19 Temmuz 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28712

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


MOBIL DTE OIL MEDIUM MADENİ YAĞ ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ, KÂZIMKARABEKİR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 12 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MAL ALIM (30 KV ÇIKIŞ FİDERİ 2 ANA BARA + TRANSFERLİ 7 ADET AÇIK TİP HÜCRE İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TEKLİFE DAVET

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MESKİ):


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden:


ORGAN NAKLİ MERKEZİ LİSANS AÇIK ARTIRMA İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


SPOR TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ MINTIKASINDA MEVCUT DEMİRYOLU MAKASLARIN ÖZEL AKSAMLARININ VE RAYLARININ ÖLÇÜLMESİ, TAŞLANMASI VE ELEKTRİK KAYNAĞI İLE TAMİR İŞLEMİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 180,01 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 25/07/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL., en çok 46.809,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, Kol Saati, Gaz Maskeleri, Gösterge, Kesici Ağız, Bisiklet Lastiği, Güneş Şemsiyeleri, PVC Muşamba ve muhtelif giyim eşyasından oluşan 84 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6254/1-1


MOBIL DTE OIL MEDIUM MADENİ YAĞ ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Santralımızın ihtiyacı olan Mobil DTE Oil Medium madeni yağın temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/94203

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25   48201 Milas / MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  9000 Kg Mobil DTE Oil Medium Madeni Yağ.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Yağın teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günüdür..

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  14.08.2013 - 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 14.08.2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6260/1-1


KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ, KÂZIMKARABEKİR MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 12 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kars ili Sarıkamış İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda listede bilgileri verilen taşınmazlar ayrı ayrı satılacaktır.

 

S.

No

Mahalle / Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2.

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

Bedeli TL

1

Kazımkarabekir Mah.

200

7

510,00

14.08.2013

10.00

1.000,00 TL

2

Kazımkarabekir Mah

200

14

890,00

14.08.2013

10.30

1.000,00 TL

3

Kazımkarabekir Mah

200

15

905,00

14.08.2013

11.00

1.000,00 TL

4

Kazımkarabekir Mah

200

16

1.585,00

14.08.2013

11.30

1.000,00 TL

5

Kazımkarabekir Mah

200

17

65,00

14.08.2013

13.30

100,00 TL

6

Kazımkarabekir Mah

200

18

917,00

14.08.2013

13.45

1.000,00 TL

7

Kazımkarabekir Mah

200

19

279,00

14.08.2013

14.30

500,00 TL

8

Kazımkarabekir Mah

200

20

11.696,00

14.08.2013

14.45

5.000,00 TL

9

Kazımkarabekir Mah

205

1

3.213,00

14.08.2013

15.00

2.000,00 TL

10

Kazımkarabekir Mah

207

16

585,00

14.08.2013

15.30

1.000,00 TL

11

Kazımkarabekir Mah

207

17

250,00

14.08.2013

16.00

500,00 TL

12

Kazımkarabekir Mah

207

18

270,00

14.08.2013

16.30

500,00 TL

 

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle; “TCDD. Sarıkamış İstasyon binası yolcu bekleme salonunda”, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 14.08.2013 günü her bir parselin ihale saatine kadar TCDD Sarıkamış İstasyon Şefliğine elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

3 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

4 - İhale dökümanları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Sarıkamış şubesinde bulunan TR 0400 0100 0329 0703 8557 5091 nolu iban numaralı hesabına, 12 adet parselin her biri için 50,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD Sarıkamış İstasyon Şefliğinden temin edilebilir.

6075/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar nakliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/92854

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii/37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2013/2014 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 65000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi.

 

 

 

Kantar Adı

Yüklenici Tarafından Taşınacak Pancar Miktarı (Ton)

Pancar Günlük Sevk Programı (Ton)

 

1.

Tüney

5000

150

 

2

Devrekani

17000

400

 

3.

Seydiler

10000

300

 

4.

Göl

2000

100

 

5.

Taşköprü

30000

1000

 

6.

Tosya

1000

50

 

TOPLAM

65000

2000

 

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları.

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup kampanya başlamadan önce verilecek termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  31.07.2013 - 14:30

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a), (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Yok

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

6 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir.

6138/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Karayolu Pancar Nakliyesi Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/93857

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km.

                                                            Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Karayolu Pancar Nakliyesi

Bölge Adı

Pancarın Tesellüm

Edileceği Kantar Adı

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından

Taşınacak Pancar Ton

AFYON

İhsaniye

Afyon Şeker Fabrikası

10.000

ÇAY

Çay

Afyon Şeker Fabrikası

5.000

SANDIKLI

Sandıklı

Afyon Şeker Fabrikası

27.000

Ekinova

Burdur Şeker Fabrikası

11.000

Emirhisar

Burdur Şeker Fabrikası

40.000

Türkakın

Afyon Şeker Fabrikası

32.000

ŞUHUT

Şuhut

Afyon Şeker Fabrikası

95.000

TOPLAM

220.000

 

b) Yapılacağı Yer                             :  2.a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

c) İşin Süresi                                    :  2013/2014 kampanya dönemi Ziraat Servisinin vereceği termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  02.08.2013 Cuma günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6217/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/94608

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0.276.231 14 91 - 94      Faks : 0.276.231 17 32

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Pancarın Tesellüm Edileceği

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar Ton

Bölge Adı

Kantar Adı

MERKEZ

Banaz

Uşak

7.000

ÇİVRİL

Çivril

Uşak

11.000

Hadım

Uşak

25.000

Işıkhisar

Uşak

9.000

DUMLUPINAR

Gündüzören

Uşak

2.500

SİMAV

Gediz

Uşak

3.500

Hisarbey

Uşak

1.000

Simav

Uşak

1.000

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI

60.000

 

b) İşin Süresi                          :  2013/2014 Kampanya Süresi

c) İşin Yapılacağı Yer             :  2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası

b) Tarih ve Saati                     :  31.07.2013 Çarşamba günü saat: 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

