13 Mayıs 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28646

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF TİP DİZEL MOTORLARIN DEMONTE, YIKAMA VE REKTEFİYESİ İLE YAKIT POMPA VE ENJEKTÖR AYARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


LAMA-KÖŞEBENT-PROFİL-YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


RAY SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (7 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ESKİ ESER YAPININ KORUNMASI VE YENİ İNŞAATLARIN YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİNE AİT İLAN

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:


TECDE MAHALLESİNDE BULUNAN MALATYA BELEDİYESİNE AİT PARSEL SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Belediyesinden:


10 TON BARYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:


İSTANBUL HALİÇ YAT LİMANI VE KOMPLEKSİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF TİP DİZEL MOTORLARIN DEMONTE, YIKAMA VE REKTEFİYESİ İLE YAKIT POMPA VE ENJEKTÖR AYARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2013/57494

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 Kalem muhtelif tip dizel motorların demonte, yıkama ve rektefiyesi ile yakıt pompa ve enjektör ayarı işi teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  28/05/2013 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 28/05/2013 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3948/1-1


İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/55987

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 80.000 Adet İki Parçalı Plastik Dübel Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 03/06/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3910/1-1


LAMA-KÖŞEBENT-PROFİL-YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/57418

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 8 kalem muhtelif lama-köşebent-profil-yuvarlak çelik, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/05/2013 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/05/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3925/1-1


RAY SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/57409

1- İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 600 adet Ray L=6538 (- + 5 mm.) -söz konusu malzeme, 16x100x6538 ölçülerinde lamadan imalat vagon tente yürütme rayıdır-, teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/05/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/05/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3924/1-1


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (7 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin adı                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Adresi                                          :  Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 94-259 47 79

                                                            Fax: 0.372-253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :              Malzemenin Cinsi                     Miktarı/Metre

a) Niteliği, türü ve miktarı                   1-   24” 5 kat Konveyör band                        250

                                                            2-   30” 5 kat Konveyör band                        500

                                                            3-   36” 5 kat Konveyör band                      1250

                                                            4-   40” 5 kat Konveyör band                        750

                                                            5-   42” 5 kat Konveyör band                        500

                                                            6-   48” 5 kat Konveyör band                        750

                                                            7-   800 mm. Çelik örgülü konveyör

                                                                  band                                                        250

b) Teslim yeri                                   :  Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim tarihi                                 :  Malzemelerin teslim süresi

                                                            Konveyör bantlar için 90 (Doksan) takvim gününde.

                                                            Çelik örgülü konveyör band ise 120 (Yüzyirmi) takvim gününde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  10.06.2013 - Pazartesi saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1312034

d) İhale kayıt no                               :  2013/56360

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20)

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Konveyör bandlar için: TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ :

İlgili konveyör bantları TSE Uygunluk Belgesine ve üretici firma ISO belgesine haiz olacaktır. Ayrıca firmalar kord bezi üreticisine ait ISO belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Çelik örgülü konveyör bandı için: Firma teklifi ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog ve TS EN ISO 15236-1 TSE Uygunluk Belgesi veya TSE Kalite Belgesi sunacaklardır.

8 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler en geç 10.06.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3952/1-1


ESKİ ESER YAPININ KORUNMASI VE YENİ İNŞAATLARIN YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİNE AİT İLAN

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Bezmi Alem Valide Sultan Vakfına ait olan, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Göksu Göztepe Yolu Sokağında bulunan ve tapunun (15) Pafta, (51) Ada, (5) nolu parselinde kayıtlı 13845,00 m2 sahalı “çayır” vasıflı taşınmazın yaklaşık 8300,00 m2’ lik kısmına Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 25/03/2012 tarih ve 178/145 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 30.04.2013 tarih ve 3905 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuzbeş) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile eski eser yapının korunması ile yeni inşaatların (müze, deneme mutfağı ve lokanta), Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesi olarak çıkartılmıştır.

