29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28661

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


01.07.2013 TARİHİNDEN 31.12.2014 TARİHİNE KADAR 18 AY SÜREYLE 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ EN AZ 2012 MODEL VW CRAFTER TURİZM EXTRA UZUN ŞASE 163PS MİDLİNE EN AZ 16+1 KİŞİLİK MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KURULUŞUMUZ ARAÇLARININ SEYRÜSEFER ESNASINDA OLABİLECEK MUHTEMEL ARIZALARA MÜDAHALE ETMEK AMACIYLA ACİL MÜDAHALE VE KURTARMA ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE

12 TAKIM HİDROLİK DERAYMAN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN BORU VE DİRSEK TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERE AİT YAKIT TANKLARININ TEMİZLEME-ONARIM VE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TERAS ÇATI ONARIMI VE TADİLATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


SERVİS HAVA KOMPRESÖRÜ SOĞUTUCUSUNUN TEMİNİ VE MONTAJI İLE DAYAMA VE ARA MANŞON İMALATI YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PORTATİF SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYON KATLI OTOPARKIN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 20 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından:


MARTOPİKÖR SİVRİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


ENERJİ İLETİM HATLARI SAYISAL HARİTALARI VE ORMAN PLANLARI HAZIRLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


19*2,5 MM2 KUMANDA KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KÖMÜR KIRICI ÇEKİCİ, BURCU VE MİLLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


48 ADET STASYONER TİP OPZS2 VOLT KURŞUN-ASİT AKÜNÜN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KOMPANSATÖRLERİN (GENLEŞME KÖRÜĞÜ) TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ VE İŞ MAKİNALARI YAKIT POMPASI TURBO VE ENJEKTÖRLERİN TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


10 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.07.2013 TARİHİNDEN 31.12.2014 TARİHİNE KADAR 18 AY SÜREYLE 1 ADET SÜRÜCÜSÜZ EN AZ 2012 MODEL VW CRAFTER TURİZM EXTRA UZUN ŞASE 163PS MİDLİNE EN AZ 16+1 KİŞİLİK MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet sürücüsü VW Crafter Turizm Extra Uzun Şase 163PS Midline En Az 16+1 Kişilik Minibüs 01.07.2013 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar 18 ay süreyle, "Hizmet Aracı Kiralama Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile ihale edilmek suretiyle iç piyasadan kiralanacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

ç) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 07.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, 1 Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının son teklif verme günü, saat 14.00'da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak Üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda, ilişik örneğe uygun süresiz geçici teminat verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

4558/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 74,00 TL ile en çok 3.357.080,00 TL arasında değişen; 04.06.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 8,00 TL, en çok 335.708,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen plastik ve metal enjeksiyon kalıp, pamuk hasat makinesi, kullanılmış elektronik eşya, giyim eşyası, makine aksamı, karışık plastik ve muhtelif eşyalar vb. 62 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 Gaziemir/ İZMİR adresindeki ihale salonunda 05.06.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4525/1-1


KURULUŞUMUZ ARAÇLARININ SEYRÜSEFER ESNASINDA OLABİLECEK MUHTEMEL ARIZALARA MÜDAHALE ETMEK AMACIYLA ACİL MÜDAHALE VE KURTARMA RAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 12 TAKIM HİDROLİK DERAYMAN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/67393

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı        : 12 Takım Hidrolik Derayman Cihazı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09/07/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4485/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN BORU VE DİRSEK TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/68324

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın                

a) Adı                                        :  Fabrikamız ihtiyacı olan boru ve dirsek temini

b) Niteliği ve miktarı                  :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

