6 Ağustos 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28730

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MAKAS MOTORU DENETİM MODÜLÜ ( 3 MAKAS İÇİN) TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


REDÜKTÖR ŞAFT TAKIMLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TEMİNİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


ÇELİK KORTLU KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN YÜK VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KOMPOZİT FREN PABUCU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


NİĞKAD - BİR ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİNİN, TRANSFER İSTASYONLARININ KURULMASI İLE TESİSLERİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ

İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği Başkanlığından:


MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV LEVHA VE DIŞ KAPI LEVHALARI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:


1 ADET KONİK IŞINLI 3-BOYUTLU VOLUMETRİK DENTAL TOMOGRAFİ (CT) RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BURAJ MAKİNALARININ FLEŞ DEVER TAKSİMAT SİSTEMLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ VE YERİNE MONTAJI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden:


154 kV GAZİANTEP 1 – GAZİANTEP IV (YENİLEME) EİH VE 154 kV SİVEREK – KARAKEÇİ EİH KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


33 ADET S49 BASİT MAKAS (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR.

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


DC-DC KONVERTÖR SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KİREÇ OCAKLARININ 2013-2014 KAMPANYASI TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


DÜZELTME İLANI

Trabzon Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI  UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:


VAKUMLU JELLİ TÜP 8-10 ml İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlüklerinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAKAS MOTORU DENETİM MODÜLÜ ( 3 MAKAS İÇİN) TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/104295

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 1. Bölge Müdürlüğü mıntıkası, YHT projesi kapsamında, Köseköy- Arifiye arasında yapılan deplase çalışmaları nedeni ile , H.Paşa- Arifiye hattı Büyükderbent ve Sapanca İstasyonları için, 4 adet makas motoru denetim modülü (3 makas için) temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 27/08/2013 T. Saat : 14.00’da yapılacaktır .

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 27/08/2013 T. Saat:14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6668/1-1


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/102247

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 - SİVAS

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Lokomotiflerde kullanılmak üzere 700 ton (25 Kğ.lik torbalarda) patinaj kumu satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Bürosuna (Giriş kat 12 nolu oda) 27/08/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6615/1-1


REDÜKTÖR ŞAFT TAKIMLARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TEMİNİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan, 3.,4. ve 5. Ünite Soğutma Kulelerinde kullanılacak olan Redüktör Şaft Takımlarının Teknik Şartnameye uygun olarak temini işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/106730

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan, 3.,4. ve 5. Ünite Soğutma Kulelerinde kullanılacak olan Redüktör Şaft Takımlarının Teknik Şartnameye uygun olarak temini işi - Mal alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  50 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar tarafından belirtilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  21.08.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 21.08.2013 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

6782/1-1


ÇELİK KORTLU KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

2.000 metre (8 m x 250 m) çelik kortlu konveyör bant ve ücretsiz verilecek olan 24 set eklem malzemesinin imali ve işletmemiz ambarına teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2013/104941

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; 2.000 metre (8 m x 250 m) çelik kortlu konveyör bant ve ücretsiz verilecek olan 24 set eklem malzemesinin imali ve işletmemiz ambarına teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 takvim gününde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  28/08/2013 - 14.00

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 50,00 TL bedel karşılığı satın almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile ödemeli bir şekilde gönderilebilir.

5. Teklifler 28/08/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6734/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN YÜK VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KOMPOZİT FREN PABUCU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/107503

1 – İdarenin                               :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu

   malın adı ve miktarı                :  2 KALEM KOMPOZİT FREN PABUCU

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03/09/2013 günü saat 14.30”a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6805/1-1


ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN

YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Genel Müdürlüğümüzce, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah mahallesi 273 ada 1 parselde yer alan taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen; 12.07.2013 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi 14.08.2013 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu taşınmaza ilişkin İlan Metninin 4. Maddesi ve İhale Şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden bahse konu taşınmazın ihalesi iptal edilmiştir.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çukurambar Mah. 1424. Cad. No:6 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 286 62 46 / Faks: 312 / 286 62 48

www.aduas.gov.tr

6808/1-1

 


KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

MÜDÜRLÜK/BİRİM                     :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRE                                 :  Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A

İLGİLİ TELEFON                          :  (216)570 50 00/1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER  :  Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ                                 :  KİRALAMA

İHALE USULÜ                              :  2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER  :  Muhtelif bölgelerde kurulacak Reklam Panoları

HİZMETİN NİTELİĞİ                   :  240 adet Billboard, (ışıksız) 10 adet megalight, 10 adet totem, ve 30 adet raketten oluşan Billboard Reklam Panoları

İHALE KAYIT NO                        :  2013/770

1 - İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe                                            : İSTANBUL/ ATAŞEHİR

b) Mahallesi                                     : MUHTELİF YERLER

c) Cinsi                                            : BİLBOARD REKLAM PANOLARI

2 - Aylık Muhammen

Kira Bedeli                                       : 50.000,00.TL + KDV (Elibin + KDV )

3 - Süresi                                         : 3 YIL

4 - Geçici Teminat                            : 54.000,00.TL

5 - Dosya(Şartname Bedeli)             : 300,00.TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                    : 22/08/2013 Saat-11,00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Sureti

3) Kanuni İkametgâh Belgesi

4) Geçici Teminat makbuzu

5) İhale dosyası alındı makbuzu

6) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge.

7) Şirketin Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri.

Tüzel Kişilerden

1) Dilekçe

2) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

3) Ticaret veya Sanayi Odasından 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde alınmış faaliyet belgesi

4) Geçici Teminat Belgesi

5) İhale dosyası alındı makbuzu

6) Vergi Dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge

7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte i ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ihale saatinden bir saat önce Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilerek ilgililerinin Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gereklidir.

İlan olunur.

6676/1-1


FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 500 Gr.lık 15.000.000 Adet Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı-Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV.hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmı teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6659/1-1


NİĞKAD - BİR ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİNİN, TRANSFER İSTASYONLARININ KURULMASI İLE TESİSLERİN İŞLETME VE İRTİFAK HAKKI VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ

İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Niğde Düzenli Katı Atık Depo  İşletme Birliği Başkanlığından:

1) Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği (NİĞKAD-BİR) Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmek Suretiyle Kurulması ve İşletilmesi İşi 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu hükümleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare birlikleri kanunu, Birlik tüzüğü, 5393 sayılı Belediye kanunu, hükümleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci Maddesinin (a) Bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi yapılacaktır.

Hıdırlık Mevkiinde kullanımı 29 yıllığına "Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin" bütün masrafları İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibince karşılanmak suretiyle yapımı ile gerekli makine, teçhizat ve ekipmanlarının temini ve montajını; tesislerin sözleşme süresi içinde gerekli her türlü bakım, onarım, tevsii ve yenilenmelerinin yapılmasını, ihale konusu iş ile ilgili mevzuat değişikliği yâda yeni teknolojik yöntemlerin uygulanmasının zorunlu olması halinde buna uygun gerekli değişiklik ve yatırımların yapılmasını, Tesisin, Sözleşme süresince, bütün kâr ve zararı İşletme ve İrtifak Hakkı Sahibine ait olmak üzere işletilmesini; Sözleşme süresinin bitiminde tesislerin tamamının her türlü borçtan arî, bakımlı, kullanılabilir ve çalışır durumda, bedelsiz olarak İdareye devrini kapsar. Proje, işletmeye alındıktan sonra bölgenin 29 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanacaktır.

2) Teklif sahipleri, ulusal veya uluslararası ile ortak girişimler olabilir.

3) Bu işin Geçici Teminatı tahmin edilen bedelinin 1.740.000,00 TL  (birmilyon yediyüz kırkbin Türk Lirası) % 3’ü (yüzde üçü) olup, 52.200,00 TL (Elliikibinikiyüz Türk Lirası ) dır.

4) İhale 23.08.2013 Cuma günü saat: 10.00 ’da Niğde Belediyesi Binası Meclis Toplantı Salonunda Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5) İstekliler, İhale Şartnamesi ve diğer evrakları, Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği Başkanlığında mesai saatleri içerisinde, ücretsiz olarak görebileceklerdir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur. İhale Dosyası Bedeli 1.000,00 TL. dır.

