17 Mart 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28590

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


II. ÜNİTE KİRLİ GAZ KANALI KÖRÜKLERİ DEĞİŞTİRİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB4-YAPIM-02

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


Contracts Awarded by QSBS Number: ISDB-CB1

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB4-YAPIM-03

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


UNİON SPECİAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,08.- TL ile en çok 84.825,36.- TL arasında değişen; 26/03/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00.- TL en çok 8.483,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 29 grup eşya (Odun kağıt hamuru, Konteyner, Tank, Ahşap palet, Aksam, Lastik tozu, Kimyevi Madde, Araç koltuğu, Örme Makinası, Enjektör parçaları, Toz dolamit, Direksiyon mafsalı ve kolu, Fren ABS kiti, Cep Telefonu, MP3, MP4, MP5 çalar, Hafıza kartı, Kulaklık, Tekstil Dokuma Makinası ve Rulman vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 27/03/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2178/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,50 TL. ile en çok 148.573,14 TL. arasında değişen; 28/03/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL. en çok 14.857,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Oto Parçaları, Motorsiklet yedek parçaları, Kol saatleri, Giyim Eşyaları, Tekstil, Paketleme Makinası, Cep Telefonu, Cep Telefonu aksesuar ve yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 49 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 29/03/2013 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2225/1-1


ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.

                                                     (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı, ihale kayıt no, ihale tarih ve saati, ihale dokümanı bedeli:

 

S. No

İhale

Kayıt No

İşin Adı - Ayrıntıları

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Doküman Bedeli

1-

2013/31081

Enveriye-Konya hattı Alayunt-Afyon istasyonları arası demiryolu hattında 5.250 adet makineli ray alın kaynağı yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

16/04/2013

14/30

250,00 TL

2-

2013/31100

Afyon-Sandıklı arası 100 adet, Dumlupınar-Afyonşehir arası 200 adet, Bozanönü-Isparta ile Gümüşgün-Bozanönü arası 110 adet, Tavşanlı-Tunçbilek arası 150 adet, Çay-Akşehir arası 85 adet ve Kütahya-Demirciören arası 105 adet olmak üzere toplam 750 adet (105 Adet UIC 60- 645 Adet S49) muhtelif kilometrelerdeki raylarda alüminotermit ray kaynağı yapılması hizmet alım işi satın alınacaktır.

16/04/2013

15/30

100,00 TL

 

2 - Yukarıda ayrıntıları yazılı (2) adet ray kaynağı hizmet alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatlerine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil yukarıda belirtilen bedellerden temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2210/1-1


II. ÜNİTE KİRLİ GAZ KANALI KÖRÜKLERİ DEĞİŞTİRİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

II. Ünite Kirli Gaz Kanalı Körüklerinin Değiştirilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/30589

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Termik Santralı II. Ünitesindeki Kirli Gaz Kanalları Körüklerinin (4 Adet Kanal) Değiştirilmesi işinin özel teknik şartnamesi esaslarında yapılması işidir. II. Ünitede mevcut 4 adet Kirli Gaz Kanalında bulunan Körüklerin demontajı, yeni imal edilecek körüklerin yerine montajı işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 25 (yirmibeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  27/03/2013 Çarşamba günü, saat : 11:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 27/03/2013 günü, saat 11.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; ihale aşamasında herhangi bir belge sunmayacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

2246/1-1


Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB4-YAPIM-02

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Name of Project (include project country)    :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                     :  IDB-WB4-YAPIM-02

Bid/Contract Description                              :  Contract Package for Reconstruction Work of Vocational Educational Buildings

Scope of Contract                                         :  Reconstruction of 3 Vocational Schools and Demolishing 1 Vocational School in İstanbul

Duration                                                       :  360 Days

Contract Signature Date                                :  28 February 2013

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Zeksan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. + Begüm Yapı Turz. Tarım ve Hayv. San.Ltd Şti. JV

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.700.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.700.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

1. Zeksan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. + Begüm Yapı Turz. Tarım ve Hayv.San.Ltd Şti. JV

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.700.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.700.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Kur İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.077.851,22

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.077.851,22

 

Name of evaluated bidder(s):

3. Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.200.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.200.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

4. İlci İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.950.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.950.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

5. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.960.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.960.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

6. En-sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. + Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. JV

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

26.972.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

26.972.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

7. Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. +Akyapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

27.410.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

27.410.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

8. İntaya İnş.Tic.Taah.Yat. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

28.250.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

28.250.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

9. Can İnş.San.ve Tic. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

28.750.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

28.750.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

10. Sarıdağlar İnşaat Tic. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

31.990.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

31.990.000,00

 

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

-

Bid price at bid opening:

-

Reason(s) for rejection:

