3 Mayıs 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28636

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PERİYODİK BAKIM, ONARIM VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Bayındır Belediye Başkanlığından:


1 ADET 12 METRELİK OTOBÜS ALIMI VE KAN BAĞIŞ ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


170 ADET ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


100 TON HURDA YAKIMLIK TAHTA SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


B&E 1260 MODEL DRAGLİNE İLE P&H 1900AL-2100 BL MODEL EKSKAVATÖR YEDEĞİ MAL ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ERZURUM İLİ AZİZİYE İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ VE YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR PERDE ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI TEMİN EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LOJMAN DAİRELER SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HAYDARPAŞA LİMANI LİMAN İÇİ GEMİDEN İSTİFE- İSTİFTEN GEMİYE BOŞ VE DOLU 20 VE 40 FEETLİK KONTEYNERLERİN ÇEKİCİ VE TREYLER SETİ İLE TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ GCP4000 TİPİ OTOMATİK KONTROLLÜ HEMZEMİN GEÇİTLERDE KULLANILACAK MALZEMELERİN

TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 30000 ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE 12 ADET ELASTİK KAVRAMA KAPLİNİNİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR, ANA BİLGİSAYAR (SERVER) BAKIM VE SERVİS HİZMETİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-05 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AF-GA1.3 PAKET 1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


AMFİBİK MİCROLİGHT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


47 KALEMDE 1479 PLAKA SACIN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzurum PTT Başmüdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bursa PTT Başmüdürlüğünden:


YATAY MİLLİ VE TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


81 İŞÇİ İLE KAYITLI VE KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden:


TRAFO MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERİYODİK BAKIM, ONARIM VE DAMGALAMA İŞLEMLERİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamıza ait yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası süresince periyodik bakımları ile 2013 yılı damgalama işlemlerinin yapılması işidir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/54011

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2     15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamıza ait 32 adet kantarın bakım, onarım ve pancar işleme kampanyasında periyodik bakımlarının yapılması ile 2013 yılı damgalama işlerinin yapılmasıdır.

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine bağlı kantarlar

c) İşin süresi                                    :  Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 55 günde yapılacaktır. Yaklaşık 100(± %20) gün sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca 2013 yılı damgalama işlemleri yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  16/05/2013 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 16/05/2013 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3708/1-1

 


SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2013 yılına ait olmak üzere İşletmemizin 9.225 dekar hububat alanının hasadının yapılması, 2.225 Dekar Hububat alanından 700 ton hububat sapının balyalanıp İdare tarafından belirlenen alana taşınarak istif yapılması ve kalan 7.000 dekar alanda hububat sapının ihalede teklif edilen dekar fiyatı üzerinden ve hesaplanacak KDV tutarıyla birlikte bedelinin ödenerek hububat sapının teslim alınmasına dair Sap Karşılığı Hububat Hasadı ihalesi 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 14.00’te İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca uygun görülmemesi halinde ihale 21 Mayıs 2013 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait Geçici Teminat 15.000,00 TL dir.

4 - İhaleye ait Şartname Mesai saatleri dahilinde İşletmemizde ve TİGEM de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

d) Yüklenicinin bulunduğu yer vergi dairesine kayıtlı olduğu ve ihale tarihinde gerçek usulde “VERGİ MÜKELLEFİ” olduğuna dair belge ibraz edilmesi,

e) İhaleye katılacak yüklenicinin şirket olması halinde;

1 - Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve ihale tarihinde faaliyette bulunduğuna dair belge ibraz etmesi,

2 - Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin ibrazı veya şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname vermesi,

f) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belge ibraz etmesi,

g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2005 Model veya üzeri Model en az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos 2013 tarihine kadar kiralandığının belgelenmesi. (Kira Sözleşmesi)

h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

TEL    : 0 (252) 692 37 20 (2 Hat)

FAKS : 0 (252) 692 52 29

3704/1-1

 


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Bayındır Belediye Başkanlığından:

1) Bayındır Belediyesi imar planı içinde, mülkiyeti Belediyemize ve Neriman BECET ve müştereklerine ait Demircilik Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde ve imarın 1231 Gc pafta, 636 ada, 1 parseldeki 6.003,67 m2 miktarındaki arsada ihale şartnamesi ve ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği kat karşılığı konut inşaatının yaptırılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye konulmuştur.

İşin tahmin edilen bedeli 5.850.069,69 TL + KDV olup, geçici teminatı 175.502,09TL'dir. İhale 115.000,00TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği artırma şeklinde yapılacaktır.

