22 Nisan 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28626

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:


1-4 ÜNİTELERE STATOR İÇ YÜZEY PLAKALARININ AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİPTE DİŞLİLERİ İMAL ETTİRİLECEK VE ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BİNA SATILACAKTIR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HAŞLAMA TEKNESİ ALIN SÜZGECİ VE KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSATI DEVİR İHALESİ YAPILACAKTIR

Çubuk Belediye Başkanlığından:


BAYİLİK VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


BAYİLİK VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


50 KG’LIK ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PROJE BAZINDA 192 ADET KONUT SATILACAKTIR

Kozaklı Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 19. İlem Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Kocaeli PTT Başmüdürlüğünden:


DEĞİRMEN TAHRİK MOTORUNUN STATOR SARGILARININ YENİDEN SARILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ İSTİKLAL VE DÖŞEME MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 106 ADET TAŞINMAZ

ÜZERİNDEKİ TCDD HİSSELERİ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait;

- Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hoğu Köyü, Karaağıl Mevkii, 4840,00 m2 miktarlı, 475 no.lu parsel,

- Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçeli Evler Mahallesi, Gelincik Mevkii, 130,51 m2 miktarlı, 162 Ada, 10 no.lu Parsel,

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 140,72 m2 miktarlı, 118 Ada, 94 no.lu parsel,

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 165,37 m2 miktarlı, 118 Ada, 95 no.lu parsel,

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 111,04 m2 miktarlı, 118 Ada, 96 no.lu parseller satılacaktır.

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 08.05.2013 Çarşamba günü saat 10.00 da TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarları;

- 475 no.lu parselin geçici teminat miktarı 10.000,00 (Onbin) TL,

- 162 Ada, 10 no.lu parselin geçici teminat miktarı 1.900,00 (Bindokuzyüz) TL,

- 118 Ada, 94 no.lu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL,

- 118 Ada, 95 no.lu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL,

- 118 Ada, 96 no.lu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL,

Olarak belirlenmiştir.                

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 08/05/2013 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar MALATYA TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR 780 001 5001 5800 7296 81 30 62 no.lu İBAN numaralı hesabına her Parsel için 100,00 (Yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

3155/1-1


1-4 ÜNİTELERE STATOR İÇ YÜZEY PLAKALARININ AŞINMAYA DAYANIKLI SAÇ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1-4 Ünitelere Stator İç Yüzey Plakalarının Aşınmaya Dayanıklı Saç Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:       :  Teknik şartnamesine göre

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihine müteakip en geç 60 takvim günüdür. teslim edilecektir.

c) Dos. No                                 :  OA SEAS 13/43 2013/48258

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  10.05.2013 Cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 75-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 10.05.2013 Cuma günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye ilgili kalemin tamamını kapsamak üzere kısmi teklif verilebilir, alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3348/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİPTE DİŞLİLERİ İMAL ETTİRİLECEK VE ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Değirmen Bakım Servisinde 5-6 ünitelere ait değirmen redüktör dişlileri, 1-4 üniteler değirmen transport tambur zincir dişlisi, sıyırıcı palet küçük dişli ve sıyırıcı palet büyük dişlisinin teknik şartname ve teknik resme göre imalatı ve teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi      :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Teknik şartname ve teknik resme göre muhtelif tipte dişli imalatı işi………… 82 Adet

b) Yapılacağı Yer                   :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim gününde teslim edilecektir.

 d) Dos. No                            :  21 SEAS 13/44 2013/46065

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  13.05.2013 Pazartesi günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                         :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 13.05.2013 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.(Teklif verilen kalemin tamamını kapsamak kaydıyla)

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3303/1-1


BİNA SATILACAKTIR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 8’de kain 20 pafta, 457 ada, 29 parsel sayılı, 234,50 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki kagir apartmanın satışı işi

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) Miktarı: 1 adet

2 - İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Kısım Şefliği’ ne müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 07.05.2013 günü saat: 14:00’e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Kısım Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00’den itibaren açılacaktır.

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 6.900.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı tahmin edilen toplam bedelin %3’üdür.

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında geçici teminat,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

F) Diğer belgeler: İstenmemektedir.