İli                               :  İstanbul

İlçesi                          :  Beykoz

Mahalle                      :  Anadolu Hisarı

Sokak/Cadde              :  Göksu Göztepe Yolu Sokak

Pafta                           :  15

Ada                            :  51

Parsel                         :  5

Yüzölçümü                :  13.845,00 m2’ lik alanın 8.300,00 m2 lik kısmı

(İhaleye konu 8.300,00 m2 lik kısım ihale dosyasında görülebilir.)

Cinsi                          :  Çayır

Vakfı                          :  Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı

Muhammen Bedel      :  2.600.000,00 TL (İkimilyonaltıyüzbintürklirası)

(İnşaat yapımına ilişkin işin muhammen bedeli)

Geçici Teminat           :  78.000,00 TL. (Yetmişsekizbintürklirası)

(Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İhale Tarih ve Saati    :  27.05.2013 – 15:00

Taşınmazın Mevcut Durumu : İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Anadolu Hisarı Mahallesi, Göksu Göztepe Yolu Sokağında bulunan taşınmaz, Atatürk Caddesi, Göztepe Sokağı ve Kızılserçe Sokağına cephelidir. Söz konusu taşınmaz, Göksu Kasrı Arkeolojik Parkı ve Kültür Ticaret alanı içinde kalmakta, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi ile aynı parselde olup, yakın çevresinde Keten Kenevir Sanayi A.Ş. Marmara Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu, Anadolu Hisarı Mezarlığı, Göksu Evleri gibi merkezi yerler bulunmaktadır. Taşınmaz, bulunduğu mevki olarak oldukça merkezi bir konumda, ilçe merkezine ve sahile yakın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından azami derecede faydalanılan bir mevkide bulunmakta olup, ulaşımı oldukça kolaydır.

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 25.03.2013 tarih ve 178/145 sayılı kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 30.04.2013 tarih, 3905 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması,

2 - Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedelleri;

a) İlk 3 (üç) yılın aylık kirası 3.000,00- ¨ (ÜçbinTürkLirası),

b) 4.yılın aylık kirası 6.000,00-¨ (AltıbinTürkLirası) olması,

c) 5.yıldan 14. Yılın sonuna kadar aylık kirasının, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

d) 15. Yılın aylık kirasının her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak aylık kira bedelinin %30 (yüzdeotuz) artırılması,

e) 16. Yıldan sözleşme süresi sonuna kadar (35. Yılın sonuna kadar) aylık kirasının bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

3 - İşin süresinin inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) yıl olması,

4 - Kar amaçlı kullanılmayacağı düşünülen müzeye gelir getirici fonksiyonlar yüklendiği takdirde, İdarece yeni bir değerlendirme yapılarak kira gelirinin yeniden belirlenmesi,

5 - İmar durumu gereği oluşabilecek brüt inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve işletme süresinin değişmemesi, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme ya da proje değişikliği sonucu gelir getirici nitelikte brüt kullanım alanı metrekaresinin büyümesi ya da binanın kullanım fonksiyonunun ilgili Kurum ya da Kuruluşlar tarafından onaylatılarak değiştirilmesi halinde İdarece yeniden değerlendirme yapılmasına ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi,

6 - Kuruldan onaylı teklif avan projesine göre değerlendirilmesi yapılan söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan uygulama projesi için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,

7 - 3194 Sayılı İmar Kanununa göre kamuya terkini gerekebilecek alanların kamuya terk edilmesi,

8 - İşletme süresi sonunda (35. Yılın sonunda), tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi,

9 - Elektrik, Mekanik, statik projelerinin hazırlanmasına, zemin etütlerinin yapılmasına ve teknik raporların alınmasına, kuruldan onaylatılmasına, kuruldan onaylatılan ve ekspertiz raporunda kullanılan projelerin bedelinin sözleşme aşamasında, Mimarlar Odası asgari birim fiyatlarından, işin yüklenicisi tarafından proje müellifine ödenmesi,

10 - İlk 3 (üç) yıl içerisinde, binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşmenin fesh edilerek İdareye yatırılan kesin teminat da dahil bütün kira ve ödemelerin irat kaydedilmesi şartlarıyla, eski eser yapının korunması ile yeni inşaatların (müze, deneme mutfağı ve lokanta), Yapım Karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda görebileceklerdir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile Ek:1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 örneğe uygun) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre)

i) İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma) göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olması halinde, iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, Yapı Kullanma İzin Belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-9 örnek forma göre) verecektir.

