28 Mayıs 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28660

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


ÇERÇEVELİ DELİKLİ TEFLON TAVA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAVALARIN TEFLON İLE KAPLATILMASI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MODEL UÇAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


300 kVA JENERATÖR ALINARAK İŞLETMELERE AİT PANOLARA TRANSFER KABLOSU ÇEKTİRİLECEKTİR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


İHALE İPTAL İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


PANCAR ALIM KANTARLARINDA TESELLÜM İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TZK VE ÇZK DİŞLİ VE DİŞLİ MİLLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:


ÜNİTELER VE ÜNİTE ORTAK BARALARINDA BULUNAN 6 KV KORUMA RÖLELERİNİN YENİLENMESİ İLE BARA FİDERLERİNİ İZLEME AMAÇLI BİR SCADA SİSTEMİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET DÖRT KUTUPLU KÜTLE SPEKTROMETRESİ (RGA) SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET 3D ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TEİAŞ 154 kV’LUK ENERJİ İLETİM HATLARI KONTROLLÜK VE PERİYODİK BAKIM İLE İLGİLİ HİZMETLERİNİN GRUPLAR HALİNDE HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


AKARYAKIT İSTASYONU ARSA SATIŞI

Sultanbeyli Belediyesinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALE İLANI

Balıkesir İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 610,50 TL ile en çok 1.385.114,00 TL arasında değişen; 05/06/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 62,00 TL, en çok 138.512,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 28 (yirmi sekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 06/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4422/1-1


ÇERÇEVELİ DELİKLİ TEFLON TAVA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 200 adet çerçeveli delikli teflon tava, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinden alınabilir.

3. Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

4479/1-1


TAVALARIN TEFLON İLE KAPLATILMASI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız üretim alanında kullanılan 600 adet tavaların teflon kaplanması, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Tavaların numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir.

3. Teklifler en geç 05.06.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

4480/1-1


MUHTELİF MODEL UÇAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 93 kalem muhtelif model uçak malzemesi alımı 07 Haziran 2013 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-364

4486/1-1


300 kVA JENERATÖR ALINARAK İŞLETMELERE AİT PANOLARA TRANSFER KABLOSU ÇEKTİRİLECEKTİR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1. Mülkiyeti THK Üniversitesi’ne ait Akköprü Elif Sokak No: 4’teki A Blok binasına 300 kVA jeneratör alımı ve THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesine bağlı işletmelere transfer kabloları çekilmesi işi 11 Haziran 2013 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 272-273-274

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi   (0 312) 303 48 00 / 401-407

4487/1-1


İHALE İPTAL İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında bulunan tahmini 5.000 ton Cüruf (kül) satışı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğimizin 26. maddesine istinaden ihale yetkilisince iptal edilmiştir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :   Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker Sk. Ereğli/Konya

b) Telefon ve faks numarası                               :   332 734 59 30-36 , 332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi                                   :   -

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı                     :   21.05.2013 - 28653

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayınlanmış ise)        :   Ereğli Gazetesi - 17.05.2013

3 - İhale iptal tarihi                                              :   23.05.2013

4. İptal nedeni veya nedenleri                             :   İhale dokümanlarında eksikliğin fark edilmesi

4488/1-1


PANCAR ALIM KANTARLARINDA TESELLÜM İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Alım Kantarlarında Tesellüm İşçiliği hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2013/64776

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  500 Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. No. 1 Ereğli/Konya

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2-İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde, Karaman Bölgesi Kantarları için 48 kişi, Karapınar Bölgesi Hotamış Kantarı için 18 kişi, Merkez Bölgesi Küspe Kantarı için 20 kişi olmak üzere Toplam 86 (seksenaltı) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2013/2014 kampanya süresi (tahmini 130 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  25.06.2013 – 14.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

4455/1-1


TZK VE ÇZK DİŞLİ VE DİŞLİ MİLLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                       :  TZK ve ÇZK dişli ve dişli milleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/63715

Dosya No                                  :  1326053

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2      57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TZK ve ÇZK dişli ve dişli milleri: 17 kalem

b) Teslim yeri                            : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 1. parti 60 takvim günü