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

1.Kanuni ikametgâh sahibi olması,

2.Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

3.Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi,

4.Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi (ihalenin ilgili yılına ait) vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yahut İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

5. İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin, Türk Dışişleri Bakanlığınca veya bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)

7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilir ve ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları İrtifak sözleşmesini şahsen veya vekilleri/temsilcileri vasıtasıyla imzalarlar.)

8. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi,

9. Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri vermesi,

a) Bu Şartnamenin 1 nci maddesinde tanımlanan ve ayrıntıları ekli   Teknik Şartnamede yer alan işin yatırım ve işletme dönemlerini kapsayan, ayrıntıları  teknik  teklif  kısmında  yer  alacak  ekonomik ve mali yaklaşım ön raporu,

b) İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde, sözleşme yapma süresi içerisinde toplam sermayesinin en az % 51 hissesi kendisine ait olmak şartıyla veya bir ortak girişim üzerinde kalması halinde de yine aynı süre içerisinde ortak girişim beyannamelerinde gösterilen hisse oranlarına ve şartlarına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir sermaye şirketi kurmaları ve Şirket Ana Sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicili kayıtlarını İdareye vermeleri zorunludur. Sözleşme gerçek kişiler veya ortak girişimlerle değil, bunların kuracakları Şirketle akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip; İrtifak hakkı sahibi firmanın; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği Başkanlığına Bildirmek zorundadırlar. Firma yönetiminin değişmiş olması Niğde Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliğine karşı iş bu şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz.

c) İhaleye katılacak isteklinin; Bünyesinde işin devamı süresinde,  tesisin  ve  teknolojik  çalışmaların  özelliğine  göre  teknik  elemanlar  bulundurmak  zorunluluğu vardır.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

e) Banka teminat mektubunun aslı(limitleri genel müdürlük onaylı)

7) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında NİĞKAD-BİR Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine NİĞKAD-BİR Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar NİĞKAD-BİR Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. NİĞKAD-BİR Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarlarında TRT saat ayarı esas alınacaktır.

9) İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6767/1-1


MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV LEVHA VE DIŞ KAPI LEVHALARI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV LEVHA VE DIŞ KAPI LEVHALARI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir.

1 - İDARENİN                           

A) ADRESİ                                 :  CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 KONAK/ İZMİR

B) TELEFON NUMARASI        :  0232 293 1530

FAKS NUMARASI                    :  0232 2933639

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN

A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE

MİKTARI                                    :  3 (ÜÇ) KISIM TOPLAM 23(YİRMİÜÇ) İŞ KALEMİ

B) İŞİN YAPILACAĞI YER     :  1. KISIM: KEMALPAŞA, MENDERES, TORBALI İLÇELERİ DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİM VE MONTAJ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

                                                         2. KISIM: MENEMEN, SEFERİHİSAR, URLA İLÇELERİ DIŞ KAPI LEVHA ÜRETİM VE MONTAJ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

                                                         3. KISIM: AFET SONRASI ÇADIRKENT VE İLK TOPLANMA YERLERİNE AİT ÇİĞLİ, GAZİEMİR, KONAK, BALÇOVA, BORNOVA, BUCA, GÜZELBAHÇE, KARABAĞLAR, KARŞIYAKA, MENDERES, BAYRAKLI, MENEMEN, NARLIDERE DİREKLİ LEVHALARIN ÜRETİM VE MONTAJI İLE İ.B.B. SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN 21 İLÇE VE BAĞLI KÖYLERİNDEKİ SIKLAŞTIRMA AMACI İLE YAPILACAK TÜM MEYDAN/BULVAR/CADDE VE SOKAKLARDA UYGULANAN LEVHALAMA ÇALIŞMALARINA EK OLARAK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ, EKSİK TAMAMLAMA (SÖKÜLEN-ÇALINAN LEVHA) AMACI İLE LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER    

C) İŞİN SÜRESİ                         :  İşin süresi,

                                                         1.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 80 (SEKSEN) TAKVİM GÜNÜDÜR.

                                                         2.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜDÜR.

                                                         3.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜDÜR.