ÇELİK BORU 1016,0x12,0 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

12

ÇELİK BORU 609,6x10,0 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

6

ÇELİK BORU 273,0 x6,3 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

114

ÇELİK BORU 219,1x6,3 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

168

ÇELİK BORU 168,3x3,4 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

18

ÇELİK BORU 141,3x3,4 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

42

ÇELİK BORU 114,3x3,5 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

300

ÇELİK BORU 812,8 x7,1 TS EN 10217-1 DIN 2441

Metre

6

ISI YALITIMLI PAKET BORU(DİKİŞLİ)76,1x3,6 st-37 İZALASYON MLZ. POLİÜRETAN KÖPÜK ÜR. TS EN 253/448/489

Metre

402

ÇELİK DİRSEK (90’) 114,3X 3,6 TS 2649-1 DIN 2605

Adet

20

ÇELİK DİRSEK (45’) 114,3 x3,6 TS 2649-1 DIN 2605

Adet

20

ÇELİK DİRSEK (90’) 219,1X 5,9 TS 2649-1 DIN 2605

Adet

10

ÇELİK DİRSEK (45’) 168,3 x4,5 TS 2649-1 DIN 2605

Adet

10

ÇELİK DİRSEK (90’) 139,7X4,0 TS 2649-1 DIN 2605

Adet

10

DİKİŞLİ PATENT DİRSEK 90’ 76,1X2,9 st-37-Dın 2605 (Kaynakağızlı

Adet

20

DİKİŞLİ TEE 76,1X76,12,9 ST-37-DIN 2649/6 (Kaynak ağızlı)

Adet

2

REDÜKSİYON st-37 76,1x2,9x42,4x2,6 (kaynak ağızlı)

Adet

2

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                      :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini            :

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)   :  100,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     son teklif verme tarih ve saati                         :

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                          :  11/06/2013

d) İhale (son teklif verme) saati                           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4564/1-1


MUHTELİF TİP LOKOMOTİFLERE AİT YAKIT TANKLARININ TEMİZLEME-ONARIM VE BOYANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/67023

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  50 ADET

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  12.06.2013  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 12.06.2013 saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4464/1-1


TERAS ÇATI ONARIMI VE TADİLATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı binası teras çatı onarımı ve tadilatı işi 06 Haziran 2013 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-272-274-277

4550/1-1


DÜZELTME İLANI

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

27/5/2013 tarihli ve 28659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hizmet alımı ilanımızın 2.Maddesi, niteliği, türü ve miktarı bölümü hatalı yayımlanmış olup, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2. İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

Müessesemize ait Isı merkezlerinin 365 Takvim günü süresince, yazın 40, kışın 89, kişi ile çalıştırılması Hizmet alınması işi.

2013/67007

2013/969

10/6/2013

14.00

365

gün

İlgililere duyurulur.

4444/1-1


SERVİS HAVA KOMPRESÖRÜ SOĞUTUCUSUNUN TEMİNİ VE MONTAJI İLE DAYAMA VE ARA MANŞON İMALATI YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

A- a) Dosya No                            :  2013/37

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  SERVİS HAVA KOMPRESÖRÜ SOĞUTUCUSUNUN TEMİNİ VE MONTAJI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                    :  13.06.2013 Saat: 14.00

B- a) Dosya No                            :  2013/38

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  DAYAMA VE ARA MANŞON İMALATI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  13.06.2013 Saat: 14.00

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yerleri                      :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: idari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

4536/1-1


KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı olan 400 kwa 3 faz giriş 3 faz çıkış kesintisiz güç kaynağı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/06/2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4557/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2013/15

İhale Kayıt No                           :  2012/65478

1 - Teşekkülün:                         

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin    .

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  300 Adet Kazan Menhol Kapak Pimi,

                                                     300 Adet Kazan Menhol Kapak Mandalı ve

                                                     300 Adet Kazan Menhol Kapak Mandalı Kolu Alımı.

                                                     - Teknik Resim ve Şartnameye göre.

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  45 Takvim Günü.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25/06/2013 Salı Günü Saat : 14:00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 25/06/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4562/1-1


PORTATİF SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYON KATLI OTOPARKIN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 20 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığından:

1. Kahramanmaraş Merkez Hayrullah Mah. 252–275–276–1447 Ada ve parsellerinde kamulaştırılan arsa vasıflı taşınmaz alan üzerine; 3996 Sayılı Kanun Kapsamında “portatif sistem çelik konstrüksiyon katlı otoparkın Yap-İşlet-devret modeli ile 20 Yıllığına kiralanması işi” Kahramanmaraş Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde ihale edilecektir.

