30 Mayıs 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28662

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MÜZE VE BASKILI REKLAM MALZEMESİ PROJELENDİRMESİ VE KONSEPTİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FESTİVAL ALANI ANA ÜNİTE TASARIMI VE KONSEPTİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNO TERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 18.000 m3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTIN ÜRETİLEREK, TORBALI VE KUŞÇU BURUN İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ SEMERCİLER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KOCAELİ İLİ DARICA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TEKİRDAĞ İLİ MURATLI İLÇESİ BALABANLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KONUT VE SPOR MERKEZİ YAPILMAK ÜZERE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Develi Belediye Başkanlığından:


KURUMSAL LİSANS SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KURUMSAL LİSANS SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.125,00 TL ile en çok 67.708,87 TL arasında değişen; 05/06/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 112,50 TL, en çok 6.770,89 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Minibüs, B.Oto, Hurda Araç vb. cinsi 21 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 06/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4628/1-1


TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve Hastanelerinde görev yapan doktorlar için bir yıl süreyle tıbbi kötü kullanmaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmeti kapalı zarf ile teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  2.500,00 TL (İkibinbüşyüz Türk Lirası) geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4623/1-1


MÜZE VE BASKILI REKLAM MALZEMESİ PROJELENDİRMESİ VE KONSEPTİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Büyük Ankara Festivali çerçevesinde Müze ve Baskılı Reklam Malzemesi Projelendirmesi ve Konsepti Yaptırılması, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Yaptırılması istenen işler için, şartname ücretsiz fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü satın alma şefliğinden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

4610/1-1


FESTİVAL ALANI ANA ÜNİTE TASARIMI VE KONSEPTİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Büyük Ankara Festivali çerçevesinde Festival Alanı Ana Ünite Tasarımı ve Konsepti Yaptırılması, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Yaptırılması istenen işler için, şartname ücretsiz fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü satın alma şefliğinden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

4609/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMİNO TERMİT KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/65252

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4018 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı     :  TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası Erzincan-Erzurum istasyonları arasında 1620 adet Makineli Ray Alın Kaynağı ve 880 adet Alümino termit kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/06/2013 günü Saat 14:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4573/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.700,00 TL. ile en çok 142.924,62 TL. arasında değişen; 06/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 170,00 TL., en çok 14.293,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kamyon, kamyonet, kapalı kasa kamyonet, tanker, tır çekici, kapalı dorse, dorse motorsiklet ve tankerden oluşan 17 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 07/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4529/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 18.000 m3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTIN ÜRETİLEREK, TORBALI VE KUŞÇU BURUN İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA  TESLİM ALINMASI

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2013/64612

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31 /4108----0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği internet adresi      :  www.tcdd.gov.tr.

                                                                            www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 18.000 M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastın Üretilerek, Torbalı ve Kuşçu burun İstasyonu’nda Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/06/2013 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4462/1-1


SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ SEMERCİLER MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3316.96 m2 miktarlı 208 ada 12 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 208 ada 9 nolu parselin geçici teminat miktarı 180.000,00 (Yüzseksenbin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2012 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 ( Beş yüz ) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

4432/1-1


KOCAELİ İLİ DARICA İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli İli, Darıca İlçesi, İstasyon mahallesi sınırları içerisinde bulunan 446. m2 miktarlı 677 ada 2 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 14.30 da TCDD 1.Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 677 ada 2 nolu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 ( Beş yüz ) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

4433/1-1


TEKİRDAĞ İLİ MURATLI İLÇESİ BALABANLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Balabanlı Köyü sınırları içerisinde bulunan 144.000. m2 miktarlı 2 Pafta 606 nolu parsel satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 15:00 da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 2 Pafta 606 nolu parselin geçici teminat miktarı 30.000,00 ( Otuzbin ) TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 ( Beş yüz ) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

4434/1-1


İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait (350648/370743 oranında hissesi TCDD ye ait 24.545,36.m2 ) İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25.952,01. m2 miktarlı ve 617 ada 3 nolu parseldeki TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 12.06.2013 Çarşamba günü saat 15.30 da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu 617 ada 3 nolu parseldeki TCDD hisse payının geçici teminat miktarı 750.000,00 ( Yediyüzellibin ) TL olarak belirlenmiştir.

