6 Mart 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28579

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR

-

PROFESÖR

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR

-

DOÇENT

1

-

UZAKTAN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM

PROFESÖR

1

-

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

ANALİTİK KİMYA

DOÇENT

1

-

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK BOTANİK

DOÇENT

1

-

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

PROFESÖR

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ

DOÇENT

3

-

İLKÖĞRETİM

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

DOÇENT

1

-

ÖZEL EĞİTİM

İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ

DOÇENT

1

-

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

PROFESÖR

1

-

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

DOÇENT

1

-

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

DOÇENT

1

-

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BASKI SANATLARI

BASKI SANATLARI

PROFESÖR

1

-

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

HUKUK TARİHİ

DOÇENT

1

-

İKTİSADİ

VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MALİYE

MALİ HUKUK

DOÇENT

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

-

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

PROFESÖR

1

Eğitim dili

% 100 İngilizcedir.

1952/1-1


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2012/731 esas sayılı kararını istinaden;

17/2/2012 tarih, 28207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Granit İlan Reklam Nakl. İnş. Turz. ve Güzellik Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine, 2 (iki) yıl süre ile katılmaktan yasaklanması işlemi Milli Savunma Bakanlığı’nın 15/2/2013 tarih, MTKY: 9000-245-13/Tek. Hiz. D. Svn. San. İltş. ve Koor. Ş. Sayılı Onay’ı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

27/8/2012 tarih, 28394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Öz Elit Taşımacılık Matbaacılık Turizm Reklam Tekstil Güzellik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Berkant Burak Aydın’nın kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine, 1 (bir) yıl süre ile katılmaktan yasaklanması işlemi Milli Savunma Bakanlığı’nın, 26/2/2013 tarih, MTKY: 9000-309-13/Tek. Hiz. D. Svn. San. İltş. ve Koor. Ş. sayılı Onay’ı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

1956/1-1


Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Protek İth. İhr. Ltd. Şti firması adına tanzimli 20.08.1993/34052 tarih/sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmiş olması nedeniyle belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 13.10.1993 tarih ve IM007873 sayılı giriş beyannamesinden kaynaklanan 2.384,59-TL Gümrük Vergileri ile 24.04.2012 tarihi itibariyle hesaplanan gecikme zammına ilişkin 18.02.2012 tarihli, 4289 sayılı yazımızla adı geçen firmanın Organize San. Bölgesi Babür Cad. No:4 Sincan/ANKARA adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28.ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37.maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.

1885/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84133/EK2 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Ada/Parsel                                         Mahallesi

42923 Ada 1 Parsel                    Alacaatlı Mahallesi

1910/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 21.02.2013 tarih ve 1161 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Geotek Jeolojik Jeoteknik Har. Müh. Tur. İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin İvedik Org. San. Böl. Altın Örnek San. Sit. 1519. Sok. No: 80 Ostim-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan zemin malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 27.12.2011 tarih ve 413/3 sayılı kararı ile verilen 338 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 01.02.2013 tarih ve 446/5 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1841/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No:72617) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 19.12.2012 tarihli ve E.2012/386-K.2012/1669 sayılı kararında “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No:72617) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.02.2013 tarih ve 1162 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1854/1/1-1

—————

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 24 Pafta, 909 Ada, 350 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 441523/389105 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 22 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 29.11.2012 tarihli ve E.2011/3687-K.2012/2045 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.11.2011 tarih ve 28105 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 21.02.2013 tarih ve 1163 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1854/2/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adaylarının, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşulları sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Duyurulur.

 

KODRO UNVANI/ADET

BİRİM/ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

1

Kardiyoloji

2

 

Tıbbi Biyokimya

1

 

1872/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:27.02.2013 Karar No:6610

DEVREDEN ŞİRKETİN :

• TİCARİ UNVANI                 :  Aladdin Middle East Ltd.