                                                                                           2. parti 90 takvim günü

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  11.06.2013 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan her bir dişli çifti için toplamda en düşük ve eşlenemeyen (eş çalışmayan) dişlilerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

 9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4373/1-1


KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel, ticari ve endüstriyel kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların; ayrıştırılması, geri kazanılması, bertaraf edilerek çevreye olası kirletici etkilerinin ortadan kaldırılması ile ileri mekanik, biyolojik, termal işlemler v.b. teknolojiler kullanılarak enerji üretiminin sağlandığı, geri dönüşümün azami derecede sağlandığı ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, mühendisliği, gerekli makine ve ekipmanların yurt içi veya yurt dışından temini, yapımı, gerekli izinlerin alınması ve işletmeye alınması ile 20 yıl işletilerek, sözleşme süresi sonunda İdareye tam ve çalışır vaziyette teslim edilmesi işi İdare Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre 12/06/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda ihale edilecektir.

İhale Şartname ve Ekleri: ¨ 1.000,00 (Bin Türk Lirası) bedelle Kahramanmaraş Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde temin edilebilir veya görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Tarih: 12/06/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü.

Tahmin Edilen Bedel: ¨ 20.000.000,00-(Yirmi Milyon Türk Lirası)

Geçici Teminat Miktarı: ¨ 600.000,00-(Altı Yüz Bin Türk Lirası)

İhaleye katılacak gerçek – tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar:

Gerçek Kişilerden:

3.1 Kanuni ikametgâhı olması,

3.2 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3.3 Noter tasdikli imza sirküleri

3.4 İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise,  istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

Tüzel Kişilerden:

3.5 Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3.6 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.7 Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3.8 İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.).

3.9 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin  (3.5,3.6,3.7)  deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı,  Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır).

3.10 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

3.10.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

Gerçek ve Tüzel Kişilerden:

3.11- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

3.12- İdari şartnamenin 8. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

3.13- İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı.

3.14- İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı.

3.15- Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir.

3.16 - TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

3.17 - Yurtiçinde veya yurtdışında; En az 100 ton/gün kapasiteli; kompost, biyometanizasyon, gazlaştırma, ayrıştırma, piroliz teknolojilerinden herhangi birinin kullanıldığı tesisi kurduğunu veya işlettiğini gösterir belge ve/veya

- Yurtiçinde veya yurtdışında; tek bir sözleşmeyle; en az 1000 ton/gün kapasiteli Düzenli Depolama Tesisini kurup en az bir yıl süreyle işlettiğini gösterir belge ve/veya

- Yurtiçinde veya yurtdışında; En az bir yıl süreyle Düzenli Depolamadan enerji üretimi tesisini işlettiğini gösterir belge ve/veya

- Yurtiçinde veya yurtdışında; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurduğunu veya işlettiğini gösterir belge.

3.18- Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek dokümanı ve taahhüdünü ifade eder. Teklif içeriği idari şartnamede belirtilmiştir.

3.19 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının ¨ 20.000.000,00 (Yirmi Milyon Türk Lirası)’nın %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge.

Tekliflerin Verilmesi: Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 12/06/2013 günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümen Başkanlığına (Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İlan olunur.

4290/1-1


ÜNİTELER VE ÜNİTE ORTAK BARALARINDA BULUNAN 6 KV KORUMA RÖLELERİNİN YENİLENMESİ İLE BARA FİDERLERİNİ İZLEME AMAÇLI BİR SCADA SİSTEMİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks:(0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsm@euas.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

A- a) İhale Kayıt - Dosya No              :  2013/61549 - 2013/33

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Üniteler ve Ünite Ortak Baralarında Bulunan 6 KV Koruma Rölelerinin Yenilenmesi İle Bara Fiderlerini İzleme Amaçlı Bir Scada Sistemi Kurulumu İşi

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İhale tarihi ve saati                          :  20/06/2013    Saat: 14.00

e) Şartname bedeli                               :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer  :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR170001000390377120435440 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 1400'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları yapılacaktır.