4.1.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler :

5.1.1. Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. İş Deneyim Belgeleri ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında yer almaktadır.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Uşak adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 31.07.2013 Çarşamba günü, saat 14.30’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

14 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

15 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

16 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6218/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.023,15 TL. ile en çok 35.400 TL. arasında değişen; 24/07/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 102,32 TL., en çok 3.540 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, mp3 player, fotoğraf makinesi, dürbün, adaptör vs. cinsi 10 (on) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 25/07/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6273/1-1


MAL ALIM (30 KV ÇIKIŞ FİDERİ 2 ANA BARA + TRANSFERLİ 7 ADET AÇIK TİP HÜCRE İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Mal Alım (30 kV Çıkış Fideri 2 Ana Bara + Transferli 7 Adet Açık Tip Hücre için Malzeme Alımı) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2013/94855

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                          :  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv. Yavuzeli Cad. Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18    27001 Ş.Kamil / G.ANTEP

b) Telefon ve faks numarası             :  0 342 329 28 28 (dh:210-211)  Faks:0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu Malın

a) Niteliği, türü, miktarı                    :  30 kV Çıkış Fideri 2 Ana Bara + Transferli Açık Tip Hücre için Malzeme Alımı

 

S. No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktar

1

E.1

Kesici  (36 kV, 1250A, 25kA, Tk'lı)

Adet

7

2

E.2

Ayırıcı  (36 kV, 1250A, 25kA)

Adet

21

3

E.3

Toprak Bıçaklı Ayırıcı  (36 kV, 1250A, 25kA)

Adet

7

4

E.4

Akım Trafosu  (36 kV, 300-600/5-5-5A, 30+30+15 VA Sn:0,5Fs5+0,5Fs5+5P20, 25kA)

Adet

21

5

E.5

Topraklama İletkeni  (30x5 mm bakır lama)

Metre

175

6

E.6

Geçit İzolatörü  (36 kV, 1000A)

Adet

21

7

E.7

Mesnet İzolatörü  (36 kV,1000 kgf)

Adet

84

8

E.8

Elektronik Sinyal Bloğu (16'lı sinyal bloğu)

Adet

7

9

E.9

Kesici Anahtarı (Y TİP,20 A-110 VDC-elektrik ömrü:500000 işlem)

Adet

7

10

E.10

Ayırıcı Anahtarı (Motorsuz)(Z TİP BHL-B,110 VDC elektrik ömrü:500000 işlem)

Adet

21

11

E.11

Ampermetre (Analog 96x96)

Adet

7

12

E.12

Analizör (Teiaş Güç Analizörü Şartnamesine Göre)

Adet

7

13

E.13

Ampermetre Komitatörü (16-25 A)

Adet

7

14

E.14

Gerilim Seçici Anahtar (4 pozlu-16A)

Adet

7

15

E.15

4 mm Terminal (Düz) (Ray Klemens PEK TİPİ)

Adet

1100

16

E.16

6 mm terminal (Düz) (Ray Klemens PEK TİPİ)

Adet

1100

17

E.17

Terminal Rayı (alimünyum)

Adet

50

18

E.18

Test Uçlu Akım Terminali (400V/41A/6mm2)

Adet

350

19

E.19

Bıçaklı Terminal (750V/6.3A/6mm2/12mm)

Adet

350

20

E.20

Sigortalı Terminal (750V,6.3A,)

Adet

350

21

E.21

Kroşe Rayı (alimünyum-ölçü:20x35mm)

Adet

40

22

E.22

Terminal Ray Ayağı  ( ray taşıyıcılar-alimünyum+C9)

Adet

70

23

E.23

Klemens için standart baskılı işaret (DY5 tipi--0--99 arası)

Adet

700

24

E.24

Harf Rakam İşaret Kodsisi (KG1 TİP)

Seri

10

25

E.25

K1 Kablo Kroşesi (ölçü:19x51 mm)

Adet

100

26

E.26

K2 Kablo Kroşesi (ölçü:22.5x50 mm)

Adet

100

27

E.27

K3 Kablo Kroşesi (ölçü:28.5x55 mm)

Adet

100

28

E.28

40x60 mm Plastik Kablo Kanalı (Taraklı) (Gri renkli)

Metre

16

29

E.29

60x60 mm Plastik kablo Kanalı (Taraklı) (Gri renkli)

Metre

16

30

E.30

1.5 mm NYAF Fleks Kablo (siyah)

Metre

700

31

E.31

2.5 mm NYAF Fleks Kablo (siyah)

Metre

700

32

E.32

4 mm NYAF Fleks Kablo (siyah)

Metre

350

33

E.33

1.5 mm NYA Tek Damar Kablo (siyah)

Metre

700

34

E.34

2.5 mm NYA Tek Damar Kablo (siyah)

Metre

700

35

E.35

4 mm NYA Tek Damar Kablo (siyah)

Metre

350

36

E.36

1.5 mm NYAF Fleks Kablo (kırmızı)

Metre

1100

37

E.37

1.5 mm NYAF Fleks Kablo (mavi)

Metre

1100

38

E.38

1.5 mm NYAF Fleks Kablo (sarı)

Metre

1100

39

E.39

2.5 mm NYAF Fleks Kablo (kırmızı)

Metre

1100

40

E.40

2.5 mm NYAF Fleks Kablo (mavi)