• MERKEZİ                               :  123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

• TEBLİGAT                             :  İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok, No:21/394,

ADRESİ                                    :  06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN :

• TİCARİ UNVANI                 :  Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT

ADRESİ                                    :  Ayrancı Mahallesi Şair Nazım Sokak Çankaya Konut Kuleleri D Blok No:8 Çankaya/ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ         :  Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/AME/5020 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinden %15 hissesini bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne devri.

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  22.06.2012

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. Şti. XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/AME/5020 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinden %15 hissesini bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne devretmek adı geçen Şirket de yukarıda belirtilen ruhsattaki %15 hisseyi devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31,32/C ve 49/D maddelerine istinaden 22.06.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 20.02.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/AME/5020 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında, Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin sahip olduğu % 100 hissesinden %15 hissesini Sonar Petrol Arama ve Üretim Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsattaki hisse oranları Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin %85, Sonar Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin %15 olacaktır.

1915/1-1

—————

N.V.Turkse Perenco Şti X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/NTP/4475 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 19.08.2013 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden 2 yıl süreyle uzatılması için 18.02.2013 tarihinde müracaat ettiği, Petrol Tüzüğü’nün 27 inci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1916/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 22/03/2013 mesai bitimine kadardır.

 

Kadro No

Unvanı

Der.

Abd/Program Adı

Adet

İlan Açıklaması

Eğitim Fakültesi

328

Yrd.Doç.

3

İlköğretim/

Okul Ön. Eğitimi

1

 

330

Yrd.Doç.

1

İlköğretim/

Okul Ön. Eğitimi

1

 

375

Doçent

3

İlköğretim/

İlköğretim Mat. Eğ.

1

 

1

Yrd.Doç.

1

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

 

338

Yrd.Doç.

2

İlköğretim/

Fen Bilgisi Eğitimi

1

 

369

Doçent

2

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

 

Banaz Meslek Yüksekokulu

538

Yrd.Doç.

3

Ormancılık/Ormancılık ve Ürün.

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

356

Yrd.Doç.

5

Sosyoloji/

Uygulamalı Sos.

1

İletişim sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

415

Yrd.Doç.

3

Sosyoloji/

Uygulamalı Sos.

1

Çalışma Sosoyolojsi alanında doktora yapmış olmak.

420

Yrd.Doç.

3

Tarih/Yeniçağ

1

 

439

Yrd.Doç.

3

Çağ.Türk.Leh.Ed./

Azeri-Türkmen

1

Oğuz ağızları alanında doktora yapmış olmak.

393

Doçent

3

Biyoloji/Zooloji

1

 

411

Doçent

3

Coğrafya/Fiziki Coğrafya

1

 

417

Yrd.Doç.

3

Matematik/Uygulamalı Matematik

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

452

Yrd.Doç.

3

Resim/Resim Pr.

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümü mezun olmak, Resim Anasanat dalında sanatta yeterlilik mezunu olmak.

460

Yrd.Doç.

3

Resim/Resim Pr.

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümü mezun olmak, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

468

Yrd.Doç.

3

Resim/Resim Pr.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

511

Yrd.Doç.

3

Kamu Yön./

Hukuk Bilimleri

1

 

481

Profesör

1

Ekonometri/ Ekonometri

1

Regresyonda kalıntı ve etkili gözlem istatistikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

507

Yrd.Doç.

3

Maliye/Bütçe ve Mali planlama

1

 

İlahiyat Fakültesi

571

Yrd.Doç.

3

Temel İslam

B./İslam Hukuku

1

 

595

Yrd.Doç.

3

Felsefe ve Din B./İslam Felsefesi

1

 

599

Yrd.Doç.

3

Temel İslam B./Hadis

1

 

412

Yrd.Doç.

3

İslam T. ve Sanat./ Türk İs. Ed. ve İs. Sanatları

1

 

İletişim Fakültesi

470

Yrd.Doç.

3

Halkla İliş. Reklam./Halkla İliş.

1

 

486

Yrd.Doç.

3

Gazetecilik/

Genel Gazetecilik

1

 

327

Doçent

2

Radyo TV-Sinema/Radyo TV

1

 

333

Doçent

2

Gazetecilik/

Genel Gazetecilik

1

 

442

Doçent

2

Halkla İliş. Reklam./ Halkla İliş.

