12 Haziran 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28675

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PLAN TADİLATI VE 18 UYGULAMASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF MUTFAK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HATAY KUMANYA HİZMET ALIMI İHALESİNİN İPTALİ

Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden:


TECDE MAHALLESİNDE BULUNAN MALATYA BELEDİYESİNE AİT PARSEL SATILACAKTIR

Malatya Belediyesinden:


İÇME SUYU BORUSU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


3 ADET 25 MVA, 154 kV TRAFO BUŞİNGİ ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TH70/29-34 BAĞ DEMİRİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


1 ADET KÖMÜR EBATLANDIRICI SİSTEMİNİN TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI; AÇIK İHALE USULÜ İLE (KISMİ TEKLİF’E AÇIK) OLARAK İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ÜRETİLECEK, AC/AC TAHRİK SİSTEMLİ, IGBT/IGCT KONTROLLÜ VE TRİFAZE SENKRON VEYA TRİFAZE ASENKRON MOTORLU YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT TASARIM PROJELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 ADET 3D ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


380 kV ADA II - PAŞAKÖY ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


380 kV OSMANCA-ADA II DGKÇS ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK-DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAN TADİLATI VE 18 UYGULAMASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait olan Muğla İli, Milas İlçesi, Selimiye Beldesinde bulunan, 17200 m² tapu alanlı 1308-1309-1310 nolu parsellerin plan tadilatının ve 18 uygulamasının yaptırılması işi 25 Haziran 2013 Salı günü saat:11.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Milas Şube Başkanlığı’na (Hacı İlyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 Milas/MUĞLA) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Milas Şube Başkanlığı’ndan (Hacı İlyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 Milas/MUĞLA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 262-263-271-274

                   THK Milas Şube Başkanlığı (0 252) 512 12 29

5049/1-1


MUHTELİF MUTFAK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 32 kalem muhtelif mutfak ekipmanları alımı 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-364

5050/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 550,54 TL ile en çok 89.920,25 TL arasında değişen; 19.06.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 55,05 TL, en çok 8.992,03 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, panelvan, ATV, kamyonet, motosiklet ve motorlu karavan vb. 42 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8.Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 20/06/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

5026/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 4,41 TL. ile en çok 148.573,14 TL. arasında değişen; 20/06/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL. en çok 14.857,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Motorsiklet yedek parçaları, Kol saatleri, Giyim Eşyaları, Tekstil, Cep Telefonu, Cep Telefonu aksesuar ve yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 42 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 21/06/2013 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5034/1-1


HATAY KUMANYA HİZMET ALIMI İHALESİNİN İPTALİ

Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden:

24.05.2013 tarih 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve ihale tarihi olarak 14 Haziran 2013 günü yapılacağı duyurulmuş olan "Hatay ili Kumanya Hizmeti" alımı ihalesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5135/1-1


TECDE MAHALLESİNDE BULUNAN MALATYA BELEDİYESİNE AİT PARSEL SATILACAKTIR

Malatya Belediyesinden:

Tecde Mahallesinde Bulunan Malatya Belediyesine ait 5632 ada 4 nolu parselin satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

1.1. Adresi : Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü - İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218   44080 Merkez/MALATYA

1.2. Telefon Numarası : 0 422 377 13 91

1.3. Faks Numarası : 0 422 377 13 92

2. İhale konusu işin

2.1. Niteliği : Akaryakıt ile LPG istasyonu ve Ticaret alanında kalan parselin satışı işi

2.2. Bulunduğu Yer: Tecde Mahallesi 5632 ada 4 nolu parsel

2.3. Miktarı: 4.763,16 m2 alana sahip.

3. Muhammen Bedeli: 4.500.000,00-TL (Dörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) dır.

3. İhalenin;

3.1. Yapılacağı Yer : Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

3.2. Tarihi ve saati : 25/06/2013 Salı günü, Saat 14.30 da

3.3. Geçici Teminatı : 135.000,00 TL (Yüzotuzbeşbin Türk Lirası) den az olamaz.

3.4. İhaleye iştirak edecekler 500,00 TL dosya bedelini idare hesabına yatırıp şartname satın almak zorundadır.

