11 Haziran 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28674

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YHT HATLARI İÇİN 30.000 M³ BALAST TEMİNİ (YENİDOĞAN 10.000 M³, ESKİŞEHİR 10.000 M³, HOROZLUHAN 10.000 M³) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ GENEL MUHASEBE VE PERSONEL SERVİSİNDE BÜRO ELEMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


KÖPÜKLÜ MELAS İLE TANKLARIN TABANINDAKİ KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞI VE TANKLARIN TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİNDE (YARIMCA KÖYÜ) YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÇELİKHANE CÜRUFU DEĞERLENDİRME TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İskenderun Demir Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET SERT KAPAK HAZIRLAMA SİSTEMİ (MATBAA) VE 1 ADET YARI OTOMATİK TEL DİKİŞ MAKİNESİ (MATBAA) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇAP VE ÖLÇÜDE BORU VE FLANŞLARIN İMALATININ VE SPOOL’LAMASININ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


200 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


SOĞUTMA GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


Construction of Rize Tea Research and Application Centre

EuropeAid/134611/M/WKS/TR


74 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nca, “Destek Personeli Hizmeti’’ İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 27 Haziran 2013 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfı aynı gün saat 14.00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5047/1-1


YHT HATLARI İÇİN 30.000 M³ BALAST TEMİNİ (YENİDOĞAN 10.000 M³, ESKİŞEHİR 10.000 M³, HOROZLUHAN 10.000 M³) İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi YHT BÖLGE Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/73543

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA ALTINDAĞ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (0312) 309 05 15/1741- (0312) 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :  barkonburcincecen@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Balast 30.000 m³

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 01/07/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5017/1-1


FABRİKAMIZ GENEL MUHASEBE VE PERSONEL SERVİSİNDE BÜRO ELEMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2013/74743

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 -1478 / 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız Genel Muhasebe ve Personel Servisinde Büro Elemanı Çalıştırılması Hizmet İşçiliği (12 Aylık - 4 Kişi)

b) Yapılacağı yer                                 :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI İDARİ BİNASI

c) İşin süresi                                       :  Firmayla Sözleşme İmzalandıktan Sonra 12 AY

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                 :  21.06.2013-CUMA günü - Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı/ Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. (Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR.89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK –YUNUS EMRE ŞB.-TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. -TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 21.06.2013 Cuma günü saat 15:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5027/1-1


KÖPÜKLÜ MELAS İLE TANKLARIN TABANINDAKİ KRİSTALİZE OLMUŞ MELASIN SATIŞI VE TANKLARIN TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın melas tanklarındaki (1, 2 ve 3 No’lu olmak üzere 3 adet) köpüklü melas ile tankların tabanındaki kristalize olmuş melasın satışı ve tankların temizliği işidir.

1 - İhale kapalı zarf usulü fiyat teklif almak, suretiyle 24/06/2013 Pazartesi günü saat 14.30’da Burdur Şeker Fabrikası ofis binasında yapılacaktır.

2 - İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, ihalenin yapılacağı adresteki Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden (Tel: 0 248 233 19 35 - Faks: 0 248 233 12 67) bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler şartname almak zorundadır.

3 - Geçici teminat tutarı 2,500,00 (Y.İkibinbeşyüz Türk Lirasıdır.)

4 - Teklif mektupları en geç 24/06/2013 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar fabrikamız Haberleşme Servisi’ne verilmiş olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleye katılacakların teklif mektubu ekinde; Geçici teminat, imza sirküleri, yetki belgesi, oda kayıt belgesi ile adres beyanlarını sunmaları gerekmektedir.

6 - Teklif fiyatlarının düşük görülmesi halinde ikinci teklifler alınabileceğinden veya arttırmaya gidilebileceğinden isteklinin ya da İstekliyi temsile yetkili kişinin yetki belgesi ile birlikte ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunması şarttır. Hazır bulunmayanların teklifleri nihai teklif olarak kabul edilecektir.

7 - Bu mal satımı 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığından Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.

5020/1-1


KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİNDE (YARIMCA KÖYÜ) YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi (Yarımca Köyü), 1234 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz yap - işlet - devret modeliyle ihale edilecektir.