Duyurulur.

4297/1-1


1 ADET DÖRT KUTUPLU KÜTLE SPEKTROMETRESİ (RGA) SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Dört Kutuplu Kütle Spektrometresi (RGA) alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/68001

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Dört Kutuplu Kütle Spektrometresi (RGA) Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  06.06.2013 Perşembe günü, saat: 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06/06/2013 Perşembe günü, saat 14:30‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4489/1-1


1 ADET 3D ÜÇ BOYUTLU TARAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2013/67997

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet 3D Üç Boyutlu Tarama Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim  günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  06.06.2013 Perşembe günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06/06/2013 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4490/1-1


TEİAŞ 154 kV’LUK ENERJİ İLETİM HATLARI KONTROLLÜK VE PERİYODİK BAKIM İLE İLGİLİ HİZMETLERİNİN GRUPLAR HALİNDE HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 154 kV’luk Enerji İletim hatları kontrollük ve periyodik bakım ile ilgili hizmetlerinin Gruplar halinde hizmet alımı yolu ile yaptırılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2013/67021

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon – Faks Numarası            :  02324771300 – 02324771315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün bünyesindeki İşletme Bakım Müdürlüğü Manisa Grup Baş Mühendisliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV 501,855 km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.1 Grubu) E.İ.H., Aliağa İletim Şebeke İşletme Bakım Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV toplam 420,382 km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.2 Grubu) E.İ.H. periyodik kontrol ve bakım onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması.

b) Yapılacağı Yer                             :  İhale konusu hizmet alımı, İşletme Bakım Müdürlüğü Manisa Grup Baş Mühendisliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV 501,855 km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.1 Grubu) E.İ.H., Aliağa İletim Şebeke İşletme Bakım Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan 154 kV toplam 420,382 km uzunluğundaki (E.N.H.İ.B./8.3.2 Grubu) E.İ.H. güzergahında yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                    :  İhale konusu hizmet 3 yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  İhale, TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi – Saati                               :  İhale, 05/06/2013 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9.Yerli istekli belgesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

Her bir grup için

6

6 x 45 = 270

Grup Mühendisi

1

1 x 45 = 45

 

4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir.

4.4.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 120,00.-TL (YÜZYİRMİTL) + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.1 Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının toplam tutarı yazılacaktır): 145.00-TL (YÜZKIRKBEŞ TL) + KDV

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05/06/2013 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı, ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir.

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir.

11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3,5 (üçvirgülbeşdir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4548/1-1


AKARYAKIT İSTASYONU ARSA SATIŞI

Sultanbeyli Belediyesinden:

MADDE 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Sultanbeyli Belediyesi mülkiyetindeki arsa ve üzerinde bulunan Akaryakıt İstasyonu yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale 13/06/2013 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 10:00’da “Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi No: 4 SULTANBEYLİ” adresindeki Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca “Kapalı teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

 

Mahalle - Ada/Parsel

Alan (m²)

İmar Durumu

Bulvar

Petrol İstasyonu

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

A. Gazi

7470/2

1.981,17

Akaryakıt Alanında kalmakta ve E=0,25

Fatih

3 adet Benzin ve Motorin, 1 adet Lpg pompası, Market, İdari bina, Oto Yıkama ve Wcden oluşan Akaryakıt İstasyonu Arsası

6438802 + K.D.V.

193165

 

MADDE 2 - İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 3 - İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 4 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

1 - İkametgah belgesi ve tebligat adresi

2 - Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6 - İhaleye giriş dosya bedeli 250,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

7 - İhaleye giriş dosya bedeli 250,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz

C) Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 7 - Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8 - Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

MADDE 9 - Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 10 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 12 - Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde alıcı, ihale bedelini ve satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan KDV bedelinin tamamını peşin olarak ödeyecektir.

