29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM

DER

ADET

ARANAN NİTELİKLER

MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Doç. Dr. (1), (2), (3)

Bilgisayar Müh.

1

1

Bilgisayar mühendisliği bölümünden doktoralı olmak. Yeni nesil kablosuz ağlar, sensörler, ağ haberleşme protokolleri, su ve toprak altı kablosuz haberleşme ağları, akıllı şebeke haberleşmeleri, IP ağları alanlarında uluslararası araştırmaları ve dergi yayınları bulunmak.

Doç. Dr. (1), (2), (3)

Endüstri Müh.

1

1

Endüstri Mühendisliği bölümünden doktoralı olmak. Ulaştırma, lojistik, kaynak zinciri yönetimi, ağ (bağlantı) tasarımı ve yönetimi, risk yönetimi, teknoloji yönetimi ve askeri yöneylem araştırmaları konularında araştırma çalışmaları ve dergi yayınları bulunmak.

 

(1) Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

(2) Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

(3) Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

4533/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya ilinde faaliyet gösteren 372 dosya nolu KUK Mühendislik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Ginez İnşaat Taah. Lok. İşlt. Turz. Oto. Eml. Tem. Tic. Ltd. Şti. ile birleşmesi ve Ticaret ve Sanayi Oda Kaydının silinmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 10.05.2013 tarih ve 4401 sayılı Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4521/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Ali ÇELİKCAN’ın T.C. Numarası: 18841618872 olması gerekirken sehven T.C. Numarası: 18871617852 olarak 14.04.2013 tarih ve 28618 sayılı Resmi Gazete’de İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmişti.

Ali ÇELİKCAN’a ait T.C. Numarası: 18841618872 olarak Makam’ın 21.05.2013 tarih ve 40 sayılı Olur’u ile düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

4554/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanları,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,

3 - Üç adet fotoğrafları,

4 - Başvuracak adayların başvuru formu,

5 - Üniversitemizin http://web.beun.edu.tr/personel/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4(Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://web.beun.edu.tr/personel/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan “Üniversitemiz Birimlerinde Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Doçent

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Kardiyoloji

1

Behçet hastalarında atrial elektromekanik gecikme ile ilgili çalışması olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Tefsir

1

Darulkurralar ve Kur’an-Astronomi İlişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak

4532/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

1 - Bartın Gözde Birsöz Çocuk Yuvası Müdürlüğünün 21.02.2012 tarihinde yapılan mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmet alımı işi ile ilgili olarak Cemal Caymaz Mahallesi Salim Alpay Çarşısı Aslanlar Mevkii Safranbolu/KARABÜK adresinde faaliyet gösteren 2880073107 vergi kimlik numarası, 1337 ticaret sicil numarası ve 1431 oda sicil numarası ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında1 (bir) yıl süre ile bu Kanun kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan verilen ve 26.07.2012 tarih ve 28365 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yasaklanma kararı, Bakanlık Makamının 06.05.2013 tarih ve 138 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

2 - Karabük Safranbolu Gürmen Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 16/12/2008 tarihinde yapılan mamul yemek ihalesi ve Güleç Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğünün 16/12/2010 tarihinde yapılan mamul yemek alımı işi ile ilgili olarak Cemal Caymaz Mahallesi Salim Alpay Çarşısı Aslanlar Mevkii Safranbolu/KARABÜK adresinde faaliyet gösteren 2880073107 vergi kimlik numarası, 1337 ticaret sicil numarası ve 1431 oda sicil numarası ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında1 (bir) yıl süre ile bu Kanun kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan verilen ve 07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklanma kararı, Bakanlık Makamının 06.05.2013 tarih ve 138 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

3 - İlanen Duyurulur.

4583/1-1


Türk Standardları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

NİSAN 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN VE ASKIYA ALINAN FİRMALAR

 

Firma Ünvanı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Irmak Petrol Madencilik Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TS 11939

TS 12663

35-HYB-1739

11.04.2013

Firma İsteği

Bp Gaz Anonim Şirketi

TS 1449-

TS 1446

35-HYB-329

26.04.2013

Firma İsteği

F3 Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Ticaret Ltd.Şti.