2. İhale 11.06.2013 günü saat 14:30’da Belediyemiz Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır. Teklifler yıllık kira bedeli üzerinden alınacaktır. İhaleye katılacakların teklif dosyaları ile birlikte ihale tarih ve saatinde Kahramanmaraş Belediyesi Encümen Salonunda (İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 4600 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ) hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00–12:00 ve 13.00–17:00 saatleri arasında (İSMETPAŞA MAHALLESİ AZERBAYCAN BULVARI NO:25 BELEDİYE HİZMET BİNASI KAT:2 4600 MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ )

Adresinde bulunan KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ KALEM SERVİSİ Bürosunda görebilecek ve 200,00 TL. (İki yüz Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ belediye veznelerine veya (TR980001500158007292361081) IBAN no lu Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilir.

4. Yap-İşlet-Devret modeli ile işletme hakkı kiraya verilecek olan Portatif Sistem Çelik Konstrüksiyon Katlı Otoparkın muhammen bedeli 7.675.800,00 TL dir.

5. Yap-İşlet-Devret modeli ile işletme hakkı kiraya verilecek olan Portatif Sistem Çelik Konstrüksiyon Katlı Otoparkın geçici teminatı 230.274,00 TL olup, geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN nolu cari hesabına ödenecektir.

6. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan Portatif Sistem Çelik Konstrüksiyon Katlı Otoparkın Artırıma konu olan yıllık muhammen kira bedeli 15.000 TL dir.

7. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

9. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin;

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

a1) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin işe vergi kimlik numarasını bildirmeleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

* Muhammen bedelin 7.675.800,00 TL’nin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

* İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın (PORTATİF SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYON KATLI OTOPARK YAPILACAK ALAN) yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi

j) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

k) İhale ilan tarihinden sonra belediyeye borcu olmadığına dair belge (su, ÇTV, kira, emlak, katılım payı vb.)

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,i,j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

m) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı idari şartnamenin 26/c maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

n) İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

o) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi

p) İstekli firmanın 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyan yazısı.

İlgililere ilanen duyurulur.

3623/1-1


MARTOPİKÖR SİVRİCİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Martopikör sivrici alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/65926

Dosya no                                   :  1324056

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Martopikör sivrici (2750 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  13.06.2013 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1......

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13.06.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4468/1-1


ENERJİ İLETİM HATLARI SAYISAL HARİTALARI VE ORMAN PLANLARI HAZIRLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Enerji İletim Hatları Sayısal Haritaları ve Orman Planları Hazırlanması Hizmeti hizmet alımı işi (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g istisna maddesine göre yapılacak olup; ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/68784

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-Tekkeköy/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası      :  0362 266 8140 – 0362 266 5249

c) Elektronik Posta Adresi         :  10grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  3 Grup halinde;

                                                     1. Grup: 810,66 km,

                                                     2. Grup: 775,80 km,

                                                     3. Grup: 782,14 km,

                                                     Enerji İletim Hatları Sayısal Haritaları ve Orman Planları Hazırlanması Hizmeti

b) Yapılacağı yer                       :  SAMSUN, ORDU, SİNOP, ÇORUM, AMASYA ve TOKAT İlleri ile İlçeleri.

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer teslimi tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-Tekkeköy/SAMSUN

                                                     - Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06.06.2013 Perşembe günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgeleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilecektir. İstekliler teklifleriyle birlikte alt yüklenicilere yaptıracakları işlerin listelerini sunulacaktır.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

b) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Teknik Personel

Yüklenici her Grup (kısım) için aşağıda belirtilen teknik personelleri bünyesinde istihdam etmek zorundadır.