2 - Firmalar, taşınmaz üzerinde yapmayı planladıkları yapının maliyetinin en az %3 ile teklif ettikleri ortalama yıllık kiranın en az %10 unun toplamı kadar geçici teminat verecektir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden “Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/KOCAELİ adresindeki İzmit Kan Bağışı Merkezinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12 TEMMUZ 2013 günü saat 10:30’a kadar “Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/KOCAELİ adresindeki İzmit Kan Bağışı Merkezi Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13 TEMMUZ 2013 günü saat 14:00’de İzmit Kan Bağışı Merkezi Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5039/1-1


ÇELİKHANE CÜRUFU DEĞERLENDİRME TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İskenderun Demir Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.’nin Cüruf Stok Sahasında stoklanmış bulunan ve 2014 yılı sonuna kadar üretilecek olan Çelikhane cürufunun içindeki ürün ve atıkların ayrıştırılması, sınıflandırılması, ayrı ayrı stoklanması amacıyla; proje çalışmalarının yapılması, projeye uygun ekipmanların temini, işyerine nakli, tesisin kurulması ve işletilmesi işini kapsar.

2 - Firmalar teklif vermeden önce iş yerini, çevresini ve çalışma şartlarını yerinde görecek ve sözleşme konusu iş ile ilgili genel bilgileri edinecek ve “Yer Görme Belgesi” alacaktır. Teklif ekinde yer görme belgesi olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır

3 - Yer görme 18.06.2013 günü saat 09:00 da yapılacaktır. Yer görmeye gelecek firmalar gelecek firma temsilcisinin bilgilerini skoroglu@isdemir.com.tr ve oblengabs@isdemir.com.tr posta adresine bildireceklerdir.

4 - Teklif İsteme Mektubu ve ekleri internet üzerindeki ftp://ftp.isdemir.com.tr adresinde bulunmaktadır. Bu adresteki bilgilere ulaşabilmeniz için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kullanıcı adı: hizalimgaus

Parola : crf2013

5 - Teklif mektupları en geç 02.07.2013 Salı günü saat 16:00’a kadar Şirketimizin İskenderun Genel Müdürlük ofisindeki Haberleşme ve Arşiv Amirliğine ulaştırılmış olacaktır. Bu tarih ve saatten sonra ulaştırılacak teklif mektupları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

6 - Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında olmayıp, İhale konusu işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

5045/1-1


DÜZELTME İLANI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

“Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mah., 1853 Ada 20 Parsel, 1943 Ada 1 Parsel, 1944 Ada 2 Parsel,1949 Ada 1 Parsel ve 1954 Ada 2 Parselin peşin satışı” işine ait ihale ilanı 04.06.2013 tarih ve 28667 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Ancak: İlanda yer alan 1954 Ada 2 Parsel sehven 1949 Ada 2 Parsel olarak yazılmış olup; düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında 1954 Ada 2 Parsel olarak esas alınması gerekmektedir.

5022/1-1


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI İHTİYACI 1 ADET SERT KAPAK HAZIRLAMA SİSTEMİ (MATBAA) VE 1 ADET YARI OTOMATİK TEL DİKİŞ MAKİNESİ (MATBAA) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 1 adet sert kapak hazırlama sistemi (matbaa) ve 1 adet yarı otomatik tel dikiş makinesi (matbaa) teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE EVRAK BEDELİ

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Sert Kapak Hazırlama Sistemi

1. Kısım

130,00 TL

18.06.2013

Yarı Otomatik Tel Dikiş Makinesi

2. Kısım

100,00 TL

18.06.2013

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümanı bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin Kısım-1 ve Kısım-2 malzeme listelerinde belirtilen matbaalardan her biri için ayrı ayrı kısmı teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4989/1-1


MUHTELİF ÇAP VE ÖLÇÜDE BORU VE FLANŞLARIN İMALATININ VE SPOOL’LAMASININ TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü BGKA sisteminde kullanılmak üzere muhtelif çap ve ölçüde boru ve flanşların imalatının ve Spool’lamasının, teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/69364

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191         FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü BGKA sisteminde kullanılmak üzere muhtelif çap ve ölçüde boru ve flanşların imalatının ve Spool’lamasının, teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Teslim süresi 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  02.07.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 02.07.2013 saat 14:00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4822/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A-a) İhale Kayıt - Dosya No               :  2013/69711 -- 2013/42

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Santral Ünitelerindeki 32 Adet Çatı Fanının (Motoru, Elektrik Panosu, Güç Devresi vb, Ekipmanları İle Birlikte) Teknik Şartnameye Göre Temini ve Montaj İşlerinin Yapılarak Devreye Alınması İşi.