4118/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

Muğla ili Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine (İl Özel İdaresine) ait, tapunun 24C3D pafta, 415 ada 1 parselde 3 işyeri (199,1 m2.), 24C3D pafta, 417 ada 2 parselde 24 işyeri (743,14m2.)olmak üzere 27 (Yirmiyedi) adet taşınmaz işyeri ayrı ayrı olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Taşınmaz ile ilgili bilgiler :

a) İli/İlçesi/Mahallesi/Mevkii : Muğla/Fethiye/Göcek Beldesi İskele

b) Pafta/Ada/Parsel/Yüzölçümü : 24C3D pafta, 415 ada 1 parsel 199,1 m2., 24C3D pafta, 417 ada 2 parsel 743,14

e) Cinsi/Vasfı/Niteliği : Tek Katlı Kargir Bina ve arsası

2- İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer: İhale ile ilgili taşınmaz satış şartnamesi ve diğer evrakları Muğla İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içerisinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için her işyeri için ayrı 250.-TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.

Adres : Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkii

Telefon ve Fax numaraları : 214 07 00-214 35 27 / 111,112 - 212 66 45

3 - İhalenin Yapılacağı Yer : Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi binası İl Encümen Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası/MUĞLA)

4) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 13/06/2013 Perşembe günü Saat: 14.15’den başlayıp 5‘er dakika arayla 27 (yirmiyedi) işyerinin satış ihalesi yapılacaktır.

5) Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer : İstekliler tekliflerini 1 Nolu İl Özel İdaresi Hizmet binasının 3. katındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 13.06.2013 günü saat 14,00’e kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim edecekler. Posta, fax, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

7 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı;

Fethiye ilçesi Göcek Beldesi İskele mevkiindeki 415/1 ve 417/2 ada/parseldeki 27 (yirmiyedi) adet işyerlerin satış işine ait tapu bilgileri, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları ile ihale saatleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ GÖCEK BELDESİNDE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR TABLOSU

 

Sıra

No

Tapunun

Pafta/Ada/Parsel

Yüzölçümü

Hisse Oranı

Vasfı

İşyeri No

Muhammen Bedeli

TL.

Geçici Teminatı

TL.

İhale Saati

1

24C3D/415/1

199,11 m2.

5/12

İşyeri

Zemin-1

580.737,50.-

17.422,125.-

14,15

2

24C3D/415/1

199,11 m2.

4/12

İşyeri

Zemin-2

464.590,00.-

13.937,70.-

14,20

3

24C3D/415/1

199,11 m2.

3/12

İşyeri

Zemin-3

348.442,50.-

10.453,275.-

14,25

4

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-1

196.532,89.-

5.895,99.-

14,30

5

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-2

196.532,89.-

5.895,99.-

14,35

6

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-3

196.532,89.-

5.895,99.-

14,40

7

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok Zemin-4

196.532,89.-

5.895,99.-

14,45

8

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1.Kat-5

196.532,89.-

5.895,99.-

14,50

9

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1.Kat-6

196.532,89.-

5.895,99.-

14,55

10

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1.Kat-7

196.532,89.-

5.895,99.-

15,00

11

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

A Blok 1.Kat-8

196.532,89.-

5.895,99.-

15,05

12

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-1

196.532,89.-

5.895,99.-

15,10

13

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-2

196.532,89.-

5.895,99.-

15,15

14

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-3

196.532,89.-

5.895,99.-

15,20

15

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-4

196.532,89.-

5.895,99.-

15,25

16

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-5

196.532,89.-

5.895,99.-

15,30

17

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-6

196.532,89.-

5.895,99.-

15,35

18

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-7

196.532,89.-

5.895,99.-

15,40

19

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok Zemin-8

196.532,89.-

5.895,99.-

15,45

20

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1.Kat-9

196.532,89.-

5.895,99.-

15,50

21

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1.Kat-10

196.532,89.-

5.895,99.-

15,55

22

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1.Kat-11

196.532,89.-

5.895,99.-

16,00

23

24C3D/417/2

743,14 m2.

32/726

İşyeri

B Blok1.Kat-12

196.532,89.-

5.895,99.-

16,05

24

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1.Kat-13

153.541,32.-

4.606,24.-

16,10

25

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1.Kat-14

153.541,32.-

4.606,24.-

16,15

26

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1.Kat-15

153.541,32.-

4.606,24.-

16,20

27

24C3D/417/2

743,14 m2.

