9 Temmuz 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3. ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 (BİR) ADET YÜKSEK BASINÇ KAZAN BESLEME SUYU POMPASININ TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE İMALİ, TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden TAVŞANLI – KÜTAHYA:


40.000 KG SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


11.000 ADET 84x120 TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 3.980 RULO STRECH SUPER POWER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Beykoz Belediye Başkanlığından:


AÇIK İHALE USULÜ İLE OPERATÖRLÜ FORK-LİFT, BEKO LODER VE YÜKLET İŞ MAKİNELERİ KİRALANACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:


TLM 16 V 185 TİP MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KEMERKÖY EÜT SU-BUHAR ÇEVRİMİNDE KULLANILAN KİMYASALLARIN (HİDRAZİN HİDRAT, AMONYUM HİDRAT, TRİSODYUM FOSFAT) DOZAJ ÜNİTELERİNİN REHABİLİTASYONU İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


11 ADET TEZGAH SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından SİVAS:


1 ADET KÜL (CURUF) HAVUZU VE 1 ADET ÇAMUR HAVUZU TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikasından:


ALEVSIZDIRMAZ ELEKTRİK MOTORU TEMİN EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3. ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 (BİR) ADET YÜKSEK BASINÇ KAZAN BESLEME SUYU POMPASININ TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE İMALİ, TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden TAVŞANLI – KÜTAHYA:

İhale Kayıt Numarası                    :  2013/89831

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1(bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu Pompası Mal alımı

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                            :  Temin edilecek pompanın İşletme Müdürlüğümüze firma tarafından getirilmesi, eski pompanın demontajı, yerine yeni pompanın montajı, çalışır vaziyette teslim edilme ve deneme işletme süresi toplam en fazla 300 takvim günü olacak, firmalar işin süresini tekliflerinde mutlaka belirtecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  31.07.2013, saat 15:00

4 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 31.07.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası veya döviz bazında fiyat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

5844/1-1


40.000 KG SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere 40.000 KG Soğuk Tutkal kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Merkezimizden “Laleli Balabanağa Mah. Büyükreşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 Temmuz 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununlarına tabi değildir.

5819/1-1


11.000 ADET 84x120 TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere 11.000 Adet 84X120 Tahta Palet kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Merkezimizden “Laleli Balabanağa Mah. Büyükreşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 Temmuz 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 15.30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununlarına tabi değildir.

5820/1-1


AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 3.980 RULO STRECH SUPER POWER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3.980 rulo strech süper power kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Merkezimizden “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25 TEMMUZ 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 25 TEMMUZ 2013 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5821/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Beykoz Belediye Başkanlığından:

Beykoz Belediyesi taşınmazlarından; 17.05.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında yapılanma koşulları;

 

No

Mahalle

Adı

Ada

No

Parsel

No

Alan

(m2)

Hisse

Plandaki Durumu

Tahmini

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

Miktarı

(TL)

1

Çubuklu

187

18

25364,00

Tam

C lejantlı

konut+park+yol+sos. ve kültürel tesis alanı

6.087.360,00

182.620,80

 

Yukarıdaki listedeki taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü'ne göre yapılacak ihale yoluyla satılacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ ve SATIŞ YERİ :  100,00 TL karşılığında Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden şartname ve ekleri temin edilebilir.

İHALE YERİ, TARİH ve SAATİ            :  Belediye Encümen Salonunda 31/07/2013 Çarşamba günü saat 09:30 da

İHALEYE KATILACAKLARDAN        :  İhaleye katılacak olanlar geçici teminata ait makbuz veya banka

İSTENEN BELGELER                            :  Teminat mektubu ile ihale şartnamesinde istenen diğer belgeleri teklifle birlikte vermek zorundadır.

İlan olunur.

5708/1-1


AÇIK İHALE USULÜ İLE OPERATÖRLÜ FORK-LİFT, BEKO LODER VE YÜKLET İŞ MAKİNELERİ KİRALANACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2013/84599

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.ayuruk@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı Üretim Müdürlüğü ile İkmal ve BON Başmühendisliği Ünitelerinin bünyesinde çalıştırılmak üzere Operatörlü 6 adet Forklift iş makinesi, Operatörlü 4 adet Backhoe Loder (Beko Loder) iş makinesi ve Operatörlü 5 adet Yüklet iş makinesi olmak üzere toplam 15 adet iş Makinesi kiralama işidir. İş Makinaları en az 2007 model ve üstü olacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi         :  SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP -İKİ YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  30.07.2013 SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

4.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.4 - Şekli ve içeriği Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.5 - Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.6 - İş Deneyim Belgeleri:

1 - Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan  ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

2 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Her türlü İş makineleri veya Araç Kiralama İşi.

