6 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28730

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 13 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim ve Tasarım

1

İletişim Tasarım

Prof.Dr., Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema - TV

1

Sinema - TV

Prof.Dr., Doç.Dr.

İletişim Fakültesi

TV Haberciliği ve Programcılığı

1

Tv Programcılığı / Reklamcılık

Prof.Dr., Doç.Dr.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık / Mimarlık

Prof.Dr., Doç.Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

2

Psikoloji

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

1

Sosyoloji

Prof.Dr., Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

2

Uluslararası İlişkiler

Prof.Dr., Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Girişimcilik

3

Girişimcilik / İşletme

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme ( İngilizce )

1

Yönetim Organizasyon

Prof.Dr.

6837/1-1

 


Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuz Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) Programı ile Mimari Restorasyon Programı’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanımıza Meslek Yüksekokulumuzun web sayfasının (www.plato.edu.tr) duyurular kısmından ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

DOÇENT:

1 - 2547 Sayılı Yasanın 25. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dört takım dosya, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, (erkek adaylar için) askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), doçentlik başarı belgesi, iki adet fotoğraf, yayın listesi ile ekleyerek teslim edeceklerdir.

YARDIMCI DOÇENT:

1 - 2547 Sayılı Yasanın 23. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dört takım dosya ile özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, (erkek adaylar için) askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), iki adet fotoğraf ve yayın listesini ekleyerek teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmek için son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İngilizce alanında yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların, tarihi daha sonra duyurulacak olan yabancı dil sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınavının yapılacağı yer ve tarih daha sonra web sitemizde duyurulacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Plato Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimi’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce)

Doçent

1

Sinema Bilim Alanı’ndan Doçentlik ünvanını almış olmak,

Doktora tezinde sinema ve toplumsal hafıza üzerine çalışmış olmak,

İngilizce dil alanında ÜDS 85 ve üstü puan almış olmak

Mimari Restorasyon

Yrd. Doç.

1

Lisansını Mimarlık, yüksek lisans ve doktorasını Restorasyon programında tamamlamış olmak, hakemli dergilerde en az iki yayını bulunmak

6842/1-1

 


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Üç boyutlu ekokardiyografi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi, Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları konusunda çalışmaları olmak.

6844/1-1

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 09/05/2013 gün ve 102 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 gün ve 1236 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar İlçesi Sirkeli Mahallesi 732 adanın kuzeyinde bulunan park alanı ile 740 adanın güneyinde bulunan park alanı içerisinde 2 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uyguluma İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

6839/1-1

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/06/2013 tarih ve 311 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2013 Tarih ve 1361 sayılı Kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 45587 ada 21 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 06/08/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6804/1-1

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesörler ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

2

1. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak

- Robotik Cerrahi Sertifikası almış olmak

- En az 3 yıl öğretim üyeliği yapmış ve ders vermiş olmak

2. Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak

- Robotik Cerrahi Sertifikası almış olmak

- En az 3 yıl öğretim üyeliği yapmış ve ders vermiş olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

- Genetik Alanında Uzman Olmak.

Anatomi

Profesör

1

- Kas-İskelet sistemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

- Ortopedi alanında yayın yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

- Bilişim Teknolojileri, Laboratuvar İstatistikleri, Laboratuvar Kalite kontrol,kalite değerlendirme ayrıca metod validayonu konusunda uzman,, Kütle spektrometreleri ve klinik uygulamaları çalışmalar yapmış olmak , Tıp ve Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi konusunda deneyimli olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanlığı ile birlikte Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlığını tamamlamış olmak,

- Perinatoloji ve girişimsel fetal kardiyoloji konusunda deneyim sahibi olmak,

- Çocuk Kardiyoloji alanında ve Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım alanında deneyim sahibi olmak.

Profesör

1

- Obezite ve QT-P disperisyonu, Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda miyokardial blush, hipertansif hastalarda sağ ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının doku doppler ekokardiografi incelemesi alanında deneyim sahibi olmak ve yayın yapmış olmak.

1

- Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Perinatoloji Uzmanı olmak,

- Fetal Ekokardiyografi konusunda yurt dışında en az  9 ay eğitim almış olmak,

- Intrauterin Fetal girişimsel konularda deneyimli olmak (en az 30 intrauterin transfüzyon, 300 MFPR, 300 CVS gibi)

Profesör

1

- Tibia Plato Kırıkları, Tendon Tamir Teknikleri, Omuz Cerrahisi, Artroskopik Cerrahi ve External fiksatör cerrahisi konularında yayın yapmış olmak.

1

- Spor Cerrahisi, Diz omuz ve ayak bileği artrokopisi, Travmatoloji, artroplasti konularında deneyim sahibi olmak.

- Menisküs ve ön çapraz bağ konularında yayın yapmış olmak.

Doçent

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

- İç Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak,

- Endokrinoloji ve Metabolizma alanında yandal uzmanı olmak,

- Tiroid Kanserleri, invazyon gösterge konusunda uluslararası yayın yapmış olmak,

- Hipofiz adenomlarının invazyon göstergeleri konusunda uluslararası yayın yapmış olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

REKTÖRLÜK

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.

Divan Sokak No: 1  34848

Maltepe-İSTANBUL

Tel: 0216 458 08 08

6740/1-1

 


 

 


 

 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Not: Profesör olanlar Doçent kadrosu ilanına başvuramaz.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

KD

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rek. ve Estetik Cer.

Doçent

1

1

Kompozit doku nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

 

6819/1-1