9 Temmuz 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler.

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

Fakülte - Bölüm

Kadro Unvanı - Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

2

1

3

Çocuk gelişimi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği/Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri

2

1

3

Spor Bilimleri /Beden Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

1

2

Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

1

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

Sosyoloji

2

1

3

Sosyoloji/Sosyal Çalışma/Sosyal Hizmet alanlarından birinde doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

1

1

2

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış olmak

İktisat

1

1

2

İktisat alanında doktora yapmış olmak

İşletme

1

1

2

İşletme/Hukuk/Eğitim Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Kamu Yönetimi

1

1

2

Kamu Yönetimi/Hukuk alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

1

3

Siyaset Bilimi/Uluslararası İlişkiler/ Uluslararası Ticaret alanlarından birinde doktora veya araştırmalar yapmış olmak

Maliye

1

1

2

Maliye alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

2

-

2

Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

2

Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/Haberleşme Mühendisliği alanından birinde doktora yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği

1

1

3

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Mimarlık

2

1

2

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

1

2

İç Mimarlık/Mimarlık/Çevre Tasarımı alanlarından birinde Doktora/Sanatta Yeterlilik yapmış olmak

Makine Mühendisliği

1

1

1

Termodinamik/Makine Elemanları/ Akışkanlar Mekaniği alanlarından birinde doktora yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

1

1

1

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

1

2

Gastronomi ve Mutfak Sanatları konusuna yakın ve/veya bu konuları destekleyen dallarda doktora yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47-50, info@avrasya.edu.tr rektorluk@avrasya.edu.tr

5850/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)

2. Doçent kadroları daimi statüdedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:

1. İlanımız Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

3. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD koymaları gerekmektedir.

4. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Halk Sağlığı Alanında Doktora yapmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Tıbbı öneme sahip bitki türleri ile ilgili sekonder metabolit izolasyonu ve biyolojik aktiviteleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

4

İnşaat, Makina, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden birinden Doktora yapmış olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

4

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Muhasebe Bölümlerinin birinden Doktora yapmış olmak.

5815/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

Adet

Drc.

Adet

Drc.

Adet

Drc.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Tarihi ABD.

1

1*

-

-

-

-

* İktisat Tarihi alanında Doçentlik Ünvanını almış olmak.

5838/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mimarlık Fakültesi

Doç.Dr (1) , (2)

Mimarlık

1

1

Mimari Tasarım programından doktoralı olmak, mimari tasarım kuramı ve yöntemleri, Kentsel Tasarım ve Kentsel Çevre Koruma, Konut, Çevre ve Sosyal Yaşam, Yer ve Mekân Kavramları konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası bilimsel üst düzey yayınları bulunmak.

(1) Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

(2) Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

5857/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Alkılıçlar Vakfı, Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/01/2013 tarihinde kesinleşen, 11/10/2012 tarih, E: 2011/57, K: 2012/625 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

5809/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.07.2013     Karar No: 6683

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  N.V. Turkse Perenco

- MERKEZ ADRESİ                :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam  HOLLANDA

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ    :  Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa 06700 ANKARA

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  18.02.2013, 21.02.2013

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- KAPSADIĞI İLLER              :  Mardin, Batman

- YÜZÖLÇÜMLERİ                :  49.875, 49.442 hektar

- HAK SIRA NUMARALARI   :           AR/NTP/4295, 4296

- VERİLİŞ TARİHLERİ           :  18.08.2007

KARAR:

N.V. Turkse Perenco, sahip bulunduğu, yukarıda yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı petrol arama ruhsatlarının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 18.08.2013 tarihinden 18.08.2015 tarihine kadar, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden teminat karşılığında ikişer yıl sürelerle uzatılması için 18.02.2013 ve bunu tamamlayan 21.02.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

N.V. Turkse Perenco’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip bulunduğu AR/NTP/4295, 4296 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 18.08.2013 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahalarının her birinde uzatılan süreler içerisinde birer arama kuyusu açılmaması halinde arama kuyusu açılmayan sahaya ait teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 17.04.2013 tarihli ve 2013/4675 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 18.08.2015 tarihine kadar teminat karşılığında 2’şer yıl süreler ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5782/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Doğu Şambayat-6 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Adıyaman İli, Merkez İlçe, Karagöl Köyü, Şehiryolu mevkiinde kain 924 parsel numarası ile gösterilen taşınmazın 2358,45 m²’lik kısmının 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6491 Sayılı  Türk Petrol Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi kapsamında mülga 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.05.2013 ve bunu tamamlayan 06.06.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5783/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.07.2013      Karar No: 6682

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANLARI         :  1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

2) Amity Oil International Pty. Ltd.