4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler;

4.1. Teklif Mektubu

4.2. Taşınmaz mal Satış Şartnamesi

4.3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.

4.4. Geçici Teminat makbuzu veya mektubu (Süresiz olmalı ve teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerini göstermesi zorunludur.)

4.5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

4.6. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi (gerçek kişiler için)

4.7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

4.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

4.9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4.12. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.13. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

4.14. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici vs. gibi) yerli bankalara veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarından Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5. İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte hazırlayarak 25.06.2013 Salı günü, Saat 14:30’a kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir.

6. Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir.

8. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

4964/1-1


İÇME SUYU BORUSU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 1 kalem Hdpe 100 Polietilen 25 atü İçme Suyu Borusu temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/73403

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK:25   48201 Milas / MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Toplam 1200m Ø 280mm PE 100 Polietilenden Mamül 25 Atmosfer Basınç Dayanımlı İçme ve Kullanma Suyu Borusu

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  02.07.2013 - 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 02.07.2013 Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5018/1-1


3 ADET 25 MVA, 154 kV TRAFO BUŞİNGİ ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 3 adet 25 MVA, 154 kV trafo buşingi alım işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2013/71323

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 3 adet 25 MVA, 154 kV trafo buşingi alım işi

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  İşin süresi 125 (yüzyirmibeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  08.07.2013 -15:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 08.07.2013 saat 15:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4884/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Yüksek Basınç Sıvı Kromatografi Hibrid Quadrupol Ultra Yüksek Çözünürlüklü Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi alım ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve usullerin 19. Maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/73729

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Balkan Yerleşkesi/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası             :284 2238745-284 2230848

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :tubap@trakya.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Yüksek Basınç Sıvı Kromatografi Hibrid Quadrupol Ultra Yüksek Çözünürlüklü Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi

b) Teslim yeri/yerleri                        :  Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi

c) Teslim tarihi/tarihleri                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 takvim günü

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi – EDİRNE

b) Tarihi ve saati                              :  27.06.2013 saat 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Ön yeterlilik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlilik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu

4.1.2.4. Vekaleten ön yeterliğe katılması halinde aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler

a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler

b) Aday yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Adayın organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler,

- İstekliler, cihaza ait eğitimi verebilecek personele sahip olduğunu beyan edecek bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, Teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar;

Adaylar teknik şartnamede belirtilen tüm özellikleri ihaleye getirilmesi zorunlu olan orijinal katalog üzerinde tek tek belirteceklerdir. Ayrıca teknik şartnameye cevap hazırlanmalıdır.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - Adaylar yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

7 - Adaylar istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de başvurularına ekleyebilirler,

8 - Ön yeterlik dokümanı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri ve Koordinasyon Birimi adresinde görülebilir ve 50,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 27.06.2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi-EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

5025/1-1


TH70/29-34 BAĞ DEMİRİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                       :  TH70/29-34 bağ demiri ve bağlantı elemanları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/72245

Dosya No                                  :  1326060

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel    : 0.372  252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0.372  251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TH70/29-34 bağ demiri ve bağlantı elemanları  8 kalem

b) Teslim yeri                            :  Yerli yükleniciler için: Kozlu T.İ.M. ve Üzülmez T.İ.M. iş sahası/ZONGULDAK

                                                     Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye Limanıdır.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24.06.2013 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tüm kalemlerin toplamında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.06.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü  olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5030/1-1


1 ADET KÖMÜR EBATLANDIRICI SİSTEMİNİN TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür ebatlandırıcı sisteminin temini ve montajının yapılması işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/69379