 

No

Adet

Pozisyon

Mesleki Özellikleri

01

1

Harita Mühendisi

Benzer işlerde En az 3 yıl tecrübeli

02

3

Harita Teknikeri /Teknisyeni/Topoğraf

Benzer işlerde En az 2 yıl tecrübeli

 

Yukarıdaki tabloda 01 ve 02 nolu sırada yer alan teknik personelleri bünyesinde istihdam ediyor olmalıdır. İsteklinin İdaremizce istenen teknik personelin bünyesinde bulunduğunu tevsik eden belgeleri, Teknik personelin eğitimi ile mesleki deneyimini gösteren diploma veya mezuniyet belgelerini sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan 154 kV ve 380 kV EİH. Kamulaştırma haritalarının hazırlanması işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. - İhale dokümanı İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 170,00 TL karşılığı TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü /Satınalma ve Ticaret Şefliği 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Kutlukent-Tekkeköy/SAMSUN adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 180,00 TL doküman bedelini VAKIFBANK/SAMSUN İBAN: TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler her bir iş kalemi (3 adet) için ayrı ayrı veya tamamı için teklif verebileceklerdir. İsteklilerin üzerinde kalan kısımların tamamı için tek Sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4560/1-1


19*2,5 MM2 KUMANDA KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 19*2,5 mm2 kumanda kablosu alım işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2013/63294

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı ihtiyacı olan 19*2,5 mm2 kumanda kablosu alım işi

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  İşin süresi 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) tarihi ve saati                            :  20/06/2013  14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 20.06.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4299/1-1


KÖMÜR KIRICI ÇEKİCİ, BURCU VE MİLLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Kömür Kırıcı Çekici, burcu ve millerinin Teknik Şartname ve Teknik Resim Ölçülerinde imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/63012

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin              

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kömür Kırıcı Çekici, burcu ve millerinin Teknik Şartname ve Teknik Resim Ölçülerinde imali ve teslimi işi

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Kömür Kırıcı Çekici, burcu ve millerinin Teknik Şartname ve Teknik Resim Ölçülerinde imali ve teslimi işi Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  18/06/2013  14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 18/06/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4302/1-1


48 ADET STASYONER TİP OPZS2 VOLT KURŞUN-ASİT AKÜNÜN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 48 adet stasyoner tip OPZS2 Volt kurşun-asit akü teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/63059

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin              

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  48 adet stasyoner tip OPZS2 Volt kurşun-asit akü teknik şartname esaslarında temini ve teslimi işidir.

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  İşin başlama tarihi itibari ile 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  19/06/2013  14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 19/06/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4301/1-1


KOMPANSATÖRLERİN (GENLEŞME KÖRÜĞÜ) TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Kompansatörlerin (Genleşme Körüğü) Teknik Şartname Esaslarında Temini ve Teslimi İşi

İhale kayıt numarası                      :  2013/60607

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kamuran.adali@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı            

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktar

1

Ø1400’lük kompansatör

2 Adet

2

Ø1500’lük kompansatör

2 Adet

3

Ø1600’lük kompansatör

6 Adet

 

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  İşin süresi sözleşmeyi müteakip 75 (yetmişbeş) takvim günüdür. (test ve analizde geçen süreler hariç)

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  17/06/2013  14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 17.06.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4296/1-1


DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ VE İŞ MAKİNALARI YAKIT POMPASI TURBO VE ENJEKTÖRLERİN TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;                            

a) Adres                                     :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - Dörtlü Körüklü Rulo Lastiği İmali

1 Kalem

2013-66182

TER-AEL-2013-0264

90,00-TL

27/06/2013

2 - İş Makinaları Yakıt Pompası, Turbo ve Enjektörlerin Tamiratı

585 Kalem

2013-66755

TER-AEL-2013-0266

50,00-TL

17/06/2013

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müd. İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ.Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, İsteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, İhale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

4537/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No: 5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Ömerli

F22C17B1D

109

25

8.210,83

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

2.463.249,00 TL

73.897,47 TL

18.06.2013

09:00

Ömerli

F22C17B1A

119

13

5.440,58

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Konut Alanı

1.632.174,00 TL

48.965,22 TL

18.06.2013

09:30

 

2 - Şartname bedeli her bir taşınmaz yönünden ayrı ayrı 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A)  Gerçek Kişilerden;

1) İkametgâh Belgesi, 2) Nüfus Cüzdan Sureti, 3) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 4) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 5) Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

B) Tüzel Kişilerden;

1) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2) Şirketlerden; Noter tasdikli imza beyannamesi, 3) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, 4) Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7) Tüzel Kişi adına ihaleye katılan yetkilinin; Genel Kurulca gayrimenkul alması yönünde yetkilendirildiğine dair  tüzel kişi Genel Kurul kararının noter tasdikli sureti 8) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

