6. İhale Tarihi ve Yeri

İhale 04/09/2013 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale iştirak edeceklere duyurulur

7072/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 13 (Onüç) Adet Jeotermal Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Serban Kasabası, 4849,46 hektar alana sahip, K24-c1, K24-c4, K24-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 131 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

261540

269715

268455

259330

Yukarı (X)

4280710

4282100

4276055

4275065

 

2) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Alagöz Köyü, 4866,49 hektar alana sahip, K24-d3, K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 132 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

245615

254280

256290

247635

Yukarı (X)

4267745

4273190

4269500

4262980

 

3) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Güneysaray - Tabaklar Köyü, 3799,67 hektar alana sahip, J26-d3, J26-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 170 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

333750

337226

336000

338200

346500

347000

331000

Yukarı (X)

4323200

4323852

4321800

4320600

4320500

4318600

4319000

 

4) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Elhan – Kuruca Köyü, 3971,37 hektar alana sahip, J26-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 171 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

343955

346958

348250

341900

341039

341340

340841

Yukarı (X)

4323085

4323487

4320600

4320600

4324568

4324625

4329344

 

 

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

343600

344942

Yukarı (X)

4331000

4327995

 

5) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Kurudere – Başkonak Köyü, 4991,3 hektar alana sahip J26-d3, J26-d4, K25-b2, K26-a1, K26-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 172 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

335100

343000

334500

332350

329300

326350

335100

Yukarı (X)

4318700

4318600

4309850

4309770

4304400

4306250

4312470

6) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi Yeşilhisar Kasabası (Ahırhisar) - Çalca Köyü, 3165,04 hektar alana sahip, K23-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 181 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

752558

760027

760288

756972

752888

Yukarı (X)

4289196

4289259

4285041

4284985

4284902

 

7) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Yeşilhisar Kasabası (Ahırhisar Köyü), 1709,78 hektar alana sahip, K23-c2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 182 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

756972

757054

753144

752888

Yukarı (X)

4284985

4280785

4280562

4284902

 

8) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Çalca - Yağcı Köyü, 1952,5 hektar alana sahip, K23-c2, K24-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 183 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

760288

242993

242989

760263

Yukarı (X)

4285041

4285120

4281003

4281082

 

9) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Çalca Köyü 1331,55 hektar alana sahip, K23-c2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 184 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

760263

757054

756972

760288

Yukarı (X)

4281082

4280785

4284985

4285041

 

10) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Saltık Köyü 3755,3 hektar alana sahip, L23-b2, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 289 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

757860

757120

757780

243640

245766

246083

244000

Yukarı (X)

4262300

4262300

4264300

4264180

4263725

4263041

4262000

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

239000

239251

761400

761500

759480

757750

757200

Yukarı (X)

4262000

4260996

4260950

4260200

4261100

4258500

4259400

 

 

15.Nokta

16.Nokta

17.Nokta

Sağa (Y)

756250

754300

757980

Yukarı (X)

4258200

4257900

4261660

 

11) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 1,43 hektar alana sahip, K24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 301 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

272000

272000

271884

Yukarı (X)

4309336

4309090

4309231

 

12) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi Çalışlar Köyü 1700- hektar alana sahip, K25-a3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 148 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

304000

304000

301000

301000

299000

299000

Yukarı (X)

4304000

4301000

4301000

4300000

4300000

4304000

 

13) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi 100- hektar alana sahip, L24-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 208 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

261000

262000

262000

261000

Yukarı (X)

4260000

4260000

4259000

4259000

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.

NO

İLÇE

KÖYÜ

KASABASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL

(¨)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(¨)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

