5 Mart 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28578

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler

Profesör kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Doçent kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Yardımcı Doçent kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4'er takım,

Profesör, Doçent ve Yardımcı doçent başvuruları için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof.

1

Hücresel Sinir Ağı Sistemleri ve FPGA ile Görüntü İşleme alanı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

Fen Edebiyat

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

1865/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60444 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1762/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 11.10.2012 tarih ve 1524/4722 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 31.01.2013 tarih ve 181/488 sayılı kararları ile onaylanan Gazi Mahallesi 2098 ada 63 ve 64 nolu parsellere ilişkin 84331 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1761/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 24.01.2013 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.02.2013 tarih ve 285/777 sayılı kararı ile onaylanan, Saray Mahallesi 2. Etap kapsamında kalan 98283 ada 1 nolu parseli ve komşu park alanını kapsayan 90004/21 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1783/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.02.2013 Karar No:6606

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ VE TEBLİGAT    :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:86

ADRESİ                                    :  06100, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  31.01.2013

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                               :  XVI no.lu Antalya

- SAHA İŞARETİ                    :  TPO/XVI/A

- KAPSADIĞI İLİ                    :  Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  313.715 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO/4154

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  11.03.2007

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. yukarıda bölgesi, saha işareti, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 11.03.2013 tarihinden itibaren 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 ’inci maddelerine istinaden 11.03.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılması için 31.01.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A. O.’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra arayıcının arama çalışmalarına tamamlamasına imkan vermek maksadıyla XVI no.lu Antalya Petrol Bölgesi’nde Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/4154 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 11.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5’inci maddeleri göz önüne alınarak 11.03.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

1763/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.02.2013 Karar No:6607

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ VE TEBLİGAT    :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:86

ADRESİ                                    :  6100, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  31.01.2013

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                               :  XVI no.lu Antalya

- SAHA İŞARETİ                    :  TPO/XVI/B

- KAPSADIĞI İL                     :  Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  288.688 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO/4155

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  29.04.2007

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. yukarıda bölgesi, saha işareti, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 29.04.2013 tarihinden itibaren 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 ’inci maddelerine istinaden 29.04.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılması için 31.01.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A. O.’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra arayıcının arama çalışmalarına tamamlamasına imkan vermek maksadıyla XVI no.lu Antalya Petrol Bölgesi’nde Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/4155 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 29.04.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5’inci maddeleri göz önüne alınarak 29.04.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

1764/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O’nın XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3863 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.05.2013 tarihinden 10.05.2016 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden 3 yıl süreyle uzatılması için 13.02.2013 tarihinde müracaat ettiği,  Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1765/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O’nın I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3859 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 25.02.2013 tarihinden 25.02.2016 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine istinaden 3 yıl süreyle uzatılması için 15.02.2013 tarihinde müracaat ettiği,  Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1766/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:21.02.2013 Karar No:6608

ŞİRKETLERİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj, Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş

- MERKEZİ                            :  Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel sahası Arama Üretim Tesisleribitişiği, Adıyaman

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Caddesi,No:23,06520,Balgat, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.11.2012

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                            :  XIV no.lu Adana

- SAHA İŞARETİ                 :  GYP/XIV/A

- KAPSADIĞI İL                  :  Adana

- KAPSADIĞI İLÇE             :  Karaisali

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  297 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  İR/GYP/81-723

- VERİLİŞ TARİHİ               :  08.08.1966

Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj, Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş. yukarıda bölgesi, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 26.11.2013 tarihinden itibaren 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 16.11.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur

Güney Yıldızı Pet. Üretim, Son., Müt. ve Tic. A.Ş.’nin süre uzatılması isteğine ait evraklarının Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu İR/GYP/81-723 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 26.11.2013 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv durumu göz önüne alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesi ve 28.01.2013 tarih ve 2013/4256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 26.11.2023 tarihine kadar on yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

1767/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:21.02.2013 Karar No:6609

ŞİRKETLERİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj, Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş

- MERKEZİ                            :  Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel sahası Arama Üretim Tesisibitişiği, Adıyaman

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Caddesi,No:23,06520,Balgat, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.11.2012

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                            :  XIV no.lu Adana

- SAHA İŞARETİ                 :  GYP/XIV/E

- KAPSADIĞI İL                  :  Adana

- KAPSADIĞI İLÇE             :  Karaisali

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  716 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  İR/GYP/83-724

- VERİLİŞ TARİHİ               :  08.08.1966

- MÜRACAAT TARİHİ       :  16.11.2012

Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj, Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş. yukarıda bölgesi, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 26.11.2013 tarihinden itibaren 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesine göre on yıl süre ile uzatılması için 16.11.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur

Güney Yıldızı Pet. Üretim, Son., Müt. ve Tic. A.Ş.’nin süre uzatılması isteğine ait evraklarının Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu İR/GYP/83-724 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 26.11.2013 tarihinden itibaren sahanın üretim ve rezerv durumu göz önüne alınarak Petrol Kanunu’nun 65/3’üncü maddesi ve 28.01.2013 tarih ve 2013/4256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 26.11.2023 tarihine kadar on yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

1768/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:19.02.2013 Karar No: 6605

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi  ve Ticaret A. Ş.

