24 Mayıs 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28656

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEK SARSMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


UIC 49’LUK CEBİRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KUMANYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden:


İÇ İHTİYAÇ (BT) TRAFOSU (25/12,5/12,5 MVA) SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


YENİKÖY TS KAZAN BİNASINA PERSONEL ASANSÖRÜ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


YAŞ BOYA UYGULAMA VE KURUTMA KABİNİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığından:


KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 6 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


2 ADET SOĞUK HAVA ODASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAZ KANALLARI REFRAKTER MALZEMELERİNİN VE GÖVDE SACLARININ ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARAMA RUHSAT ALANI İHALESİ YAPILACAKTIR

Samsun İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEST VE ÖLÇÜ ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


3 KALEM RAY CEBİRESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


16 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


2 ADET OTOMATİK SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN KAMPANYA ÖNCESİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE KAMPANYA SÜRESİNCE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


50.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI İLE İLGİLİ İŞÇİLİK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 31 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ 1/9 EĞİMLİ R 300 MAKAS ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


AKIŞKAN YATAKLI FIRININ ATEŞ VE İZOLASYON TUĞLALARININ  YENİLENMESİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çorlu Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEK SARSMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

4 adet elek sarsma cihazının alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2013/64823

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; Kimya Laboratuarı’nda kullanılmak üzere 4 adet elek sarsma cihazı alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu. Çan-ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati                     :  11/06/2013 - 14.00

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 11/06/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4412/1-1


UIC 49’LUK CEBİRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/63425

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000           0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı adı                 :  UIC 49’luk 5.000 adet Cebire satın alınacaktır.

3 - İhalenin:

a)Yapılacağı Yer                        :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

 b) Tarih ve Saati                       :  05/06/2013 - 14:00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4282/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.309,09 TL ile en çok 158.099,06 TL arasında değişen; 29/05/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 230,91 TL, en çok 15.809,91 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 24 Adet Binek Oto; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No:7 Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 30/05/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 162 -153 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4359/1-1


KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, 48-48- G-c pafta, 9 ada, 9 parselde kayıtlı 212 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 normal kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, natamam durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24 HAZİRAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 25 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4410/1-1


KUMANYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen hizmet türü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

KUMANYA PAKETİ İÇERİĞİ

MİKTARI

- Ekmek (100 gr.)

Günlük 31.000 adet

(6 ay süreyle)

- Su (0,500 ml.)

- Zeytin (20 gr.)(tolerans ±2 gr.)

- Üçgen beyaz peynir (20 gr. tolerans ±2 gr.)

- Poşet reçel (20 gr.) (tolerans ±2gr.)

- Poşet fındık ezmesi (20 gr.) (tolerans ±2gr.)

- Poşet tereyağı (20 gr.) (tolerans ±2gr.)

 

2 - İhaleye ait idari ve teknik şartname  “Mücahitler Mahallesi 44. Sokak No:6/11 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresindeki Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörlüğünden (0 342 321 60 21) ve "Ürgen Paşa Mahallesi, 75. Yıl Bulvarı No: 6 Antakya/HATAY" adresinde bulunan Türk Kızılayı Suriye Krizi Hatay İl Ekip Başkanlığından (0 326 213 48 10) temin edilebilecektir.

3 - İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13 HAZİRAN 2013 günü saat 11:00’a kadar Suriye Krizi Hatay İl Ekip Başkanlığı Sistemler Yönetimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14 HAZİRAN 2013 günü saat 14:30’da Hatay İl Ekip Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4424/1-1


İÇ İHTİYAÇ (BT) TRAFOSU (25/12,5/12,5 MVA) SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan İç İhtiyaç (BT) Trafosu (25/12,5/12,5 MVA) temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/62889

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İç İhtiyaç (BT) Trafosu (25/12,5/12,5 MVA)

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 160 (Yüzaltmış) takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  11/06/2013 - 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 11/06/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4376/1-1