3 - İHALENİN                            

A) YAPILACAĞI YER              :  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 Oda No: 429 Konak/İZMİR)

B) TARIHİ – SAATİ                   :  21.08.2013 ÇARŞAMBA Saat: 14:00

C) İHALE USULÜ                      :  19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında karar’ın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile.

4 - İHALEYE KATILABILME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, adres bilgi levhası imalat veya montajı işlerini yaptıkları bilgisini içeren ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla ilişkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım verilerinin sahadan toplanarak haritalara işlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile bütünleştirilmesi işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Bürosu (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6747/1-1


1 ADET KONİK IŞINLI 3-BOYUTLU VOLUMETRİK DENTAL TOMOGRAFİ (CT) RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Konik Işınlı 3-Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi (CT)  Röntgen Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2013/104071

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 372 257 40 10 /1478 Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                       :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                             :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 adet Konik Işınlı 3-Boyutlu Volumetrik Dental Tomografi (CT) Röntgen Cihazı alımı.

b) Teslim yeri                                         :  B.E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                       : İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesi Kozlu/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  21/08/2013 Çarşamba günü saat:14.00’da

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif veren firmalar Teslim edilecek cihazın ISO 9001 belgesine haiz bir firma tarafından üretilmiş olduğunu kanıtlayıcı belgesi, ayrıca CE sertifikası veya TİTUBB belgesi olacaktır.

4.4.1.2. Satıcı firma tamir, bakım-onarım ve yedek parça temini açısından teklif edilen cihazın Türkiye yetkili satıcısı olduğunu belgeleyecektir.

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu vb. belgeler orijinalleri ve Türkçe tercümesi ile birlikte eksiksiz olarak sunulacaktır. (Tercümelerin Yeminli Tercüman tarafından yapılması ve noter onaylı olması gerekmektedir.)

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.2.3. Cihazın Yüklenici firma teslimi tarihinden itibaren 2 (iki) yıl parça dâhil, imalat - montaj ve işçilik hatalarına karşılık ücretsiz tam bakım ve onarım garantisi olacaktır. Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul etmelidir. Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası)  karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 21/08/2013 Çarşamba günü ve 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6774/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/ Saat

Şambayadı

5300

16

76.754,00

23.026.200,00

690.786,00

1.20 Yoğunluklu Mesken

28.08.2013

14:00

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgah Belgesi)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır. Ancak ihaleyi alanın talebi doğrultusunda ve İdarenin onayı olduğu takdirde ihaleyi alan ihale bedelinin 1/4 ünü peşin, geri kalan bakiyesini 4 ay içerisinde 4 eşit taksitte ödeyebilir. Taksite bağlanan kısmın toplamı için ÜFE oranında faiz alınır.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine yatırdıktan sonra tapu tescil işlemi gerçekleşecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin veya peşinatı ödemediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 28/08/2013 günü ihale saatine kadar Yazı İşler ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Döküman bedeli .100 TL ( yüz Türk Lirası) dir.

6834/1-1


TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BURAJ MAKİNALARININ FLEŞ DEVER TAKSİMAT SİSTEMLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ VE YERİNE MONTAJI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/104105

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi        :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan:

3 Adet Buraj Makinasının Fleş Dever Taksimat Sistemlerinin Modernize edilmesi ve yerine montajı işi (Teknik şartnamesine göre)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 19/08/2013 Tarih, saat :14.00’a kadar verilmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6826/1-1


154 kV GAZİANTEP 1 – GAZİANTEP IV (YENİLEME) EİH VE 154 kV SİVEREK – KARAKEÇİ EİH KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

154 kV Gaziantep 1 – Gaziantep IV (yenileme) EİH ve 154 kV Siverek – Karakeçi EİH Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması İşi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/105922

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil/ GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks numarası     :  0 342 329 28 28 - 0342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi          :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

S. No

154 kV GAZİANTEP1-GAZİANTEP4 EİH YAPILACAK İŞLER

Bağlı olduğu İşletme

Hattın Uzunluğu

(km )