- MERKEZİ                            :  Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:6 34330 Etiler- Beşiktaş-İSTANBUL

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Şehit Ersan Caddesi No:24/7 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       :  29.01.2013

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                            :  I no.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                 :  PPG/I/K

- KAPSADIĞI İLİ                 :  Edirne

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  48.494 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/PPG/4037

- VERİLİŞ TARİHİ               :  23.03.2005

KARAR:

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 23.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 29.01.2013 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, I no.lu Marmara Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/PPG/4037 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 23.03.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 23.03.2016 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

1769/1-1

—————

N.V. Turkse Perenco’nun X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/NTP/4295, 4296 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 18.08.2013 tarihinden itibaren teminat karşılığında ikişer yıl süreler ile uzatılması için 18.02.2013 ve bunu tamamlayan 21.02.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1770/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.02.2013 Karar No: 468

Türkiye Petrolleri A.O., X no.lu Siirt Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/165-778 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan AP2 üretim istasyonu ile 3TP2 üretim istasyonu arası enerji nakil hattı, yer altı boru hattı ve Pilon yeri için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından acele el koyma kararı alınan, Batman İli, Merkez İlçesi, Recepler Köyü sınırları içerisinde yer alan 304 no.lu parselin 7.134,94 m2'lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 87/2'nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 26.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Batman İli, Merkez İlçesi, Recepler Köyü sınırları içerisinde yer alan 304 no.lu parselin 7.134,94 m2'lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 87/2'nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                            : Batman

İlçesi                       : Merkez

Köyü                       : Recepler

Parsel No.               Malikleri                                          İstimlaki istenen miktar (m2)

304                         Musa ASLAN (Amo oğlu)

Behçet ASLAN (İsa oğlu)

Rifat ASLAN (İsa oğlu)

Hikmet ASLAN (İsa oğlu)

Sait ASLAN (İsa oğlu)

Nezir ASLAN (İskender oğlu)

Mehmet Latif ASLAN (Emin oğlu)

Şehmus ASLAN (Mahmut oğlu)

Vesile BİLBİL (Mahmut kızı)

İzzettin ASLAN (Emin oğlu)

Feyzi ASLAN (Emin oğlu)

Alaeddin ASLAN (Mahmut oğlu)

                                      İstimlaki istenen toplam miktar: 7.134,94

1771/1-1

—————

Valeura Energy Netherlands B.V. Şti.’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde VEN/I/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 04.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1772/1-1

—————

Madison Turky LLC. Şti.’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde MDT/I/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 05.02.2013 ve bunu tamamlayan 21.02.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1773/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın  I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3476 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili olarak TPO/I/BZ işaretli sahada bir adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 18.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1774/1-1


 


 

—————


 

—————

—————


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

30 ADET KADROLU PERSONEL ALINACAKTIR

Enstitümüze, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda kadro unvan ve sayıları belirtilen 24’ü önlisans, 6’sı ortaöğretim mezunu olmak üzere toplam 30 adet kadrolu personel alınacaktır.

 

 

Sıra No

Öğrenim Durumu

Kadro Unvanı

Görev Yeri - Alınacak Personel Sayısı

Kocaeli/Gebze

İstanbul/Tuzla

Ankara

Toplam

1

Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol veya Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Tarımsal Laboratuvar, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler, Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi  önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

8

-

-

8

2

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

-

-

5

5

3

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

-

3

-

3

4

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

-

2

-

2

5

İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi, Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri, Yalıtım Teknolojisi, Yapı Yalıtım Teknolojisi önlisans programlarından birinden mezun olmak.

Tekniker

-

2

-

2

6

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından birinden mezun olmak.

Memur

2

1

-

3

7

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,  Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

-

1

-

1

8

Ortaöğretim kurumlarının İnşaat alanlarından mezun olmak.

Teknisyen

-

2

-

2

9

Ortaöğretim kurumlarının Makine alanlarından mezun olmak.

Teknisyen

-

1

-

1

10

Ortaöğretim kurumlarının Metal İşleri alanlarından mezun olmak.

Teknisyen

-

1

-

1

11

Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi alanlarından mezun olmak.

Memur

-

1

-

1

12

Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar alanlarından mezun olmak.

Memur

-

1

-

1

 

I – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) 1 Ocak 2013 tarihi günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş ve bu sınavdan önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

8) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

9) Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 18 Mart 2013 - 05 Nisan 2013 - tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 5 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:45) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Diploma veya mezuniyet belgesi taranacak ve başvuru formuna eklenecektir.

Adayın; aile bilgileri ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını anlatan kompozisyon şeklinde yazılmış özgeçmişi başvuru formuna eklenecektir.

Adaylar, tabloda yer alan öğrenim durumlarına uygun illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

III – SINAV YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın tarihi, saati ve yeri http://www.tse.org.tr adresinde 19/04/2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih, saat ve adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, mülakat sınav günü öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

IV - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

V - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr internet adresinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenir. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar Sınav Komisyonu tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna duyurulur.

1832/2/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

Not: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne müracaat edecek olan adaylar müracaatlarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent Adayları ise Fakültelerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K.ÜNVANI

K.DER.