2) İhale 16/05/2013 Perşembe günü saat 10:00’da Bayındır Belediyesi Meclis Toplantı Odasında yapılacaktır.

3) Bu İşin ihale Şartnamesi 500,00 TL (BEŞYÜZ TL) bedel karşılığında 15.05.2013 saat 17:30'a kadar Bayındır Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. İhale şartnamesi satın almayanlar ihaleye katılamayacaklardır.

4) İhaleyle ilgili ihale şartnamesi ve ihaleyle ilgili diğer evrak ücretsiz olarak Bayındır Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

5) İsteklilerin "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale şartnamesine" ihale şartnamesine ek özel şartnameye "Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine" ve 2. maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 15.05.2013 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösterir belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi),

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi,

e) Son 5 yıla ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,

f) Mali durum bildirimi ve belgesi,

g) Yapı araçları taahhütnamesi,

h) Teknik personel taahhütnamesi,

i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgesi,

j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

1) Yer görme belgesi

m) Dosya alındı belgesinin aslı,

n) İhale şartnamesi ve özel şartnamede istenilen diğer belgeler,

o) Müteahhitlik yaptığına dair belge

p) Bayındır Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünce tanzim edilecek yeterlilik belgesi

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Bayındır Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

6) İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 16/05/2013 Perşembe günü saat 10:00'a kadar Bayındır Belediyesi'ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

3547/1-1

 


1 ADET 12 METRELİK OTOBÜS ALIMI VE KAN BAĞIŞ ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - 1 adet 12 Metrelik otobüsü alımı ve kan bağış aracına dönüştürülmesi işi ihalesi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 20.05.2013 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 20.05.2013 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3749/1-1

 


170 ADET ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan 170 adet Elektrikli Kan Nakil Kutusu alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 20.05.2013 günü saat 11:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 21.05.2013 günü saat 11:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3750/1-1

 


100 TON HURDA YAKIMLIK TAHTA SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c)Elektronik Posta Adresi          :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

Afyonkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü, Bölge Kısım 71 Şefliği ve Hurda sahasında bulunan yaklaşık 100 ton yakımlık hurda tahta Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına 21/05/2013 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan %10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.

5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3622/1-1

 


B&E 1260 MODEL DRAGLİNE İLE P&H 1900AL-2100 BL MODEL EKSKAVATÖR YEDEĞİ MAL ALIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No: 2013/ 53407      :  İhale Dosya No:242.GELİ/2013- 490

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8.km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  B&E 1260 model Dragline ile P&H 1900AL-2100 BL model ekskavatör yedeği mal alım işi 5 Kalem Kepçe dişi ve kepçe dişi montaj parçaları alımı:

b) Teslim Yeri                           :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı Yatağan / Muğla

c) İşin Süresi                             :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                        :  14.05.2013 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 D.4 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Teklifler değerlendirilirken kısım toplamı baz alınacaktır.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

3634/1-1

 


ERZURUM İLİ AZİZİYE İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ VE YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum ili Aziziye İlçesi Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A) 2.541,12 m2 miktarlı 3206 ada 1 nolu parsel, B) 851,99 m2 miktarlı 3206 ada 2 nolu parsel C) 826,90 m2 miktarlı 54852/82690 hisse (548,52 m2.) 3206 ada 3 nolu parseller ile yine Erzurum ili, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D) 2.782,00 m2 miktarlı 5869 ada 1 nolu parsel ve E) 1.068,68 m2 miktarlı 5725 ada 3 nolu parseller ayrı ayrı satılacaktır.

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle;

A. 3206 Ada 1 nolu parsel için 16.05.2013 günü saat 09.00 da,

B. 3206 Ada 2 nolu parsel için 16.05.2013 günü saat 10.00 da,

C. 3206 Ada 3 nolu parsel için 16.05.2013 günü saat 11.00 da,

D. 5869 Ada 1 nolu parsel için 16.05.2013 günü saat 14.00 da,

E. 5725 Ada 3 nolu parsel için 16.05.2013 günü saat 15.00 da,

TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Geçici teminat miktarı İhale konusu 3206 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin her biri için 1.000,00 TL, 5869 Ada 1 nolu parsel için 100.000,00 TL, 5725 Ada 3 nolu parsel için 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 16.05.2013 günü