Metre

1100

41

E.41

2.5 mm NYAF Fleks Kablo (sarı)

Metre

1100

42

E.42

4x6 mm NYY Akım Kablosu

Metre

1300

43

E.43

10x2.5 mm NYY Kesici Kablosu

Metre

700

44

E.44

4x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo (4 renk)

Metre

400

45

E.45

4x4 mm NYY Tek Damar Kablo (4 renk)

Metre

150

46

E.46

2x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo

Metre

30

47

E.47

14x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo (numaralı -siyah)

Metre

350

48

E.48

2x4 mm NYY Tek Damar Kablo

Metre

50

49

E.49

7x2.5 mm NYY Tek Damar Kablo(numaralı -siyah)

Metre

50

50

E.50

110V DC Yardımcı Röle ve Soketi (4 kutuplu-10A)

Adet

100

51

E.51

Digital Aşırı Akım Rölesi (Teiaş Şartnamesine Göre)

Adet

7

 

b) Teslim yeri                                   :  Grup Müdürlüğü Merkez Ambarı/Gaziantep

c) Teslim süresi                                :  Sözleşme İmza tarihinden itibaren 45 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                              :  30.07.2013 saat 10:00

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına T.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesinde bulunan TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52 nolu hesaba yatırılabilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

7. Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Evrak kayıt servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

6259/1-1


TEKLİFE DAVET

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MESKİ):

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ - EK KREDİ

 

BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI PROJESİ

 

BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI

 

(SÖZLEŞME NO: MES2-W1)

 

Kredi No: 7885-TU

Alt-Kredi No: 20

1. İşbu teklife davet Development Business’in dijital sayısında 12 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben çıkarılmıştır

2. İller Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi maliyetlerini karşılamak üzere bir ek kredi almıştır. Iller Bankası kredinin bir kısmını (bundan böyle Alt-Borçlu olarak da bahsedilecek olan) Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MESKİ) “Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Projesi” olarak anılan Alt-Projesi finansmanı için tahsis etmiştir. MESKİ bu kredi ödeneklerinin bir kısmını “Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı” sözleşmesi kapsamındaki ödemelerde kullanmayı planlamaktadır. Eğer, Belediye Hizmetleri Projesi - II (İlave Kredi) altında bulanan mevcut kredi, bu sözleşmenin toplam değeri için yeterli olmaz ise, MESKİ, alt-krediden fazla olan sözleşme tutarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kendi bütçesinden, finanse edecektir.

3. Alt-Borçlu, kabul edilebilir ve seçilmiş teklif sahiplerinin; ev bağlantısı ile beraber 300 ila 1000 mm çapları arasında 40 km kanalizasyon hattı, Tece ve Davultepe’de 2 adet atıksu pompa istasyonu ve 3 adet basınçlı terfi hattı ve tüm yardımcı yapıları ile birlikte 2 iletim hattı yapımı için kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. Sözleşme süresi beş yüz otuz (530) gündür.

4. İhale, Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları ve IDA Kredileri kapsamında Tedarik” başlıklı Kılavuzunda (Mayıs 2004, Ekim 2006, Mayıs 2010 Revizyonları) belirtilen Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB) usullerine uygun olarak yapılacak ve kılavuzda tanımlanan uygun kaynak ülkelerdeki teklif sahiplerinin katılımına açık olacaktır.

5. İstekli uygun teklif sahipleri, ihale dokümanların hazırlanmasında için ihtiyaç duyduğu bilgileri almak ve dokümanları incelemek üzere çalışma günlerinde 9:00-17:00 (yerel saat) mesai saatleri arasında aşağıda belirtilen adrese başvurabilirler.

Adres: Sn. Leman AKKAŞ

             Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

             Portakal Mahallesi, 203. Cadde No: 202

             Şehir: Mersin

             Posta Kodu: 33090

             Ülke: TÜRKİYE

             Telefon: +90 324 321 24 02

             Faks: +90 324 321 15 52

             Elektronik posta adresi: lemanakkas1@gmail.com

6. Son yeterlilik kriterleri aşağıdaki gibidir;

- Son beş (5) yılda (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan dönem için) yıllık ortalama cirosu minimum 20.000.000 US $ (Yirmi Milyon Amerikan Doları) olmalı,

- 4.000.000 $ (Dört Milyon Amerikan Doları) veya eşdeğeri nakit akış gerekliliğini sağlamalı,

- Yüklenici, yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici olarak son beş (5) yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan dönem için) en fazla 2 sözleşmede minimum 25.000.000 $ (Yirmi Beş Milyon Amerikan Doları) veya en az 20.000.000 $ (Yirmi Milyon Amerikan Doları) değerinde bir adet sözleşmeyi başarılı ve özüne uygun tamamlamış (en az % 80) olmalı,

- Son beş (5) yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan dönem için) bir sözleşmede minimum Ø 200 mm çapında en az 40 km kanalizasyon ve/veya yağmursuyu şebekesi inşaatı yapmış olmalı,

- Kapasitesi en az 300 lt/s olan bir Pompa İstasyonunun mekanik ve elektrik ekipmanının temini ve montajını son beş yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan dönem için) bir sözleşme kapsamında tamamlamış olmalı,

- Son beş yıl içerisinde (01 Ocak 2008’den başlayan teklif sunum tarihinin öncesine kadar olan dönem için) minimum 500 mm çapında, en az 5 km basınçlı pompa/iletim hattını tamamlamış olmalıdır.