- MERKEZ ADRESLERİ         :  1) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86 06100, Ankara

                                                     2) 2 nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005 Western AUSTRALIA

- TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86 06100, Ankara

                                                     2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6 34330 Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

- MÜRACAAT TARİHLERİ   :  21.02.2013, 01.03.2013

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- KAPSADIĞI İLLER              :  Tekirdağ, Kırklareli

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  48.276 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO-AOI/4288

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  01.08.2007

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty Ltd. Şti.’nin müşterek olarak sahip bulundukları, yukarıda illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.08.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki yıl süreyle uzatılması için 21.02.2013 ve 01.03.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Amity Oil International Pty Ltd. Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, müştereken sahip bulundukları AR/TPO-AOI/4288 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 01.08.2013 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 17.04.2013 tarihli ve 2013/4674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 01.08.2015 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5784/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————


 


 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

1

Gamaknife Radyo Cerrahisinde çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

Obezite ve Regional Anestezi üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

Sosyoloji alanında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Matematik öğretmen adayları üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Cebir ve Sayılar Teorisi ile ilgili çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Analiz ve Fonksiyonlar üzerine çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Din Bilimleri alanında çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

1

İslam Ceza Hukuku üzerine çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yardımcı Doçent

1

İslam ve Batı Felsefesinde din alanı üzerine çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Din Eğitimi üzerine çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

 

Tokat Teknik Bilimler MYO

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Tekstil Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

Dokuma Makinaları konusunda  çalışmaları olmak

5856/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli Hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Arkeoloji Bölümü

 

 

 

 

Klasik Arkeoloji

 

 

1

Lisans ve doktora öğrenimini ilgili alanda yapmış ve Anadolu’da Artemis Kültü konusunda çalışmış olmak.

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

Kurumlar Sosyolojisi

1

 

 

Kadın ve aile konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

 

 

 

 

Devreler ve Sistemler

 

 

1

Görüntü ve ses işleme, görsel protez konularında çalışma yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Böl.

 

 

 

 

Termodinamik

 

 

1

Osilasyonlu akışlar konusunda deneysel ve sayısal çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 

 

 

 

Farmakoloji ve Toksikoloji

 

 

1

Florfenikolün biyoeşdeğerliği ve farmakovijilansı konusunda çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

 

 

1

Odontojenik faktörlerin dental volumetrik bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Periodontoloji

 

 

1

Periodontitisli bireylerde oksidatif stresleri üzerine çalışmış olmak.

Periodontoloji

 

 

1

Sabit ortodontik tedavi sürecinde Periodontal dokularda meydana gelen değişiklikler üzerine çalışma yapmış olmak.

Ortodonti

 

1

 

Maksillatör apareyinin iskeletsel yapılar üzerine çalışma yapmış olmak.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 

1

 

Mandibula kondil fraktürleri ile ilgili retrospektif çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

İlgili alanda; lisans ve doktora öğrenimi görüp, Doçentlik unvanı almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

 

 

 

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

İktisat Teorisi

 

 

1

Bölgesel İktisat alanında çalışmış olmak.

Ekonometri Bölümü

 

 

 

 

İstatistik

 

 

1

Çok değişkenli kalibrasyon alnında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Kardiyoloji

 

1

 

Son 4 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

 

 

Omurilik elektriksel uyarımının serebral kan akımına etkisi konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

 

2

 

Son 4 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

Anayasa Hukuku

 

1

 

 

FATMA ŞENSES SOS. BİL. M.Y.O.

 

 

 

 

Toptan ve Perakende Satış Bölümü

 

 

 

 

Emlak ve Emlak Yönetimi

 

 

1

Satış performansı üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

TOPLAM

2

7

10

 

5845/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.             

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Doçent

1

Medya Ekonomisi ve Yönetimi konusunda doktora yapmış olmak. Uygulamalı İletişim bilim alanında doçentlik derecesi almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Doçent

1

Reklamcılık alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Uygulamalı İletişim alanında doçentlik derecesi almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Doçent

1

İletişim Bilimleri alanında Doçentlik derecesi almış olmak. Kültürlerarası İletişim, Dil ve Reklam konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans, Türk Sanatı alanında doktora yapmış olmak. İletişim ve Türk Sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Yardımcı Doçent

1

Yerel Basın alanında doktora yapmış olmak. Kent haberciliği konusunda akademik çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorayı Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. Kimlik ve Liderlik konusunda akademik çalışma yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo ve Televizyon

Yardımcı Doçent

1

RD TV alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Yeni Televizyon Yayın Teknolojileri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Ekonomisi

Profesör

1

Sağlık Ekonomisi konusunda çalışmaları olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

Doçent

1

İşletme alanında Stratejik Yönetim ve Organizasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarının birinde yapmış olmak. Nörolojik Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası Politika, Türk Dış Politikası, Türkiye-Orta Doğu İlişkileri ve Soğuk Savaş üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fransızca Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Avrupa Birliği Politikaları, Orta Asya Cumhuriyetlerinde Demokratikleşme Süreci, Rusya Federasyonu İç ve Dış Politikaları üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Türkçe Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

Türk Siyasi Hayatı, Türkiye'nin Kamu Yönetim Yapısı, Siyasi Partiler, Siyasetin Finansmanı ve Yolsuzlukla Mücadele üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

-

Doçent

1

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi konusunda Doçent derecesine sahip olup, yapay zeka ve esnek hesaplama teknikleri ile kontrol konularında yayın sahibi olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

-

Doçent

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentlik unvanı almış olup tahminleme ve optimizasyon teknikleri konularında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Otomasyon

-

Doçent

1

Güç sistemlerinin modellenmesi ve kontrolü, elektrik enerjisi yük tahmini ve yükte kademe değiştiriciler (LTC) konularında çalışmaları bulunmak.

5874/1-1