3341/1-1


KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/49042

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bözüyük Loj. Merkezi altyapı- üstyapı işlerine yönelik kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin 1 Ad. Proje Müdürü, 1 Ad. Jeoloji/jeofizik mühendisi, 1 Ad. Harita Mühendisi ile, 6 (altı) ay süre ile yürütülmesi işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03/05/2013 T. Saat: 14.45’de yapılacaktır .

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03/05/2013 Saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3305/1-1


KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/49053

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sirkeci-Uzunköprü Hattı Halkalı-Çerkezköy İstasyonları Km: 27+000-114+000 Arası Altyapı İyileştirilmesi ve İkmal İnşaatı İşine Yönelik Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetinin, 1 Ad. Proje Müdürü, 2 Ad. İnşaat Mühendisi, 3 Ad. Harita Mühendisi, 2 Ad. Jeoloji /jeofizik mühendisi ile 5 (beş) ay süreli yürütülmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03/05/2013 T. Saat: 15.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03/05/2013 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3306/1-1


KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/49060

1-İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Arifiye-Pamukova Km129-623-Km 167+500, arası 2. hat altyapı yapımı işlerine yönelik kontrollük işlerinde kullanılmak üzere, müşavirlik ve danışmanlık hizmetinin, 1 Ad. Proje Müdürü, 2 Ad. İnşaat Mühendisi, 1 Ad. Harita Mühendisi, 1 Ad. Jeoloji /jeofizik mühendisi ile 6 (altı) ay süreli yürütülmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03/05/2013 T. Saat: 15.15’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 03/05/2013 Saat 15.15’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3307/1-1


HAŞLAMA TEKNESİ ALIN SÜZGECİ VE KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2013/51088

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.  : (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                         Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  - Ø 2850 mm. Haşlama Teknesi için 24 Dilim (2 Takım) Alın Süzgeci

                                                         - Ø 3700 mm. Haşlama Teknesi için 24 Dilim (2 Takım) Alın Süzgeci,

                                                         - Ø 4200 mm. Kule Difüzyonu için 48 Dilim (3 Takım) Taban Süzgeci,

                                                         satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                               :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) Son teklif verme

    (ihale) tarihi ve saati                  :  08 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Mebusan Yokuşu Cad. Abisa İş Merkezi Kat: 6 No: 16 Fındıklı- Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve TL.100,- (Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 08.05.2013 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3406/1-1


ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSATI DEVİR İHALESİ YAPILACAKTIR

Çubuk Belediye Başkanlığından:

1 - İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Çubuk Belediye Meclisi'nin 01.03.2013 tarih ve 2013/67 sayılı Belediye Meclisi kararına göre Ankara İli Çubuk İlçesi Özlüce Köyü 06/2011/171 Jeotermal Kaynak İşletme ruhsat numaralı 5000 hektar alana ait işletme ruhsatı devir ihalesi

2 - İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü uygulanmak suretiyle Çubuk Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 15.05.2013 tarihinde Çarşamba günü saat: 14.30'da ihale komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Ankara İli Çubuk İlçesi Özlüce Köyü 06/2011/171 Jeotermal Kaynak İşletme ruhsat numaralı 5000 hektar alana ait,

İşletme Ruhsatı Devir İhale Bedeli            : 812.000,00-TL.

Geçici Teminat Miktarı                             : 25.000,00-TL.'sidir.

4 - GENEL BİLGİLER:

İLİ                                                          : ANKARA

İLÇESİ                                                   : ÇUBUK

KÖY                                                      : ÖZLÜCE

KAYNAGIN CİNSİ                             : JEOTERMAL KAYNAK

RUHSAT NUMARASI                        : 06/2011/171

RUHSAT BAŞLANGIÇ TARİHİ        : 19.12.2011

RUHSAT BİTİM TARİHİ                    : 19.12.2041

RUHSAT SAHİBİ                                : ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALANI                                                  : 5000 Hektar

KUYU DERİNLİĞİ                              : 612 Metre

DİNAMİK SEVİYE                              : 61,2 Metre

STATİK SEVİYE                                  : 21,60 Metre

DİNAMİK SEVİYE DEBİSİ                : 31,2 lt/sn

KUYU BAŞI ÜRETİM SICAKLIĞI    : 43,2ºC

KİMYASAL BİLEŞİMİ                       : Na+K>Ca>Mg ve HCO3>SO4>Cl

İstekliler kayıtları tutan Ankara İl Özel İdaresi nezdinde araştırma yapabilecektir.