Detaylı yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilen internet adresinde bulunmaktadır; http://www.meski.gov.tr

7. Teklif sahipleri, aşağıdaki adrese yaptıkları yazılı başvuru üzerine Türkçe ve/veya İngilizce İhale Belgelerini, Sözleşme No. MES2-W1 için olduğu belirterek,” Vakıflar Bankası” nın “Mersin Metropol Şubesindeki IBAN; TR54 0001 5001 5800 7292 2865 04 hesabına yatırdıkları toplam 500 TL bedel ya da eşdeğeri karşılığında (KDV dahil) satın alabileceklerdir. Belgeleri satın almak için yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. İhale belgeleri, talep edildiği takdirde, ödeme makbuzu ibraz edilmesi halinde ücreti alıcı tarafından ödenmesi koşuluyla kargo ile gönderilebilmektedir.

8. Teklifler en geç 03 Eylül 2013 tarihinde saat 15.00’de (yerel saat) kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir. Bütün teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 120 gün geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ve toplamda minimum 400.000 USD (Dört Yüz Bin Amerikan Doları) miktarında bir geçici teminat ile birlikte verilecektir. Elektronik olarak sunulan teklifler geçerli olmayacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra sunulan teklifler kabul edilmeyecektir. MESKİ postadaki gecikmelerden sorumlu değildir.

9. Teklifler, 03 Eylül 2013 günü saat 15.15’de (yerel saat) aşağdaki adreste hazır bulunan teklif sahiplerinin temsilcileri önünde açılacaktır.

Adres:  Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

             Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202

             Oda No: Filitre Toplantı Salonu

             Şehir: Mersin

             Ülke: TÜRKİYE

İhale Öncesi Toplantı aşağıda verilen tarih, saat ve adreste yapılacaktır.

Tarih:   13 Ağustos 2013, Saat 10.00 (yerel saat)

Adres:  Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

             Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202

             Oda No: Filitre Toplantı Salonu

             Şehir: Mersin

             Ülke: TÜRKİYE

10. Bu İhale, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

6211/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS

 

REPUBLIC OF TURKEY

 

MUNICIPAL SERVICES PROJECT – ADDITIONAL LOAN

 

MERSİN METROPOLITAN MUNICIPALITY

GENERAL DIRECTORATE OF WATER AND SEWERAGE ADMINISTRATION (MESKİ)

 

CONSTRUCTION PROJECT OF MAIN SEWER COLLECTORS, PRESSURE LINES, PUMPING STATIONS AND SEWERAGE NETWORK IN WESTERN BASIN

 

THE CONSTRUCTION OF MAIN SEWER COLLECTORS, PRESSURE LINES,

PUMPING STATIONS AND SEWERAGE NETWORK

FOR SEWERAGE OF WEST CATCHMENT AREA

(CONTRACT NO. MES2-W1)

 

Loan No: 7885-TU

Sub loan No: 20

1. This invitation for bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project that posted in Development Business online on May 12, 2010.

2. The Iller Bank has received an additional loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) toward the cost of the Municipal Services Project. Iller Bank allocated some part of the loan to Mersin Metropolitan Municipality, General Directorate of Water and Sewerage Administration (MESKİ) (herein after called Sub-Borrower) for the finance of the Sub-Project titled “Construction Project of Main Sewer Collectors, Pressure Lines, Pumping Stations and Sewerage Network in Western Basin”. MESKI intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for “The Construction of Main Sewer Collectors, Pressure Lines, Pumping Stations and Sewerage Network for Sewerage of West Catchment Area (Contract No. MES2-W1)”. If the available funds under Municipal Services Project – II (Additional Loan) may not be sufficient for the whole value of this contract, MESKI will finance the contract amount exceeding the sub-loan by Mersin Greater Municipality's own resources.

3. The Sub-Borrower now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for the construction of 40 km of sewerage lines of diameter between 300 and 1000 mm and house connections; 2 wastewater pumping stations in Tece and Davultepe and 3 pressure mains and 2 transmission lines including all auxiliary structures. The construction period is five hundred and thirty (530) days.

4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (May 2004, Revised October 2006, May 2010), and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Bidding Documents.

5. Interested eligible bidders may obtain further information which they may require for preparation of bid documents, and may review the documents at the address given below from 9:00 to.17:00 hours (local time) at working days.

Address: Mrs Leman AKKAŞ

                Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

                Portakal Mahallesi, 203. Cadde No: 202

                City: Mersin

                ZIP Code: 33090

                Country: TURKEY

                Telephone: +90 324 321 24 02

                Facsimile number: +90 324 321 15 52

                Electronic mail address: lemanakkas1@gmail.com

6. Post-Qualification requirements are as follows:

- Minimum average annual turnover of USD 20,000,000 (TWENTY MILLION US DOLLARS) within the last five (5) years (for the period starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid submission),

- USD 4,000,000 (FOUR MILLION US DOLLARS) or equivalent cash-flow requirement

- Participation as contractor, management contractor, or subcontractor within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid submission), in maximum two (2) contracts with an aggregate value of at least USD 25,000,000 (TWENTY FIVE MILLION US DOLLARS) or one contract with a value of at least USD 20,000,000 (TWENTY MILLION US DOLLARS) that have been successfully and substantially completed (at least 80%) and that are similar to the proposed Works.

- Construction of at least 40 km of wastewater and/or stormwater networks with minimum diameter of 200 mm under one contract within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid submission),

- Completion of one wastewater pumping station in the capacity of at least 300 l/s, including supply and installation of mechanical and electrical equipment under one contract within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid submission),

- Construction of at least 5 km of pressurized pumping/transmission line with minimum diameter of DN500 within the last FIVE (5) years (starting from January 01, 2008 prior to the deadline for bid submission).