3- Teklifler, İhalenin yapılacağı 12/06/2013 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

4435/1-1


KONUT VE SPOR MERKEZİ YAPILMAK ÜZERE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Develi Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye Ait Bilgiler: Develi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İbrahimağa Mahallesi, Cumhuriyet caddesi No:28, DEVELİ/KAYSERİ Telefon ve faks: 352 621 6041 - 352 621 2474 E-Posta:info@develi.bel.tr

2 - İhale Konusu İşe Ait Bilgiler :Mülkiyeti Develi Belediyesine ait, Develi İbrahimağa Mahallesi 599 ada- 3, 4 ve 14 nolu parseller üzerine imar planlarındaki şartlara ve deprem yönetmeliğine uygun, şehrin ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlayacak, spor merkezi ve konut yapılmak üzere; 3647,88 m2 lik arsa üzerine toplam 9240 m2 inşaat alanından oluşacak şekilde "Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması" işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35- (a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile ihale edilecektir.

3 - Projeye Göre Katların Paylaşımı Belediyenin alacağı bağımsız bölümler: Spor merkezinin tamamı

Yüklenicinin alacağı bağımsız bölümler: Konutların tamamı

4 - Tahmini Bedel: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.174.400,00 TL (BeşmilyonyüzyetmişdörtbindörtyüzTürkLirası) dır

5 - Geçici Teminat (%3): Tahmin edilen bedelin %3'ü olan 155.232,00 TL (YüzellibeşbinikiyüzotuzikiTürkLirası) dır.

6 - İhale Tarih, Saat ve Yeri: 20/06/2013 Saat 14.00 Belediye Encümen (Toplantı) Salonu

7 - Şartname bedeli:200,00 TL (İkiyüzTürk Lirası) İstekliler, İhale ile ilgili şartname ve eklerini mesai saatleri dâhilinde Destek Hiz. Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görebilirler. Ancak ihaleye katılmak isteyenlerin 200,00 TL karşılığında dosya satın almaları şarttır.

8 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR- İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.174.400,00 TL olup buna göre;

Geçici Teminat: Tahmin edilen inşaat bedelin%3'ü olan 155.232,00 TL (YüzellibeşbinikiyüzotuzikiTürkLirası) dır. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat: 14.00'a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:14.00'dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. Teminat kesin ve süresiz olmak zorundadır.

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak kişi veya kişilerin aşağıdaki niteliklere sahip olması, belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi

B) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C) İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Odası Belgesi

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait ilgili oda kayıt belgesi

D) Noter tasdikli imza sirküleri. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birine ait imza sirküleri. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselere ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

F) Geçici teminat,

G) Teklif mektubu,

H) Teknik Personel Taahhütnamesi: İdari şartnamede belirtilen teknik personeli işin başından sonuna kadar iş başında bulundurulacağının taahhüt edilmesi.

İ) Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge. (Sözleşme esnasında sunulacaktır)

J) Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge. (Sözleşme esnasında sunulacaktır),

K) Son 10 (on) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B Üst yapı (bina) işlerinden III. Grup: bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (Ortaklardan birinin iş bitirme belgesi yeterli ise diğer ortaklarda iş bitirme belgesi aranmaz) (Benzer işe denk sayılacak bölüm: İnşaat Mühendisliği)

L) İsteklinin 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına ilişkin yazılı beyanı

M) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: 2886 sayılı Kanunu'nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

A) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

B) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 9.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20/06/2013 Perşembe günü saat:14:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Develi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13 - UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35- (a) maddesi gereği Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihale edilecektir. Uygun bedelin tespitinde en yüksek fiyat esas alınacaktır. İstekliler tarafından projesine uygun yapıların yapımı ve spor merkezinin belediyeye ait olmasının yanı sıra, fiyat üzerinden bedel teklif edilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile yazılacaktır.