Bu İhaleye konu İşletme ruhsatı devrinde 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama yönetmenliğindeki hükümler uygulanır.

5 - İHALEYE KATILMAK ŞARTLARI:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmamış olanlar.

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmenliğinin 5 ve 14. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekir.

A - Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

2 -Tebligat için Yerleşim yeri bildirimi Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Her sayfası imzalanmış olan şartname,

5 - Geçici teminat, Peşin veya Banka Teminat Mektubu Şeklinde olacaktır.

6 - Şartname alındı Makbuzu

7 - SGK, Gelir İdaresi ve Çubuk Belediyesine borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge. 6111 sayılı Kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına ilişkin ilgili idareden alınmış yazı.

8 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulama yönetmenliğinin 14 maddesindeki 'Devir hususları taşıdığına dair taahhütname. (Şartname eklerinde örneği mevcut, ektedir)

B - Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 2013 yılında veya son altı ay içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi.

2 - Vergi Levhası (onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

4 - Her sayfası imzalanmış olan şartname.

5 - İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Ortaklık oluşturulduğuna dair noter onaylı ortaklarca imzalanan sözleşme

6 - Geçici teminat, Peşin veya Banka Teminat Mektubu Şeklinde olacaktır.

7 - Şartname alındı Makbuzu

8 - SGK, Gelir İdaresi ve Çubuk Belediyesine borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı ayda alınmış belge. 6111 sayılı Kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına ilişkin ilgili idareden alınmış yazı.

9 - Tebligat için adres gösterir imzalı bildirim ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

10 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulama yönetmenliğinin 14 maddesindeki 'Devir' hususları taşıdığına dair taahhütname.(Şartname eklerinde örneği mevcut, ektedir)

İstekliler tekliflerini dosya halinde 15.05.2013 tarihinde Çarşamba günü saat:14.00' de kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Şartname 500,00-TL. Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.

7 - İsteklilere ilanen duyurulur.

3369/1-1


BAYİLİK VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu vb. ile Şarap çeşitlerinin Bursa İlinde bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %15 iskonto oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                                 :  Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazimahallesi-Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 2110170 - 0312 2110117

c) Elektronik Posta Adresi                     :  aoc@aoc.gov.tr

ç) İhale dökümanının görülebileceği      

    internet adresi                                     :  www.aoc.gov.tr

d) İhale şartnamesinin temin                    

    edileceği yer ve ücreti                         :  A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00-TL Posta Yoluyla 35,00-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Takribi: Bursa İli için; 1.000.000,00-TL’lik Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünlerinin Bursa İlinde bayilik, satış ve pazarlama hizmeti

b) İşin Süresi                                          :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Muhammen Bedel                              :  KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için % 15 iskonto

d) Geçici Teminat                                   :  30.000,00-TL

e) Kati Teminat                                       :  60.000,00-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  A.O.Ç. Müdürlüğü Binası

b) Tarihi ve Saati                                    :  08/05/2013– 15:00

c) Teklif Mektuplarının en son              

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri          :  08/05/2013– 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

3285/1-1


BAYİLİK VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu vb. ile Şarap çeşitlerinin İstanbul İli Avrupa yakasında bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %15 iskonto oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                                 :  Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazimahallesi-Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 2110170 - 0312 2110117

c) Elektronik Posta Adresi                     :  aoc@aoc.gov.tr

ç) İhale dökümanının görülebileceği      

    internet adresi                                     :  www.aoc.gov.tr

d) İhale şartnamesinin temin                    

     edileceği yer ve ücreti                        :  A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00-TL Posta Yoluyla 35,00-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Takribi: İstanbul İli Avrupa Yakası için; 2.000.000,00-TL’lik Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünlerinin İstanbul İli Avrupa Yakasında bayilik, satış ve pazarlama hizmeti

b) İşin Süresi                                          :  Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır.