YENİKÖY TS KAZAN BİNASINA PERSONEL ASANSÖRÜ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız Kazan Binasına 12 Kişilik Panaromik Personel Asansörünün komple bütün ekipmanları ile temin edilerek montajının yapılması, devreye alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/64043

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1480) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Santralımız Kazan Binasına 1 Ad. 1000 Kg. taşıma kapasiteli 12 Kişilik Panaromik Personel Asansörünün komple bütün ekipmanları ile temin edilerek montajının yapılması, devreye alınması işidir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme teslimi, montaj, testler ve deneme süreleri dahil olmak üzere ihale konusu iş azami 90 takvim gününde tamamlanmış olacaktır. (Deneme süresi azami 15 takvim günüdür.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                        :  12.06.2013  Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 12.06.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4377/1-1


YAŞ BOYA UYGULAMA VE KURUTMA KABİNİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/64146

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Yaş Boya Uygulama ve Kurutma Kabini imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.06.2013 - 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17.06.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4378/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığından:

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satış ihalesi yapılacaktır.

Kurum Adı                             :  Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı

Adresi                                     :  Ortakent Yahşi Beldesi, Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 110/A Bodrum / MUĞLA

Telefon No                             :  (252) 358 62 00

Fax No                                   :  (252) 358 62 04

Elektronik Posta Adresi          :  yaziisleri@ortakent-yahsi.bel.tr

İlgili Birim                              :  Yazı İşleri Müdürlüğü

Madde 2 - İhalesi yapılacak olan taşınmazın ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir;

a) İli                                        :  Muğla

b) İlçesi                                   :  Bodrum

c) Mahallesi-Mevkii               :  Yahşi Mahallesi - Kargı Mevkii

d) Pafta No                             :  N18c22c4a

e) Parsel No                            :  1158

f) Cinsi                                   :  Arsa

g) Yüzölçümü                         :  8.377,43 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

i) İmar Durumu                      :  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında: T+K Tercihli Kullanım Alanı’nda kalmakta olup, konut, apart otel, butik tatil villası, pansiyon yapılması durumunda emsal:0.15 veya TAKS7KAKS:0.075/0.15, otel, butik otel veya tatil köyü yapılması durumunda emsal:0.30 dur.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

a) İhale Usulü                         :  İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı yer        :  Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 110/A   PK.: 48420 Bodrum/MUĞLA

c) İhale tarihi ve saati              :  07/06/2013, Saat: 11:00

e) Son teklif verme

     tarihi ve saati                      :  07/06/2013, Saat: 10:50

f) İhale Şartnamesi                  :  Yazı İşleri Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

g) Şartname Bedeli                 :  500 TL

h) Tekliflerin verileceği yer     :  Teklifler, Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

Madde 4 - İhale konusu taşınmaz malın toplam muhammen bedeli 3.620,000,00 TL (üç milyon altı yüz yirmi bin Türk Lirası) geçici teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden %3 oranında olup; 108.600,00 TL’ (yüz sekiz bin altı yüz Türk Lirası) dir. (Satışa konu taşınmaz, iki yıldan daha uzun süredir Belediyemiz mülkiyetinde olduğundan KDV’den istisnadır)

İhale bedeli, ihale onayından sonra bir kerede ödenecektir. Satış bedeli (ihale kararının tebliğinden sonra) 10 gün içerisinde peşin ödenecektir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir.

Madde 5 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

İhaleye katılmak isteyen istekliler, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

a - Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi (ihale tarihinden geriye doğru 1 aylık dönem içerisinde temin edilmiş olacak),

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b - Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve gayrimenkul satın alınmasına ilişkin yetki belgesi,

3) Teklif mektubu,

4) Geçici teminat,

5) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6) Taşınmaz için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı;

Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

Madde 6 - 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

Madde 7 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İlan olunur.

