27 Haziran 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DEMİ SUYU TANKI İMALATI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BOJİ BOYAMA KABİNİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AÇIK OCAKTA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET A1 TARAYICI VE 3 ADET A2 TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1.500 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ, HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KAN SAYIM SOLÜSYONU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SARISEKİ BELEDİYESİ ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Hatay İli Sarıseki Belediye Başkanlığından:


40.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


BASINÇLI HAVALI CARASKALLI MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KARABÜK MERKEZDE AFET MÜDAHALE DEPOSU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Karabük Türk Kızılayı Şube Başkanlığından:


EÜAŞ AMBARLI SANTRALI BASKETBOL VE FUTBOL SAHASININ İYİLEŞTİRME VE TADİLAT ÇALIŞMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı FUEL-OİL Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliğinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DEMİ SUYU TANKI İMALATI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2013/80869

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı 500 m3 net kullanım hacimli 316 Ti malzemeden demi suyu tankı imalatı ve montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kulfal Köyü Mevkii Bila No P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 0 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartname ve teknik resim esasları dahilinde; 500 m3 net kullanım hacimli 316 Ti malzemeden demi suyu tankı imalatı ve montajı işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  120 (Yüzyirmi) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  08/07/2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 50,00 TL bedel karşılığı satın almaları zorunludur.

İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile ödemeli bir şekilde gönderilebilir.

5 - Teklifler 08/07/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5385/1-1


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 25,00 TL ile en çok 176.207,04 TL arasında değişen; 17.07.2013 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,50 TL, en çok 17.620,70 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, yakıt deposu, hafıza kartı, suni tenefüs cihazı, lokal baz istasyonu bağlantı cihazı, diş lazer sistemi, oto lastiği, cep telefonu, faks cihazı, kol saati, çimento, elektrik aksamı, amortisör, deri, fındık kabuğu, imitasyon malzemesi, elektronik eşya, fotokopi makinesi ve yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı v.b. cinsi 77 grup eşya; açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km EDİRNE adresindeki ihale salonunda 18/07/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5434/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 433,06 TL ile en çok 214.530,67 TL arasında değişen; 03/07/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 44,00 TL, en çok 21.454,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 36 (otuz altı) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/07/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5435/1-1


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/81002

1- İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  30 Adet hava soğutucusu (Chausson), lokomotif motorlarında kullanılmak üzere, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/07/2013 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 15/07/2013 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5375/1-1


BOJİ BOYAMA KABİNİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/80960

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  Boji Boyama Kabini (Askılı Sistem Küçük Ebatlı Yaş Boya Uygulama Kurutma Kabini Sistemi ve yerine kurulumu) satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.07.2013  14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 15.07.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5376/1-1


AÇIK OCAKTA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/82990

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel 0286-4162001   Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi          :  clibilgiislem@eli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğüne ait Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 20 (yirmi) işçi ile 1 (bir) Yıl (365 gün) süreli çalıştırılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  23 Temmuz 2013 - 15. 00

d) Dosya no                               :  2013-016/KÇLİ – SU TULUMBALARI

4- İhaleye ait dökümanlar ; Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan ŞbTR44 0001 0003 3809 6076 7650 01, Halkbankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına döküman bedeli KDV dahil 50,00 TL (Posta ile: 60,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 23/07/2013, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5479/1-1


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET A1 TARAYICI VE 3 ADET A2 TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 4 adet tarayıcı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 03.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5482/1-1


1.500 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DSİ Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan, 1.500 adet muhtelif cins ve ebat lastik, firma kataloğunda belirlenen standartlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, Michelin, Bridgestone veya Goodyear marka olarak açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.07.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün, kurumun teyidi alınmasını gerektiren tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler dikkate alınmayacak ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

5483/1-1


TİCARİ, HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle kiralanacaktır.