ADET

NİTELİKLER

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Mezhepleri Tarihi A.D.

Yrd. Doç.

3

1

Hacıbektaş’ın Tıraşnamesi üzerine çalışması olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Tefsir A.D.

Yrd. Doç.

3

1

Kur’an ve Tevrat üzerine karşılaştırmalı tez çalışması yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Sosyolojisi A.D.

Yrd. Doç.

3

1

Göç ve Din konusunda tez çalışması yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Felsefesi A.D.

Yrd. Doç.

3

1

William James’te Dini tecrübe ve epistemoloji konusunda tez çalışması yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ İslam Felsefesi A.D.

Yrd. Doç.

3

1

İslam Felsefesinde metaforik üslup konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi A.D.

Yrd. Doç.

3

1

Kur’an tecvidinde iklab konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku A.D.

Yrd. Doç.

3

1

İslam Hukukunda sünnetin hukuki değeri konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü/ İslam Hukuku A.D.

Yrd. Doç.

1

1

İslam Borçlar Hukukunda satılan malın özellikleri ile ilgili çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Okullarda teknoloji planlaması ve koordinasyonu üzerine doktora yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü/Tarih Eğitimi A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Osmanlı Dönemi Konya Eğitimi üzerine doktora yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Eğitimi A.D

Yrd. Doç.

1

1

Zihin engelli çocuklara geometrik kavramaların öğretimi üzerine doktora yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Doçent

3

1

Yoksulluk ve gelir dağılımı üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Profesör

1

1

Osmanlı Tekstil Sanayisi üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dil Bilimi Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

İran Türk Ağızları üzerine çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dil Bilimi Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Dil ediniminde dinleme ve iletişim becerileri konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dil Bilimi Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Modern Türk Öykücülüğü alanında çalışmış olmak ve Dil Sapmaları konusunda inceleme yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri Bölümü Uygulamalı Matematik A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Nümerik İntegrasyonda adım genişliği stratejileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektronik A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü/ Endüstri Mühendisliği A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Endüstri Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Sistemleri Mühendisliği A.D.

Doçent

1

1

 “Isı Pompaları” üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü/ Mekatronik Mühendisliği A.D.

Yrd. Doç.

1

1

 “Kuvvet geri beslemeli paralel robotlar” konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü/ Mekatronik Mühendisliği A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü/Malzeme A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Malzeme Mühendisliği konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık hizmetleri alanında en az on yıl tecrübesi bulunmak; Din Sosyoloji alanında çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak, Cerrahide ağrı ve analjezik kullanımı alanında doktora yapmış olmak,

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü/ Ortodonti A.D.

Yrd. Doç.

1

1

İskeletsel sınıf II maloklüzyonlu hastalarda kullanılan aktivatör apareyinin kas aktivitesine olan etkileri üzerine çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü/ Periodontoloji A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Trombositten zengin fibrinin osseointegrasyon üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü/Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Bifosfonata bağlı çene kemiği nekrozlarının tedavisi hakkında çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü/Protetik Diş Tedavisi A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Polimerizasyon metotlarının rezinlerden salınan rezidüel monomer miktarı üzerindeki etkileriyle ilgili araştırması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Acil Tıp A.D.

Yrd. Doç.

3

1

İntestinal iskeminin tanısında spesifik belirteçlerin (İMA, İFABP) rolü üzerine çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Cerrahisi A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Koroziv özofagus oluşturulan ratlarda subakut yara iyileşmesinde Alfa lipoik asitin metilprednisolon ve sükralfatla karşılaştırmalı çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D.

Yrd. Doç.

3

1

Ağır uyku apneli hastalarda CPAP uygulamasının üriner sistemin değişik fonksiyonlarına etkisi konularında çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Hastalıkları A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Bazı yem fabrikalarında çalışan işçilerde mesleksel astım prevalansının araştırılması konusunda çalışması olmak. Bleomisinin tetiklediği pulmoner fibroziste sigara içiminin etkilerinin deneysel modelde araştırılması konusunda çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Halk Sağlığı A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Ortaokul öğrencileri arasında depresyon prevalansının araştırılması ile ilgili çalışması olmak. Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetim, Eğitim Programı Belgesine sahip olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Yrd. Doç.

4

1

 İnsan vasa deferens etrafındaki yağ dokudan CD 73, CD 90, CD 105 konusunda çalışma yapmış olmak. Histoloji-Embriyolojide doktorasını yapmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Biyofizik A.D.

Yrd. Doç.

1

1

Beyinin elektriksel kaynak görüntülemesi konusunda doktora çalışması yapmak. En az 1(bir) yıl süreyle uluslararası Beyin Araştırmaları Merkezinde çalışmış olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nöroloji A.D.

Yrd. Doç.

3

1

REM uykusunda göz hareketleri üzerine çalışması bulunmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Psikiyatri A.D

Yrd. Doç.

1

1

Kronobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Yrd. Doç.

3

1

Unikondiler diz artroplastisi ve yüksek tibial osteotomisi sonrası hasta memnuniyetlerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

1843/1-1