1

 

602

Yrd.Doç.

3

Radyo TV-Sinema/ Radyo TV

1

 

Mühendislik Fakültesi

558

Yrd.Doç.

3

İnşaat M./Yapı

1

Betonda karbonatlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.

561

Yrd.Doç.

3

İnşaat M./Yapı

1

Enerji sönümleri konusunda doktora yapmış olmak.

587

Yrd.Doç.

3

İnşaat/Mekanik

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

567

Profesör

1

Makine M./Konstrüksiyon ve İmalat

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

671

Yrd.Doç.

3

Tıb. Hiz. Teknik./

Tıb. Lab. Tek.

1

Organik Kimya alanında doktora yapmış

olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

483

Yrd.Doç.

3

Beden E.-Spor E./ Beden E.-Spor

1

Antrenörlük Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

556

Yrd.Doç.

3

Beden E.-Spor E./ Beden E.-Spor

1

Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği ABD

doktora yapmış olmak.

557

Yrd.Doç.

3

Beden E.-Spor E./ Beden E.-Spor

1

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

576

Yrd.Doç.

3

Muhasebe

1

 

572

Yrd.Doç.

3

Muhasebe

1

 

577

Yrd.Doç.

3

Bankacılık ve Finans

1

 

541

Yrd.Doç.

3

Bankacılık ve Finans

1

 

543

Yrd.Doç.

3

Bankacılık ve Finans

1

 

72

Yrd.Doç.

1

Uluslararası Loj. ve Taşımacılık

1

 

80

Yrd.Doç.

3

Uluslararası Loj. ve Taşımacılık

1

 

668

Yrd.Doç.

3

Uluslararası Loj. ve Taşımacılık

1

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

332

Yrd.Doç.

3

Bitki Koruma/Fitopatoloji

1

Herbisit optimizasyon konusunda doktora yapmış olmak.

342

Yrd.Doç.

1

Bitki Koruma/Entomoloji

1

Buğdaylarda zararlı süneye karşı biyolojik mücadele

konusunda doktora yapmış olmak.

352

Yrd.Doç.

1

Bitki Koruma/Fitopatoloji

1

Bağlarda virüs vektörü nematodları konusunda doktora yapmış olmak.

355

Yrd.Doç.

2

Bahçe Bit./Sebze Yetiş. ve Islahı

1

Organik çilek yetiştiriciliği konusunda doktora

 yapmış olmak.

361

Yrd.Doç.

1

Bahçe Bit./Sebze Yetiş. ve Islahı

1

Sebze tohum teknolojisi ve Fizyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

362

Yrd.Doç.

1

Tarla Bit./Tahıl. ve Yemeklik Baklagiller

1

Bakla bitkisinin L-DOPA alanında doktora yapmış olmak.

367

Yrd.Doç.

3

Tarla Bit./Çayır Mera ve Yem Bit.

1

Suni çayır tesisi konusunda doktora yapmış olmak.

379

Yrd.Doç.

3

Zootekni/Yemler ve Hayvan Bes.

1

Kanatlı beslemede alternatif yem bitkileri

Konusunda doktora yapmış olmak.

336

Yrd.Doç.

4

Zootekni/Yemler ve Hayvan Bes.

1

Sanayi yem ürünlerinin Silolanabilmesi ve hayvan beslemede kullanabilme imkanları konusunda doktora yapmış olmak.

424

Yrd.Doç.

1

Zootekni/Hayvan Yetiştirme

1

Organik ve konvansiyonel süt sığırcılığının karşılaştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

215

Profesör

1

Tarla Bitkileri/Çayır Mera ve Yem Bit.