SİNANPAŞA

SERBAN

4849,46

100.000,00

3.000,00

04/09/2013

14.00

2

SANDIKLI

ALAGÖZ

4866,49

100.000,00

3.000,00

04/09/2013

14.00

3

EMİRDAĞ

GÜNEYSARAY-TABAKLAR

3799,67

71.500,00

2.145,00

04/09/2013

14.00

4

EMİRDAĞ

ELHAN-KURUCA

3971,37

74.750,00

2.242,50

04/09/2013

14.00

5

EMİRDAĞ

KURUDERE-BAŞKONAK

4991,3

93.250,00

2.797,50

04/09/2013

14.00

6

HOCALAR

YEŞİLHİSAR -ÇALCA

3165,04

59.600,00

1.788,00

04/09/2013

14.00

7

HOCALAR

YEŞİLHİSAR

1709,78

32.200,00

966,00

04/09/2013

14.00

8

HOCALAR

ÇALCA-YAĞCI

1952,5

36.750,00

1.102,50

04/09/2013

14.00

9

HOCALAR

ÇALCA

1331,55

25.400,00

762,00

04/09/2013

14.00

10

SANDIKLI

SALTIK

3755,3

100.000,00

3.000,00

04/09/2013

14.00

11

MERKEZ

BAYRAMGAZİ

1,43

50.000,00

1.500,00

04/09/2013

14.00

12

İSCEHİSAR

ÇALIŞLAR KÖYÜ

1.700

25.400,00

762,00

04/09/2013

14.00

13

SANDIKLI

---

100

50.000,00

1.500,00

04/09/2013

14.00

1 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

2 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

3 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      04/09/2013 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

4 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

5 - İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

7170/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ ANTALYA

c) Telefon numarası: 310 58 58-311

d) Faks numarası: 339 00 53

e) e-mail: www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ

2 - İhalenin Konusu:

2.1 Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 18/07/2013 tarih ve 4668 sayılı Olur' ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) ..10./.09../2013  tarihinde listede belirtilecek saatte  2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

İhale tarihi:..10../..09../2013

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Prs

No

İmar Durumu

Yapı

Yüksekliği

Özelliği (Emsal)

Alanı

(M2)

Prs. Hissesi

İhale Saati

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

%10 (TL)

1

GAZİ

(Sütçüler)

27723

1

TİCARİ

max=Serbest

1,20

8775.00

TAM

14:20

10.968.750.00

1.096.875.00

 

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat,

c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

d) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

l) Şartname alındı makbuzu.

4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünde görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

7212/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmaz malın satış ihalesi 10/09/2013 günü saat 11.30'da yapılacaktır.)

Dosya No

İlçesi

Mahalle/Köy

Sokak/Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (M2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

34230102817

Şişli

Ortaköy

(Esentepe) Mah.

Villa Cad.

36

1229

45

392

Tam

Müfrez Arsa

8.451.520,00

2.535.456,00

Şartnamede belirtilmiştir.

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Şartnamesinde satış sonucu elde edilecek gelirin özel ödenek kaydedileceği belirtilen taşınmazların bedeli sertifika ile ödenemez.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6960/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait, 1-11 sıra nolu, 11 (onbir) adet taşınmaz malın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 05.09.2013 Perşembe günü Saat 10:00 itibarıyla başlayarak sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Pafta/Ada/

Parsel

Cinsi

Alanı m2

İmar Durumu

Muhammen

Bedel/TL

Geçici

Teminat

% 3 /TL

1

Silivri

Alipaşa

2530 Parsel

Tarla

11.250,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2530 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Park ve Yol, kısmen Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanında kalmaktadır. Bu alanlar için maksimum yapılaşma Emsal=0.05’i geçemez. Bu alanlarda minimum ifraz şartı 5000 m2 ve minimum cephe 40 metredir. Söz konusu parselde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

1.856.250,00

55.687,50

2

Silivri

Alipaşa

2532 Parsel

Tarla

938,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2532 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ticaret+Hizmet Tesis Alanında kalmaktadır. Maksimum emsal=1.20 ve minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1500 m2 dir. Parsel cephesi 25 metre, Parsel derinliği 35 metre’ den az olamaz. Ön bahçe, bahçe mesafesi 10 metre, yan bahçe mesafesi 5 metre ve arka bahçe mesafesi 10 metre’ den az olamaz. Yapı yüksekliği 30.50 metre’yi aşamaz. Söz konusu parselde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

154.770,00

4.643,10

3

Silivri

Alipaşa

2533 Parsel

Tarla

938,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2533 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ticaret+Hizmet Tesis Alanında kalmaktadır. Maksimum emsal=1.20 ve minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1500 m2 dir. Parsel cephesi 25 metre, Parsel derinliği 35 metre’ den az olamaz. Ön bahçe, bahçe mesafesi 10 metre, yan bahçe mesafesi 5 metre ve arka bahçe mesafesi 10 metre’ den az olamaz. Yapı yüksekliği 30.50 metre’ yi aşamaz. Söz konusu parselde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