4388/1-1


KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 6 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :  2013 / 64251

İdarenin:

a) Adresi                                           :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya

                                                             Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası            :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı   :  01.07.2013-31.12.2013 (dahil) Tarihleri arasında:

1 - TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Kalorifer Tesisine ait gaz yakıtla (doğalgaz) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri aylık 3 işçi ile,

2 - TCDD Afyonkarahisar A.Ç. Gar Kalorifer tesisine ait Jeotermal ısıtma veya sıvı yakıtla (fuel-oil) çalışan kalorifer tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarım hizmetleri 3 işçi ile, 6 ay süreyle yürütülmesi hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 06/06/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4393/1-1


2 ADET SOĞUK HAVA ODASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mersin Deniz İkmal Destek Komutanlığı ihtiyacı 2 adet soğuk hava odası, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

2 adet soğuk hava odası

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 31/05/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4413/1-1


GAZ KANALLARI REFRAKTER MALZEMELERİNİN VE GÖVDE SACLARININ ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1. ve 2. Ünite gaz kanalları refrakter malzemelerinin ve gövde saclarının onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilerek hizmet satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/62994

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

                                                            1. ve 2.Ünite gaz kanalları refrakter malzemelerinin ve gövde saclarının onarım işi.

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günü

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  24.06.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 24.06.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4295/1-1


ARAMA RUHSAT ALANI İHALESİ YAPILACAKTIR

Samsun İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - İlimiz Ladik İlçesi Akyar Köyü mevkiinde, Zeybek İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine ait G35-b1 ve G35-b2 paftalarda bulunan 2.983,94 hektarlık Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat alanı içerisindeki 2.612,34 hektarlık sahanın, tek poligon halinde tespit olunan 24.000,00-TL. muhammen bedel üzerinden ihalesinin yapılması için dosyasında mevcut Şartnamesi dahilinde, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Arama ruhsat alanı ihalesi, 06/06/2013 Perşembe günü saat 13:00’te İl Özel İdaresi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi İl Genel Meclisi Binasının 1. katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişilerin kanuni ikametgah belgesini,

c) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.

e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge.

g) Samsun İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 720,00 TL teminat.

h) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

i) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 100,00 TL lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 06.06.2013 Perşembe günü, TRT saatiyle saat 13:00’da İl Encümeni toplantı saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir..

4 - İ1 Encümeni İhaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

5 - Arama ruhsat alanı ihalesine ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı ile Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığında görülebilir.

6 - Telgraf ve Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ayrıca posta ile yapılan tekliflerdeki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

4325/1-1


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 90 gün boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

                                                  Çalışacak Personel: 45 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 90 Gün

b) Yapılacağı Yer                   : 

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

Merkez

Güroymak

  9

Merkez

Mercimekkale

14

Bulanık

Bulanık

22

TOPLAM

45

 

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                        :  07.06.2013 Cuma günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 07.06.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4358/1-1


TEST VE ÖLÇÜ ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Test ve ölçü aletleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/62666

Dosya No                                  :  1321471

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Test ve ölçü aletleri (8 kalem)

b) Teslim yeri                            :  TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  04.06.2013 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04.06.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4372/1-1


3 KALEM RAY CEBİRESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK İhtiyacı Olarak 3 Kalem Ray Cebiresi Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/62062

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372 259 47 94 - 84   Fax: 0 372-251 19 00 -  253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi                                       Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : 

 

Ray Cebiresi 33,4 kg/mt  MİD-146

2400 Adet

 

Ray Cebiresi 46,3 kg/mt  MİD-377

1400 Adet

 

Ray Cebiresi 39,5 kg/mt. MİD-379

2500 Adet

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  11.06.2013 Salı – saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1317038

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4- 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1 Firmalar haiz iseler TSE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi esas alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.06.2013 Salı - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4382/1-1


16 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesine ait 16 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi KİLİS

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  16 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Kilis

