10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28703

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


YEM ÜRETİM TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN ANKARA-SİNCAN ARASINDA 10.475 METRE UZUNLUĞUNDA YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİTTEN İHATA YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAMİRAT YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


30 TON I. KATEGORİ (HİDROLİK VE ŞANZIMAN ATIK YAĞI) 15 TON 2. KATEGORİ (DİFERANSİYEL 80/90 ATIK YAĞI) SATILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


FABRİKAMIZ 2013-2014 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Erciş Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE

ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:


2013-2014 KAMPANYASINDA YER SİLOSUNDA MEVCUT BULUNAN 50.000 TON PANCARIN 800-1200 M MESAFEYE TAŞINMASI

İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:


ALTYAPI YAPIM İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ATIKSU KOLLEKTÖR HATTI YAPTIRILACAKTIR

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MUHTELİF DRILL COLLAR SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:


24 (YİRMİDÖRT) ADET TAŞINMAZ İŞYERİ AYRI AYRI OLARAK SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Denizli İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/89019

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  8 kalem Lokomotif Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29/07/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 29/07/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5803/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.577,07 TL ile en çok 65.651,90 TL arasında değişen; 16/07/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 157,71 TL, en çok 6.565,19 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 Adet Binek Oto (Arazi Taşıtı), Motorsiklet ve Kamyonet; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 17/07/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5810/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 201,53 TL ile en çok 1.881.284,70 TL arasında değişen; 18.07.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 20,15 TL, en çok 188.128,47 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, ayak kurutma makinesi, tekstil eşyası, kumaş, bayan gecelik-elbise, kol saati, güneş gözlüğü, bal, havi fişek vb. 16 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 19.07.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5852/1-1


YEM ÜRETİM TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Yem üretim tesisi makinelerin monte edileceği bina yapım işiyle birlikte, her türlü montaj işleri dahil olmak üzere, çalışır vaziyette bir (1) adet 30 ton/saat yem çıkış kapasiteli yem üretim tesisi makineleri, silolar, havalandırma ve aspirasyon sistemleri ve platformlar vs satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 300,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29/07/2013 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 05/08/2013 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA

Tel  :  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0 312) 425 59 55

5869/1-1


PERSONEL SERVİS HİZMETİ İLE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, Çapa Kan Bağış Merkezinde çalışan personel için personel servis hizmeti ile 5 araçlı 10 şoförlü araç kiralama hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklifleri birlikte en az 17.000,00 TL tutarında geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 29 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30 TEMMUZ 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5866/1-1


SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN ANKARA-SİNCAN ARASINDA 10.475 METRE UZUNLUĞUNDA YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİTTEN İHATA YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2013/90587

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı: SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN ANKARA-SİNCAN ARASINDA 10.475 METRE UZUNLUĞUNDA YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİTTEN İHATA YAPILMASI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 31.07.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5863/1-1


TAMİRAT YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde, resirkülasyon pompası emişi ve yıkayıcı kule içerisindeki hasarlı bölgelerin tamiri işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/85423

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191      FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde, resirkülasyon pompası emişi ve yıkayıcı kule içerisindeki hasarlı bölgelerin tamiri işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 15 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  25.07.2013 - 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 25.07.2013 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5695/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü    : Aladağ                                     İhale Tarihi    : 24/7/2013

Bölge Müdürlüğü      : Bolu                                         İhale Yeri      : Karacasu

 

Deposu

Emvalin Cinsi

Miktarı

Muh Bedl.

%3   Teminatı

Açıklama

ADET

M3.DM3.

Ster

 

(TL)

Çaydurt

İbreli Dikili Ağaç

2.460,581

 

100,00

7.382,00

2013 Üretimi

Belkaraağaç

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

20,000

 

300,00

181,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

395,000

 

215,00

2.555,00

2013 Üretimi

Ortakıraç

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

90,000

 

195,00

528,00

2013 Üretimi

Çaydurt

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

İndirimli

29,541

 

220,00

195,00

2013 Üretimi

Ortakıraç

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

60,000

 

200,00

362,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

85,000

 

190,00

487,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

55,000

 

180,00

301,00

2013 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

100,000

 

260,00

783,00

2013 Üretimi

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

60,000

 

210,00

380,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1.990,000

 

205,00

12.279,00

2013 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

460,000

 

190,00

2.638,00

2013 Üretimi

Çaydurt

2.S.Çs.Maden Direk

35,000

 

180,00

190,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

850,000

 

140,00

3.600,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

750,000

 

120,00

2.730,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

İndirimli

962,605

 

105,00

3.048,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

1.150,000

 

140,00

4.865,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

305,000

 

120,00

1.111,00

2013 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

İndirimli

173,908

 

105,00

552,00

2013 Üretimi

Muhtelif

İbreli Lif Yonga Od.