c) Muhammen Bedel                              :  KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için % 15 iskonto

d) Geçici Teminat                                   :  60.000,00-TL

e) Kati Teminat                                       :  120.000,00-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  A.O.Ç. Müdürlüğü Binası

b) Tarihi ve Saati                                    :  07/05/2013– 15:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri          :  07/05/2013– 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

3286/1-1


50 KG’LIK ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

50 Kg’lık Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası Mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013 / 49924

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2013/2014 Kampanya döneminde tam otomatik ambalajlama tesisinde kullanılmak üzere ihtiyacı olan 57x101 cm ebadında, 125 Gr ağırlığında ± %20 toleranslı 1.300.000 adet 50 Kg.’lik Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Torbası

b) Teslim yeri                                   :  Kırşehir Şeker Fabrikası – Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                             :  İdarece verilecek termin programı dahilinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  10/05/2013 Cuma Günü - Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

5 - Bu ihalede benzer İş olarak Her türlü polipropilen ambalaj torbası üretimi veya satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 118,00.-TL. (Yüzonsekiz Türk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

3329/1-1


PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013/49165

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30 . (37) - 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2013/2014 Pancar Kampanyası süresince Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile (+/- %20 toleranslı) 220.000 Ton, Sabit Pancar Boşaltma makinesi ile (+/- %20 toleranslı) 250.000 Ton Pancarın Boşaltılması, Makinelerinin İşletilmesi, Temizlenmesi ile bakım-onarım ve revizyonunun yaptırılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  2013 / 2014 Kampanya Dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  09.05.2013 - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1- İş makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle,

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde Seyyar ve Sabit Pancar boşaltma makinelerine Kısmi teklif verilebileceği gibi, her ikisine birden de teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

3330/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2013 / 49976

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2013/2014 Pancar Kampanyası süresince (yaklaşık ± % 20 toleranslı 120 gün) 3 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve 1 adet lastik tekerlekli kova taşıma kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  ± % 20 toleranslı 120 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km Kırşehir

b) Tarihi ve saati                              :  14.05.2013 Salı Günü - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1- Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, her türlü Tahmil Tahliye ve nakliye işlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle,

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

3331/1-1


PROJE BAZINDA 192 ADET KONUT SATILACAKTIR

Kozaklı Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait 1019 Ada 1 Parselde kayıtlı A - B - C - D Blok olmak üzere toplam 192 adet konutun 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile vadeli olarak 192 Adet satışı yapılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı işleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebileceği gibi 10,00TL bedelle temin edinilebilir.

3. İhale 02.05.2013 tarihinde saat 09:00’da başlamak üzere Belediye encümen toplantı salonunda encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılacak iştirakçilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirket ise; İmza sirküleri, 2013 tarihli Ticaret oda belgesi, adres beyanı ve geçici teminatın (5.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz.

Şahısların müracaatı halinde ise; Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve geçici teminatın (5.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz.

5 - İhale öncesi veya ihale günü geçici teminatı yatırıp ihaleye iştirak etmeyenlerin yatırmış oldukları geçici teminatlar belediyeye irat kaydedilir.

6 - Belediye encümeni sürülen peyleri yetersiz gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Taliplilerin konut için ödeme planı;

- İhale bedelinin %33 ‘ ü peşin olarak,

- Tapu devrinde 10.000,00TL

- Ara Ödemeler;

- 31.12.2013 : 1.500,00TL

- 25.02.2014 : 1.500,00TL

- 25.07.2014 : 1.500,00TL

- 25.02.2015 : 1.500,00TL

- 24.07.2015 : 1.500,00TL

- 25.02.2016 : 1.500,00TL

- 25.07.2016 : 1.500,00TL

- 24.02.2017 : 1.500,00TL

- 25.07.2017 : 1.500,00TL

- 26.02.2018 : 1.500,00TL

- 25.07.2018 : 1.500,00TL

- Aylık taksitler ise satış ihalesinde oluşacak tutardan %33 peşin ödeme , tapu bedeli ve ara ödemeler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden hesap edilerek 72 ay taksitler halinde her ayın 15 – 20’sinde ve her yıl kalan miktara yeniden değerleme oranı nispetinde artırılarak Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

8 - Talipliler tarafından yatırılan geçici teminatlar ihale üzerinde kalan iştirakçilerin konut bedeline ilave edilecektir.