Detailed qualification requirements can be seen at below web address: http://www.meski.gov.tr

7. The Bidders may, upon written application to the following address, purchase the Bidding Documents, in Turkish and/or English at 500 TL or equivalent in total (including VAT) which is to be deposited at IBAN: TR54 0001 5001 5800 7292 2865 04 of “Mersin Metropol” Branch Office of “Vakıflar Bankası” referring also to Contract No. MES2-W1. The fee deposited for purchasing the Bidding Documents shall by no means be returned. Bidding Documents may be delivered by courier if requested upon submission of a Bank receipt if cargo cost born by the receiver.

8. Bids must be delivered to the address below at or before September 03 at 15:00 hours (local time). Bids shall be valid for one hundred and twenty (120) calendar days from the date of bid opening and shall be accompanied by a bid security in the same currency with the bid currency or in any other convertible currency, and in the sum equal to minimum USD 400,000 (Four Hundred Thousand American Dollars) equivalent. Electronically submitted bids shall not be valid. Bids submitted later than the specified date and time shall be rejected. MESKİ assumes no responsibility for postal delays.

9. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below on September 03, 2013 at 15:15 hours (local time).

Address: Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

                Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202

                Room No: Filitre Toplantı Salonu

                City: Mersin

                Country: TURKEY

 

A Pre-Bid meeting will be held at the following date, time and place:

Date: August 13, 2013 Time: 10:00 (local time)

Place:      Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

                Portakal Mahallesi, 203. Cadde No:202

                Oda No: Filitre Toplantı Salonu

                Şehir: Mersin

                Ülke: TÜRKİYE

10. This Procurement is not subject to Public Procurement Law No. 4734 and Public Procurement Contracts Law No. 4735 of Republic of Turkey.

6211/2/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  01

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               : Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 4 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  07.05.2013 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 405,76 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 405,76 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 660.000,00 (Altıyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HAN İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HAN İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 650.000,00 (Altıyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SİVAS AKTİF ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS AKTİF ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/1/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  02

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 5 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  07.05.2013 günü, saat: 14:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 5 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 448,26 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 5 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 448,26 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 775.000,00 (Yediyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HAN İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HAN İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 750.000,00 (Yediyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SİVAS AKTİF ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS AKTİF ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/2/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  03

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 6 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  07.05.2013 günü, saat: 15:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 6 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 493,19 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin mahallesi, 2111 ada 6 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 493,19 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 810.000,00 (Sekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HAN İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HAN İNŞ. ve İNŞ. MALZ. SAN. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 800.000,00 (Sekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SİVAS AKTİF ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS AKTİF ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/3/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  04

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 14 numaralı parseldeki 712/2400 hissenin (57,00 m2) satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  09.05.2013 günü, saat: 10:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 14 parseldeki 712/2400 hissenin (57,00 m2) satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 14 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 712/2400 hissenin (57,00 m2) satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 52.000,00 (Elliikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ADEM İNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ADEM İNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 49.000,00 (Kırkdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ALİ YÜKSEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ALİ YÜKSEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/4/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  05

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 15 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  09.05.2013 günü, saat: 14:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 15 parselin satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 15 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 246,73 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 225.000,00 (İkiyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ADEM İNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ADEM İNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 220.000,00 (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ALİ YÜKSEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ALİ YÜKSEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/5/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  06

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 8 numaralı parseldeki 1270/2400 hissenin (189,89 m²) satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  09.05.2013 günü, saat: 09:30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 8 parseldeki 1270/2400 hissenin (189,89 m²) satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 8 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 1270/2400 hissenin (189,89 m²) satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ömer Faruk ZOROĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömer Faruk ZOROĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/6/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  07

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 17 numaralı parseldeki 689/2400 hissenin (73,61 m2) satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  09.05.2013 günü, saat: 15:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 17 parseldeki 689/2400 hissenin (73,61 m²) satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Merkez İlçesi, Kaleardı mahallesi, 3233 ada 17 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 689/2400 hissenin (73,61 m²) satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 45.000,00 (Kırkbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MURAT ÇINAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MURAT ÇINAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 40.000,00 (Kırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ADEM İNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ADEM İNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/7/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  08

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzincan ili, Merkez İlçesi, İzzetpaşa mahallesi, 2063 ada 1 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  13.05.2013 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, İzzetpaşa mahallesi, 2063 ada 1 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.369,80 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, İzzetpaşa mahallesi, 2063 ada 1 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.369,80 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 520.000,00 (Beşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren CENGİZ TUYGUN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, CENGİZ TUYGUN’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 515.000,00 (Beşyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren POLİMATİK TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SİVAS POLİMATİK TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/8/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  09

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 350 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  13.05.2013 günü, saat: 14:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 350 numaralı parselde kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 1.920,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 350 numaralı parselde kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 1.920,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 4.500,00 (Dörtbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren KÖKSAL ALGÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KÖKSAL ALGÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 4.250,00 (Dörtbinikiyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren DURSUN KAYAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına DURSUN KAYAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/9/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  10

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzincan ili, Tercan İlçesi, Mercan Beldesi, 363 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  13.05.2013 günü, saat: 15:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Tercan İlçesi, Mercan Beldesi, 363 numaralı parselde kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 858,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzincan ili, Merkez İlçesi, Karadiğin köyü, 363 numaralı parselde kayıtlı, tarla vasfındaki toplam 858,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

-• 2.000,00 (İkibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren BARBAROS ERTÜRK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, BARBAROS ERTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 1.750,00 (Binyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren MURAT KADIOĞLU’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına MURAT KADIOĞLU’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/10/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  11

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 1 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  16.05.2013 günü, saat: 09:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.541,12 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.541,12 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 43.500,00 (Kırküçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren EKREM ÇİLDAĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, EKREM ÇİLDAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 40.500,00 (Kırkbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren NABİ ÇANLIÖZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına NABİ ÇANLIÖZ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/11/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  12