 

300

57,00

516,00

2013 Üretimi

TOPLAM

 

10.031,635

300 

 

44.683,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - İbreli Dikili Ağaçlarda mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 12 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Dikili Satış 6877 Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ve Ek-5 nolu model özel şartnamedeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacaktır.

3 - Dikili Satış İhalesine katılan isteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olmaları şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır. İhalenin onaylanmasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde alıcıya tebligatla bildirilir. Alıcı 15 gün içinde geçici teminatı kat'i teminata çevirmeye ve aynı anda peşin ya da vadeli olarak satışın tamamını yapmaya mecburdur. Dikili olarak emval alan alıcılar aldığı emvallerin sahibi ve emvallerin kesme, sürütme, yükleme, nakliyat vs. işlerin işverenidir. Bu işlerden dolayı S.G.K'nun ve İş Kanunu'nun ilgili hükümleri ile ilgili vergi mevzuatlarından dolayı doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Alıcılar 5531 sayılı Kanunun getirdiği Orman Mühendisi çalıştırma yükümlülüğünü kabul ederler.

4 - Açık arttırmalı satış 24/07/2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60-61       FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

5858/1-1


30 TON I. KATEGORİ (HİDROLİK VE ŞANZIMAN ATIK YAĞI) 15 TON 2. KATEGORİ (DİFERANSİYEL 80/90 ATIK YAĞI) SATILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin;

a) Adresi: TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı/KÜTAHYA

b) Telefon Numarası: 0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası: 0 (274) 614 59 94-95

d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr

2. İhale Konusu Hizmetin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

30 Ton 1. Kategori (Hidrolik ve Şanzıman Atık Yağı) 15 Ton 2. Kategori (Diferansiyel 80/90 Atık Yağı)

Dosya No: -GLİ/2013-439

45 TON

TUNÇBİLEK

12 AY

 

3. İhalenin;

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

30 Ton 1. Kategori (Hidrolik ve Şanzıman Atık Yağı) 15 Ton 2. Kategori (Diferansiyel 80/90 Atık Yağı) Satışı

22.07.2013 Pazartesi

14: 00

14:00

50,00 (Elli) TL

f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşme.

4. İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. Satın Alma Şube Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; Vakıflar Bankası TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilemez.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

5822/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/89738

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası             :  0388 311 93 01-06 (6 Hat)-0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızda 2013/2014 Kampanya Döneminde istihsal edilecek şekerlerin istihsalden alınarak; İstif yapılması, Doğrudan satış kamyonlarının yüklenmesi ve Dış Ambarlara nakledilecek şekerlerin üretim bandından alınarak kamyonlara yüklenmesi, gittiği ambarda kamyonlardan alınarak banda verilmesi ve banttan alınıp istif yapılması ve istiften alınıp kamyonlara yükleme işi. 105.000 Ton ± % 20 toleranslı Kristal Şeker.

b) Yapılacağı yer                              :  Bor Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                                    :  İşin süresi 365 (ÜçyüzAltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  25/07/2013 Perşembe günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30'u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5816/1-1


DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Şubeleri tarafından 2013 yılı Kurban Bayramında toplanacak olan küçükbaş ve büyükbaş kurban derilerinin satış ihalesi, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından Ankara’da kapalı zarf açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.

2. İhaleler, yedi coğrafi bölge esas alınarak, deri cinslerine göre tahmini adetler üzerinden ayrı ayrı ihale yapılacaktır.

3. İlgililer şartnameyi Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No:33 Opera ANKARA) veya www.thk.org.tr adresinden ücretsiz temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

    

BÖLGELER

İHALE

TAHMİNİ DERİ MİKTARLARI

TARİHİ

SAATİ

KOYUN (ADET)

KEÇİ (ADET)

SIĞIR (KG)

MARMARA BÖLGESİ

22.07.2013

14:00

180.000

30.000

465.000

EGE BÖLGESİ

23.07.2013

14:00

250.000

100.000

420.000

AKDENİZ BÖLGESİ

24.07.2013

14:00

85.000

130.000

120.000

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

25.07.2013

14:00

100.000

25.000

500.000

KARADENİZ BÖLGESİ

26.07.2013

14:00

40.000

12.000

450.000

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

29.07.2013

14:00

15.000

5.000

160.000

GÜNEY DOĞU ANADOLU

30.07.2013

14:00

18.000

10.000

35.000

 

Ayrıntılı bilgi 0312 310 48 40 (256-258) no’lu telefondan alınabilir.