2 - Firmalar 65.000,00 TL (Altmışbeşbin TL) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 TEMMUZ 2013 günü saat 11:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5488/1-1


KAN SAYIM SOLÜSYONU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan “1.500.000 adet Kan Sayım Solüsyonu’’ kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar; İhale zarflarını en geç 18 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5489/1-1


90.000 ADET AFEREZ TROMBOSİT SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan 90.000 adet Aferez Trombosit Seti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 15 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5490/1-1


GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 TEMMUZ 2013 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5491/1-1


SARISEKİ BELEDİYESİ ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Hatay İli Sarıseki Belediye Başkanlığından:

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listesi yapılan 7 Kalem arsa 08/07/2013 Pazartesi günü saat.10.00’da, Karşıyaka Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, No.7 de bulunan, Belediye Hizmet Binası/İSKENDERUN Adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

S.No

Niteliği

Ada/Parsel

Yüzölçümü M²

Muhammen Bedeli

Geçici teminat Bedeli %3

1

Arsa

1871/3

1352,05

317.731,75 TL

9.531,95 TL

2

Arsa

1871/7

1351,91

317.698,85 TL

9.530,96 TL

3

Arsa

1871/9

999,31

234.837,85 TL

7.045,13 TL

4

Arsa

1978/13

762,08

198.140,80 TL

5.944,22 TL

5

Arsa

1875/13

2350,40

235.040,00 TL

7.051,20 TL

6

Arsa

2067

23103,00

9.277.471,71 TL

278.324,15 TL

7

Tır Parkı ve Kamyon Garajı

2548/1

59009,23

23.696.336,49 TL

710.890,095 TL

 

İstekliler İhaleye çıkarılan arsaları mahallinde görebilir, İstekliler İhale Şartnamesini de Mali Hizmetler Müdürlüğünde inceleyebilirler.

 

MADDE 2- İhale Belediye Encümen toplantı salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 08/07/2012 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar teklif dosyalarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Arsalar için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi, tüm arsalar için toplu olarak da teklif verilebilir.

MADDE 3- Satılacak arsalar ile ilgili şartname, bedeli olan 200,00 TL.nin Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 4- Geçici teminat her arsa için tespit edilmiş olan muhammen bedel üzerinden alınır. Geçici Teminat oranı % 3 tür. Geçici teminat tutarları arsalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

MADDE 5- İhaleye katılabilmek için;

a) T.C. Vatandaşı olmak ve ihale tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. Nüfus cüsdanı fotokopisi ihale evrakları ile birlikte dosyaya konulacaktır.

b) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, faks ya da mail adresi.

c) Geçici teminatın Belediye veznesine yatırıldığına dair belge veya Banka Geçici Teminat Mektubu.

d) İhalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak,

e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sürküleri.

f) İhale Evrak bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

g) Tüzel Kişilik ise Bağlı Bulundukları odadan alacakları oda kayıt belgesi, ihaleye katılma yetki belgesi, ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname.

h) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

MADDE 6 - İhaleye iştirak edecekler ilanda belirtildiği şekilde gerekli evraklarını hazırlayıp ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

MADDE 7 - Belediye encümeni ve ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.

İlan olunur.

5417/1-1


40.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/79974

1 – İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD  Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000      0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü, miktarı ve adı : Ilıca istasyonu teslimi 20.000m³,  Demirciköy teslimi 10.000 m3 ve Gelemen 10.000 m3 İstasyonu teslimi olmak üzere toplam 40.000 m3 balast satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD  Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  09/07/2013,  Saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5415/1-1


DÜZELTME İLANI

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/77573

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

2 - İhale ilanının yayımlandığı         

a) Resmi Gazete tarihi ve sayısı       :  18.06.2013 - 28681

18.06.2013 tarihli 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali 4 ve 5. Üniteler Türbin yataklarında mevcut bulunan vibrasyon, genleşme alıcılarının değiştirilmesi, işletme değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi ile 4 ve 5. Üniteler Kazan Besleme Pompaları (KBP) işletme vibrasyon değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi işi ihalesi ilanımızın 4. Maddesinde yer alan “Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.” İbaresi ;

“İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

5498/1-1


BASINÇLI HAVALI CARASKALLI MONORAY GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı : Basınçlı havalı caraskallı monoray gezer köprülü vinç alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/58369