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 sayılı Kanun'un 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

İhale ile ilgili detaylı bilgiler şartnamede bulunmaktadır.

İlan olunur.

4570/1-1


KURUMSAL LİSANS SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan kurumsal lisanslama anlaşması alımı işinin kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.06.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4630/1-1


KURUMSAL LİSANS SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Microsoft kurumsal lisanslama anlaşmasının yenilenmesi kapsamında lisans alımı işinin kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.06.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4631/1-1


4500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı, 4500 adet Kişisel Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.06.2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, idari şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve Kuruluşça istenilen DELL, LENOVO, HP, CASPER ve EXPER markalarından birine uygun olarak uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4632/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar lisans ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalara uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/06/2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4633/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNARELİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Minareli Su Arama ruhsatlı sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1. İhale Konusu İşler;

 

Ruhsat

No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan

(Hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh.

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Tarihi

ve Saati

AR:8/A

Konya, Hüyük

95,41

M27a1

373600-4202175,374675-4202200, 374675-4201300, 373600-4201300

Kuyu Adı: KHC1, Derinlik (190m), Debi (12 l/s), Kuyu Koordinat: 0374233-4201896

94.247,10

18.850,00

10.06.2013- 14.15

AR:10

Konya, Seydişehir, Hüyüktepe

94,81

N27b1

399649-4146421, 400338-4146026, 400189-4145371, 399673-4144979, 399225-4145536

23.561,85

4.713,00

10.06.2013- 14.15

AR:42

Konya, Selçuklu, Tatköy

4141,17

M28b1, M28b2,

M29a1

Poligon 1.

436985-4205123, 446000-4205215, 446000-4204000, 449000-4204000, 449000-4205000,456000-4205000, 457000-4205550, 457000-4204000, 456000-4204000, 456000-4204500, 455000-4204500, 454969-4204474, 451565-4204016, 450853-4202303, 448009-4202098, 445664,4200702, 445304-4202279, 444000-4203125, 437000-4203215,

Poligon 2.

444000-4203125, 445304-4202279, 444931-4202263, 444855-4202029, 445008-4202007, 445173-4201655, 445247-4200611, 445471-4199705, 445471-4199700, 445000-4199700, 445000-4202000, 444000-4202000,

Poligon 3.

455000-4204500, 455000-4204000, 454000-4202450, 454969-4204474,

Poligon 4.

454000-4202450, 448000-4202000, 447000-4199700, 446232-4199700, 445471-4199700, 445471-4199705, 446232-4199707, 446021-4200710, 448001-4202013,

65.049,08

13.010,00

10.06.2013- 14.15

AR:45

Konya, Karapınar, Kesmez

4200,00

M31c1, M31d2

559000-4169000, 562000-4173000, 571000-4171000, 568000-4167000

65.973,18

13.195,00

10.06.2013- 14.15

AR:46

Konya, Ereğli, Acıkuyu

4799,99

M32c1

611000-4178000, 619000-4178000, 619000-4172000, 611000-4172000

75.397,76

15.080,00

10.06.2013- 14.15

AR:51

Konya, Selçuklu, Yazıbelen

5000

L29c1, L29d2

472500-4230000, 482500-4230000, 482500-4225000, 472500, 4225000

78.539,50

15.708,00

10.06.2013- 14.15

AR:52

Konya, Selçuklu, Kaleköy

5000

L29a3, L29b4, L29c1, L29d2

472500-4230000, 472500-4235000, 482500-4235000, 482500-4230000

78.539,50

15.708,00

10.06.2013- 14.15

AR:53

Konya, Altınekin, Ölmez

4999,99

L29a3, L29b4

472500-4235000, 472500-4240000, 482500-4240000, 482500-4235000

78.539,34

15.708,00

10.06.2013- 14.15

AR:54

Konya, Çumra, Adakale.