5875/1-1


FABRİKAMIZ 2013-2014 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2013/89640

1 - İdarenin

a)Adı                                         :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Van Yolu 9. Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası       :  0 432 388 20 09(5 Hat) - 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı           :  Tahmini 80 gün 27 kişi ile pancar analiz laboratuvarı hizmet işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/07/2013 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/07/2013, saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5859/1-1


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE

ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2013/89647

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Van Yolu 9. Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası       :  0 432 388 20 09(5 Hat) - 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı           :  2013-2014 Kampanya Dönemi süresince Fabrikamız Meydanında biriken işletme atıklarının 90 gün boyunca tahmil tahliyesi

b) Yapılacağı yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/07/2013 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 25/07/2013, saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5860/1-1


2013-2014 KAMPANYASINDA YER SİLOSUNDA MEVCUT BULUNAN 50.000 TON PANCARIN 800-1200 M MESAFEYE TAŞINMASI

İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2013/89652

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Van Yolu 9. Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası       :  0 432 388 20 09(5 Hat) - 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı           :  Yer silosunda mevcut bulunan 50.000 Ton pancarın 800-1200 m mesafeye taşınması, Süresi Yaklaşık 85 gün sürecektir.

b) Yapılacağı yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26/07/2013 Cuma günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Erciş  Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 26/07/2013, saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5861/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Merkez I. (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi I.etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  1. Organize Sanayi Bölge müdürlüğü 44225 MALATYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  173 hektarlık Malatya Merkez I. (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi I. Etap alanına ait yol, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  MALATYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile)   :  19.667.000.-TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.376.690.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154     8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  30/07/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 1. Organize Sanayi Bölge müdürlüğü 44225 MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5846/2-1


ATIKSU KOLLEKTÖR HATTI YAPTIRILACAKTIR

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi atıksu kollektör hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ ZONGULDAK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi atıksu kollektör hattı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Çaycuma/ ZONGULDAK

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile)   :  2.079.000.-TL

f) Geçici Teminatı                      :  145.530.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  25/07/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8    67900 Çaycuma/ ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5867/2-1


MUHTELİF DRILL COLLAR SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Drill Collar alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2013 / 87987

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139

                                                               06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :  mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı

                                                               1. Kısım

                                                               -60 adet 8" Drill Collar (30 feet)

                                                               -10 adet 8" Drill Collar (10 feet)

                                                               2. Kısım

                                                               - 90 adet 6½” Drill Collar (30 feet)

                                                               - 10 adet 6½” Drill Collar (10 feet)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  a) Yerli İstekliler için;

                                                               Ankara MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarları (İstanbul Yolu 7. Km ANKARA)

                                                               b) Yabancı istekliler için;

                                                               CFR herhangi bir Türkiye Hava/Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden (Yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden) itibaren;

                                                               1. Kısım: 60 adet 8" Drill Collar (30 feet) ve 10 adet 8" Drill Collar (10 feet) tek partide teslim edilecek olup teslim süresi, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

                                                               2. Kısım: 90 adet 6½” Drill Collar (30 feet) ve 10 adet 6½” Drill Collar (10 feet) tek partide teslim edilecek olup teslim süresi, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Toplantı Salonu (KL Blok Kat: 2)

b) Tarihi ve saati                                 :  14.08.2013 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı; boyut, ağırlık, uzunluk, bağlantı tipi, API Standardı uç koruyucular gibi detayları veren malzemelerin detaylı tanımlarını içerecek ve teklif ile ilgili kataloglar, sertifikalar, çizimler vb. bilgi - belgeler ile açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde) teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5751/1-1


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından:

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarının teknik bakımdan teçhizi için 2009K121090 nolu proje kapsamında 4 (dört) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  1) 2013/86691      2) 2013/86704

                                                  3) 2013/86716      4) 2013/86718

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii / SİNOP

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 (368) 271 57 57 (1554-1555)    Faks: 0(368) 271 57 18

c) Elektronik posta adresi       :  pyosatinalma57@sinop.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1) Real tıme PCR Sistemi, 1 Adet (Komple)

                                                  2) Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometri (GS-MS) Cihazı, 1 Adet (Komple)