1

Arazi çalışmaları

Direk merkez koordinatlarının ölçülmesi ve aplikasyonu

GAZİANTEP

11,36

2

Arazi Çalışmaları

Parsellerin sayısallaştırılması ve temini

GAZİANTEP

11,36

3

Büro çalışmaları

Kamulaştırma haritası güzrgahının hesaplanması Kamulaştırma Projesinin oluşturulması

GAZİANTEP

11,36

4

Büro çalışmaları

Tescil Değişiklik Beyannamelerinin hazırlanması

GAZİANTEP

11,36

5

Büro çalışmaları

Adres tespitlerinin yapılması

GAZİANTEP

11,36

 

S. No

154 kV SİVEREK-KARAKEÇİ EİH YAPILACAK İŞLER

Bağlı Olduğu İşletme

Hattın Uzunluğu

(km )

1

Arazi çalışmaları

Direk merkez koordinatlarının ölçülmesi ve aplikasyonu

ŞANLIURFA

35,92

2

Arazi Çalışmaları

Parsellerin sayısallaştırılması ve temini

ŞANLIURFA

35,92

3

Büro çalışmaları

Kamulaştırma haritası güzergahının hesaplanması Kamulaştırma Projesinin oluşturulması

ŞANLIURFA

35,92

4

Büro çalışmaları

Tescil Değişiklik Beyannamelerinin hazırlanması

ŞANLIURFA

35,92

5

Büro çalışmaları

Adres tespitlerinin yapılması

ŞANLIURFA

35,92

 

b) Yapılacağı yer                       :  Gaziantep Merkez ve Şanlıurfa - Siverek

c) İşin süresi                              :  90 (Doksan) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 12.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  15/08/2013 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde,

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.3.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,           

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen tutarın % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.

4.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Şeritvari Kamulaştırma Haritası Hazırlanması veya Etüt Plan ve Proje İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “Doküman satış bedelinin önceden İdarenin T. Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesindeki TR40000 1500 15800 728 599 8052 nolu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedeli olan 110,00 TL’nin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

13.1. Bu ihalede Gaziantep ilindeki E.İ.Hattı bir kısım ve Şanlıurfa İlindeki E.İ.Hattı bir kısım olarak kabul edilecek olup, bu iki kısma ayrı ayrı teklif verilebilinecektir.

6838/1-1


33 ADET S49 BASİT MAKAS (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2013/105404

İdarenin

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.Gar/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Eskişehir–Alayunt–Kütahya–Balıkesir hat kesimi sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işi kapsamında 33 adet S49 basit makas alım işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale tarihi olan 19.08.2013 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6776/1-1


DC-DC KONVERTÖR SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/105264

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  40 Adet DC-DC Konvertör, teknik bilgiye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/08/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 19/08/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6746/1-1


FABRİKAMIZ KİREÇ OCAKLARININ 2013-2014 KAMPANYASI TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                      :  2013/107350

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                            :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                : Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 230 ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil tahliyesi. Her vardiyada en az 9 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim  günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  20/08/2013 Salı  günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 20/08/2013 Salı günü  saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç  4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6820/1-1


DÜZELTME İLANI

Trabzon Belediye Başkanlığından:

5 Ağustos 2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmi Gazete’nin 67. Sayfasında yayımlanan Taşınmaz Mal Satış İlanında “ihale şartnamesi bedeli” 500,00 TL olması gerekirken 50,00 TL. olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

6474/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 400,00 TL ile en çok 271.580,38 TL arasında değişen; 14/08/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  40,00 TL., en çok  27.159,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen rulo karton, viskon kumaş, ayakkabı, muhtelif oto aksam ve parçaları, muhtelif oto ve tır lastiği, elektronik sigara şar aleti, makaron, cilalı mermer, otomobil beyni v.b. cinsi 44 grup eşya  açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km EDİRNE adresindeki ihale salonunda 15/08/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6816/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI  UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 993,73 TL ile en çok 43.186,53 TL arasında değişen; 12/08/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 99,37 TL, en çok 4.318,65 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto,arazi taşıtı, motorsuz iki tekerli römork vb cinsi 20 (yirmi) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 13/08/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

6821/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeli Belediyemize ait olan aşağıda mevki, pafta, ada, parsel, m2, tahmini bedel, geçici teminatları yazılı olan 2 adet parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile satılacaktır.