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 2 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  16.05.2013 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 851,99 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 851,99 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 15.000,00 (Onbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren EKREM ÇİLDAĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, EKREM ÇİLDAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 14.000,00 (Ondörtbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SAVAŞ GÜNDÜZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına SAVAŞ GÜNDÜZ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/12/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  13

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 3 numaralı parseldeki 54852/82690 hissenin (548,52 m²) satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  16.05.2013 günü, saat: 11:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 3 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın 54852/82690 hissesinin (548,52 m²) satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Merkez Mahallesi, 3206 ada 3 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın 54852/82690 hissesinin (548,52 m²) satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 9.000,00 (Dokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren EKREM ÇİLDAĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, EKREM ÇİLDAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 8.000,00 (Sekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SAVAŞ GÜNDÜZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına SAVAŞ GÜNDÜZ’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/13/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  14

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5869 ada 1 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  16.05.2013 günü, saat: 14:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5869 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.782,00 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5869 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 2.782,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 5.251.000,00 (Beşmilyonikiyüzellibirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren TUGAY EMLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TUGAY EMLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 5.201.000,00 (Beşmilyonikiyüzbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren HATEMOĞULLARI YOL YAPI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına HATEMOĞULLARI YOL YAPI’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 4.300.000,00 (Dörtmilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren TEMA TEKNİK MÜHENDİSLİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına TEMA TEKNİK MÜHENDİSLİK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/14/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  15

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5725 ada 3 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  16.05.2013 günü, saat: 15:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5725 ada 3 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.068,68 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 5725 ada 3 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.068,68 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 1.010.000,00 (Birmilyononbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren TİMERK ENERJİ İLETİM ÜRETİM’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TİMERK ENERJİ İLETİM ÜRETİM’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 1.000.000,00 (Birmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren SEYMEN ÖZAYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına SEYMEN ÖZAYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 970.000,00 (Dokuzyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren TANER TUĞCU’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına TANER TUĞCU’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/15/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  20

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Sivas ili, Divriği İlçesi, Güneş Köyü, 192 ada 2 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  23.05.2013 günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Divriği İlçesi, Güneş Köyü, 192 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 764,22 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Sivas ili, Divriği İlçesi, Güneş Köyü, 192 ada 2 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 764,22 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 21.500,00 (Yirmibirbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren YUSUF CULHA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, YUSUF CULHA’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 12.000,00 (Onikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MUHAMMET ÖZDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MUHAMMET ÖZDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/16/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  22

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Samsun ili, Havza İlçesi, İnönü mahallesi, 610 ada 6 numaralı parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  23.05.2013 günü, saat: 15:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde- Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Samsun ili, Havza İlçesi, İnönü mahallesi, 610 ada 6 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.436,85 m²’lik taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Samsun ili, Havza İlçesi, İnönü mahallesi, 610 ada 6 numaralı parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.436,85 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

- 611.000,00 (Altıyüzonbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ERTU MEŞRUBAT PAZARLAMA VE DAĞITIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ERTU MEŞRUBAT PAZARLAMA VE DAĞITIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 591.000,00 (Beşyüzdoksanbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren KEMAL ZEYBEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KEMAL ZEYBEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 29.06.2013 Tarih ve 17/138 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6086/17/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 (İkiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü’nden (3.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Dolayoba

0

4496

3.544,73

Akaryakıt + LPG Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanı

13.469.974,00. (onüçmilyondörtyüzaltmışdokuzbin-

dokuzyüzyetmişdört TL.)

404.100,00 (dörtyüzdört-binyüzTL.)

05.08.2013 Pazartesi Saat: 11.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt + LPG Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanında kalmaktadır. Emsal: 0,30, Hmax: 6,50 m’dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6282/1-1


ORGAN NAKLİ MERKEZİ LİSANS AÇIK ARTIRMA İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

İL

KURUM TÜRÜ

LİSANS TÜRÜ

TÜZEL KİŞİLİK

İHALEYE GİRECEK KİŞİ

GÜVENCE BEDELİ

İHALE BAŞLANGIÇ BEDELİ

TARİH

SAAT

1

ANKARA

VAKIF

BÖBREK

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ALİ BAŞDURAK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

10:00

2

ÖZEL

BÖBREK

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜ SAĞLIK TURİZM EĞİT.HİZ.İNŞ.TAAH. A.Ş.

CELİL GÖÇER

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

11:00

3

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

MEHMET ALİ AKDENİZLİ

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

11:00

4

ANKARA ÖZEL YÜZÜNCÜ YIL SAĞ. İŞL. A.Ş

METİN HÜSEYİN AKSARAY

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

11:00

5

ERER SAĞLIK VE EĞT. KURUMLARI A.Ş.

MUSTAFA KARAKÖSE

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

11:00

6

ACIBADEM SAĞLIK HİZM. TİC. A.Ş.

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

11:00

7

AKIN SAĞLIK TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.

LEVENT ÖZTÜRK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

14.08.2013

11:00

8

ÖZEL

KARACİĞER

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜ SAĞLIK TURİZM EĞİT.HİZ.İNŞ.TAAH. A.Ş.

CELİL GÖÇER

1.925,00 TL

19.250,00 TL

14.08.2013

15:00

9

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

MEHMET ALİ AKDENİZLİ

1.925,00 TL

19.250,00 TL

14.08.2013

15:00

10

ERER SAĞLIK VE EĞT. KURUMLARI A.Ş.

MUSTAFA KARAKÖSE

1.925,00 TL

19.250,00 TL

14.08.2013

15:00

11

ACIBADEM SAĞLIK HİZM. TİC. A.Ş.