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  1.645.808.- TL

f) Geçici teminatı                       :  115.206,56.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  11/06/2013 - Saat : 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Kilis Yeni (II Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi KİLİS adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4364/2-1


2 ADET OTOMATİK SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN KAMPANYA ÖNCESİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE KAMPANYA SÜRESİNCE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında mevcut 2 Adet Otomatik sabit pancar boşaltma makinesinin Kampanya öncesi Bakım, Onarım ve Revizyonu ile Kampanya süresince silolara pancar boşaltılması hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2013/62525

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi  TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız sahasında mevcut 2 ad. Otomatik sabit pancar boşaltma makinesinin kampanya öncesi Bakım, Onarım ve Revizyonu ile kampanya süresince (Yaklaşık 3 ay) 350.000 Ton pancarın siloiara boşaltılması işi.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  Kampanya başlangıcından 2 ay önce bakım, onarım ve revizyon işleri üretim kampanyası ile beraber toplam yaklaşık 5 (Beş) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  03/06/2013 - 14: 00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

4271/1-1


50.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI İLE İLGİLİ İŞÇİLİK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde üreteceği ± %20 toleranslı 50.000 ton kristal şekerin ambalajlanması ile ilgili işçilik hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2013/63337

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası                :  0 354 441 10 10 Pbx

c) Elektronik posta adresi                    :  0 354 441 10 18

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  Yok

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızın 2013/2014 kampanyası döneminde üreteceği ± %20 toleranslı 50.000 ton kristal şekerin 50 Kg.lık Polipropilen torbalara ambalajlanması işçiliği hizmeti.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                                 :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  11.06.2013 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel Sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

İhale konusu iş veya Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü gıda ambalajlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, İş kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkur Hizmet alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

4259/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 31 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ 1/9 EĞİMLİ R 300 MAKAS ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/60074

1. İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

   Şartnamenin Görülebileceği

    internet adresi                        :  www.tcdd.gov.tr. 

                                                     www.malzeme.tcdd.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 31 Adet 60 E1 Raylı Beton Traversli 1/9 Eğimli R 300 Makas Alınması İşi.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.06.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4117/1-1


AKIŞKAN YATAKLI FIRININ ATEŞ VE İZOLASYON TUĞLALARININ  YENİLENMESİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2013/61672

1 - İhalenin Konusu : Sülfürik Asit Fabrikasında bulunan Akışkan Yataklı Fırının Ateş ve İzolasyon Tuğlalarının Yenilenmesi Hizmet Alımı İşi

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet  adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/Ankara Tel: 0 312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel: 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 160,00 TL

Şartname bedeli T.C.Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 10.06.2013 Pazartesi günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. İş Deneyim Belgesini, (Endüstriyel Tip Fırın ya da Kulelerin Refraktör Montajı İşlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir)

teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 10.06.2013 Pazartesi günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşlemleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

4324/1-1


MUHTELİF İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2013/62003

1 - İdarenin :

a) Adresi                                 :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 346 2217000      0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi      :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğüne bağlı Samsun 41, Sivas 42, Erzincan 44 ve Kayseri 46. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkalarında değişik tip ve özellikte toplam, 12 adet iş makinesinin demiryolu hattındaki menfezlerin, tünellerin, drenaj hendeklerinin temizlenmesi, yarma taraması, imla takviyesi vb. türlü hafriyat işlerinde çalıştırılmak üzere hizmet satın alınması işi.

2 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                     :  13/06/2013 Saat: 14:00

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhale 4 (Dört) kısımdan oluşmakta olup kısmı teklif verilebilir.

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4223/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden:

1 - Denizli İli Sarayköy İlçesi Karataş Köyü Hamamaltı Mevkiindeki Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan sera parselleri AÇIK ARTIRMA USULÜ ile aşağıdaki tabloda hizalarında belirtilen muhammen bedeller üzerinden 10.06.2013 Pazartesi günü her ihale için karşısında belirtilen saatlerde Denizli İl Özel İdaresi Genel sekreterliği 1 Nolu Hizmet Binası İl Encümen Toplantı salonunda ihale Komisyonunca satışa çıkarılacaktır.