(Özel sektörden alınacak iş deneyim Belgesine ait sözleşme ve hak ediş faturaları, teklif ile birlikte ihale komisyonuna sunulması gerekir.)

4.7 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - İhale dokümanı [TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BON. BAŞMÜH. BATMAN adresinde görülebilir ve 150,00 TL Karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 30.07.2013 tarih saat 14.00'e kadar TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /MUHABERAT ŞEFLİĞİ' ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

5597/1-1


TLM 16 V 185 TİP MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2013/87655

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 Kalem motor muhtelif yatakları TLM 16 V 185 tip motorlarında kullanılmak üzere, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  23/07/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/07/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5767/1-1


KEMERKÖY EÜT SU-BUHAR ÇEVRİMİNDE KULLANILAN KİMYASALLARIN (HİDRAZİN HİDRAT, AMONYUM HİDRAT, TRİSODYUM FOSFAT) DOZAJ ÜNİTELERİNİN REHABİLİTASYONU İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kemerköy EÜT Su-Buhar Çevriminde Kullanılan Kimyasalların (Hidrazin Hidrat, Amonyum Hidrat, Trisodyum Fosfat) Dozaj Ünitelerinin Rehabilitasyonu Mal Alım İşi" açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası           :  2013/86811

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. km. PK: 27 Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks               :  0 252 532 36 00-532 30 01 numarası

c) Elektronik posta              :  keas@keas.gov.tr adresi

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  Kemerköy EÜT Su-Buhar Çevriminde Kullanılan Kimyasalların (Hidrazin Hidrat, Amonyum Hidrat, Trisodyum Fosfat) Dozaj Ünitelerinin Rehabilitasyonu" mal alım işidir.

b) Teslim yeri                      :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                        :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 155 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                  :  26/07/2013 Cuma, saat 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokumam almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no'lu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 26/07/2013 Cuma günü, saat 14.00'e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3 'ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler tarafından sunulacak olan mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler;

7.1. Teklif edilen ürünlerin standartlara uygun olduğunu gösterir belgeler (TSE, DIN, EN, ISO, İ.E.C.),

7.2. Teklif edilen ürüne ilişkin Türkçe kataloglar,

7.3. İş Deneyim Belgesi

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 ncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

5786/1-1


11 ADET TEZGAH SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından SİVAS:

1 - Şirketimizce, ekli listede cinsi, markası ve özellikleri belirtilen faal ve gayri faal durumdaki 11 Adet tezgâh şartnameleri dâhilinde, Açık Artırma ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 25.07.2013 tarihinde saat.14.00’de Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için ekli listede belirtilen geçici teminat alınacaktır.

4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Tezgah listesi www.tudemsas.gov.tr internet adresimizden temin edilebilir.

5787/1-1


1 ADET KÜL (CURUF) HAVUZU VE 1 ADET ÇAMUR HAVUZU TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında bulunan 1 Adet Kül (Curuf) Havuzu ve 1 Adet Çamur havuzu temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi işi Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/88887

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Afyon Şeker Fabrikasında mevcut 1 adet Kül(Curuf) Havuzu ve 1 adet Çamur Havuzunun krokilerinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve havuz tabanının mevcut eğime göre tesviyesinin yapılması, 3 No’lu Kül Havuzundan çıkacak yaklaşık 53130m³ ve 3 No’lu Çamur Havuzundan çıkacak yaklaşık 98175m³ olmak üzere toplam yaklaşık 151.305 m³ hafriyatın İdarenin fabrika sahası dışında göstereceği yaklaşık 1500 metre mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve nakledilen malzemenin döküm sahasında tesviye edilmesi işidir

b) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                    :  İşyeri teslimini müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  22.07.2013 Pazartesi günü saat 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5804/1-1


ALEVSIZDIRMAZ ELEKTRİK MOTORU TEMİN EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Alevsızdırmaz elektrik motoru temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/83101

Dosya no                                   :  1321070

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Alevsızdırmaz elektrik motoru (2 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  23.07.2013 Salı günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1. Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ALSz Atex sertifikaları 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.07.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5806/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 22.07.2013                                                               Saati: 13.30                                                        İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 13.30

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

  1

Cemaller Merkez

Çs Kağıtlık Odun

03.04.2005

1585

-

726,079

21

128,00 -

2.816,00 -

  2

Çapak Sd. Merkez Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Gök. Tom

-

-

-

1160

24

210,00 -

7.332,00 -

  3

Cemaller Merkez Çapak Sd.