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Tınaz Bağyaka hattı kömür alım bunkerlerinin altına İşletme tarafından belirlenecek hat üzerine 1 adet Kömür ebatlandırıcı sisteminin temini ve montajının yapılması işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  - Ebatlandıcı kırıcı ve tüm malzemelerin işletmeye gelme süresi 120 gün

                                                            - Demontaj ve montaj süresi yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

                                                            - Toplam süre 180 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  03.07.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 03.07.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5043/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğü’ne ait atölyelerin 57 (elliyedi) kişi ile kısmi süreli olarak çalıştırılması hizmet alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/73879

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi          :  elibilgiislem@eli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Lastik Atölyesi 10 (on) personel ile 01.08.2013-31.07.2014 tarihleri arasında 1 (bir) yıl (12 ay) boyunca, Kaynak Atölyesi, Kaporta Atölyesi, Torna Atölyesi 19 (ondokuz) personel ile 01.10.2013-31.07.2014 tarihleri arasında 10 (on) ay boyunca, Hafif Araç Tamir Atölyesi, Yıkama ve Yağlama Kanalları 28 (yirmisekiz) personel ile 01.12.2013-31.07.2014 tarihleri arasında 8 (sekiz) ay boyunca çalıştırılması hizmet alımı.

b) Yapılacağı yer                       :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  04 Temmuz 2013 - 15.00

d) Dosya no-                             :  2013-014/KÇLİ - ATÖLYE

4 - İhaleye ait dökümanlar; T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/ ANKARA, T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. sokak No: 3 Bornova/İZMİR ve Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir. İhale dükümanın ÇLİ’den temini için “Ziraat Bankası Çan ŞbTR44 0001 0003 3809 6076 7650 01, Halkbankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına döküman bedeli KDV dahil 100,00 TL (Posta ile: 110,00 TL) yatırılması karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04/07/2013 saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5042/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE (KISMİ TEKLİF’E AÇIK) OLARAK İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi         :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Bölgemiz; 1 - Gölbaşı-Narlı İstasyonları arası yol yenilemesi yapılacak bölgede 3500 adet Makineli Ray Alın kaynağı ile 2 - Diyarbakır- Kurtalan İstasyonları arası yol yenilemesi yapılacak bölgede 4000 adet Makineli Ray Alın kaynağı yapılması İşi. (Kısmi teklife açık) olarak TCDD mal ve hizmet alımı yönetmenliğinin 15. maddesi gereği Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 24.06.2013 Tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200.-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5071/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN ÜRETİLECEK, AC/AC TAHRİK SİSTEMLİ, IGBT/IGCT KONTROLLÜ VE TRİFAZE SENKRON VEYA TRİFAZE ASENKRON MOTORLU YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT TASARIM PROJELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/75049

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT TASARIM PROJELERİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 04.07.2013 günü ve saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5126/1-1


1 ADET 3D ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/76145

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet 3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  20.06.2013 Perşembe günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20/06/2013 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5054/1-1


380 kV ADA II - PAŞAKÖY ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2013/68642

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya

b) Telefon - faks numarası               :  0264 2751040 - 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı; 380 kV Ada II - Paşaköy Enerji İletim Hattı kamulaştırma haritası yapım işi

b) Yapılacağı yer                              :  380 kV Ada II - Paşaköy

c) İşin süresi                                    :  210 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ Sakarya

b) Tarihi - Saati                                :  20.06.2013 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz.

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler

6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

 

Pozisyon

Meslek Unvanı

Adet

Asgari Mesleki Deneyim Süresi (Yıl)

Asgari Benzer İş Deneyim Süresi (Yıl)

Proje Müdürü

Harita Mühendisi

1

10

5

Proje Mühendisi

Harita Mühendisi

1

7

5

Harita Teknikeri/Teknisyeni

Harita Teknikeri/Teknisyeni

2

5

2

 

Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur.