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.925,00 TL

19.250,00 TL

14.08.2013

15:00

12

AKIN SAĞLIK TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.

LEVENT ÖZTÜRK

1.925,00 TL

19.250,00 TL

14.08.2013

15:00

13

İSTANBUL

VAKIF

BÖBREK 1

MARMARA EĞİTİM VAKFI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

10:00

14

İSTANBUL MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

FAHRETTİN KOCA

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

10:00

15

BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ADEM AKÇAKAYA

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

10:00

16

ACIBADEM SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

10:00

17

BÖBREK 2

MARMARA EĞİTİM VAKFI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

13:00

18

İSTANBUL MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

FAHRETTİN KOCA

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

13:00

19

BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ADEM AKÇAKAYA

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

13:00

20

ACIBADEM SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

13:00

21

İSTANBUL

ÖZEL

BÖBREK

TEMSAR ÖZEL SAĞLIK HİZM. A.Ş.

METE YİĞİT

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

22

MEDİCALPARK SAĞLIK HİZM. A.Ş.

GÖNÜL SEVİ

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

23

PINAR MEDİCAL SAĞLIK VE EĞİT. HİZM. İNŞ. A.Ş.

AHMET ŞAH KOLAN

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

24

MEDİKOL SAĞLIK VE EĞİT. HİZM. VE TİC. A.Ş.

HAKAN IŞIK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

25

KLN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZM. A.Ş.

MEHMET NEDİM KOLAN

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

26

BÜYÜKÇEKMECE SAĞLIK VE EĞİTİM HİZM. A.Ş.

BİRKAN ANAR

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

27

VİTAL FORS SAĞLIK HİZM. BİLG. VE ELEKT. TİC. A.Ş.

KUDDİSİ ÖZBURAK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

28

ÖZEL MAYA SAĞLIK HİZM. VE TİC. A.Ş.

SEÇİM ÖZTÜRK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

29

ACIBADEM SAĞLIK HİZM. TİC. A.Ş.

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

30

EMSEY SAĞLIK HİZM. VE İŞL.TUR.OTEL.TİC. A.Ş.

GÖKSEL BAHADIR

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

31

GAZİOSMANPAŞA ANADOLU HAST. ÖZEL SAĞ.HİZM. A.Ş.

SAİM ÖZTÜRK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

32

HİSAR SAĞ.HİZM.EĞİT.ARAŞ.VETIBBİ CİHAZLAR İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

TANER ÇETİN

1.650,00 TL

16.500,00 TL

15.08.2013

15:00

33

VAKIF

KARACİĞER 1

MARMARA EĞİTİM VAKFI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

10:00

34

İSTANBUL MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

FAHRETTİN KOCA

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

10:00

35

BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ADEM AKÇAKAYA

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

10:00

36

ACIBADEM SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

10:00

37

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKFI

ALİ HABERAL

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

10:00

38

İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

SİNA ERCAN

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

10:00

39

KARACİĞER 2

MARMARA EĞİTİM VAKFI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

HÜSEYİN ŞİMŞEK

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

13:00

40

İSTANBUL MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

FAHRETTİN KOCA

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

13:00

41

BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ADEM AKÇAKAYA

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

13:00

42

ACIBADEM SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ALİ AYDINLAR

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

13:00

43

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKFI

ALİ HABERAL

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

13:00

44

İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

SİNA ERCAN

1.925,00 TL

19.250,00 TL

16.08.2013

13:00

45

İZMİR

VAKIF

BÖBREK

DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İZMİR ÜNİVERSİTESİ

ALİ RIZA DOĞANATA

1.650,00 TL

16.500,00 TL

17.08.2013

10:00

46

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKFI

NAMIK ÇEVİK

1.650,00 TL

16.500,00 TL

17.08.2013

10:00

47

ÖZEL

BÖBREK

GAZİ ÖZEL SAĞLIK HİZM. A.Ş.

ADVİYE ONAY SAFA

1.650,00 TL

16.500,00 TL

17.08.2013

13:00

48

SENTEZ SAĞLIK HİZM. A.Ş.

ZAFER BEKEN

1.650,00 TL

16.500,00 TL

17.08.2013

13:00

49

VAKIF

KARACİĞER

DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İZMİR ÜNİVERSİTESİ

ALİ RIZA DOĞANATA

1.925,00 TL

19.250,00 TL

17.08.2013

15:00

50

TÜRKİYE TABİPLER VAKFI ŞİFA ÜNİVERSİTESİ

MURAT OKUMUŞ

1.925,00 TL

19.250,00 TL

17.08.2013

15:00

 

1 - 02.04.2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organ Nakli Merkezlerinin Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Ve Yeterlilik” duyurusu ve 27.05.2013 tarihli ve 18791 sayılı “2013 yılı Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları Ek Duyurusu” kapsamında nakil merkezi lisans belgesi almak isteyen yukarıda isimleri geçen tüzel kişilikler isminin bulunduğu lisans türündeki "Lisans Açık Artırma İhalesine" katılabilecektir.

2 - Açık Artırmalar, Sağlık Bakanlığı Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü B Blok 3 üncü kat toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Tüzel kişilikler Böbrek ve Karaciğer Nakli Merkezi Lisansı için belirtilen güvence miktarını Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatıracaktır. Güvence bedelinin yatırıldığına dair belgenin veya teminat mektubunun ihale komisyon başkanlığına açık artırma ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar sunmaları gerekecektir.