                                                  3) ICP-MS Cihazı, 1 Adet (Komple)

                                                  4) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Sistemi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri                         :  Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                        :  1) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) takvim günü

                                                  2) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) takvim günü

                                                  3) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) takvim günü

                                                  4) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP

b) Tarihi ve saati                     :  1) 31/07/2013 Saat: 14/00

                                                  2) 31/07/2013 Saat: 15/00

                                                  3) 01/08/2013 Saat: 14/00

                                                  4) 01/08/2013 Saat: 15/00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler,

İstekli, alım konusu malları teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

1) Teklif etmiş oldukları ürünlerin bakım ve onarımları ile ilgili teknik servis hizmetlerini sağlayacak teknik kadro ve teşkilatları hakkında ayrıntılı bilgileri tekliflerine ekleyeceklerdir. (İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.)

2) Teklif ettikleri ürünlerin en az 2 (iki) yıllık yerinde bakım ve onarım yapılacağına dair garantilerine ait taahhütname vereceklerdir. Garanti süresinden sonra yıllık bakım ve onarım sözleşme bedelleri ve sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemeleri kalem kalem katalog numaraları ile birlikte fiyatlandırılmış olarak gösterecekler ve bu fiyatlar ürünlerin garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak ve bu fiyatlar ürünlerin fiyatlarına dahil edilmeyerek ayrı liste halinde gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerin garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve malzemelerin temini ve teknik servis hizmetlerinin yerine getirileceği garantisine ait taahhütnamelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.

4.2.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.4. Teklif edilen malların marka ve modeli ile menşeini belirten yazılı beyan verilecektir.

4.2.5. İstekliler; teklif ettikleri malların özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.6.1. Teknik Şartnamede belirtilen kalite belgeleri verilecektir.

Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi neznindeki TR 9600 0100 0226 4868 2994 5012 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2 - İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge)

8 - Teklifler ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5789/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Mahalle-

Köy

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölç.

m2

İmar

Durumu

Haz.

His.

Tahm.

Bedeli TL

Geçici

Teminatı

İhale

Tarihi

Saati

1

Kurşunlu Mahallesi

Kanarya

Arsa

2.H.11

216

1

7.771,19

Konut Alanı

Tam

1.243.400,00

248.680,00

31.07.2013

10:30

2

Kurşunlu Mahallesi

Çiftlik

Arsa

H22.a.12.b.4d

259

1

7.333,08

Spor Alanı

Tam

1.833.270,00

366.654,00

31.07.2013

11:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki 2 (iki) adet Taşınmaz mal karşısında yazılı gün ve saatte 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (teminat mektupları idarece ilgili bankaya teyit ettirilecektir) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2013 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr." ve "www.bursadefterdarligi.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

5420/1-1


24 (YİRMİDÖRT) ADET TAŞINMAZ İŞYERİ AYRI AYRI OLARAK SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

Muğla ili Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İl Özel İdaresine) ait, tapunun 24C3D pafta, 417 ada 2 parselde 24 işyeri (743,14m2.) olmak üzere 24 (Yirmidört) adet taşınmaz işyeri ayrı ayrı olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile tekrar satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmaz ile ilgili bilgiler:

a) İli/İlçesi/Mahallesi/Mevkii           : Muğla / Fethiye / Göcek Beldesi İskele

b) Pafta/Ada/Parsel/Yüzölçümü       : 24C3D pafta, 417 ada 2 parsel 743,14 m2

e) Cinsi/Vasfı/Niteliği                      : 24 adet taşınmaz işyeri

2 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer: İhale ile ilgili taşınmaz satış şartnamesi ve diğer evrakları Muğla İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içerisinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için her işyeri için ayrı 250.-TL. (İkiyüzelliTürklirası) ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.

Adres: Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkii

Telefon ve Fax numaraları: 214 07 00-214 35 27 / 111,112 - 212 66 45

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi binası İl Encümen Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası /MUĞLA)

4 - İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 25/07/2013 Perşembe günü Saat: 14’15’den başlayıp 5‘er dakika arayla 24 (yirmidört) işyerinin satış ihalesi yapılacaktır.

5 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer: İstekliler tekliflerini 1 Nolu İl Özel İdaresi Hizmet binasının 3. katındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 25.07.2013 günü saat 14,00’e kadar kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edecekler. Posta, fax, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

7 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı;

Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkiindeki 417/2 ada/parseldeki 24 (yirmidört) adet işyerlerin satış işine ait tapu bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları ile ihale saatleri aşağıya çıkarılmıştır.