2 - İhale konusu gayrimenkuller ile ilgili bilgiler, son teklif verme tarihi, saati, tahmin edilen bedel ve geçici teminatlar.

 

S.

No

İli

İlçesi

Vasfı

Ada/

Parsel No

Alanı

(m2)

Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

m2 (TL)

Muhammen

Bedeli Toplamı (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Gün

ve Saati

İhale

Usulü

  1.

Denizli

Sarayköy

Arsa

108/1

31.618

Tam

Sera Parseli

42,00

1.327.956,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 10:00

Açık Artırma

  2.

Denizli

Sarayköy

Arsa

108/2

34.069

Tam

Sera Parseli

42,00

1.430.898,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 10:15

Açık Artırma

  3.

Denizli

Sarayköy

Arsa

108/3

31.850

Tam

Sera Parseli

42,00

1.337.700,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 10:30

Açık Artırma

  4.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/2

27.930

Tam

Sera Parseli

42,00

1.173.060,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 10:45

Açık Artırma

  5.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/3

29.077

Tam

Sera Parseli

42,00

1.221.234,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 11:00

Açık Artırma

  6.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/4

33.714

Tam

Sera Parseli

42,00

1.415.988,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 11:15

Açık Artırma

  7.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/5

32.690

Tam

Sera Parseli

42,00

1.372.980,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 11:30

Açık Artırma

  8.

Denizli

Sarayköy

Arsa

110/2

39.877

Tam

Sera Parseli

42,00

1.674.834,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 11:45

Açık Artırma

  9.

Denizli

Sarayköy

Arsa

110/3

36.826

Tam

Sera Parseli

42,00

1.546.692,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 12:00

Açık Artırma

10.

Denizli

Sarayköy

Arsa

110/5

39.425

Tam

Sera Parseli

42,00

1.655.850,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 12:15

Açık Artırma

11.

Denizli

Sarayköy

Arsa

113/2

64.245

Tam

Sera Parseli

42,00

2.698.290,00

45.000,00

10.06.2013 Saat: 12:30

Açık Artırma

 

3 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 3 nolu hizmet binası İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Acıpayam Asfaltı Üzeri No: 234 Merkez/Denizli adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.

4 - İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 1 Nolu Hizmet Binası Sırakapılar Mah. 1581 Sokak No:4 Merkez/Denizli adresinde bulunan İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır.

5 - İSTEKLİLERİN İhale şartnamesinin 5. Maddesine göre hazırlayacakları belgeleri, en geç 10.06.2013 günü saat 10:00’a kadar Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

5.a - Tüzel Kişiler;

Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirkülerini. İhale aşamasında teklif sahibi adına pazarlık yapmaya, düzenlenecek tutanakları imzalamaya, ihalenin sonuçlanması aşamasında karar imzalamaya yetkili olduğunu içeren yetki belgesinin noter onaylı aslı yada noter onaylı suretleri, noter onaylı imza sirküleri. İmzaya yetkili şahsın kimlik fotokopisini. Tebligat için adres beyanı, (irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi) Geçici teminatını,

5.b - Gerçek Kişiler;

Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak İkametgâh belgesinin aslı ve Kimlik fotokopisi. Adres Beyanı (tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı), noter tasdikli İmza beyannamesinin aslı. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi. Geçici teminatını, vereceklerdir.

