12 Haziran 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28675

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 157 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 836 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46144 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 825 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46179 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 819 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46816 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 156 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 839 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46163 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 155 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 838 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46766 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 gün ve 159 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2013 tarih ve 837 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45948 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

Belediye Meclisimizin 04/04/2013 gün ve 211 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 967 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi imarın 46192 ada 5 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

4887/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Akademik Birim

Bölümler

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İngilizce)

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarım

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

3

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

2

Prof.Dr. – Doç.Dr. – Yrd.Doç.Dr.

Başvuruda Gerekli Belgeler

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen bölümlerdeki kadrolarla ilgilenen öğretim üyelerinin 28 Haziran 2013 tarihi mesai bitimine kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen veya Posta

İletişim Bilgileri:

Abdi İpekçi Cad. No: 89 Bayrampaşa/İstanbul

Tel: 0 (212) 210 10 10

Fax: 0 (212) 565 25 25

www. nisantasi.edu.tr

info@nisantasi.edu.tr

5131/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 05.03.2013 gün 050 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 gün 897 sayılı kararı ile onaylanan Pursaklar İlçesi, Saray Mahallesi 98738 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5053/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

31/05/2013 tarih, 28663 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Muhasebe ve Finans Tarihi Akademisi Vakfının (MUFİTAV)” adı, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/04/2013 tarih, E: 2012/166, K: 2013/74 sayılı tashih kararı gereği “Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı” olarak değiştirilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

5052/1-1


Türk Standartları Enstitüsünden:

MAYIS 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL,

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÖZEL SAĞLIK ORTOPEDİ-SEDAT ERDİM

TS 1446

35-HYB-1022

07.05.2013

YIILIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

TUNTAŞ AKIŞKAN DAĞITIM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 10079-TS 12850-TS 13072-TS 12844

35-HYB-674

04.03.2013

FİRMA İSTEĞİ

BAYIK PETROL VE TAR. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939

35-HYB-371

06.05.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇELİK ÖZEL GÜV. VE EĞİT. HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12782

35-HY7B-843

16.05.2013

TALİMATA AYKIRILIK

MEHMET NİHAT YÜCE

TS 10956-TS 13004-TS 10079

35-HYB-2228

16.05.2013

TALİMATA AYKIRILIK

PEYSAN PEYZAJ PROJE MÜH. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12866

35-HYB-1243

14.05.2013

FİRMA İSTEĞİ

BEYLER ORTOPEDİ - MUSTAFA SONGURLU

TS 13181

35-HYB-1561

14.05.2013

FİRMA İSTEĞİ

UNİTEM TEM. VE İLAÇ.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524

35-HYB-2228

16.05.2013

TALİMATA AYKIRILIK

PRO-MER ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13181

35-HYB-2158

14.05.2013

FİRMA İSTEĞİ

OYA KUŞ-ÇİZGİ ORTOPEDİ ORTEZ PROTEZ REHABİLİTASYON MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET

TS 13181

35-HYB-2269

14.05.2013

FİRMA İSTEĞİ

SONAS İNŞ. EMLAK TURİZM DANIŞMANLIK ÖZEL EĞİTİM HİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13078-TS 13082

35-HYB-2291

14.05.2013

FİRMA İSTEĞİ

ÇİNE EŞİYOKLAR PETROL ÜRÜN. HAYVANCILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

35-HYB-932

21.05.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAŞAK DEPOCULUK A.Ş.

TS 12663

35-HYB-2233

24.05.2013

ARA KONTROL OLUMSUZ

EGE SERAMİK SAN. VE TİC. A. Ş.

TS 1446

35-HYB-102

23.05.2013

FİRMA İSTEĞİ

5036/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi          1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi         1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi                        

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                  1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

 Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Okulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Fatih ERDOĞAN'ın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi

Alanında Çalışmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar ve  Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

5

Spektroskopik Özelliklerin Deneysel ve Bilgisayar Destekli Teorik İncelenmesi

Alanında Çalışmış Olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Zooloji

Yardımcı Doçent

1

5

Drosophila Melanogaster Üzerine Dioksinlerin Toksik Etkisinin SMART Yöntemiyle Belirlenmesi Konusunda Çalışmış Olmak.

Geometri

Yardımcı Doçent

1

5

Paralel Yüzeyler ve Eğriler Üzerine Çalışmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sağlık Kurumları Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

5

İşletmeler İçin Kümelenmenin Önemi ve Kümelenme İçin Uygun Sektörün

Belirlenmesi Konusunda Çalışmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Arap Dili ve Belagati

Yardımcı Doçent

1

5

-

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Farmasotik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

5

Fungal Biyoteknoloji ve Biyopestisitler Üzerinde Çalışmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

-

Radyoloji

Profesör

1

1

Pediatrik Radyoloji Yandal İhdisası Yapmış Olmak.

Tıbbî Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Parazitoloji-Helmintolojide Doktora Yapmış Olmak ve Yurtdışı

Eğitim Deneyimine Sahip Olmak.

Üroloji

Profesör

1

1

Peyronie Hastalığının Medikal ve Cerrahi Tedavisi İle Penil Protez Enfeksiyonu Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

Akciğer Nakli Konusunda Tecrübeli Olmak.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Moleküler Yöntemler Konusunda Deneyimli ve Sertifika Sahibi Olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Psoriasis Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı Üzerine Çalışmış Olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Elektromagnetik Alanın İç Kulak Gelişimi Üzerine Tesirleri

Konusunda Çalışmış Olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Artroskopi ve Diz Cerrahisi Konusunda Deneyimli Olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

3

Anestezi Uygulanan Hastalarda Gabapentinin Ağrı Üzerine Etkisi

Konusunda Çalışmış Olmak.

Kalp Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

4

Koroner Anastomoz Teknikleri, Anevrizma ve Diseksiyon Cerrahisi Konusunda Deneyimli Olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

4

Fibromiyaljili Hastalarda Tedavinin Steroid Hormonlar Üzerine Etkisi Konusunda Çalışmış Olmak.

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

5

Akut Pankreatitde Prognozun Belirlenmesinde MRCP İle Ronson Kriterlerinin Karşılaştırılması Üzerine Çalışmış Olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

5

Lisans veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Havacılık Alanında Yapmış Olmak.

KEMALİYE H.A.A. TURİZM VE OTECİLİK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

-

Yardımcı Doçent

2

5

Fakülte veya Yüksekokulların Turizm İşletmeciliği Mezunu Olup, İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak veya Fakültelerin İşletme Bölümünden Mezun Olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Turizm Alanında Yapmış Olmak.

-

Yardımcı Doçent

1

5

Fakültelerin İşletme Bölümü Mezunu olup, İşletme veya Turizm Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

5

Sevim AK’ın Çocuk Öyküleri Üzerine Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

4996/1-1


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————