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İhale tarihi ve saati                          :  26/06/2013 Saat: 14.00

e) Şartname bedeli                               :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer  :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb. TR170001000390377120435440 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

4905/1-1


TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2013/73576

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km.Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası   :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliğinin 1 kişiyle yapılması hizmet işi

b) Yapılacağı yer                    :  Afyon Şeker Fabrikası sahası içerisinde bulunan tüm binalar ve sahada tesisatın bulunduğu tüm alanlar

c) İşin süresi                           :  12 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 Km/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                     :  26/06/2013 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işi tamamı için teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4968/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 7 (yedi) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139

                                                  06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312.201 18 05/287 91 77 - 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 7 (yedi) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler :

 

Sıra No

İhale Dosya No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları)

Jeotermal Alan 1

2013/JA-245

03/07/2013 11:00

Afyon

Merkez-Çıkrık-Susuz ve İscehisar

15.000 $

Jeotermal Alan 2

2013/JA-246

03/07/2013 11:00

Ankara

Beypazarı-Bağözü-Kuyucak

30.000 $

Jeotermal Alan 3

2013/JA-247

03/07/2013 11:00

Ankara

Çamlıdere-Meşeler-Tatlak

45.000 $

Jeotermal Alan 4

2013/JA-248

21/06/2013 11:00

İzmir

Aliağa

40.000 $

Jeotermal Alan 5

2013/JA-249

21/06/2013 11:00

Nevşehir

Acıgöl-Tepeköy

45.000 $

Jeotermal Alan 6

2013/JA-250

21/06/2013 11:00

Nevşehir

Ürgüp-Ortahisar-Ayvalı

50.000 $

Jeotermal Alan 7

2013/JA-251

21/06/2013 11:00

Nevşehir

Merkez

80.000 $

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4986/1-1


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen video konferans sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4987/1-1


GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) ihtiyacı 2 adet güvenlik duvarı cihazı teknik şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET, PALO ALTO veya JUNİPER markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 2 adet güvenlik duvarı cihazı teknik şartnamesine kuruluşça istenilen CİSCO, FORTİNET, PALO ALTO veya JUNİPER markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4992/1-1


YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı olan yazılım lisansı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, ek idari şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, ek idari şartnamesine Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, ek idari şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4988/1-1


3500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı olan 3500 adet masaüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/06/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4990/1-1


BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgisayar, iş istasyonu ve monitör teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP, DELL veya LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, istenilen markaları, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/06/2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen muhtelif cins ve miktar bilgisayar, iş istasyonu ve monitör teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen HP, DELL veya LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4991/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İLE 2013/2014 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2013 / 71702

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat)    Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

                                                  1 - Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi Hizmeti 10 kişi ile 2013/2014 çalışma dönemi ±% 20 toleranslı 160 takvim gününde yapılacaktır.

                                                  Teknik Şartnamenin 2. maddesi gereği 1 Adet Çevre Mühendisi, 3 Adet Makine Teknisyeni, 3 Adet Elektrik Teknisyeni ve 3 Adet personel olmak üzere toplam 10 (on) personel ile yapılması hizmetidir.

                                                  2 - Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmetleri 36 kişi ile kampanya döneminde ±% 20 toleranslı 100 takvim gününde yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  26.06.2013 - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek

Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

A - Yüklenici; 1 Adet Çevre Mühendisinin noter onaylı diploma sureti ile 3 Adet Makine Teknisyenin, 3 adet Elektrik Teknisyenin ve en az ilköğretim mezunu olacak 3 Adet personelininde diploma suretlerini sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır.

B - Pancar Analiz Laboratuarında çalışacak 36 kişinin tamamı en az Lise veya dengi meslek lisesi mezunu olacak olup, Yüklenici Personelin diploma suretlerini sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde Personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 26.06.2013 Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4936/1-1


200 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 2.100.000 Adet 200 Gr. Rize Turist Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 40,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.06.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4544/1-1


SOĞUTMA GRUBU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğüne 1 adet soğutma grubu alınması işi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 14 Haziran 2013 Cuma günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4939/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2013/72583

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :  mta@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı

 

VII. BÖLGE:

6.600 Mt Konya-Ereğli-Yeniköy,

              Konya-Karapınar-Kayalı Karotlu

              Maden Sondajı,

VIII. BÖLGE:

4.250 Mt Adana-Aladağ-Küp Köyü (Tezginin Mezarlı T.),

               Adana-Aladağ-Küp Köyü (Bozluk T.)