 

Sıra No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

M2.

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arpaçsakarlar

25 M IV

10757

3

8.970

E-1.25 Konut Alanı

1.794.086,00 TL

358.817,20 TL

21.08.2013

15:05

2

Yalınayak

25 N IV

10153

2

8.253

K.D.K.Ç.A

1.650.600,00 TL

330.120,00 TL

21.08.2013

15:10

 

İhalelere katılmak isteyen katılımcıların Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketler:                                       Şahıslar:

a) İmza sirküleri                            a) Nüfus cüzdanı sureti

b) Ticaret odası belgesi                 b) Yerleşim yeri belgesi

c) Geçici ve ek teminat                  c) Geçici ve ek teminat

d) Tüzel kişi olması durumunda gayrimenkul satın almasında sakınca olmadığı hususunda yetki belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu ihaleye ait şartnameler; Toroslar Belediyesi Emlak İstimlak Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı'na 21.08.2013 günü saat 13:30'a kadar verilecektir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6348/1-1


VAKUMLU JELLİ TÜP 8-10 ml İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan 700.000 adet Vakumlu Jelli Tüp 8-10 ml alınması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 21.08.2013 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 21.08.2013 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

6811/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi: 21/8/2013

Saati: 13.30

İhale Yeri . Satış Sal. Saat: 13.30

S.No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Cemaller

Gök.Kağıt.Odun

3-3,5-

11.532

 

884,727

28

120,00 TL

3.200,00 TL

2

Cemaller

2.S.Gök.Mad.Dir.

3-4

5.539

 

761,327

24

135,00 TL

3.096,00 TL

3

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

 

 

 

560,000

14

215,00 TL

3.626,00 TL

4

Merkez

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

 

378

 

461,913

13

180,00 TL

2.507,00 TL

5

Merkez

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

90,000

3

260,00 TL

705,00 TL

6

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

3

86

 

115,571

3

195,00 TL

679,00 TL

7

Capak Sd.

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

 

 

 

1150,000

25

210,00 TL

7.270,00 TL

8

Merkez

3SUB İn.Kt.Gök. Tom

 

 

 

300,000

8

185,00 TL

1.672,00 TL

9

Çapak Sd.

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

3-4

141

 

1740,946

46

175,00 TL

9.171,00 TL

10

Cemaller

Çs Kağıtlık Odun

3-3-5

415

 

3681,456

110

130,00 TL

14.446,00 TL

11

Salur

İbreli Sırık 2.S.

 

 

32

 

2

75,00 TL

73,00 TL

12

Cemaller

2.SUB.K.K.Çs.Tomruk

 

 

 

10,000

1

320,00 TL

97,00 TL

13

Salur

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

 

 

 

330,000

9

225,00 TL

2.235,00 TL

14

Cemaller

2 SUB K.K Gök. Tom.

 

 

 

60,000

2

270,00 TL

488,00 TL

15

Çapak Sd.

2.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

10,000

1

230,00 TL

70,00 TL

16

Cemaller

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

 

 

 

1545,000

39

205,00 TL

9.535,00 TL

17

Cemaller

Çs Tel Direk 7 Boy

 

 

 

50,000

1

250,00 TL

376,00 TL

18

Cemaller

Çs Tel Direk 9 Boy

 

 

 

35,000

2

290,00 TL

306,00 TL

19

Cemaller

Çs Tel Direk 10 Boy

 

 

 

75,000

2

305,00 TL

688,00 TL

20

Cemaller

Çs Tel Direk 11 Boy

 

 

 

10,000

1

315,00 TL

95,00 TL

21

Cemaller

Çs Tel Direk 12 Boy

 

 

 

75,000

1

345,00 TL

777,00 TL

22

Cemaller

2.S.Çs. Mad.Dir

 

 

 

20,000

1

170,00 TL

103,00 TL

23

Esentepe

Çs Kab.Kağ.Od.

 

 

19

 

1

73,00 TL

42,00 TL

24

Çapak

Yapraklı Yak.Od.