2258/1-1


Contracts Awarded by QSBS Number: ISDB-CB1

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Name of Project (include project country)       :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                        :  TU-0165

Bid/Contract Description                                 :  Consultancy Services for Construction Supervision of Okmeydanı Training and Research Hospital in Istanbul (ISDB-CB1)

Scope of Contract                                            :  The Contract covers Consultancy Services for Construction Supervision of Okmeydanı Training and Research Hospital in Istanbul

Duration                                                          :  60 months

Publication Date of the Procurement Notice    :  November 23, 2013

Contract Signature Date                                   :  March 6, 2013

Contract Price                                                  :  10.661.350,00 TL

Name of the winning Consultant                     :  Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. (Turkey)

Awarded Bidder

 

Name of evaluated bidder (s):

Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

Technical Score                : 85,91

Financial Score                 : 100

Final Score                       : 88,73

Proposal Price                  : TL 10.661.350

Exclusive of all indirect local taxes in accordance with Clause 25.2 in the Data Sheet of RFP

Estimated Local Taxes: TL 0

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

10.661.350,00

 

Name of evaluated bidder(s):

1. Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.

 

Technical Score                : 85,91

Financial Score                 : 100

Final Score                       : 88,73

Proposal Price                  : TL 10.661.350

Exclusive of all indirect local taxes in accordance with Clause 25.2 in the Data Sheet of RFP

Estimated Local Taxes: TL 0

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

10.661.350,00

Name of evaluated bidder(s):

2. Khatib&Alami Offshore SAL (Lebanon) + TimA Müh. Müş. Ltd. Şti. (Turkey) JV.

 

Technical Score                : 89,79

Financial Score                 : 67,88

Final Score                       : 85,41

Proposal Price                  : USD 7.542.950

Exclusive of all indirect local taxes in accordance with Clause 25.2 in the Data Sheet of RFP

Estimated Local Taxes      : USD 1.215.923,54

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

8.758.874,00

 

Name of evaluated bidder(s):

3.Engineering Consultants Group S.A. (Egypt) (Sub Consultant: Prota Engineering Ltd (Turkey))

 

Technical Score                : 78,54

Financial Score                 : 58,32

Final Score                       : 74,50

Proposal Price                  : USD 9.902.900

Exclusive of all indirect local taxes in accordance with Clause 25.2 in the Data Sheet of RFP

Estimated Local Taxes: USD 292.418

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (USD)

10.195.318,00

 

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

Not Applicable

 

Bid price at bid opening:

Not Applicable

 

Reason(s) for rejection:

Not Applicable

2259/1-1


Contracts Awarded by ICB Number: IDB-WB4-YAPIM-03

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Name of Project (include project country)       :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                        :  IDB-WB4-YAPIM-03

Bid/Contract Description                                 :  Contract Package for Reconstruction Work of Vocational Educational Buildings

Scope of Contract                                            :  Reconstruction of 3 Vocational Schools

Duration                                                          :  330 Days

Contract Signature Date                                   :  26 February 2013

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. & Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

29,870,000.00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

29,870,000.00

 

Name of evaluated bidder(s):

1.Ali Acar İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. & Osman Acar İnşaat JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

26,179,720.00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

26,179,720.00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. & Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

29,870,000.00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

29,870,000.00

Name of evaluated bidder(s):

3. Can İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

29,950,000.00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

29,950,000.00

 

Name of evaluated bidder(s):

4. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & Akay İnşaat JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

30,870,000.00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

30,870,000.00

 

Name of evaluated bidder(s):

5. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

30,890,000.00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

30,890,000.00

 

Rejected Bidder(s)

 

Name of rejected bidder(s):

Ali Acar İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. & Osman Acar İnşaat JV.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

26,179,720.00

Reason(s) for rejection:

The joint Venture partner Osman Acar İnşaat did not submit any document about available cash credit line as requested item 4-III and IV of Invitation for Bids and item 5.3 (e) and 5.4 of Section XII. Postqualification of bidding documents and the Bid is non-responsive and rejected in accordance with the Section XII. Post-qualification, Statement of Qualification, Qualification of the Bidder, Clause 5.3.

2260/1-1


UNİON SPECİAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2013/32200

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No. 14  06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  Union Special Marka Dikiş Makinalarında kullanılmak üzere, Toplam 118 Kalemde 697 Adet Yedek Malzeme.

b) Teslim yeri                            :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme

    (ihale) tarihi ve saati               :  3 Nisan 2013, Çarşamba günü; saat 14:00

4 - İhale; şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Abisa İş Merkezi Kat: 6, Mebusan Yokuşu Cad. No:16 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 3 Nisan 2013 Çarşamba günü, saat 14:00'a kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2213/1-1