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ GÖCEK BELDESİNDE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR TABLOSU

Sıra No

Tapunun

Pafta/Ada/Parsel

Yüzölçümü

Hisse Oranı

Vasfı

İşyeri No

Muhammen Bedeli TL.

Geçici Teminat TL.

İhale Saati

  1

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-1

196.532,89.-

5.895,99.-

14.15

  2

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-2

196.532,89.-

5.895,99.-

14.20

  3

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-3

196.532,89.-

5.895,99.-

14.25

  4

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-4

196.532,89.-

5.895,99.-

14.30

  5

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1. Kat-5

196.532,89.-

5.895,99.-

14.35

  6

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1. Kat-6

196.532,89.-

5.895,99.-

14.40

  7

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1. Kat-7

196.532,89.-

5.895,99.-

14.45

  8

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1. Kat-8

196.532,89.-

5.895,99.-

14.50

  9

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-1

196.532,89.-

5.895,99.-

14.55

10

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-2

196.532,89.-

5.895,99.-

15.00

11

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-3

196.532,89.-

5.895,99.-

15.05

12

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-4

196.532,89.-

5.895,99.-

15.10

13

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-5

196.532,89.-

5.895,99.-

15.15

14

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-6

196.532,89.-

5.895,99.-

15.20

15

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-7

196.532,89.-

5.895,99.-

15.25

16

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-8

196.532,89.-

5.895,99.-

15.30

17

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1. Kat-9

196.532,89.-

5.895,99.-

15.35

18

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1. Kat-10

196.532,89.-

5.895,99.-

15.40

19

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1. Kat-11

196.532,89.-

5.895,99.-

15.45

20

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1. Kat-12

196.532,89.-

5.895,99.-

15.50

21

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1. Kat-13

153.541,32.-

4.606,24.-

15.55

22

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1. Kat-14

153.541,32.-

4.606,24.-

16.00

23

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1. Kat-15

153.541,32.-

4.606,24.-

16.05

24

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1. Kat-16

153.541,32.-

4.606,24.-

16.10

 

8 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

a) Gerçek kişiler için, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer adres belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile fax numarası varsa elektronik posta adresi), aslını göstermek şartıyla üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya benzer bir makamdan 2013 yılında alınmış sicil kaydı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzeli Kişileri adına teklif vermeye ve temsil yetkisi olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlardan aldıkları yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirküsü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,

e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. nci maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen tahmin edilen bedelin (Muhammen Bedel) % 3 oranında Geçici Teminatı T.C. Ziraat Bankasındaki TR 940 001 000 201 357 582 225 003 veya Halk Bankasındaki TR 420 001 200 925 900 007 000 001 nolu Muğla Şubesindeki İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu veya banka teminat mektubunu, ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

11 - Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.

5642/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Denizli İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda İli, İlçesi, köyü, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarları ile ihale tarih ve saati belirtilen 11 adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı saha,  5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10.madde 1.fıkra (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliği 17.maddesi gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1 - İli :Denizli, İlçesi :Çardak, Köyü : Sazköy Ruhsat alanı :4580,30 hektar , Pafta:Denizli M23-a3-d1-d2, Muhammen Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminat:3.000,00-TL İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 10:30,  Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa   (Y)

0733615

0735327

0734000

0735435

0734050

0730804

0733390

0728735

Yukarı(X)

4188760

4179989

4178000

4177282

4174260

4175401

4177917

4181235

 

2 - İli : Denizli, İlçesi : Çardak,  Köyü : Karagöl Mevkii., Ruhsat alanı :3919,97 hektar, Pafta:Denizli M22-a3-d2, Muhammen Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminat: 3.000,00-TL İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 10:35, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa(Y)

0738000

0736000

0735328

0735168

0733615

0733607

0733600

0737300

0739985

0738000

Yukarı(X)

4182000

4181000

4179991

4180800

4188760

4188747

4188780

4188890

4184535

4181152

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa   (Y)

0736000

0738000

0738000

0740435

0734835

0735435

Yukarı(X)

4177000

4179000

4180670

4179662

4175935

4177282

 

3 - İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Köyü: Menteşe, Ruhsat alanı:2943,87 hektar, Pafta: Denizli M22-b3-b4-c1, Muhammen Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminat: 3.000,00-TL İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 10:40, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa(Y)

0698737

0698790

0699281

0703000

0703000

0703696

0704631

0708314

0710640

0705824

0698656

Yukarı(X)