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b)projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA adresinde satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4834/1-1


380 kV OSMANCA-ADA II DGKÇS ENERJİ İLETİM HATTI KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2013/68655

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya

b) Telefon - faks numarası               :  0264 2751040 - 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı; 380 kV Osmanca-Ada II DGKÇS Enerji İletim Hattı kamulaştırma haritası yapım işi

b) Yapılacağı yer                              :  380 kV Osmanca-Ada II DGKÇS

c) İşin süresi                                    :  180 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ Sakarya

b) Tarihi - Saati                                :  20.06.2013 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz.

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden İdarece yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.2.2 Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun idari şartnamede belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

4.2.3İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

Aday veya isteklinin yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler idari şartnamede ki esaslara göre belirlenir

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler

6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur

Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgelerden; İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini göstereninin sunulması zorunludur.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

Pozisyon

Meslek Unvanı

Adet

Asgari Mesleki Deneyim Süresi (Yıl)

Asgari Benzer İş Deneyim Süresi (Yıl)

Proje Müdürü

Harita Mühendisi

1

10

5

Proje Mühendisi

Harita Mühendisi

1

7

5

Harita Teknikeri/Teknisyeni

Harita Teknikeri/Teknisyeni

2

5

2

 

Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur.

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik edilir. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.

İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir. Şayet İstekli imar planı işlerini alt yüklenici kullanarak yaptıracaksa bu durumda imar planı hazırlanması işlerini, kayıtlı olduğu oda belgesine sahip Yetkili Serbest Şehirci veya Serbest Şehircilik Bürosu olarak faaliyet gösteren bir alt yükleniciye yaptırabilecektir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında şeritvari olarak yapılan; (enerji iletim hatları, otoyol, devlet yolu veya il yolu, demiryolu, doğalgaz boru hattı, sulama kanalı v.b)projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA adresinde satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar … TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4865/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz

No

Mevki

Mahalle

Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(M2)

Vasfı

İmar

Durumu

Hisse

Oranı

Tahmini

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

01

22010103225

Kirişhane Mevkii

49M1V

b

2244

3

5.840,49

Arsa

Şehir imar planı içerisinde, Konut

Dışı Kentsel Çalışma

Alanındadır.

534423/

584049

2.062.392,00

206.240,00

26.06.2013

13:40

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi)

c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

2 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. veya www.edirnedefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

5072/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Karşıyaka Mahallesi, 484 ada 1 Nolu Parselde kayıtlı 20.000 m2 arsa taşınmaz ve Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi, 201 ada 2 ve 3 parsellerde bulunan toplam 1.108,23 m2 arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati          :  24.06.2013 - 11:00

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer         :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü                              :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                    :  Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                         Tel: 0262 343 20 20      Fax: 0 262 344 42 12

5 - Şartname Bedeli                      :  100,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1- Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması

7 - Teklif mektuplarının en geç 24.06.2013 Pazartesi günü saat 11:00' a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

1

Başiskele /Karşıyaka (Yeniköy)

484/1

20.000 m2

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

11.000.000,00

330.000,00 TL

2

Başiskele /Sepetlipınar (Yeniköy)

201/2 201/3

1.108,23 m2

Ticaret Alanı

415.586,25

12.467,58 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

5041/1-1


JEOTERMAL KAYNAK-DOĞAL MİNARELLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak-Doğal Minarelli su Arama ruhsatlı sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Kastamonu İl Genel Meclisi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler;

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan

(Hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale tarihi ve saati

AR.37.10/JTK-1

Kastamonu, İhsangazi, Görpe

1789.37

F31a3, F31b4, F31c1, F31d2

y1:560829 – x1:4566948 , y2:562905 – x2:4566966 , y3:562917 – x3:4561767 , y4:558036 – x4:4561908

¨ 28.107,07

¨ 843,21

25.06.2013

Saat:11.00

AR.37.10/JTK-2

Kastamonu, İhsangazi, Haydarlar

2028.63

F31a3, F31a4, F31d1, F31d2

y1:549640 – x1:4567185, y2:553719 – x2:4567234, y3:553493 – x3:4562114, y4:549679 – x4:4562021