TS 12498

35-14.02/3959

29.04.2013

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

Serman Servis Ekipman Endüstri ve Tic. A.Ş.

TS 1446

35-14.02/3958

29.04.2013

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

Nurullah Ertek Petrol ve Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret

TS 11939

35-HYB-2406

29.04.2013

Firma İsteği

Güngör Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12710

35-HYB-793

19.04.2013

Firma İsteği

Halis Sezen-Sezen Elektronik

TS 10079

TS 10956

35/0576

29.04.2013

Firma İsteği

Mayanova Teknoloji ve Ekonomik Danışmanlık A.Ş.

TS 13078

TS 13082

35-HYB-2252

08.04.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Hakpa Sıhhi Tes.Malz. ve Oto Yed.Par.Dök.San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12844

TS 13072

35-HYB-497

08.04.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Segas Alüminyum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12558

35-HYB-2142

09.04.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Delta Fors Öz. Güv. Org. Sis. Tur. Tem. Hiz.Tic.Ltd.Şti.

TS 12782

35-HYB-1231

08.04.2013

Firma İsteği

Dikkan Boru ve Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

TS 12844

35-HYB-1463

08.04.2013

Firma İsteği

Oto Check Up - İbrahim Öksüz

TS 8986

35-HYB-1665

09.04.2013

Firma İsteği

Egeyol Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

TS 12047

35-HYB-2046

12.04.2013

Firma İsteği

Gayem Lpg Oto Gaz Dön.Sis.Mon. Ser. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12664-1

35-HYB-1492

09.04.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Hasanoğlu Akaryakıt Tarım ve Hayvancılık Gıda Tur.İnş.Otom.San. ve Tic.Ltd.Şti

TS 11939

35-HYB-2301

01.04.2013

Ara Kontrol Olumsuz

Telesis Telekomünikasyon Sis. San. ve Tic. A.Ş.

TS 12739

35-HYB-18

03.04.2013

Firma İsteği

Oto-Uz Yedek Parça Oto Bakım ve Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 13168

35-HYB-1217

11.04.2013

Firma İsteği

Genç Osman Aktemur-Ayteksan Makina

TS 12600

35-HYB-2534

30.04.2013

Firma İsteği

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. İzmir Şubesi

TS 12047

35-HYB-2194

11.04.2013

Firma İsteği

4484/1-1


 


 

—————

—————

—————


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine" uygun olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilin dalı ile "Başlıca Araştırma Eseri'ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

SİNİF ÖĞRETMENLİĞİ

1

 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

 

1*

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜH.BÖLÜMÜ

ELEKTRİK MAKİNALARI

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖL.

FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK

1

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZ.

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

1

Eğitim Sosyolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

1

Beşeri Coğrafya alanında doçent unvanına sahip olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İSTATİSTİK TEORİSİ

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

UYGULAMALI İSTATİSTİK

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

ANALİTİK KİMYA

1

3

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

ANORGANİK KİMYA

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

BİYOKİMYA

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

FİZİKO KİMYA

1

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖL.

MOLEKÜLLER BİYOLOJİ

 

2

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

 

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

 

1*

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçent unvanına sahip olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖL.

TÜRK DİLİ

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

SİYASET BİLİ.VE ULUSLARARASI İLİŞK.BÖL.

SİYASET BİLİMİ

3

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ

ÇEVRE BİLİMLERİ

 

1*

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜH.BÖLÜMÜ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

 

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

FOTOGRAMETRİ

 

1*

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

KAMU ÖLÇMELERİ

 

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

 

 

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

 

1

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ

PROSES VE REAKTÖR TASARIM

 

1

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜH.BÖLÜMÜ

MAK.TEO.SİS.DİNA.VE KONT.

 

1

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

1*

 

 

MESLEK YÜKSEK OKULU

TEKNİK PRG.BÖLÜMÜ

 

1

 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPIL.MYO

TEKNİK PROGRAMLAR

 

 

1

Restorasyon alanında doçent unvanı almış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİNA BİLGİSİ

2

2

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR BÖLGE PLAN.BÖL

ŞEHİRCİLİK

 

2

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖL.

DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI

 

1

 

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

4483/1-1