 

 

40

 

1

60,00 TL

73,00 TL

Toplam

 

 

17791

91

11965,94

338

 

61.330,00-

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 338 Parti Orman Emvali 2886 Sayılı D.İ.K.'ca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - Açık Artırmalı Satış 21.08.2013 ÇARŞAMBA günü saat 13:30 de Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Geçici Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun %40' u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık ve Yakacak Odunun %30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık %0,7 vade faizi karşılığı 9 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır.  Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Teminatlar 13.15'e kadar İşletme Müdürlüğümüz Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek No:1 nolu Madel Özel Şartnamedeki Şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesini, Kapasite belgelerini ve vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

6 - Satışların %6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK,

ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ

YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır.

TEL                            :0 374 311 60 11-114

FAX                          :0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL  :0 374 311 68 73

BANKA HS.NO       : T.C.Ziraat Bankası Gerede Şubesi  TR300001000055108907545001

Satış Öncesi Bilgi Cetveli www.yavuzbilisim.net ve Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler linkinde ayrıca civar İşletmelerin ilan tahtalarında görülebilir.

6792/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlüklerinden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

Taşınmaz No

İlçesi

Mahalle / Köy

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

16010104594

Nilüfer

Hasanağa

Arsa

179

2

6.751,92

Tam

1/1000 ölç.Uyg.İmar Planında Ayrık Nizam 9 kat konut alanı

1.519.182,00

151.918,20

20.08.2013

09:30

2

16010104561

Nilüfer

Hasanağa

Arsa

180

5

8.972,00

Tam

1/1000 ölç.Uyg.İmar Planında Ayrık Nizam 9 kat konut alanı

1.884.120,00

188.412,00

20.08.2013

10:00

3

16010104564

Nilüfer

Hasanağa

Arsa

184

3

8.950,94

Tam

1/1000 ölç.Uyg.İmar Planında Ayrık Nizam 9 kat konut alanı

1.611.200,00

161.120,00

20.08.2013

10:30

4

16010104587

Nilüfer

Hasanağa

Arsa

185

6

9.636,94

Tam

1/1000 ölç.Uyg.İmar Planında Ayrık Nizam 9 kat konut alanı

1.734.700,00

173.470,00

20.08.2013

11:00

5

16010100243

Nilüfer

Fethiye

Arsa

1888

2

2.457,63

Tam

1/1000 ölç.Uyg.İmar Planında Ayrık Nizam 4 kat konut alanı

2.457.630,00

245.763,00

20.08.2013

11:30

6

16020104569

Osmangazi

Hüdavendigar

26 daireli kargir apartman (Fiili durumu boş arsa)

4575

39

1.729,25

Tam

1/1000 ölç.Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit Doğal Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında 2.Derece Doğal Sit ve 1.Derece kaplıca suyu Koruma Alanı sınırları dahilinde Turistik Tesis Alanında kalmaktadır.

3.340.686,00

335.000,00

27.08.2013

14:30

7

16020104697

Osmangazi

Panayır

Arsa

2375

50

7.848,61

Tam

1/1000 ölçekli Yalova yolu 1.Bölge Uygulma imar planı kapsamında E:1.50 Konut Dışı Kentsel Çalışma alanında kalmaktadır.

12.306.464,00

1.230.650,00

27.08.2013

15:30

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı bulunan taşınmaz malların, (Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi-Bursa) adresinde bulunan Defterdarlık Ek Hizmet binasında, 1-5. sıradaki taşınmazların Bursa  Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında  hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle, 6. sıradaki taşınmazın, Bursa  Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle, 7.sıradaki taşınmazın Bursa  Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı   Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüyle satışları yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a- İhalelerin başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu,

b- İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği  ( T.C. kimlik numarasını belirtir. )

c- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.

d- Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge

e- Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir  yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından, veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2013 yılı içersinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri.

g) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiyede adres göstermeleri ile Vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 -  İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4 - Kapalı Teklif Usulüyle yapılacak İhaleye katılmak isteyen isteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları Teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir..

5 - Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

6 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde (1-5. sıradakiler) Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünde, (6-7.sıradakiler)Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:/www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 221 13 00

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

6569/1-1