A. 3206 Ada 1 nolu parsel için saat 09.00’a,

B. 3206 Ada 2 nolu parsel için saat 10.00’a,

C. 3206 Ada 3 nolu parsel için saat 11.00’a,

D. 5869 Ada 1 nolu parsel için saat 14.00’a ve

E. 5725 Ada 3 nolu parsel için saat 15.00’a kadar TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban numaralı hesabına, 3206 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin her biri için 50,00 TL, 5869 Ada 1 nolu parsel için 250,00 TL ve 5725 Ada 3 nolu parsel için 150,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

3384/1-1

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacını karşılamak ve TBMM Yeni Milletvekili Hizmet Binasında yer alan toplantı ve kabul salonları, restoranlar ve ortak hacimlerde kullanılmak üzere;

-42 kalem muhtelif cins ve miktardaki mobilya,

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, genel idare şartlarına ve genel teknik şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameleri, genel idare şartları, genel teknik şartları ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.05.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

3745/1-1

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR PERDE ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla;

5 kalem muhtelif cins ve miktarda perde,

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerim yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR,

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.05.2013 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

3746/1-1

 


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2013/2014 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/52788

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ilgın Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde istihsal edilecek 135.000 ton (±%20 toleranslı) kristal şekerin, her vardiyada en az 21 (yirmibir) işçi olmak üzere 3 (üç) vardiyada toplam en az 63 (altmışüç) işçi ile ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 125 gün).

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  23/05/2013 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3638/1-1

 


ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çamur Havuzlarının Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/53080

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ilgın Şeker Fabrikasında mevcut 2 (iki) adet toprak çamur havuzunun hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan hafriyatın İdarenin göstereceği, havuzlara 500 metre Mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir. İşin miktarı 150.000 tondur.

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  21/05/2013 Salı günü Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3639/1-1

 


KİREÇ TAŞI TEMİN EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

KİREÇ TAŞI TEMİNİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2013 / 54111

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39-353 (10 hat) 0222-230 27 38

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2013/2014 Kampanya dönemi Fabrikamız ihtiyacı ± % 20 Toleranslı 42.000 ton kireç taşının, Yükleniciye ait taş ocağından Temini ile Fabrikamız Stok sahasına nakli ve istiflenmesi işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  15.05.2013 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

ı) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.2.2.1. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur

8. Teklifler, 15/05/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

3707/1-1

 


LOJMAN DAİRELER SATILACAKTIR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Mülkiyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) adına kayıtlı; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güvenevler Mahallesi Kuzgun Sokak No: 85 adresinde bulunan İdaremiz Lojmanı Daireler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe) Hükümlerine göre satılacaktır.

 

Satışa Konu

Varlık

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

Şartname

Bedeli (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

ve Saati

1 No’lu Daire

2. Bodrum Kat

110.000

3.300

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 10:00

2 No’lu Daire

2. Bodrum Kat

110.000

3.300

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 10:30

3 No’lu Daire

1. Bodrum Kat

110.000

3.300

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 11:00

4 No’lu Daire

1. Bodrum Kat

120.000

3.600

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 11:30

5 No’lu Daire

1. Bodrum Kat

120.000

3.600

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 12:00

6 No’lu Daire

Zemin Kat

140.000

4.200

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 14:00

7 No’lu Daire

Zemin Kat

140.000

4.200

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 14:30

8 No’lu Daire

Zemin Kat

150.000

4.500

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 15:00

9 No’lu Daire

1. Kat

150.000

4.500

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 15:30

10 No’lu Daire

1. Kat

150.000

4.500

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 16:00

11 No’lu Daire

1. Kat

230.000

6.900

25

AÇIK İHALE

27.05.2013

Saat 16:30

12 No’lu Daire

2. Kat

160.000

4.800

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 10:00

13 No’lu Daire

2. Kat

160.000

4.800

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 10:30

14 No’lu Daire

2. Kat

230.000

6.900

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 11:00

15 Nolu Daire

3. Kat

160.000

4.800

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 11:30

16 No’lu Daire

3. Kat

160.000

4.800

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 12:00

17 No’lu Daire

3. Kat

230.000

6.900

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 14:00

18 No’lu Daire

4. Kat

155.000

4.650

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 14:30

19 No’lu Daire

4. Kat

155.000

4.650

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 15:00

20 No’lu Daire

4. Kat

225.000

6.750

25

AÇIK İHALE

28.05.2013

Saat 15:30

 

1) Şartname bedeli İdare veznesine veya İdare’nin T.C. Ziraat Bankası Kolej Şubesi nezdindeki TR170001000841034485185001 IBAN No’lu hesabına yatırılarak Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA adresindeki 4. Kat 410 nolu İdari İşler ve Satın Alma Biriminden temin edilebilir ve aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca 0 312 585 82 28- 0 312 585 82 34 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

İhaleye katılabilmek için Şartname almak mecburidir.