6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4252/1-1


KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çorlu Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyeye Ait Tapuda Muhittin Mahallesi, 29 N IV pafta, 1650 Ada, 1 Parselde 6833,47 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerine yapılacak olan Atakent Ticaret Merkezi, Konferans Salonu ve Konut Alanında Kat Karşılığı Olarak Konut, Ticaret, Konferans Salonu, Otopark, Altyapı, Çevre Düzenlemesi ve Peyzajının Yaptırılması işi 2886 sayılı D.İ.K. 36 Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır

1 - İDARENİN:

a) Adresi: Çorlu Belediye Başkanlığı Reşadiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No: 139 Çorlu/Tekirdağ

b) Telefon ve Faks Numarası: Tel No: 0.282.684.75.46, Faks No: 0.282.684.75.63

2 - İŞİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyeye Ait Tapuda Muhittin Mahallesi,29 N IV pafta,1650 Ada, 1 Parselde 6833,47 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerine yapılacak olan Atakent Ticaret Merkezi, Konferans Salonu ve Konut Alanında Kat Karşılığı Olarak Konut, Ticaret, Konferans Salonu, Otopark, Altyapı, Çevre Düzenlemesi ve Peyzajının Yaptırılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılmasıdır.

3 - ARSANIN YERİ VE ŞARTLARI:

 

İşin Yeri

Pafta No.

Ada/

Parsel

Alanı

Kat Karşılığı İstenen Bağımsız Bölüm, Arttırma Başlangıç Değeri ve Muhammen Bedel

İhale

Tarihi

Tekirdağ İli, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi,

29N IV

1650/1

6.833,47 m²

Çorlu Belediyesi 1650 Ada, 1 Parselde Yapılacak Olan Atakent Ticaret Merkezi, Konferans Salonu ve Konut Alanında, İdarenin denetiminde toplam emsale esas  ticaret ve konut bloğu inşaa edilerek, Mimari Uygulama Projesinde ticaret bloğunun 1. Normal katında yer alan konferans salonunun tamamı (1. Normal katın tamamı),ticaret bloğu zemin katında yer alan 166 m² yüzölçüme sahip Giriş-Bilet Satış yeri, şerefiye tablosunda ticaret bloğunda 12 numaralı bağımsız bölüm (Dükkan) ve şerefiye tablosunda konut bloğunda 2. normal kattaki 7 numaralı bağımsız bölüm (mesken)  iş sonunda İdareye bırakılacak ve buna karşılık olarak, 1650 Ada, 1 Parselde Yapılacak Olan Atakent Ticaret Merkezi ve Konut Alanında İdarenin Yükleniciye vereceği tüm proje ve eklerine göre toplam emsale esas Konut, Ticari alan, Kapalı Otopark ve Market inşa edilerek, ilaveten arttırma başlangıç değeri 500.000,00-TL (Beş yüz bin Türk Lirası)’den başlamak üzere arttırılarak teklif verilecektir.Şerefiye tablosunda ticaret bloğunda 1 (Bir) Numaralı bağımsız bölüm her ne kadar yükleniciye ait olacaksa da mimari uygulama projesinde de belirtildiği gibi bağımsız bölüme restaurant veya cafe yapılacaktır. İşin muhammen bedeli 15.561.050,84 TL + KDV (On beş milyon beş yüz atmış bir bin elli Türk Lirası seksen dört Kuruş)’dır.

18.06.2013

Saat:14.00

4 - İHALENİN YER VE SAATİ:

İhale, Çorlu Belediye Başkanlığı Reşadiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No: 139 Çorlu/Tekirdağ adresinde bulunan 3. kattaki Encümen Salonunda 18.06.2013 tarihinde Salı günü saat 14.00’da Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale muhammen bedeli, 15.561.050,84 TL + KDV’dir. Arttırma başlangıç değeri 500.000,00-TL (Beş yüz bin Türk Lirası)’den başlamak üzere arttırılarak verilecek teklif edilen bedel,4 (Dört) eşit taksitte Çorlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit veya Çorlu Belediyesi banka hesaplarına ödenecektir.