154.770,00

4.643,10

4

Silivri

Alipaşa

2535 Parsel

Tarla

8.750,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2535 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ticaret+Hizmet Tesis Alanında kalmaktadır. Maksimum emsal=1.20 ve minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1500 m2 dir. Parsel cephesi 25 metre, Parsel derinliği 35 metre’ den az olamaz. Ön bahçe, bahçe mesafesi 10 metre, yan bahçe mesafesi 5 metre ve arka bahçe mesafesi 10 metre’ den az olamaz. Yapı yüksekliği 30.50 metre’ yi aşamaz. Söz konusu parselde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

1.443.750,00

43.312,50

5

Silivri

Alipaşa

2537 Parsel

Tarla

7.500,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2537 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılanma şartları; Emsal=1.40 yapı yüksekliği h=18.50, 6 kattır. Yapı düzeni Ayrık olup, ön bahçe mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 metredir. İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m2 den, parsel cephesi 25 metre ve parsel derinliği 35 metre den az olamaz. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

1.237.500,00

37.125,00

6

Silivri

Alipaşa

2539 Parsel

Tarla

4.000,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2539 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılanma şartları; Emsal=1.40 yapı yüksekliği h=18.50, 6 kattır. Yapı düzeni Ayrık olup, ön bahçe mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 metredir. İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m2 den, parsel cephesi 25 metre ve parsel derinliği 35 metre den az olamaz. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

660.000,00

19.800,00

7

Silivri

Alipaşa

2540 Parsel

Tarla

9.688,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2540 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Park Alanı, kısmen, Sağlık Tesis Alanı, kısmen de Konut Alanında kalmaktadır. Konut alanlarında yapılanma şartları; Emsal=1.40 yapı yüksekliği h=18.50, 6 kattır. Yapı düzeni Ayrık olup, ön bahçe mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 metredir. İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m2 den, parsel cephesi 25 metre ve parsel derinliği 35 metre den az olamaz. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

1.598.520,00

47.955,60

8

Silivri

Alipaşa

2542 Parsel

Tarla

2.500,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2542 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Yol Alanı, kısmen Konut Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılanma şartları; Emsal=1.40 yapı yüksekliği h=18.50, 6 kattır. Yapı düzeni Ayrık olup, ön bahçe mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 metredir. İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m2 den, parsel cephesi 25 metre ve parsel derinliği 35 metre den az olamaz. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

412.500,00

12.375,00

9

Silivri

Alipaşa

2546 Parsel

Tarla

3.938,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 2546 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen yol, kısmen de Konut Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılanma şartları; Emsal=1.40 yapı yüksekliği h=18.50, 6 kattır. Yapı düzeni Ayrık olup, ön bahçe mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 metredir. İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m2 den, parsel cephesi 25 metre ve parsel derinliği 35 metre den az olamaz. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

649.770,00

19.493,10

10

Silivri

Alipaşa

6029 Parsel

Tarla

5.000,00

Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 6029 nolu parsel 03.07.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısmen Sağlık Tesis alanı, kısmen Yol, kısmen de Konut Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılanma şartları; Emsal=1.40 yapı yüksekliği h=18.50, 6 kattır. Yapı düzeni Ayrık olup, ön bahçe mesafesi 5 metre, arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 metredir. İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m2 den, parsel cephesi 25 metre ve parsel derinliği 35 metre den az olamaz. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

700.000,00

21.000,00

11

Silivri

Balaban

410 Ada, 20 Parsel

Arsa

2.758,12

Balaban Mahallesi 410 ada 20 no’lu arsa vasıflı taşınmaz, 15.06.2004 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında, E=0.50, olarak planlanmıştır. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 07.03.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile, yükseklik H:12.50 metre, 3 kat olarak belirlenmiştir.

510.252,20

15.307,60

 

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) 2013 Yılına ait Kanuni ikametgah.

c) 2013 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti.

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı.

e) Gerçek kişiler için 2013 Yılına ait, Noter tasdikli imza sirküleri.

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2013 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri.

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2013 yılı Noter Tasdikli sureti.

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c,d,e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 04.09.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ihale şartnamesi ücretsiz temin edilebilir.

7221/1-1