2) İstekliler ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için Satışa Konu her bir Varlık için ayrı Şartname alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA adresinde ilanda belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması zorunludur.

4) Satışa konu varlıkların tabloda gösterilen Geçici Teminat tutarları; nakit olarak yatırılabileceği gibi örneği Şartname ekinde yer alan Geçici Teminat Mektubuna uygun olarak hazırlanmış Banka Teminat Mektubu olarak da verilebilecektir.

5) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6) İhaleyle ilgili olarak verilen bilgiler ve dokümanlar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi anlamındadır.

7) Satıştan doğan KDV, vergi, resim, harç ve diğer yasal yükümlülükler ile devir masrafları Alıcı tarafından ödenecektir.

İlan olunur.

3731/1-1

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.362,90 TL ile en çok 44.960,12 TL arasında değişen; 08/05/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 136,29 TL, en çok 4.496,01 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto cinsi 22 (yirmiiki) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 09/05/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

3733/1-1

 


HAYDARPAŞA LİMANI LİMAN İÇİ GEMİDEN İSTİFE- İSTİFTEN GEMİYE BOŞ VE DOLU 20 VE 40 FEETLİK KONTEYNERLERİN ÇEKİCİ VE TREYLER SETİ İLE TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/52021

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  ( 0 216) 348 80 20/4707- ( 0 216) 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         : -

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : Gemiden istife - istiften gemiye 26.406 sefer olacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 16/05/2013 Perşembe günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3542/1-1

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ GCP4000 TİPİ OTOMATİK KONTROLLÜ HEMZEMİN GEÇİTLERDE KULLANILACAK MALZEMELERİN

TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/52793

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.tcdd.gov.tr.

www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki GCP4000 Tipi Otomatik Kontrollü Hemzemin Geçitlerde Kullanılacak Malzemelerin Temin Edilmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16.05.2013 Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 350,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3569/1-1

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 30000 ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE 12 ADET ELASTİK KAVRAMA KAPLİNİNİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/52548

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

İnternet Adresi                           :  www.tcdd.gov.tr.

www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli Dm 30000 Ünitelerde Kullanılmak Üzere 12 Adet Elastik Kavrama Kaplininin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15.05.2013 Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 200.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3568/1-1

 


BİLGİSAYAR, ANA BİLGİSAYAR (SERVER) BAKIM VE SERVİS HİZMETİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılan bilgisayarların ve ana bilgisayarın (server) bakım ve servis hizmeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 13.05.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES      : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                     Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                     Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

3657/1-1

 


EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-05 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  EIB-WB2-GÜÇL-ONAR-05

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Sağlık Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul ilinde 6 adet Sağlık Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  25 Nisan 2013

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.230.000,00

3.230.000,00

 

 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Turyapı Grup İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.230.000,00

3.230.000,00

2.Uğraş İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.505.355,40

3.505.355,40

3.Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.

3.700.000,00

3.700.000,00

4.Niyazi Bayramoğlu İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.

4.250.000,00

4.250.000,00

5.Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.284.000,00

4.284.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

3702/1-1

 


AF-GA1.3 PAKET 1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-GA1.3 PAKET 1

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Telsiz Sistemleri Alımı”

Projenin Kapsamı                      :  “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Telsiz Sistemleri Alımı”

Projenin Süresi                          :  60 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  25 Nisan 2013

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç

Novatel Haberleşme Çözümleri A.Ş.

613.831,72 EURO

613.831,72 EURO

 

 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Değerlendirmeye Alınan

Teklif Fiyatı

KDV Hariç

Novatel Haberleşme Çözümleri A.Ş.

613.831,72 EURO

613.831,72 EURO

Air Telekominikasyon Çözümleri Tic. ve A.Ş.