C) Ortak Girişimlerden;

1) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D) Yabancı istekliler için;

Yabancı istekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) ve (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler   

1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

8 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

4538/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz hudutları dâhilinde bulunan aşağıda bilgileri bulunan jeotermal kaynak arama alanları 3 (Üç) yıl süreli ruhsatlandırılmak üzere 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda 11/06/2013 tarihinde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

No

İlçe

Köy

Kaynağı Cinsi

Ruhsat No

Hektar

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL) %3

İhale Saati

1

İslahiye

Arpalı

Jeotermal

2009/04

4782,49

286.949,4

8.609

13:30

2

İslahiye

Yolbaşı

Jeotermal

2009/05

2274,29

136.457,4

4.094

13:40

3

İslahiye

-

Jeotermal

2009/06

4191

251.460

7.544

13:50

4

İslahiye

Yelliburun

Jeotermal

2009/07

4970,75

298.245

8.948

14:00

5

İslahiye

Ağalarobası

Jeotermal

2009/08

4893,03

293.581,8

8.808

14:10

6

Nurdağı

Yolbaşı

Jeotermal

2009/12

3464,12

207.847,2

6.236

14:20

7

Nurdağı

Gözlühüyük

Jeotermal

2009/13

4930,37

295.822,2

8.875

14:30

8

Nurdağı

Kömürler

Jeotermal

2009/15

4999,37

299.962,2

8.999

14:40

9

Nurdağı

Toplamalar

Jeotermal

2009/17

4899,62

293.977,2

8.820

14:50

10

Nurdağı

Emirler

Jeotermal

2009/18

4005,25

240.315

7.210

15:00

11

Araban

Yolveren

Jeotermal

2009/20

4276,44

256.586,4

7.698

15:10

12

Araban

Küçükbatal

Jeotermal

2009/21

3275,08

196.504,8

5.896

15:20

13

Araban

Güllüce

Jeotermal

2009/22

3326,72

199.603,2

5.989

15:30

14

Araban

Köyiçi

Jeotermal

2009/23

3879,48

232.768,8

6.984

15:40

15

Araban

Akbayır

Jeotermal

2011/01

4950

297.000

8.910

15:50

16

Araban

Taşdeğirmen

Jeotermal

2011/02

4923,64

295.418,4

8.863

16:00

17

Araban

-

Jeotermal

2011/03

4705,64

282.338,4

8.471

16:10

18

Araban

Karadağ

Jeotermal

2011/04

4971,73

298.303,8

8.950

16:20

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1 - Dilekçe

2 - Gerçek kişi adına katılacaklarda vatandaşlık numarasının da bulunduğu nüfus müdürlüğünce onaylı NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,

3 - Gerçek kişi adına katılacaklarda Noter onaylı İMZA SİRKÜLERİ,

4 - Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5 - Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6 - Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir BELGE,

7 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren TİCARET SİCİL GAZETESİ’nin aslı ya da Noter onaylı sureti ve şirket yönetimin Noter onaylı İMZA SİRKÜLERİ,

8 - İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

9 - İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

10 - İdarece hazırlanan, İhale ile ilgili Şartname (İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir.)

11 - İhale bedelinin %3’ü olan geçici teminatına ilişkin MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Gaziantep İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12 - İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan Olunur.

4520/1-1


10 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 10 kalem madeni yağın temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/66947

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK: 25  48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  720 Kg. PO Special 10W veya Muadili, 1080 Kg. PO Süpersarj 20W/20 veya Muadili, 1080 Kg. PO Maximus Turbo Diesel 15W40 veya Muadili, 1080 Kg. PO ATF II veya Muadili, 1080 Kg. PO Maxigear Keban EP 80-90 veya Muadili, 7200 Kg. PO Gravis M 220 veya Muadili, 1080 Kg. PO Gravis M 320 veya Muadili, 360 Kg. Klüber PS 150 veya Muadili, 720 Kg. Shell Tellus T 46 veya Muadili, 9000 Kg. Mobil DTE Medıum.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi                         :  Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  20.06.2013 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 20.06.2013, Saat 14.00.’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4526/1-1