6 - İhale dokümanı, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden 2.000,00 TL (İki bin Türk Lirası) bedelle isteklilerin temsile yetkili kişileri veya vekil tayin edecekleri kişileri tarafından mesai saatleri içerisinde satın alınabilir, aynı yerde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif zarflarını en geç 18.06.2013 tarihi saat 12:30’a kadar Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vermesi şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

7 - KDV ve diğer vergi, resim, harçlar, sair masraflar ve karar pulu yükleniciye aittir.

8 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler. İhaleye Girebilme Şartları:

Bu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres beyanı,(Belge üzerinde istekli veya isteklilere ait adres, telefon, faks ve e-mail adresleri yazılı olacaktır.)

B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

D) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

E) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.)

F) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

G) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 15.561.050,84 TL  x %3 = 466.831,53 TL (Dört yüz altmış altı bin sekiz yüz otuz bir Türk Lirası elli üç Kuruş)  Geçici Teminat vermesi,

H) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

H1) İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

H2) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

H3) İş hacmini gösteren belgeler

I) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

I1) İhaleye katılan istekli veya isteklilerin, iş deneyim belgesi olarak detayları ihale şartnamesinin 8. maddesinin I)1.1 veya I)1.2 maddelerinden birine ait belgeleri sunması zorunludur. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BII,BIII Grubu İşler ve konut işleridir.

I2) İstekli, idarenin onaylamış olduğu iş programında belirtilen iş kalemlerinin süresine uygun olarak detayları ihale şartnamesinin 8. Maddesinin I2) maddesinde nitelik ve miktarları yazılı teknik elemanları iş başında bulunduracağına dair noter onaylı teknik personel taahhütnamesini teklif zarfı içerisinde sunacaktır.

I3) İstekli, işin yürütülmesi sırasında kullanacağı detayları ihale şartnamesinin 8. Maddesinin I3) maddesinde nitelik ve miktarları yazılı yapı araçları ve teçhizatlarını kullanacağına dair noter onaylı taahhütnamesini teklif zarfı içerisinde sunacaktır.

İ) İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden alınmış belge,

J) İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili SGK Müdürlüğü’nden alınmış belge,

K) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

L) İhale dosyası satın alındığına dair belge,

M) Kat karşılığı ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtilen Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecek “Yer Görme Belgesi”,

N) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığını oluşturan pilot ve özel ortakların bu ilanın 8. maddesinin A,B,C,D,İ,J,K bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

- İç Zarf: İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

- Dış zarf ve ihale şartlarına ait belgelerin dosyası

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

13 - İdare, İhaleyi Devlet İhale Kanununun 29.maddesine göre yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4380/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Ayancık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 05.06.2013                                                  Saati: 14.00                                                                      İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14.00

 

S. No

Deposu

             Cinsi                          Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Karaçalı

3. SUBKI. Çs Tom.      6

185

 

126,128

4

200,00

759,00

2

Karaçalı

l. SUBKL Çam Tom. Glob.

 

 

180,000

3

360,00

1.947,00

3

Karaçalı

3.SUBKI. Çs Tom. Glob.

 

 

1320,000

22

230,00

9.130,00

4

Karaçalı

l. SNBKL Çs Tom. Glob.

 

 

120,000

2

340,00

1.226,00

5

Karaçalı

2. S.NBKL. Çs. Tom. Glob.

 

 

380,000

7

275,00

3.140,00

6

Karaçalı

3. SNBKI. Çs Tom. Glob.

 

 

4270,000

62

205,00

26.295,00

7

Fidanlık

2. SUBKL. Gok. Tom. Glob.

 

 

240,000

4

240,00

1.732,00

8

Fidanlık

2. SNBKL. Gok. Tom. Glob.

35

 

80,161

2

250,00

603,00

9

Fidanlık

3. SNBKL. Gok. Tom.   5

657

 

539,436

11

170,00

2.759,00

10

Fidanlık

3. SNBKL. Gok. Tom.   5

1.330

 

2726,019

43

180,00

14.758,00

11

Karaçalı

1. SUBKL Goknar Tom. Glob.

 

 

130,000

2

335,00

1.308,00

12

Karaçalı

l. SNBKL Gok. Tom. Glob-

 

 

140,000

2

310,00

1.304,00

13

Karaçalı

2.SNBKL. Gok. Tom. Glob.