9 - Konutlar proje bazında satılmakta olup daireler 300 gün içinde teslim edilecektir.

10 - İhale üzerinde kalan iştirakçi sebebi ne olursa olsun ihaleden vazgeçerse veya şartnamenin ödeme planı ile ilgili hükümlerinden her hangi birini 3 ay ihlal ederse yasal faiz ile birlikte yeniden değerlendirme oranı nispetinde 6183 sayılı kanun kapsamında cezai yaptırım uygulanacak olup talipliye tebligat yapılmadan sözleşme fesih edileceği gibi yatırmış olduğu paralar belediyeye irat kaydedilir.

- Konutlar ile ilgili muhammen bedel;

 

GÜNEYBATI CEPHE

KAT

DAİRE NO

MUHAMMEN BEDELİ

11. KAT

48

75.500,00 TL

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar

16-20-24-28-32-36-40-44 nolu daireler

80.500,00 TL

2. KAT

12

80.000,00 TL

1. KAT

8

78.500,00 TL

ZEMİN KAT

4

73.500,00 TL

GÜNEYDOĞU CEPHE

KAT

DAİRE NO

MUHAMMEN BEDELİ

11. KAT

47

74.500,00 TL

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar

15-19-23-27-31-35-39-43 nolu daireler

79.500,00 TL

2. KAT

11

77.000,00 TL

1. KAT

7

76.500,00 TL

ZEMİN KAT

3

73.000,00 TL

KUZEYDOĞU CEPHE

KAT

DAİRE NO

MUHAMMEN BEDELİ

11. KAT

46

72.000,00 TL

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar

14 -18-22-26-30-34-38-42 nolu daireler

75.500,00 TL

2. KAT

10

75.000,00 TL

1. KAT

6

74.000,00 TL

ZEMİN KAT

2

71.000,00 TL

KUZEYBATI CEPHE

KAT

DAİRE NO

MUHAMMEN BEDELİ

11. KAT

45

72.500,00 TL

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar

13 -17-21-25-29-33-37-41 nolu daireler

78.500,00 TL

2. KAT

9

77.000,00 TL

1. KAT

5

75.500,00 TL

ZEMİN KAT

1

71.500,00 TL

 

Şeklindedir.

11 - Konutların su - elektrik ısı abone bedelleri ile tapu devrinde doğacak her türlü vergi resim ve harç gibi giderleri talipliye aittir.

12 - Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Erdoğan ÇELİK yürütür.

13 - İş bu satıştan doğacak itilaflardan dolayı Kozaklı mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

14 - İhale salonuna iştirakçiler ve ihale komisyon üyeleri dışında kimse katılamaz.

İlanen duyurulur.

3311/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 19. İlem Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

154 kV Gazipaşa - Alanya I EİH Kamulaştırma, İmar, Orman izinleri ve Adres tespitleri işi hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2013/49619

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 19. İLEM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 242 346 50 55 - 0 242 345 49 00

c) Elektronik posta adresi          :  19grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  49,56 Km 154 kV Gazipaşa - Alanya I EİH Kamulaştırma, İmar, Orman izinleri ve Adres tespitleri işi.

b) Yapılacağı yer                       :  154 kV Gazipaşa - Alanya I Enerji İletim Hattı/ ANTALYA

c) Süresi                                    :  100 (Yüz) Takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA

b) Tarihi ve saati                        :  02/05/2013 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi:

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan tüm kamulaştırma haritalarının(yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) halihazır harita yapımı, tesis kadastrosu yapımı vb. her türlü harita alım işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale Şartname bedelini TEİAŞ 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına Antalya Vakıfbank 100 Yıl şubesinde bulunan TR 87 000 1500 158 00728 537 3690 nolu bankomat hesabına yatırarak banka dekontu ile İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Pk: 218 / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3399/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Kocaeli PTT Başmüdürlüğünden:

Kargo/kurye gönderilerinin dağıtımı hizmetlerinin yaptırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale No                                           :  2013/50072