921.315,00 USD

894.426,00 USD

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

3703/1-1

 


AMFİBİK MİCROLİGHT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 2 adet AMFİBİK MİCROLİGHT alımı 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 276-266

3718/1-1

 


47 KALEMDE 1479 PLAKA SACIN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ / 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, YEAŞ/Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile KEAŞ/Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. SEAŞ/Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerinin ihtiyacı olan 47 kalemde 1479 plaka sacın imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2013/53043

Dosya No                                     :  11-TER/ 13012

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0312 212 69 00-26 83

d) Faks numarası                          :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi             :  hulya.bilgin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı,

     niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ/18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, YEAŞ/Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile KEAŞ/Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. SEAŞ/Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerinin ihtiyacı olan 47 kalemde 1479 plaka sacın imali ve teslimi işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer  :  18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü/ ÇANAKKALE,

Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü/ BURSA,

Tunçbilek Termik Santralı/KÜTAHYA,

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/MUĞLA,

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/MANİSA,

YEAŞ/Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/ MUĞLA,

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş./MUĞLA.

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;

1.000 adet plakaya kadar olan siparişler 120 takvim gününde,

1.000-2.000 adet plakaya kadar olan siparişler 150 takvim gününde partiler halinde teslim edilecektir.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli              :  100,00.-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Oda No: 25 Çankaya /ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  22.05.2013 Çarşamba günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer           :  Teklifler 22.05.2013 saat 14:00’e kadar ;

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına

    ulaşılabilecek internet adresi     :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3607/1-1

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erzurum PTT Başmüdürlüğünden:

Aşağıda İli, İlçesi, Bölgesi, Ada ve Parsel numarası ile muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazın kapalı zarf usulü ile satışı yapılacaktır.

1 - İhalenin yapılacağı yer: PTT Başmüdürlüğü Adnan Menderes Cad. Erzurum adresinde olup, Telefon no:0 442 235 22 95 Fax: 0 442 233 19 49 dur.

2 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Erzurum PTT Başmüdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

3 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda yazılı olan miktarda geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2013 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü saat 14.00’a kadar Erzurum PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

4 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 70 gündür.

5 - Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 27.05.2013 (Pazartesi günü) ve saat 14.00’ da Erzurum PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğinde yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

 

İlçesi

Mevki

Ada

Parsel

Arsa yüzölçümü

Toplam İnşaat Alanı

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Yakutiye

İstasyon

1176

95

704m²

702,24m²

1.242.964,80 +KDV

74.577,88

3646/1-1

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bursa PTT Başmüdürlüğünden:

Başmüdürlüğümüzün Motosikletli kurye/kargo ve diğer gönderilerin dağıtım işi açık ihale usulü ile yapılmak üzere hizmet satın alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası                                          :  2013/51382

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Beşevler Mah. Yıldırım Cad. No: 333 Nilüfer/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                                :  0 224 -250 80 50 den 1430

Faks 0224 253 14 03

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   :  Motosikletli kurye/kargo ve diğer gönderilerin dağıtımı hizmetlerinde tam gün 15 motosikletli işçi çalıştırılması,

b) Hizmet yeri                                                     :  Başmüdürlüğümüze bağlı KİM ve İnegöl PTT Merkez Müdürlüklerimizde

c) Hizmet süresi                                                  :  214 takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 :  Bursa PTT Başmüdürlüğü (3.’ncü kat Toplantı salonu)

b) Tarihi ve saati                                                 :  14/05/2013 saat 14:00

c) Tekliflerin verileceği en son tarih ve saati       :  14/05/2013 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş bitirme veya iş durum belgesinin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

“İsteklilerden, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan araçlarda kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Ayırım Kayıt Düşüm ve Dağıtım Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.”

5 - İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğünde görülebilir ve KDV dahil 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 14/05/2013 tarih saat 14.00’e kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale 16/05/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olup, Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

3522/1-1

 


YATAY MİLLİ VE TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

2 adet yatay milli ve tek kademeli santrifüj pompanın ve bu pompaların yanında ücretsiz olarak tarafımıza verilecek olan yedek malzemelerin alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN: 2013/53875

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet yatay milli ve tek kademeli santrifüj pompanın ve bu pompaların yanında ücretsiz olarak tarafımıza verilecek olan yedek malzemelerin alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  22/05/2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 22/05/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3662/1-1

 


81 İŞÇİ İLE KAYITLI VE KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/54056

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Mithatpaşa Cad. No.931 Güzelyalı İZMİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0232 2471164 – 0232 2470122

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ---------

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İzmir PTT Başmüdürlüğünde 81 işçi ile kayıtlı ve kayıtsız mektup postası gönderilerinin dağıtımı hizmetlerinin yürütülmesi işi.

b) İşin yapılacağı yer                        :  İzmir PTT Başmüdürlüğüne bağlı işyerleri.