25/726

İşyeri

B Blok1.Kat-16

153.541,32.-

4.606,24.-

16,25

 

8 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler ;

a) Gerçek kişiler için, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer adres belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon numarası ile fax numarası varsa elektronik posta adresi), aslını göstermek şartıyla üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya benzer bir makamdan 2013 yılında alınmış sicil kaydı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzeli Kişileri adına teklif vermeye ve temsil yetkisi olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlardan aldıkları yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirküsü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler,

e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. nci maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen tahmin edilen bedelin (Muhammen Bedel) % 3 oranında Geçici Teminatı T.C. Ziraat Bankasındaki TR 940 001 000 201 357 582 225 003 veya Halk Bankasındaki TR 420 001 200 925 900 007 000 001 nolu Muğla Şubesindeki İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu veya banka teminat mektubunu, ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

9) İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10) İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

11) Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.

4103/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALE İLANI

Balıkesir İl Özel İdaresinden:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen AR.10/0001, AR.10/0002, AR.10/0004, AR.10/0005, AR.10/0006, AR.10/0013 AR.10/0015, AR.10/0016, AR.10/0021, AR.10/0062, AR.10/0063, AR.10/0064, AR.10/0095, AR.10/0096, AR.10/0097, AR.10/0101, AR.10/0107, AR.10/0108, AR.10/0110, AR.10/0112, AR.10/0114, AR.10/0117, AR.10/0118, AR.10/0136, AR.10/0137, AR.10/0138, AR.10/0142, AR.10/0143, AR.10/0144, AR.10/0146, AR.10/0154, AR.10/0155, AR.10/0161, AR.10/0173, AR.10/0174 ve AR.10/0176 nolu 36 adet arama ruhsatlı jeotermal sahanın 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince, Balıkesir İl Encümen toplantı salonunda ( Eski Kuyumcular Mh. Özmerkez İşhanı Kat : 7) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Balıkesir İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mh. Özmerkez İşhanı Kat : 5) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli 100 TL’dir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

b) Tüzel kişiler için:

1 - Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

4 - Şirket yetkilisi olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 - Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

6 - Tebligat için adres beyanı

7 - Oda kayıt belgesi

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İl Encümeni huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

NO

İLÇE

KÖY/BELDE

RUHSAT SAHİBİ

RUH. NO

Hektar

Kaynağın Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

1

KEPSUT

EŞELER/ KÖYLÜKÖY

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0013

3600

Jeotermal Kaynak

325,048.44

9,751.45 TL

12/06/2013 14:00

2

MERKEZ

KİRAZKÖY

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0004

2750

Jeotermal Kaynak

311,696.72

9,350.90 TL

12/06/2013 14:02

3

EDREMİT

ALTINOLUK

ALTINOLUK BEL. BŞK.

AR.10/0063

472.93

Jeotermal Kaynak

292,061.79

8,761.85 TL

12/06/2013 14:04

4

SINDIRGI

KÜÇÜKDAĞDERE

İHTİSAS JEOTERMAL

AR.10/0110

4992.79

Jeotermal Kaynak

78,426.25

2,352.79 TL

12/06/2013 14:06

5

SINDIRGI

OSMANLAR

İHTİSAS JEOTERMAL

AR.10/0114

4992.06

Jeotermal Kaynak

78,414.78

2,352.44 TL

12/06/2013 14:08

6

SAVAŞTEPE

DIŞBUDAK

ARTEMS ELEK. ŞTİ.

AR.10/0138

4868.62

Jeotermal Kaynak

76,475.80

2,294.27 TL

12/06/2013 14:10

7

BİGADİÇ

HİSARKÖY

EKŞİ İNŞ. ŞTİ.

AR.10/0062

4301.85

Jeotermal Kaynak

67,573.03

2,027.19 TL

12/06/2013 14:12

8

MANYAS

ÇAVUŞKÖY

DEMİRÖREN ŞTİ.