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

m) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına yatırılabilir.)

V) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, yap-işlet-devret (İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama) Modeline göre iş yapıp, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar bu ihaleye giremeyecektir).

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize yatırılacak olup, bu işe ait %05,69 ihale karar pulu bedeli, ihale üzerinde kalan kişi veya firmaların bağlı olduğu ilgili vergi dairesine sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel                    : 0216 695 21 00-(7215-7219)

Faks                 : 0216 695 21 30

E-Mail              :istanbul2@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi : www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

3761/1-1


TECDE MAHALLESİNDE BULUNAN MALATYA BELEDİYESİNE AİT PARSEL SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Malatya Belediyesinden:

Tecde Mahallesinde Bulunan Malatya Belediyesine ait 5632 ada 4 parselin satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

1.1. Adresi : Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü – İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218 44080 Merkez/MALATYA

1.2. Telefon Numarası : 0 422 377 13 91

1.3. Faks Numarası : 0 422 377 13 92

2. İhale konusu işin

2.1. Niteliği : Akaryakıt ile LPG istasyonu ve Ticaret alanında kalan parselin satışı işi

2.2. Bulunduğu Yer: Tecde Mahallesi 5632 ada 4 nolu parsel

2.3. Miktarı: 4.763,16 m2 alana sahip.

3. Muhammen Bedeli: 3.800.000,00-TL (Üçmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) dır.

3.İhalenin;

3.1. Yapılacağı Yer : Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

3.2. Tarihi ve saati : 23/05/2013 Perşembe günü, Saat 14.30 da

3.3. Geçici Teminatı : 114.000,00 TL (Yüzondörtbin Türk Lirası) den az olamaz.

3.4. İhaleye iştirak edecekler 500,00 TL dosya bedelini idare hesabına yatırıp şartname satın almak zorundadır.

4. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler;

4.1. Teklif Mektubu

4.2. Taşınmazmal satış Şartnamesi

4.3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.

4.4. Geçici Teminat makbuzu veya mektubu (Süresiz olmalı ve teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerini göstermesi zorunludur.)

4.5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

4.6. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi (gerçek kişiler için)

4.7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

4.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

4.9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4.12. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.13. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

4.14. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici vs. gibi) yerli bankalara veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarından Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte hazırlayarak 23.05.2013 Perşembe günü, Saat 14:30’a kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir.

6 - Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

3987/1-1


10 TON BARYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/57813

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  TATARKÖY MEVKİİ PK:17  39750 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ

b) Telefon ve faks numarası             :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@heas.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  10 TON BARYUM HİDROKSİT

3 - İhalenin/Yeterlik

    Değerlendirmesinin:                       

a) Yapılacağı yer                              :  HEAŞ Genel Müdürlüğü 3. Kat/Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  28.05.2013 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/ Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 50,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No’lu hesabına havale edildikten sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir.

3 - Teklif mektupları 28/05/2013 Salı günü saat 14:00’a kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'da Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon Odasında alenen açılacaktır.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.üncü maddesinin g bendi kapsamında Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7 - Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim Günü olmalıdır.

9 - İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesi, Şirketimiz internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir.

3988/1-1


İSTANBUL HALİÇ YAT LİMANI VE KOMPLEKSİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, “İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi” 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir.

1 - Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - Projeye ait ihale dosyaları 15.05.2013 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek/ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak,  ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dahil 50.000,00-TL’nı (Ellibin Türk Lirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını almaları gerekmektedir

3 - İşe ait teklif, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek/ ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No’lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup bu işler için geçici teminat tutarı 50.000.000,00-TL’dır (Ellimilyon Türk Lirası).

5 - Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi bu işlere ait Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiştir.

6 - Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7 - Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8 - İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

3965/1-1