Gök.Kağıt.Odun

3-3,5-4

2386

-

2701,037

72

130,00 -

10.591,00 -

  4

Çapak Sd. Merkez Cemaller

3 SUB İn.Kt.Gök. Tom

-

-

-

360

9

195,00 -

2.114,00 -

  5

Çapak Sd. Cemaller Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

2050

48

205,00 -

12.654,00 -

  6

Çapak Sd. Cemaller Merkez

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

2250

53

190,00 -

12.877,00 -

  7

Cemaller Merkez

2.S.Gök.Mad.Dir.

03.Nis

1946

-

609,393

19

150,00 -

2.757,00 -

  8

Merkez

2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom.

04.May

51

-

22,128

1

300,00 -

200,00 -

  9

Merkez Çapak Sd. Cemaller

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

640

16

215,00 -

4.144,00 -

10

Merkez Cemaller

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

670

16

195,00 -

3.930,00 -

11

Merkez

2 SUB K.K Gök. Tom.

6

34

-

29,255

1

270,00 -

237,00 -

12

Merkez

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

03.Nis

43

-

48,872

2

260,00 -

383,00 -

13

Cemaller

2.SUB.K.K.Çs.Tomruk

-

-

-

30

1

320,00 -

289,00 -

14

Cemaller

3 SUB Kl.Kt.Çs Tom

-

-

-

340

8

225,00 -

2.302,00 -

15

Cemaller

3 SUB İn.Kt.Çs Tom

-

-

-

160

4

205,00 -

988,00 -

16

Cemaller

3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

-

-

-

40

1

190,00 -

229,00 -

17

Merkez

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

-

-

-

100

2

200,00 -

602,00 -

18

Merkez

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

-

-

-

20

1

180,00 -

109,00 -

19

Merkez

Çk Kağıtlık Odun.

-

-

-

50

1

130,00 -

196,00 -

20

Salur

İbreli Sırık 2.S.

-

-

10

-

1

  95,00 -

29,00 -

Toplam

6045

10

12006,764

301

64.779,00 -

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz Merkez, Cemaller ve Çapaklı satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 301 Parti Orman Emvali 2886 Sayılı D.İ.K.'ca Açık Artırmalı olarak satılacaktır.

2 - Açık Artırmalı Satış 22.07.2013 PAZARTESİ günü saat 13:30 de Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Geçici Teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

3 - İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direği, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40' u İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu, Sırık ve Yakacak Odunun % 30' u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan bakiye için aylık % 0,7 vade faizi karşılığı 9 ay vadeli olmak üzere Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu karşılığı satılacaktır.  Her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlar alıcıya aittir.

4 - Teminatlar 13.15'e kadar İşletme Müdürlüğümüz Muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış Ek No:1 nolu Model Özel Şartnamedeki Şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesini, Kapasite belgelerini ve vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

6 - Satışların % 6 Kati teminata çevrilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme cezası alınarak 15 gün ek süre verilecektir.

7 - VADELİ SATIŞLARDA BİR DEFADA SATIŞ YAPTIRILMAYACAK İSE HER PARTİ İÇİN AYRI AYRI MEKTUP ALINACAK, ANCAK; SATIŞIN AYNI GÜN YAPILMASI HALİNDE TEK MEKTUP KABUL EDİLECEK VE FAX İLE KESİNLİKLE SATIŞ YAPILMAYACAKTIR.

8 - Global ihaleye çıkarılan partiler ihale öncesinde tamamlanmaya çalışılacak, tamamlanamayanlar komisyonumuzca bir tutanak ile ihaleden çıkarılacaktır.

TEL: 0 374 311 60 11-114        FAX:0 374 311 66 72

SAYMANLIK TEL:0 374 311 68 73

BANKA HS. NO: T.C. Ziraat Bankası Gerede Şubesi  TR300001000055108907545001

Satış Öncesi Bilgi Cetveli www.yavuzbilisim.net ve Orman Genel Müdürlüğü Web sayfası (www.ogm.gov.tr) İhaleler linkinde ayrıca civar İşletmelerin ilan tahtalarında görülebilir.

5799/1-1