24 Mayıs 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28656

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 28.11.2012 gün ve 210 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mehmet OKURLAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.04.2013 tarihinde başlanmıştır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 09.10.2012 gün ve 95-184 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Hüseyin TAŞGIN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.03.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 30.09.2013 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 23.10.2012 gün ve 97-191 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir CESUR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.04.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 03.10.2013 tarihinde son bulacaktır.

4289/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85126/2 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 26.03.2013 tarih ve 194/562 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.04.2013 tarih ve 1063/2347 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 24.05.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85126/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Elvan Mahallesi : 46907 Ada 6, 48013 Ada 10, 48031 Ada 4 nolu parseller.

İlgililere ilanen duyurulur

4409/1-1

—————

85194 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 19.03.2013 tarih ve 185/522 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.04.2013 tarih ve 1034/2196 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 24.05.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85194 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Eryaman Mahallesi : 45888 Ada 5, 46384 Ada 1, 46385 Ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ve yol  yeşil alan.

İlgililere ilanen duyurulur.

4408/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 12.04.2013 gün ve 2008/213 sayılı yazıda; Cemil ve Faliha Oğlu, 1971 doğumlu, Antalya İli, Manavgat İlçesi; Aşağı Hisar Mah.; Cilt No:0001, Aile Kütük No:00134; Sıra No:003'de kayıtlı Av. Göksel KOKSAL'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 03.10.2012 gün ve 109/21 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4394/1-1

—————

İstanbul Barosu Başkanlığından alman 08.04.2013 gün ve 4430 sayılı yazıda; Fuat ve Lütfiye Oğlu, 1949 doğumlu, Sakarya İli, Merkez İlçesi; Kayalar Memduhiye Köyü; Cilt No: 111, Aile Kütük No:105; Sıra No:12'de kayıtlı Şirin BERK'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 31.01.2013 gün ve 5/40 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

4395/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 03.04.2013 tarihli ve E.2011/2598-K.2013/594 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.05.2013 tarih ve 4352 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4319/1/1-1

—————

Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, G-118 pafta, 5845 ada, 34 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No:9186, Oda Sicil No:64624) tarafından Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/49 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 15.03.2013 tarihli karar ile “Tebliğin açık hükmüne aykırı olarak davacıdan yazılı savunması alınmaksızın hazırlanan inceleme raporuna istinaden tesis olunan dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 22.12.2012 tarihli ve 28505 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No:9186, Oda Sicil No:64624) hakkında tesis edilmiş olan denetim faaliyetlerinin 1 yıl süreyle durdurulmasına ve çekilen 120 günlük ceza süresinin düşürülerek uygulanmasına ilişkin işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 06.05.2013 tarih ve 4244 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4319/2/1-1

—————

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi 285 ada, 19 parsel üzerindeki 643454 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 04.04.2013 tarihli ve E.2013/385 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması işleminin reddine” hükmedildiğinden, Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. hakkında 06.04.2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 137 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 09.05.2013 tarih ve 4351 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4318/1/1-1

—————

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 22.03.2013 tarihli ve E.2011/2665-K.2013/439 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.05.2013 tarih ve 4404 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4318/2/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

T.C.

MSB

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve kontenjanlarda Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

 

BÖLÜM

ADET

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği

  6

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği

  2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

  1

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği

  2

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği

  4

İşletme/İktisat/

  5

                                                                                  TOPLAM

20

 

B. Sınav Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olması,

(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(c) Giriş Sınavının yapılacağı 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.07.1978 tarihinden sonra doğanlar),

(ç) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’ndan birinden KPSS P(1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,

(d) Son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)/Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

C. İstenen Belgeler

Sınava gireceklerin başvurularını;

www.ssm.gov.tr internet adresindeki Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru bağlantısından sınav formunu eksiksiz doldurup;

a) Özgeçmişini

b) Nüfus cüzdanını

c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

taratıp sisteme yükleyerek veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Süleyman Emin Caddesi 6/7 Bahçelievler – Ankara adresine şahsen 24 Mayıs 2013 tarihinden başlamak üzere 10 Haziran 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından yukarıda belirtilen KPDS seviyesine denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puanla başvuruda bulunacak adayların belgelerinin aslını şahsen Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil belgesini ibraz etmeyen adayların başvurusu onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak   4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilir.

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.

(4) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(5) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

E). Değerlendirme ve Atama

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan almak gerekir. Başarı puanı, sözlü sınav sonucunda alınan puandır.

Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınmaya hak kazanacaktır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yapılacak giriş sınavı sonucunda belirtilen kontenjanlarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alabilir veya belirtilen bölümler ve kontenjanlar arasında değişiklik yapabilir.

Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

4369/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alman diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Cerrahi Tıp Bil.

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

 

KBB

Profesör

1

1

 

Beyin ve Sinir Cer.

Doçent

3

1

 

Anest. ve Rean.

Doçent

3

1

 

Kalp ve Damar Cer.

Doçent

3

1

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Biyoistatistik ve Tıp Bil.

Doçent

3

1

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. Hast.

Profesör

1

1

 

Çocuk Sağ. Hast.

Doçent

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Makine Müh.

Mak. Mal. İm. Tek.

Doçent

3

1

İnşaat Müh.

Mekanik

Doçent

3

1

 

Yapı Malzemeleri

Doçent

3

1

Jeoloji Müh.

Maden Yat. Jeokimya

Doçent

3

1

Jeofizik Müh.

Sismoloji

Doçent

3

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

3

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Enerji Sist. Müh.

Elektrik En. Otomasyon

Doçent

3

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

3

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Profesör

1

1

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

3

1

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Uçak

Elektrik-Elektron. Bakım

Doçent

3

1

GAZANFER BİLGE MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Su Ürünleri

Su Ürünleri

Doçent

3

1

HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Kimya ve Kimya İş. Tek.

Kozmetik Tek.

Doçent

3

1

 

 

 

 

 

4371/1-1