AR.10/0101

3944.4

Jeotermal Kaynak

61,958.24

1,858.75 TL

12/06/2013 14:14

9

KEPSUT

EŞELER

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0001

3250.01

Jeotermal Kaynak

51,050.83

1,531.52 TL

12/06/2013 14:16

10

AYVALIK

KÜÇÜKKÖY

KÜÇÜKKÖY BEL. BŞK.

AR.10/0118

3139.5

Jeotermal Kaynak

49,314.95

1,479.45 TL

12/06/2013 14:18

11

SINDIRGI

UMURLAR

İHTİSAS JEOTERMAL

AR.10/0112

3006.8

Jeotermal Kaynak

47,230.51

1,416.92 TL

12/06/2013 14:20

12

SUSURLUK

ÖMERKÖY

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0006

2800

Jeotermal Kaynak

43,982.12

1,319.46 TL

12/06/2013 14:22

13

MERKEZ

OVAKÖY

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0108

2365.65

Jeotermal Kaynak

37,159.39

1,114.78 TL

12/06/2013 14:24

14

BANDIRMA

ÇAKIL

BURHAN ERMİŞOĞLU

AR.10/0174

2340.86

Jeotermal Kaynak

36,769.99

1,103.10 TL

12/06/2013 14:26

15

SINDIRGI

MERKEZ

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0146

2290.58

Jeotermal Kaynak

35,980.20

1,079.41 TL

12/06/2013 14:28

16

SUSURLUK

KARAPÜRÇEK

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0142

1981.12

Jeotermal Kaynak

31,119.23

933.58 TL

12/06/2013 14:30

17

BANDIRMA

EDİNCİK

BURHAN ERMİŞOĞLU

AR.10/0173

1960.92

Jeotermal Kaynak

30,801.94

924.06 TL

12/06/2013 14:32

18

BANDIRMA

MERKEZ

BURHAN ERMİŞOĞLU

AR.10/0161

1948.31

Jeotermal Kaynak

30,603.86

918.12 TL

12/06/2013 14:34

19

EDREMİT

ALTINOLUK

ALTINOLUK BEL. BŞK.

AR.10/0064

1774.95

Jeotermal Kaynak

27,880.74

836.42 TL

12/06/2013 14:36

20

MANYAS

KIZILKÖY

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0155

1596.38

Jeotermal Kaynak

25,075.78

752.27 TL

12/06/2013 14:38

21

İVRİNDİ

GÜMELİ

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0015

1500

Jeotermal Kaynak

23,561.85

706.86 TL

12/06/2013 14:40

22

AYVALIK

ILICA

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0005

900

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:42

23

BİGADİÇ

YAĞCILAR

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0021

397.9

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:44

24

İVRİNDİ

BOZÖREN

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0016

1200

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:46

25

SINDIRGI

EMENDERE

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0002

1200

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:48

26

MANYAS

KIZIKKÖY

AKANAY ŞTİ.

AR.10/0095

422.7

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:50

27

MANYAS

KIZIK

TAŞKIN ANAR

AR.10/0096

1491.93

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:52

28

KEPSUT

KEÇİDERE

MTA GENEL MÜD.

AR.10/0107

355.19

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:54

29

GÖNEN

SARIKÖY

ARTEMS ELEK. ŞTİ.

AR.10/0136

1238.96

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:56

30

GÖNEN

BALCIKÖY

ARTEMS ELEK. ŞTİ.

AR.10/0137

1375.45

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 14:58

31

SUSURLUK

OKÇUGÖL

NECMETTİN AKAY

AR.10/0097

306.07

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 15:00

32

SUSURLUK

GÖBEL

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0143

1029.43

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 15:02

33

MANYAS

MURADİYE

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0144

1304.12

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 15:04

34

MANYAS

HAYDARKÖY

UZUN JEOTERMAL

AR.10/0154

1378.69

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 15:06

35

BANDIRMA

HÖYÜKTEPE

BURHAN ERMİŞOĞLU

AR.10/0176

697.77

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 15:08

36

EDREMİT

ZEYTİNLİ

ZEYTİNLİ BEL. BŞK.

AR.10/0117

1174.02

Jeotermal Kaynak

23,561.79

706.85 TL

12/06/2013 15:10

4418/1-1