4181528

4181530

4183000

4183000

4183035

4182411

4183000

4183000

4182299

4179283

4181294

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa   (Y)

0702707

0703024

0704256

0704193

0704180

0703911

0703838

Yukarı(X)

4193000

4193917

4194252

4194062

4194060

4193217

4193000

 

4 - İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Köyü: Alandız, Ruhsat alanı: 3421,69 hektar, Pafta: Uşak L21-c4-d3, Muhammen Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminat: 1.500,00-TL  İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 10:45, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa    (Y)

0644000

0644900

0644873

0650000

0650000

0654500

0654500

Yukarı (X)

4212937

4212725

4217000

4217000

4215000

4215000

4212500

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa    (Y)

0645388

0645331

0645330

0645250

0645251

0644000

Yukarı (X)

4212499

4212545

4212499

4212499

4212624

4212923

 

5 - İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Köyü: Süleymanlı,  Ruhsat alanı: 4618,75 hektar, Pafta: Uşak L21-c4-d3, Muhammen Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminat: 3.000,00-TL İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 10:50, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa    (Y)

0659537

0660000

0660000

0655859

0655693

0653063

0653000

Yukarı (X)

4214019

4213982

4207700

4207699

4208463

4207700

4207700

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

Sağa    (Y)

0653000

0654500

0654500

0660000

0660000

Yukarı (X)

4212499

4212500

4215000

4215000

4214402

 

6 - İli: Denizli, İlçesi: Acıpayam, Köyü: Bedirbey, Ruhsat alanı: 4856,88 hektar, Pafta: Denizli N22-b2-b3, Muhammen Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminat: 1.500,00-TL, İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 10:55, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa    (Y)

0712050

0716670

0718770

0713730

Yukarı (X)

4145445

4146425

4137045

4135645

 

7 - İli: Denizli, İlçesi: Kale, Köyü: Ortaköy, Ruhsat alanı: 4849,04 hektar, Pafta: Denizli N21-a2, Muhammen Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminat: 1.500,00-TL, İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 11:00, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa    (Y)

0645420

0648360

0652630

0651720

0646680

Yukarı (X)

4150680

4151380

4149210

4143960

4141650

 

8 - İli: Denizli, İlçesi: Bozkurt, Köyü: --, Ruhsat alanı :4630,69 hektar, Pafta: Denizli M23-a3-a4-d1, Muhammen Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminat: 3.000,00-TL İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 11:05, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0733600

0733603

0728736

0721688

0727890

0733625

0733612

Yukarı (X)

4188780

4188766

4181306

4186337

4188890

4188800

4188780

9 - İli: Denizli, İlçesi: Buldan, Köyü: Yenicekent, Ruhsat alanı: 837,58 hektar, Pafta: Uşak L21-c3, Muhammen Bedeli: 100.000,00-TL, Geçici Teminat: 3.000,00-TL, İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 11:10, Kaynağın Cinsi: Jeotermal Kaynak

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa    (Y)

0665540

0668000

0668000

0668200

0668700

0670542

Yukarı (X)

4214999

4215000

4217268

4217197

4220125

4219627

 

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa   (Y)

0670499

0669000

0669000

0670041

0668688

0665126

0667497

Yukarı(X)

4219357

4220000

4214000

4213255

4213262

4213973

4213499

 

10 - İli: Denizli, İlçesi: Çivril, Köyü: Karahacılı, Ruhsat alanı: 4479,86 hektar, Pafta: Uşak L23-c4-d3, Muhammen Bedeli:250.000,00-TL, Geçici Teminat: 7.500,00-TL, İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 11:15, Kaynağın Cinsi: Doğal Mineralli Su

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa    (Y)

0735508

0736380

0736522

0742640

0742640

0734300

0734300

Yukarı (X)

4221399

4220940

4221399

4221400

4216000

4216000

4221400

 

11 - İli: Denizli, İlçesi: Babadağ, Köyü: --, Ruhsat alanı: 45,10 hektar,  Pafta: Denizli M21-b4, Muhammen Bedeli: 50.000,00-TL, Geçici Teminat: 1.500,00-TL, İhale Tarih-Saati: 24.07.2013 – 11:20, Kaynağın Cinsi: Doğal Mineralli Su

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa    (Y)

0662111

0662891

0662919

0662128

Yukarı (X)

4180889

4180913

4180339

4180316

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İl Özel İdaresi Hizmet binası İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 24.07.2013 tarihi saat 10:00’a kadar İl Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 100-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu,

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,

Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

5763/1-1