¨ 31.865,31

¨ 955,96

25.06.2013

Saat:11.05

AR.37.10/JTK-3

Kastamonu, İhsangazi, Hocahacip

2627.16

F31a3, F31a4, F31d2

y1:551340 – x1:4567205, y2:551436 – x2:4569563, y3:557432 – x3:4569361, y4:555574 – x4:4562027, y5:553593 – x5:4562114, y6:553719 – x6:4567234

¨ 41.266,90

¨ 1.238.00

25.06.2013

Saat:11.10

AR.37.10/JTK-5

Kastamonu, İhsangazi, Enbiya

1654.16

F31a3, F31d2

y1:556865 – x1:4567107, y2:560829 – x2:4566948, y3:558036 – x3:4561908, y4:555574 – x4:4562027

¨ 25.983,21

¨ 779,50

25.06.2013

Saat:11.15

AR.37.10/JTK-6

Kastamonu, İhsangazi, Kuzyaka

1717.48

F31d1

y1:542151 – x1:4561792, y2:546105 – x2:4561855, y3:545989 – x3:4557462, y4:542073 – x4:4557454

¨ 26.977,83

¨ 809,33

25.06.2013

Saat:11.20

AR.37.12/JTK-01

Kastamonu, Hanönü

999

E32c2

y1:619000 – x1:4611800, y2:624550 – x2:4611800, y3:624550 – x3:4610000, y4:619000 – x4:4610000

¨ 15.692.09

¨ 470,76

25.06.2013

Saat:11.25

 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

İş bu Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının ihalesine; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dökümanını, “Şartname ve Eklerini” Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğünden 50,00 ¨ karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların alındı belgesini gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.9.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.9.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.9.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.10. Tüzel kişi olması halinde;

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4995/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından:

1- İhale Konusu İşler :

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kurşunlu mevkii, 1300.01 hektar alana sahip, H23d3 ve I23a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3202136 erişim nolu saha,

 

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa ( Y )

0731000

0726000

0726000

0733000

0733000

0731000

0731000

Yukarı ( X )

4434000

4434000

4435000

4435000

4431000

4431000

4431250

 

2) Bursa İli, Kestel İlçesi, Alaçam-Babasultan mevkii, 4500,00 hektar alana sahip, H22c1ve H22c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3190997 erişim nolu saha,

 

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa ( Y )

0692000

0702000

0702000

0697000

0697000

0692000

Yukarı ( X )

4447000

4447000

4442000

4442000

4443000

4443000

 

3) Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Hamamlıkızık mevkii, 4525,00 hektar alana sahip, H22d1 ve H22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve ER-3190987 erişim nolu saha,

 

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa ( Y )

0680000

0686000

0691500

0676000

0675500

Yukarı ( X )

4451000

4452000

4447500

4448000

4450000

2 - Tahmin Edilen Bedel :

 

SIRA

NO

İLÇE

MEVKİİ

KAYNAĞIN CİNSİ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İnegöl

Kurşunlu

Doğal Mineralli Su

1300,01

112.378,72

3.371,36

26.06.2013

14:00

2

Kestel

Alaçam Babasultan

Jeotermal Kaynak

4500,00

  72.360,00

2.170,80

26.06.2013

14:05

3

Yıldırım

Hamamlıkızık

Jeotermal Kaynak

4525,00

  72.751,25

2.182,53

26.06.2013

14:10

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı.

                                                         Bursa İl Özel İdaresi Ek Bina Ankara Cad. Arabayatağı Yıldırım/BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bursa İl Özel İdaresi, Mali İşler Daire Başkanlığı, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

                                                         Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No: 23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Bursa İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

                                                        Çırpan Mahalle Güçlü Sokak No: 23 Kat: 3 Osmangazi/BURSA

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   : 26.06.2013 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

4770/1-1