               Karotlu Maden Sondajı,

IX. BÖLGE:

3.750 Mt Elazığ-Keban-Yahyalı,

              Elazığ-Baskil-Y.Sosikan Karotlu

Maden Sondajı,

XI. BÖLGE:

1.000 Mt Tekirdağ-Kırklareli-Edirne

               Çorlu, Muratlı (Tekirdağ)-Lüleburgaz

               (Kırklareli)-Keşan (Edirne)

               Yukarı Sevindikli-Büyük Karıştıran-Küçük

               Karıştıran-Akça-İğneler-Göçerler-Marmaracık

               -Erikli Karotlu Maden Sondaj

 

olmak üzere toplam 15.600 Metre.

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen 4 (dört) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  VII BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü, VIII, IX, XI.BÖLGELER Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren VII. Bölge 150 (yüzelli), VIII. Bölge 120 (yüzyirmi), IX. Bölge 120 (yüzyirmi) ve XI. Bölge 60 (altmış) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama Koordinatörlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  25/06/2013 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4923/1-1


Standard advertisement for local publication

Construction of Rize Tea Research and Application Centre

EuropeAid/134611/M/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate (MoSIT/RCP-CID) intends to award a work contract for construction of an administration building and a factory building, etc. based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999), and the design and construction of a tea waste recycling facility and warehouse, etc. based on the FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow Book - First Edition 1999) in Rize, Turkey with financial assistance from the the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available for inspection at Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate (RCP-CID), TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat: 23 İdari İşler Ofisi (Administrative Affairs Room) (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya / Ankara, TURKEY /published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

and on MoSIT/RCP-CID website:

http://ipa.sanayi.gov.tr.

The deadline for submission of tender is 12.08.2013 at 12:00 p.m. (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and on MoSIT/RCP-CID website:

http://ipa.sanayi.gov.tr.

4953/1-1


74 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi;

2011 - 2012 doğumlu 31 baş erkek ve 43 baş dişi tay olmak üzere toplam 74 baş Safkan Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 02.07.2013 Salı günü saat 13.00’de Karacabey TARIM İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

4958/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No : 7

                                                     Başpınar/GAZİANTEP

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 1.120 hektarlık Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesine ait yol (kaplama hariç), içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  GAZİANTEEP

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  68.312.200.-TL

f) Geçici teminatı                       :  4.781.854.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  27/06/2013 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5033/2-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 27.06.2013                                                  Saati: 14.00                                                                  İhale Yeri: Satış Sal./Saat: 14.00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

  1

Ballık

3.SUB. Çam Tom.

6

238

 

74,117

3

150,00

335,00

  2

Ballık

3.SNB. Çam Tom.

5

16.203

 

2848,590

31

140,00

11.981,00

  3

Ballık

3 SKB. Çam Tom.

2,5

8.456

 

988,599

27

130,00

3.870,00

  4

Ballık

Çam Tel Direk

8

2.110

 

496,024

8

170,00

2.535,00

  5

Ballık

Çam Tel Direk

7

1.164

 

235,356

5

160,00

1.133,00

  6

Ballık

1. SNB. Çam Md. Dr. 10-20

6

69.023

 

5797,156

76

120,00

20.910,00

  7

Ballık

1.SKB. Çam. Md. D. 10-20

2,5

18.235

 

917,449

35

119,00

3.293,00

  8

Ballık

Çam Sanayi Odun

1,4

21.425

 

1471,700

38

115,00

5.099,00

  9

Ballık

Çam Kağıtlık Odun

2-5

88

 

14,404

1

115,00

50,00

10

Sızır

İbreli Yakacak

 

 

18.433

 

118

  40,00

22.199,00

TOPLAM

136942

18433

12843,395

342

 

71.405,00

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı depolarında mevcut 342 parti Orman Emvali 27.06.2013 PERŞEMBE günü saat 14:00’de İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - Açık artırmalı satışa konan emvallerden İbreli Kağıtlık odun ve yakacak odunların % 30’u ile vergi ve fonları peşin bakiyesi 9 ay vadeli olarak aylık % 0,80 vade faizi vade sonunda alınmak şartıyla ile KESİN SÜRESİZ LİMİT DAHİLİ Banka Teminat Mektubu karşılığında şartname hükümlerine göre satılacaktır.

3 - Şirket adına ihaleye gireceklerin VEKÂLETNAME İbraz etmeleri şarttır.

4 - Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı İşletme Müdürlüklerinde civar Belediyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile mesai saatleri dahilinde İşletmemizde görülebilir.

5 - İsteklilerin ihale günü saat 14:00’e kadar % 3 teminatlarını yatırarak makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şartır.

6 - İlan olunur.

TEL - 0.354.212.92.18    FAKS: 0.354.212.49.94

T.C. Ziraat Bnk. Hes. No: TR57000100025742322751-5002

4969/1-1