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacı Halil Mh. Cumhuriyet Meydanı No: 9 Gebze/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası             :  0 262 642 35 13-0 262 642 35 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kocaeli_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kargo/kurye gönderilerinin 34 işçi ile dağıtımı hizmetleridir.

b) Yapılacağı yer                              :  Kocaeli PTT Başmüdürlüğünün hizmet alanıdır.

c) İşin süresi                                    :  214 (ikiyüzondört) takvim günüdür. (İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/2013 mesai bitimine kadar.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kocaeli PTT Başmüdürlüğü 4. Kat Gebze/KOCAELİ

b) Tarihi ve saati                              :  03/05/2013 Cuma günü, saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2 - İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

4.1.5 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6 - İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10 - Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname

4.1.11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Yoktur.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b)Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.3.2. İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilebilecek işler: Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - İhale dokümanı Kocaeli PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 60,00.-TL(KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 03/05/2013 tarihi, saat 10:00’a kadar Kocaeli PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü ’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden işin süresinin tamamını kapsayacak şekilde birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - İhale ceza ve yasaklar haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı kanunla değişik 3. maddesinin (g) bendi uyarınca istisnalar kapsamında olup, İhalede PTT Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.

İlan olunur.

3398/1-1


DEĞİRMEN TAHRİK MOTORUNUN STATOR SARGILARININ YENİDEN SARILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Değirmen Tahrik Motorunun Stator Sargılarının Yeniden Sarılması İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/48126

1- İdarenin                             

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin              

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 3. Ünitesinde Değirmen tahrik motoru olarak kullanılan teknik şartnamedeki özelliklere göre 1 adet 6000V; 1200kW kaymalı yataklı sincap kafesli asenkron elektrik motorunun mevcut stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek bobinlerle yeniden sarılması işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 50 (elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  15/05/2013 Çarşamba günü, saat: 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 15/05/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

8 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;

…….

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

3381/1-1


ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ İSTİKLAL VE DÖŞEME MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 106 ADET TAŞINMAZ

ÜZERİNDEKİ TCDD HİSSELERİ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Adana İli, Seyhan İlçesi, İstiklal ve Döşeme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen 106 adet parsellerdeki TCDD hisseleri satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 02.05.2013 Perşembe günü saat 14.00 de TCDD 6. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu parsellere ait teminat miktarları ekli listede belirtilmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 02.05.2013 Perşembe günü saat 12.00’a kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dökümanları, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Adana Merkez şubesinde bulunan TR 87 0001 5001 5800 7296 8461 71 nolu iban numaralı hesabına 50,00 ( Elli ) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya ünvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

6.BÖLGE ADANA DEĞERLENDİRİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAH/ KÖY

ADA

PARSEL NO

TAPU ALANI (m²)

DEĞERLEN-DİRİLECEK ALAN (m2)