c) İşin süresi                                    :  214 takvim günüdür (01.06.2013–31.12.2013 tarihleri arasında)

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  İzmir PTT Başmüdürlüğü K:7 (Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati                              :  16.05.2013 Tarihi saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. 1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu

d) Geçici teminat

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), ve (h)’bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.2-Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Mithatpaşa Cad. No:931 Kat.4 Güzelyalı/İZMİR adresinde Malzeme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 16/05/2013 tarihi saat 10:00’a kadar İzmir PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6.Kat verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu işin tamamına teklif verilecektir.(Kısmi teklife açık değil)

14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

3649/1-1

 


TRAFO MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

2 Adet 380 kV Trafo Merkezinin (Viranşehir 2 TM ve Andırın TM) Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) işi, TEİAŞ’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/53959

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası      :  0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi          :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2 Adet 380 kV Trafo Merkezinin (Viranşehir 2 TM ve Andırın TM) Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi(Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) işi

b) Yapılacağı yer                       :  Viranşehir-Ş.URFA, Andırın -K.MARAŞ

c) İşin süresi                              :  3 (Üç) yıl (1095 Gün)

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  13/05/2013 – 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.6.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.1.6.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.1.6.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8) bu tablo teklif verilen her trafo için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK

ÇALIŞMA SAATİ

1 Trafo Merkezli grup için

8

8 x 45 = 360

2 Trafo Merkezli grup için

16

16 x 45 = 720

3 Trafo Merkezli grup için

24

24 x 45 = 1080

Mesul Mühendis

1 (*)

  1 x 45 = 45

 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.1.7. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.1.8. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 260,00 (ikiyüzaltmış) Türk Lirası doküman bedelini Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Bu hizmet alımı ihalesinde birden fazla trafo olması halinde her bir trafo için kısmi teklif verilebilir.

3728/1-1

 


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:

İLİ                       :  KARABÜK

İLÇESİ                :  MERKEZ

MAHALLESİ     :  YENİŞEHİR (PTT YANI KÜTÜPHANE BİNASI)

ADA PERSEL    :  68-47

YÜZ ÖLÇÜMÜ :  1226.90 M2

 

SIRA NO

ARSA  PAYI

KAT NO

BÖLÜM NO

BRÜT M2

NEVİ

SATIŞ BEDELİ

TEMİNATI

İHALE SAATİ

1

114/1226

ZEMİN

1

383.16

İŞYERİ

1.670.000 TL.

50.100 TL.

15:00

2

17/1226

ZEMİN

3

57.05

İŞYERİ

295.000 TL.

8.850 TL.

15:15

3

112/1226

ZEMİN

4

376.12

İŞYERİ

1.655.000 TL.

49.650 TL.

15:30

4

81/1226

BİRİNCİ

5

271.07

İŞYERİ

950.000 TL.

28.500 TL.

15:45

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 16 MAYIS 2013 Perşembe günü yapılacaktır.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çevresinde 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi No: 139 Karabük adresinde Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

4 - Satış bedelleri KDV hariç olup istekli tarafından ayrıca vergi dairesine mevzuattaki katma değer vergisine göre ödenecektir.

5 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

      1 - Türkiye de tebligat için adres göstermek.

      2 - Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.

      3 - Şartname alındığına dair belge

      4 - Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

      5 - Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

      6 - Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2013 yılı içerisinde alınmış

      7 - İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

      8 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi veya ilgili meslek odasından 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge

      9 - Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden

      10 - Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - İhale ile ilgili şartname 50,00TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

3583/1-1

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep İl Özel İdaresinden:

1 - Satılacak taşınmazın:

 

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/

Parsel

Vasfı

Kapalı Otopark

Alanı (m2)

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL) %3

1

Şahinbey

Düğmeci

577/135

Çok Katlı Otopark

22.701,16

11.474.663,90

344.240,00

 

2 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale, 28/05/2013 tarihinde Salı günü saat 15:00'da İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Encümen salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5 - İsteklilerde aranan (dış zarfta olması gereken) belgeler

a - Teklif mektubunu içeren iç zarf

b - Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdan Sureti

c - Geçici teminat belgesi

e - Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü

d - Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile imzalı ortaklık sözleşmesi

e - Tüzel kişilerde; noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve ilgili makamdan 2013 yılı içerisinde alınmış sicil kaydı

6 - Dış zarflar alındı belgesi karşılığında ihale günü saat 12:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirtmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Telgraf, fax ve telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

3450/1-1