 

 

70,000

1

270,00

568,00

14

Fidanlık

2.S.Gök.Md. Dir   Glob.

283

 

298,987

8

160,00

1.442,00

15

Karaçalı

Cam .Kağ. Od.     3-3,5-

599

 

219,823

7

120,00

797,00

16

Fidanlık

Cam .Kağ. Od.      Glob.

57

 

1335,053

24

140,00

5.631,00

17

Karaçalı

Cam .Kağ. Od.      Glob.

 

 

210,000

4

175,00

1.104,00

18

Karaçalı

Gok. Kağ. Od.      Glob.

451

 

2967,567

48

150,00

13.399,00

19

Fidanlık

3.SNBKI.Kayin.T. Glob.

 

 

3070,000

56

190,00

17.555,00

20

Fidanlık

3.SNBin.Kayin.T.

1.181

 

225,713

8

122,00

830,00

21

Fidanlık

Kayin Kağ. Od.

2.283

 

2254,136

40

102,00

6.921,00

22

Kömürgölü

Kestane Lif-Yonga Od. Glob.

 

5.808

 

9

70,00

12.205,00

TOPLAM

7061

5808

20903,023

369

 

125.413,00

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün son depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı.369.adeti 05.06.2013 tarihine rastlayan Çarşamba saat 14:00’de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurundu açık arttırma suretiyle satılacaktır.

2 - İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği maden direği ve sanayi odununun vadeli açık arttırmalı satışlarında mal bedelinin %40'ı ile vergi.fon ve harç karşılığı peşin olarak alınacaktır. İbreli ve yapraklı kâğıtlık odun. Lif-yongo odunu, sırık ve yakacak odunun vadeli ve açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi. fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.

3 - Bu satışa ait şartname ve ekleri OGM ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletmelerde görülebilir.

4 - Taleplerin dağıtılan gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve geçici teminatlarını 14:00'den önce veznemize yatırmaları şarttır.

5 - Vergi ve fonlar peşin bakiyesi aylık %0,6 faiz alınmak suret ile 9 ay vadeli olarak yapılacaktır. Vade faizi mektup bedeli ile birlikte tahsil edilecektir

6 - Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında %1,2 gecikme faizi geç alınacaktır. Açık artırmalı satışların süresinde yaptırılmaması halinde aylık %1,2 gecikme cezası alınacaktır.

7 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

8 - Taleplilerin model şartnamede belirtilen belgeler ve Esnaf Sanatkarlar -Ticaret Sanayi odaları belgelerini ve başkası adına ihaleye girenlerin vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır

9 - Global emvaller %20 -veya + olabilir.

10 - Vade süresi dolan Teminat Mektupları uzatmaları, İşletme Müdürlükler’ince 30 gün, Orman Bölge Müdürlükler'ince 30 gün olmak üzere toplam 60 gün uzatabilecektir.

11 - Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

NOT: Satış ilanlarımız www.ogm-Kastamonuobm-gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

TEL                                              : 0 368 613 10 84-117

FAX                                             : 0 368 613 19 43

SAYMAN                                   : 0368 613 3494

BANKA HESAP NUMARASI  : TR 33 0001000229134048625001 No.lu Hs. T.C. Ziraat Bank. Ayancık Şb.

VEB ADRESİ                              : ayancikorman.gov.tr

4426/1-1


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malın nitelikleri:

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Bahçelievler

26 - 27

1273

23

10.147,39

Tam

Turizm Tesis Alanı E=2,00 H max=Serbest

13.130.723.-TL. KDV Yoktur.

393.922.-TL

05.06.2013

14.00

 

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2013 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Yabancı yatırımcıların belgeleri Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir.

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4416/1-1