HİSSE

CİNSİ

İMAR DURUMU

TEMİNAT TUTARI

1

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

28

305,00

108,00

108/305

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

2

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

36

116,00

42,00

21/58

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

3

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11144

37

206,00

15,00

15/206

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

4

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

36

190,00

44,00

22/95

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

5

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

37

150,00

80,00

8/15

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

6

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

38

132,00

28,00

7/33

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

7

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

39

87,00

34,00

34/87

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

8

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

40

89,00

37,00

37/89

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

9

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

41

92,00

39,00

39/92

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

10

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

42

115,00

45,00

9/23

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

11

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

43

129,00

59,00

59/129

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

12

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

45

109,00

38,00

38/109

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

13

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

46

111,00

40,00

40/111

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

14

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

47

119,00

49,00

7/17

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

15

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

48

168,00

62,00

31/84

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

16

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

49

106,00

26,00

13/53

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

17

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

50

112,00

31,00

31/112

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

18

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

51

136,00

32,00

4/17

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

19

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

52

225,00

150,00

2/3

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

20

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

53

112,00

38,00

19/56

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

21

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

54

135,00

65,00

13/27

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

22

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

55

205,00

70,00

14/41

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

23

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

56

97,00

34,00

34/97

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

24

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

57

103,00

39,00

39/103

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

25

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

58

118,00

40,00

20/59

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

26

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

59

108,00

41,00

41/108

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

27

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

60

104,00

40,00

  5/13

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

28

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

61

171,00

54,00

  6/19

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

29

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

62

98,00

30,00

 15/49

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

30

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

63

143,00

43,00

  43/143

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

31

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

64

154,00

45,00

  45/154

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

32

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

65

235,00

21,00

  21/235

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

33

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

66

280,00

24,00

  3/35

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

34

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

67

270,00

26,00

  13/135

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

35

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

68

345,00

61,00

  61/345

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

36

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

69

429,00

52,00

  4/33

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

37

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11146

70

354,00

34,00

  17/177

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

38

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

34

201,00

11,00

  11/201

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

39

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

35

286,00

64,00

  32/143

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

40

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

37

130,00

98,00

  49/65

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

41

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

38

203,00

109,00

 109/203

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

42

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

39

205,00

13,00

  13/205

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

43

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

40

192,00

51,00

  17/64

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

44

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

41

174,00

47,00

  47/174

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

45

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

42

347,00

105,00

 105/347

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

46

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

43

306,00

106,00

  53/153

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

47

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

44

228,00

69,00

  23/76

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

48

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

45

300,00

113,00

 113/300

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

49

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

46

359,00

125,00

 125/359

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

50

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

47

258,00

67,00

  67/258

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

51

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

49

295,00

103,00

 103/295

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

52

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

50

249,00

57,00

  19/83

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

53

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

51

297,00

118,00

 118/297

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

54

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

52

253,00

36,00

  36/253

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

55

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

55

430,00

53,00

  53/430

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

56

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

56

407,00

70,00

  70/407

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

57

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

57

220,00

65,00

  13/44

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

58

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

58

218,00

65,00

  65/218

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

59

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

59

155,00

101,00

 101/155

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

60

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

60

192,00

64,00

   1/3 

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

61

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

61

197,00

68,00

  68/197

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

62

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

62

140,00

46,00

  23/70

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

63

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

63

140,00

45,00

   9/28

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

64

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

64

118,00

41,00

  41/118

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

65

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

65

146,00

50,00

  25/73

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

66

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11147

66

90,00

26,00

  13/45

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

67

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

33

182,00

33,00

  33/182

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

68

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

34

137,00

9,00

   9/137

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

69

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

42

265,00

73,00

  73/265

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

70

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

43

188,00

61,00

  61/188

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

71

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

44

239,00

80,00

  80/239

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

72

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

45

134,00

38,00

  19/67

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

73

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

46

405,00

86,00

  86/405

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

74

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

49

225,00

92,00

  92/225

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

75

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

52

227,00

82,00

  82/227

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

76

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

53

212,00

65,00

  65/212

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

77

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

54

297,00

41,00

  41/297

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

78

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

55

171,00

43,00

  43/171

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

79

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

56

229,00

62,00

  62/229

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

80

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

57

129,00

25,00

  25/129

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

81

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

58

164,00

50,00

  25/82

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

82

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

59

170,00

42,00

  21/85

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

83

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

60

165,00

38,00

  38/165

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

84

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

61

160,00

33,00

  33/160

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

85

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

62

187,00

29,00

  29/187

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

86

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

63

150,00

35,00

   7/30

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

87

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11148

64

224,00

59,00

  59/224

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

88

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

7

229,00

103,00

 103/229

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

89

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

8

266,00

66,00

  33/133

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

90

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

9

392,00

14,00

   1/28

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

91

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

10

201,00

41,00

  41/201

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

92

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

11

445,00

28,00

  28/445

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

93

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11150

12

253,00

101,00

 101/253

ARSA

A3 KONUT ALANI

200,00 TL

94

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11153

13

8.853,00

2.032,00

2032/8853

ARSA

KDKÇA

10.000,00 TL

95

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11153

10

253,00

23,00

23/253

ARSA

KDKÇA

200,00 TL

96

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11153

11

317,00

138,00

 138/317

ARSA

KDKÇA

1.000,00 TL

97

ADANA

SEYHAN

İSTİKLAL

11153

12

365,00

101,00

 101/365