4 - Lisans ihalesine katılacak yukarıda isimleri belirtilen temsilcilerin herhangi bir sebeple ihaleye katılamayacak olması halinde yerine katılacak temsilcilerin aynı usullerle tüzel kişilik tarafından yetkilendirildiğine dair belgeyi en geç açık artırma ihale saatinden 1 saat öncesine kadar ihale komisyon başkanlığına sunmaları gerekecektir.

5 - Vakıf Üniversiteleri İçin; Vakıf tüzel kişiliğine ait başvurular kabul edilmiştir.

Böbrek/Karaciğer Lisans Belgesi yalnızca vakıf üniversitesi yataklı sağlık tesisinde geçerlidir.

Lisansı alan vakıf tüzel kişiliği lisansı almaya hak kazandığı takdirde, 2 (iki) yıl içerisinde faaliyete geçmekle yükümlüdür.

Lisans belgesi alım tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinden faaliyet izin belgesi alamayanların lisans hakkı sona erer.

Lisans sahibi vakıf tüzel kişiliği aynı il içerisinde bu lisans hakkını teknik yeterlilikteki şartları sağlayan sadece bir yataklı sağlık tesisinde kullanabilir.

Lisans sahibi vakıf tüzel kişiliği aynı il içerisinde olmak kaydıyla, teknik yeterlilikteki şartları sağlayan ve vakıf üniversitesi bünyesinde bulunan kendine ait başka bir yataklı sağlık tesisine Bakanlığın izni ile nakledebilir.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla lisans sahibi vakıf tüzel kişiliği lisans hakkını aynı il içerisinde ve Genelgede belirtilen sınıflamaya göre Bakanlığın izni ile başka bir vakıf tüzel kişiliğine devredebilir.

6 - Özel Hastaneler İçin; Gerçek ve tüzel kişiye ait başvurular kabul edilmiştir.

Böbrek ve Karaciğer Lisans Belgesi yalnızca özel hastane veya vakıf üniversitesi bünyesinde yataklı sağlık tesisinde geçerlidir.

Böbrek/Karaciğer lisansı için aynı tüzel kişi tarafından teknik şartnamede belirtilen taahhütname için tek bir sağlık tesisi taahhüdü yeterli kabul edildiğinden diğer dosyaların değerlendirmesine gerek görülmemiştir.

Lisans sahibi gerçek ve tüzel kişi aynı il içerisinde bu lisans hakkını teknik yeterlilikteki şartları sağlayan sadece bir yataklı sağlık tesisinde kullanabilir.

Lisansı alan gerçek ve tüzel kişi lisansı almaya hak kazandığı takdirde, 2 (iki) yıl içerisinde faaliyete geçmekle yükümlüdür.

Lisans belgesi alım tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinden faaliyet izin belgesi alamayanların lisans hakkı sona erer.

Lisans sahibi gerçek ve tüzel kişi aynı il içerisinde olmak kaydıyla, lisansını teknik yeterlilikteki şartları sağlayan kendine ait başka bir yataklı sağlık tesisine Bakanlığın izni ile nakledebilir.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla lisans sahibi gerçek veya tüzel kişi lisans hakkını aynı il içerisinde ve Bakanlığın izni ile başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredebilir.

7 - İhaleye katılan tüzel kişiler 30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğindeki şartları yerine getirmek zorundadır.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu gerekirse ihaleyi iptal edebilir.

İlan olunur.

6280/1-1


SPOR TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

MÜDÜRLÜK/BİRİM                     :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES                               :  Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A

İLGİLİ TELEFON                          :  (216)570 50 00/1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER  :  Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ                                 :  KİRALAMA

İHALE USULÜ                              :  2886 sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER  :  Barbaros Mahallesi Lale Sk. 1/A-1/B

HİZMETİN NİTELİĞİ                   :  2 adet Halı saha,1 adet Otopark, Sporcu soyunma ve Yönetim Odası, dinleme Salonu, kafeterya alanı + WC’ den oluşan spor tesisi

İHALE KAYIT NO                        :  2013/694

 

 

1 - İHALE BİLGİLERİ

 

 

a) İl/İlçe

İstanbul/ Ataşehir

 

b) Mahallesi

Barbaros

 

c) Cinsi

Spor Tesisi

 

2 - Aylık Muhammen Kira Bedeli

20.000,00.TL + KDV (Yirmibin) + KDV

 

3 - Süresi

10 YIL

 

4 - Geçici Teminat

72.000,00.TL

 

5 - Dosya(Şartname Bedeli)

300,00.TL

 

6 - İhale Tarihi ve Saati

30/07/2013 Saat-11,00

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Sureti

3) Kanuni İkametgâh Belgesi

4) Geçici Teminat makbuzu

5) İhale dosyası alındı makbuzu

6) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge.

7) Şirketin Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri.

Tüzel Kişilerden

1) Dilekçe

2) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

3) Ticaret veya Sanayi Odasından 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde alınmış faaliyet belgesi

4) Geçici Teminat Belgesi

5) İhale dosyası alındı makbuzu

6) Vergi Dairesinden ve SGK’dan borcu olmadığına dair belge

7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

Bu ihaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin Adı, Soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte i ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ihale saatinden bir saat önce Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilerek ilgililerinin Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gereklidir.

İlan olunur.

6161/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ MINTIKASINDA MEVCUT DEMİRYOLU MAKASLARIN ÖZEL AKSAMLARININ VE RAYLARININ ÖLÇÜLMESİ, TAŞLANMASI VE ELEKTRİK KAYNAĞI İLE TAMİR İŞLEMİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/91562

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.tcdd.gov.tr                  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

1 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Mıntıkasında Mevcut Demiryolu Makasların Özel Aksamlarının ve Raylarının Ölçülmesi, Taşlanması ve Elektrik Kaynağı İle Tamir İşleminin Yapılması Hizmeti Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13.08.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6094/1-1