Dosya No                               :  1326468

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO:2        57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Basınçlı havalı caraskallı monoray gezer köprülü vinç 4 adet

b) Teslim yeri                         :  TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2      ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  08.07.2013 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1 - Basınçlı havalı caraskallara ait CE belgesi ile GRUP-1 metan gazlı ortamlarda kullanıma uygun olduğuna dair ATEX belgesi.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 08.07.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5432/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2 kalem mal (Yedekli Veri Toplama Sistemi 1 Adet ve Veri Merkezi Anahtarı 4 Adet) Alımı (2013) işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2013/82692

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  PAÜ Rektörlüğü Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Telefon ve faks numarası      :  0 258 296 2036-0258 296 2346

c) Elektronik posta adresi          :  bap@pau.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve konusu         :  Pamukkale Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Altyapı İyileştirme, Güvenlik ve Felaket Kurtarma” Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan 2 kalem mal alımı yapılacaktır.

b) Miktarı                                  :  2 Kalem Mal Alımı

      1 - Yedekli Veri Depolama Sistemi       1 Adet

      2 - Veri Merkezi Anahtarı                     4 Adet

c) Yapılacağı yer                        :  PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

d) Süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                        :  PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Tarihi ve saati                        :  12/07/2013 Cuma günü, saat: 10,00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.6. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi veya eşdeğer belge

4.1.7. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, en az 400.000.-TL değerinde benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.1.8. Benzer iş tanımı : Her türlü teknik cihaz, Bilgisayar ve ekipmanları, elektronik cihazlar satımı, üretimi benzer iş kabul edilir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.00- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5455/1-1


KARABÜK MERKEZDE AFET MÜDAHALE DEPOSU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Karabük Türk Kızılayı Şube Başkanlığından:

1. Karabük ili, Merkez ilçesi, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 nolu parsele kayıtlı taşınmaz üzerine afet müdahale depo (çelik imalatı, montajı ve dış kaplaması) inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3. İhaleye ait şartnameler “Ergenekon Mah. Atatürk Bulvarı Kızılay NO:4 merkez/KARABÜK” adresindeki Türk Kızılayı Şb. Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4. Firmaların ihale zarflarını en geç 31 TEMMUZ 2013 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Karabük Türk Kızılayı Şb. Başkanlığı İdari İşler Evrak Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31 TEMMUZ 2013 Çarşamba günü saat 14:00’da Karabük Türk Kızılayı Şb. Başkanlığımız Toplantı Salonunda açılacaktır.

6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5457/1-1


EÜAŞ AMBARLI SANTRALI BASKETBOL VE FUTBOL SAHASININ İYİLEŞTİRME VE TADİLAT ÇALIŞMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı FUEL-OİL Doğal Gaz Kom. Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:

EÜAŞ AMBARLI SANTRALI BASKETBOL VE FUTBOL SAHASININ İYİLEŞTİRME VE TADİLAT ÇALIŞMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/79540

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  AMBARLI MAH DOLUM TESİSLERİ YOLU MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  2128759100 - 2128759113

c) Elektronik Posta Adresi         :  ambarli.ticaret@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                       :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  11.07.2013 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ'NİN (A) ALT YAPI İŞLERİ" İÇERİSİNDE BULUNAN " XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ" BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

" İnşaat " mühendisliği mezuniyet belgeleri ve/veya diplomaları İhale konusu iş ve benzer işlere denk kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Avcılar/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. TR 95000 1500 158007 296939 341 no’ lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

5456/1-1


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Büyük Ankara Festivalinde ve fabrikamızın satış mağazalarında kullanılmak üzere 1.000 Kg. çay, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2. Tekliflerin en geç 04.07.2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

5453/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliğinden:

Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeni kararı esas alınarak belirtilen asgari istenilenlerin Bilecik İl Özel İdaresine verilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                    :  Bilecik

İLÇESİ                                            :  Merkez

MAHALLESİ                                 :  Cumhuriyet

CİNSİ                                              :  Arsa (Bahçeli Betonarme Vali Konağı)