2695,00

M30d4, N30a1

505000-4157000, 509000-4157000, 509000-4151000, 506000-4149850, 505000-4149700

42.332,79

8.467,00

10.06.2013- 14.15

AR:60

Konya, Akşehir, Karabulut

4965,63

L26b2, L26b3,

L27a1

363000-4253500, 368500-4255000, 371750-4251500, 366000-4246250, 362000-4250000

77.999,62

15.600,00

10.06.2013- 14.15

AR:66

Konya, Meram, Sağlık

3547,06

M27b3, M28a4

409880-4188424, 416698-4190183, 418958-4190186, 418000-4186894, 414824-4186928, 414944-4183964, 410035-4184391

55.716,86

11.144,00

10.06.2013- 14.15

AR:68

Konya, Meram, Sağlık

1489,08

M27b2, M27b3,

M28a1

409742-4194693, 414321-4196881, 415203-4194567, 410441-4191517,

23.561,85

4.713,00

10.06.2013- 14.15

AR:79

Konya, Meram, Yatağan.

4965,64

M27b3, M28a3,

M28a4

414944-4183964, 422761-4186505, 422931-4179513, 420415-4179500, 419262-4180610, 414809-4180351, 410035-4184391

77.999,78

15.600,00

10.06.2013- 14.15

AR:80

Konya, Meram, Kızılören

4968,94

M28a1, M28a4

414944-4183964, 414824-4186928, 418000-4186894, 418958-4190186, 416698-4190183, 414767-4189697, 414261-4192397,422719-4193263, 422761-4186505

78.051,61

15.610,00

10.06.2013- 14.15

AR:81

Konya, Beyşehir, Bayavşar

655,42

M27c4

Poligon 1.

393666-4153332, 394000-4154250, 390365-4154931, 389968-4156698, 389968-4156719, 393370-4155600, 395051-4153310,

Poligon 2.

398346-4157458, 398889-4157195, 398260-4156500,

Poligon 3.

397454-4157890, 398215-4156450, 398143-4156371, 397310-4157959

23.561,85

4.713,00

10.06.2013- 14.15

AR:83

Konya, Seydişehir, Ufacık

1389,09

M27c2, M28d1

407375-4169850, 412566-4170425, 411038-4165530, 410222-4165605,

23.561,85

4.713,00

10.06.2013- 14.15

AR:84

Konya, Selçuklu Yükselen

2497,39

L28c4,

434534-4217874, 439573-4216656, 438700-4211910, 434324-4212181,

39.228,75

7.846.00

10.06.2013- 14.15

AR:87

Konya, Beyşehir, Karadiken

4966

M27d1, M27d2, M27d3, M27d4

377700-4166500, 380300-4167800, 381700-4168900, 384000-4168500, 384000-4163200, 371500-4163200, 371500-4166200

78.005,43

15.600,00

10.06.2013- 14.15

AR:88

Konya, Beyşehir, Eğlikler

865.65

M27a3, M27b4, M27c1, M27d2

Poligon 1.

393884-4182000, 394000-4181982, 394000-4176916, 393450-4175580, 393867-4175000, 391978-4174999, 393840-4181270, 389540-4181999

Poligon 2.

388399-4181999, 389197-4181999, 387000-4181135, 387000-4181472

Poligon 3.

387288-4175000, 387000-4175000, 387000-4175803

23.561,85

4.713,00

10.06.2013- 14.15

AR:89

Konya, Derebucak, Çamlık

1499,4

N27a2

383000-4141950, 386900-4141900, 386900- 4138000, 383060-4138100

23.561,85

4.713,00

10.06.2013- 14.15

 

2 - İhaleye iştirak edeceklerin;

İş bu Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının ihalesine; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dökümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana Cad. No: 27 Karatay/KONYA adresinden 200 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Şemsi Tebrizi Mah. Mevlana Cad. No: 27 Karatay/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4463/1-1