17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

ETK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5357 ada, 9 parsel üzerindeki 629928 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail Eryurt KODAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10361, Oda Sicil No:10511), Rafet EREN (İnşaat Mühendisi, , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7413, Oda Sicil No:20772), Erdoğan ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12577, Oda Sicil No:21774) ve Muhammet Hanifi ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarihli 28454 sayılı ve 24.02.2013 tarihli 28569 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 871 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5745 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/1/1-1

—————

Test Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, 307 pafta, 5179 ada, 1 parsel üzerindeki 678188 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35420 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1001 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Test Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Efdal ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69301), sorumlu denetim elemanları İlhan AYGÖRDÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17224, Oda Sicil No: 21159) ve Mustafa ALEMDAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8037, Oda Sicil No: 10585) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5746 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/2/1-1

—————

Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, 35 pafta, 8262 (12) parsel üzerindeki 80814 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6312 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Eflatun GÜNERİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1402, Oda Sicil No:12715), Sedat ÇAPURYÜZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1456, Oda Sicil No:17950), Mustafa Yaşar NARİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1404, Oda Sicil No:32136), İdris TELCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1867, Oda Sicil No:10959), sorumlu denetim elemanı Ramadan CESUR’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1343, Oda Sicil No:18810) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5747 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/3/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733589 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5748 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/4/1-1

—————

Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Belediyesi, 101 ada 1 parsel üzerindeki 151131 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5016 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 457 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tuncay TUNCEL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55038), Ekrem BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59577), sorumlu denetim elemanları Mehmet KAYTANLIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8227, Oda Sicil No:6383), Haydar ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5713, Oda Sicil No: 17440), İsmail ŞİMŞEK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7122, Oda Sicil No:12088), Mesut AYDIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:9958, Oda Sicil No: 6024) ve Mehmet DOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51987) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5749 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/5/1-1

—————

Şen Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 1208 Ada, 19 Parsel üzerindeki 244691 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6392 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şen Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Yavuz KEÇECİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8712, Oda Sicil No:7338) ve Fatma Müjgan ULUOCAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20242) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5750 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/6/1-1

—————

Astan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Kemer İlçesi, 374 ada 13 parsel üzerindeki 237534 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Feral SÜRÜCÜOĞLU (CENGİZ) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6565, Oda Sicil No:16613) ve Tolga ÇAĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56673) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 12.06.2010 tarihli 27609 sayılı, 27.04.2011 tarihli 27917 sayılı, 19.04.2013 tarihli 28623 sayılı ve 25.05.2013 tarihli 28657 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulmuş olan, ayrıca 03.02.2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye işlemi gerçekleştirilen 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5751 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/7/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı ilçesi, 77 ada 111 parsel üzerindeki 515515 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5639, Oda Sicil No:20709), Mehmet Cüneyit İNAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14018, Oda Sicil No:27255), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7372, Oda Sicil No:7342), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No: 6416), Ayhan AKIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No: 15944), Ömer UYSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5823, Oda Sicil No:7699) ve Zeynal YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:12005) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.07.2011 tarihli 28001 sayılı ve 25.05.2013 tarihli 28657 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/8/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer ilçesi, 376 ada 11 parsel üzerindeki 512882 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Adnan YOLALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5511, Oda Sicil No:14728), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416), Mehmet Cüneyit İNAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14018, Oda Sicil No:27255), Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No: 6875), Mustafa BAĞIR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5447, Oda Sicil No:8361), Ayhan AKIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No:15944), Ali NERGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8678, Oda Sicil No: 32225), Erkan KARAPEHLİVAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67467), Koray ERDOĞAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:30912), Rahmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36584), Sezeri TÜRKMEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15362) ve Havva ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67973) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.07.2013 tarihli ve 5752 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5753 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/9/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı ilçesi, 77 ada 112 parsel üzerindeki 515529 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gürkan CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5639, Oda Sicil No:20709), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7372, Oda Sicil No:7342), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416), Ayhan AKIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5745, Oda Sicil No:15944), Ömer UYSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5823, Oda Sicil No:7699) ve Süleyman Şenay GÖREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14944) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.07.2013 tarihli ve 5752 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5754 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/10/1-1

—————

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Elmalı ilçesi, 260 ada 46 parsel üzerindeki 266047 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Adnan YOLALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5511, Oda Sicil No:14728), Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil No:22849), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil No:6416), İzzet ARSLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10381, Oda Sicil No:7732), Ünal ARTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2669, Oda Sicil No:12955), İsmail İsmet FİŞEKÇİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7372, Oda Sicil No:7342) ve Osman KARAPEHLİVAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8219, Oda Sicil No:7756) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.07.2013 tarihli ve 5752 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5755 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/11/1-1

—————

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kaş ilçesi, 3037 parsel üzerindeki 263959 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53377-55655 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ömer KULE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4635, Oda Sicil No:27179), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207), Çınar KARDEŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3697, Oda Sicil No:3840), Satılmış GÖKKAYA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3649, Oda Sicil No:34416), Mustafa Vehbi TOP (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8394, Oda Sicil No:23433), Mehmet Kazım UĞUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:15759, Oda Sicil No:14715), Ömer Ali KAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58832) ve Süleyman GÜR’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75249) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

MTR Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5756 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/12/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733585 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5757 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/13/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733586 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5758 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/14/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya ili, Karasu ilçesi, 847 ada, 3 parsel üzerindeki, 733587 YİBF nolu (B1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Sariye BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No: 40045) ve Engin SATILMIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87871) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.07.2013 tarihli ve 5759 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6144/15/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 05.07.2013 tarih ve 5732 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Güntaş Mad. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Lüleburgaz Şb.)’nin Atatürk Mah. Yeni San. Sitesi A-3 Blok No: 42 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 sayılı kararı ile verilen 299 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6143/1/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 05.07.2013 tarih ve 5732 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Artek Zemin Etüd Lab. Har. Hiz. İnş. Pro. İml. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Raufbey Mah. Dr Devlet Bahçeli Bul. No:14 OSMANİYE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 03.05.2011 tarih ve 383 sayılı kararı ile verilen 282 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6143/2/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 05.07.2013 tarih ve 5732 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

İpek Lab. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin Esenyurt Mah. 1434. Sok. No:4/A Melikgazi/ KAYSERİ” adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 09.02.2011 tarih ve 365 sayılı kararı ile verilen 245 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6143/3/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1994/1306 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6146/1-1

—————

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/270 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6145/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:   -                             Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

         -  Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

         -  Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

         -  Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

         -  Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi Alanında Almış Olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

 

1

Üretim Karşıtı. İş Davranışları ve Mobbing Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

6140/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretin Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Birimi ve Bölümü

Anabilimdalı veya Alanı

Ünvanı

Adet

Açıklamalar

İletişim Fakültesi

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Doçent

1

 

6171/1-1


 


 

6224/1-1

—————

6224/2/1-1

—————

6224/3/1-1

—————

6224/4/1-1

—————

6224/5/1-1

—————

6224/6/1-1

—————

6224/7/1-1

—————

6224/8/1-1

—————

6224/9/1-1

—————

6224/10/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————