YÜZÖLÇÜMÜ                               :  2.029,70 m²

PAFTA NO                                     :  2

ADA                                                :  4

PARSEL                                          :  20

İL ENCÜMENİ KARAR

TARİHİ VE NOSU                        :  11.03.2013 - 2013/030

MUHAMMEN BEDEL                  :  11.374.454 TL. (on birbin üçyüz yetmişdörtbin dörtyüz elli dört )

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  341.233,60 TL. (üçyüzkırkbirbin ikiyüz otuz üç lira altmış kuruş)

YETERLİLİK İÇİN SON

MÜRACAAT TARİH VE SAATİ :  15.07.2013 - 11:00

İHALE TARİH VE SAATİ            :  15.07.2013 - 14:00

İDARECE ASGARİ İSTENİLENLER:

1 - İdaremizce belirlenen mevcut 1/50 ölçekli A.V.M mimari avan projesi esas alınarak yaptırılacak inşaattan en az; 3.normal kat 14,15,17,19 nolu bağımsız bölüm dükkanlar ile, 4.normal katta 1-20 ye kadar olan tüm bağımsız bölümler ,5. normal katta 22-42 ye kadar olan tüm bağımsız bölümler,6. normal katta 43-63 e kadar olan tüm bağımsız bölümlere ilaveten 1.000,00 TL (bin TL) ’nakit paranın İl özel idaresine verilmesi,

2 - Uygulama projelerinin hazırlanması, İfraz-tevhit, terk vb. işlemler ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda inşaatın yapılması, proje ve inşaat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması,

3 - 3194 Sayılı İmar Kanununa göre İdaremize ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi,

4 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılması, paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi kaydıyla,

I - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İlimiz Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sok. No:2 11180 Merkez/Bilecik İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

II - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sok. No: 2   11180 Merkez/ Bilecik adresinde bulunan Bilecik İl Özel İdaresi, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden görülebilir ve 100,00 TL. (Yüztürklirası) karşılığı satın alınabilir.

III - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde son müracaat tarih ve saatine kadar Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sok. No: 2    11180 Merkez/ Bilecik adresinde bulunan Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünü adresine teslim edeceklerdir.

Son Müracaat Tarihine kadar Yeterlilik için istenilen belgeler;

I) İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte;(EK-1) örneğe uygun

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesinin noter tasdikli sureti,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Ekli örneğe uygun muhammen bedelin %25’ inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) (EK-5) örneğe uygun Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6) örnek forma göre

i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

II) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait belgeler

Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait Resmi Kurumlardan alınmış benzer işe ait İş Bitirme Belgelerini (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait ilgili Belediyeden alınmış Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.

III) İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Bilecik İl Özel İdaresi, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

IV) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Saatine kadar İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

1 - İç zarf

İç Zarfa Konulacak Belgeler

1a) Teklif mektubu (Ek:2) (örnek forma göre)

1b) Pay cetveli (Doldurulmuş, işaretlenmiş ve imzalanmış olarak)

2 - Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

4.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesinin noter tasdikli sureti,

6) Bilecik İl Özel İdaresi adına Halk Bankası Bilecik Şubesi TR68 0001 2009 3640 0005 0000 32 no.lu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Bilecik İl özel İdaresi adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-7) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat mektubu (Limit içi- süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi,

8) Şartname eki (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

9) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (2.3.4.ve 5.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

Bütün bu belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda pay cetveli dikkate alınarak teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

VI) İstekliler ihaleye katılabilmek için; yukarıda istenen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda, ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliği, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü vermeleri gerekmektedir.

VII) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) İdareye verilen Yeterlik ve İhale başvuru dosyaları içindeki (geçici teminat hariç) evraklar iade edilmeyecektir.

IX) Mektup veya faksla yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

X) Mimarlar Odasının en az bedel hesabına göre belirlenen avan proje bedelinin proje müellifine sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından defaten ödenecektir.

XI) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL      : 0 228 212 1099 (214)

FAKS  : 0 228 212 4804

İlan olunur.

5458/1-1