1

 

326

Profesör

1

Tarla Bitkileri/ Endüstri Bitkileri

1

Tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği ve geofitler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

348

Profesör

1

Zootekni/Hayvan Yetiştirme

1

Arı yetiştiricliği ve Arı ürünleri ile ana Arı üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

1867/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Firmanın Ünvanı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

AR-GÜN TEM. İNŞ. GIDA GÜV. OTOM. SOS. HİZ. TAAH. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12524

06/4047

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ASOL GIDA EĞT. İNŞ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 8985

06/5633

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

CAN AVŞAR TEM. VE İLAÇ YEM. YAP. DAĞ. GIDA MED. İNŞ. TUR. VE ULŞ. PET. ÜR. PAZ. VE DAĞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12524

06/9269

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

DELTA BİSİKLET MOTOSİKLET SPOR TURZ. TAŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-ÇAYYOLU ŞUBESİ

ANKARA

TS 11921

06/8626

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

EKOL TIBBİ CİH. İML. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-862

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

EMRAH DANA-ÖZ ÜSTÜN OTO GAZ ANKARA

TS 12664-1

06/9267

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ERKAN EMRE SİBER-SİBER BİSİKLET MOTORSİKLET ANKARA

TS 11921

06-HYB-2445

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

EVEREST İNŞ. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. DİYARBAKIR

TS 12134

06/8636

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

KAL-TEST ULUSLARARASI LABORATUAR KALİTE KONTROL VE TEST SİS. ÜR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

TS 12831

TS 13201

06/5644

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

KAYALAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE TEKNOLOJİ ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ

TS 12859

TS 13005

06/7702

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

MEHMET ÜNAL-MARTI OTOGAZ DÖN. SİS. VE TAMİR ANKARA

TS 12664-1

06/5619

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

ODS DANIŞMANLIK EĞT. EĞT. ÖĞR. YAY. BİL. PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06/9281

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

POZİTİF MEDİKAL SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/3480

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

SEPRASOFT BİLGİSAYAR YAZILIM MEDİKAL İNŞ. TAAH. TEM. OTO. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06/8631

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

TEKNİS TEK. SİS. ARAŞ. DAN. VE PLAN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

12426

06/5068

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

TELSAM TELEKOMÜNİKASYON YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12749

TS 13242

06/9274

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

TREND TEKNOLOJİ SİS. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

06/4599

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

TRIPOD FOTOĞRAFÇILIK FOTOĞRAF ELEKT. CİH. VE MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12907

06/9271

01.03.2013

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

KADEROĞLU TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ-ZAFER ADEROĞLU ANKARA

TS 10079

TS 12850

06-HYB-2376

01.03.2013

Ara Kontrol Olumsuz

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06/5899

01.03.2013

Ara Kontrol Olumsuz

ULUDAĞ OTO-ŞERİF ULUDAĞ

TOKAT

TS 12047

06-HYB-2697

01.03.2013

Ara Kontrol Olumsuz

AYDOĞDU OFSET MATBAACILIK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11894

06-HYB-3117

01.03.2013

Ara Kontrol Olumsuz

KAYMAKLI PETROL TESİSLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ANKARA

TS 11939

06-HYB-1650

01.03.2013

Firma İsteği

ORTANA ELEKTRONİK YAZILIM TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

ANKARA

TS 10956

06-HYB-2872

01.03.2013

Firma İsteği

DUSE KENT MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12427

KRİTER 252

06-HYB-7894

01.03.2013

Firma İsteği

İMER PET. ÜR. NAK. GIDA TURZ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12850

TS 11939

06-HYB-2965

01.03.2013

Firma İsteği

SEDAT SARP-SARP MOTOR VE KAPAK YENİLEME ANKARATS

TS 11954

06/5176

01.03.2013

Firma İsteği

CANBAZZADE PET. İNŞ. TURZ. TAŞ. GIDA İLT. TİC. LTD. ŞTİ.-AKYURT ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

06/9380

01.03.2013

Firma İsteği

ÖZKANLAR PET. NAK. İNŞ. GIDA KUY. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-575

01.03.2013

Firma İsteği

KUBATOĞLU PET. HARF. NAK. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06-HYB-1728

01.03.2013

Firma İsteği

1856/1-1


 


 


 


 

—————


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————