4 Mart 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28577

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


THK İZMİR SELÇUK HAVAALANI TESİSLERİNE ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU BRANDA KAPLI HANGAR YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


2 ADET MOTORLU PLANÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


THK TÜRKKUŞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNE ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU BRANDA KAPLI HANGAR YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KÖMÜR DEĞİRMENİ 240 ADET DIŞ (TIRNAKLI ZIRH), 240 ADET ORTA, 240 ADET İÇ VE 120 ADET KÖŞE ZIRHI AŞINMA PLAKALARININ

İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden İyidere/RİZE:


LİMANIMIZA AİT 23 ADET DORSENİN TAMİR VE BAKIM İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


B 70’LİK BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HAT EMNİYETİ İÇİN, OT VE ÇALI TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ III-IV. ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ VANTİLATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE CİNSİ,

MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ YAZILI REDÜKTÖRLERİN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden Fındıklı/RİZE:


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ İLE SAHA/KAMP İŞYERLERİNE TEMİZ SU, KİRLİ SU, PETROL BAZILI ÇAMURUN TANKER ARAÇLARLA

DOLUMU-TAŞIMA, İŞYERİNDE BOŞALTMA VE TESELLÜM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:


4 ADET ÇEKİLİR TİP DÖNER BAŞLIK DÜZENLİ LASTİK MERDANELİ ŞARTLANDIRMA ÜNİTELİ DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


VAGON ŞASİ KOMPLE FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THK İZMİR SELÇUK HAVAALANI TESİSLERİNE ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU BRANDA KAPLI HANGAR YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu İzmir Selçuk Havaalanı Tesislerine çelik konstrüksiyonlu branda kaplı (18,00 x 37,00 x 7,60 mt.) hangar yaptırılması işi 20 Mart 2013 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 272-274-277-280

1780/1-1

—————

2 ADET MOTORLU PLANÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. 2 adet Motorlu Planör 28 MART 2013 Perşembe günü Saat: 15.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına teslim edeceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait teknik şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Yasasına tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 276-270

1781/1-1

—————

THK TÜRKKUŞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNE ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU BRANDA KAPLI HANGAR YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Türk Hava Kurumu Türkkuşu Genel Müdürlüğü Tesislerine çelik konstrüksiyonlu branda kaplı (26,00 x 27,00 x 9,80 mt.) hangar yaptırılması işi 19 Mart 2013 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 272-274-277-280

1782/1-1


KÖMÜR DEĞİRMENİ 240 ADET DIŞ (TIRNAKLI ZIRH), 240 ADET ORTA, 240 ADET İÇ VE 120 ADET KÖŞE ZIRHI AŞINMA PLAKALARININ

İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ait kömür değirmeni 240 adet dış (tırnaklı zırh), 240 adet orta, 240 adet iç ve 120 adet köşe zırhı aşınma plakalarının teknik resim ve şartnameye göre imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2013/22663

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 51 91

                                                            FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 - Rotor Çarpma Plakası            : 240 Adet

                                                            2 - Köşe Zırhı                              : 120 Adet

                                                            3 - Rotor Çarpma Plakası (İç)      : 240 Adet

                                                            4 - Rotor Çarpma Plakası (Dış)   : 240 Adet

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmeye müteakip maksimum 90 takvim günüdür. İş 2 parti olarak değerlendirilecek olup ilk partide 120 adet dış, 120 adet orta,120 adet iç ve 60 adet köşe zırhı test ve gerekli kontrollerden sonra kabulu yapılıp kısmi olarak ödeme yapılacaktır.      2. parti içinde ilk partideki şartlar geçerli olacaktır. Testde geçen süreler işin teslim süresine dahil değildir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  27.03.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 27.03.2013 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1747/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden İyidere/RİZE:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00. TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğü / İyidere RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.04.2013 SALI günü saat 14,00'e kadar Çiftlik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Büyük Çiftlik Köyü İyidere Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00'e kadar açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1528/1-1


LİMANIMIZA AİT 23 ADET DORSENİN TAMİR VE BAKIM İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/22543

İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (0 216) 348 80 20/4707 - (0 216) 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  ---

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  23 Adet Dorse

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/03/2013 Çarşamba günü 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1594/1-1


REFRAKTER MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan refrakter malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası

1 - İdarenin                                      :  2013/22749

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 51 91

                                                            FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1- Ateş Tuğlası (Dik)                  : 35.100   Adet

2 - Ateş Tuğlası (Yatık)              : 25.232   Adet

3 - İzolasyon Tuğlası                  : 79.856   Adet

4 - İzolasyon Betonu                  : 40.800   Kg

5 - Ateş betonu                           : 21.000   Kg

6 - Ateş (Porsil) Tuğla Örgü Harcı              : 12.000     Kg

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  İşletme Müdürlüğümüzün yazılı talebi halinde belirtilen teslim süreleri başlar. Ateş betonu, İzolasyon betonu ve Örgü harcının belirtilen miktarları iki parti halinde temin edilecektir. İki temin arasında maksimum 7 ay olacaktır. Belirtilen parti en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ateş Tuğlası ve İzolasyon Tuğlası için belirtilen miktarlar birbirini takip eden 45’er günlük 2 parti halinde olmak üzere toplam 90 günde alınacaktır. Firma isterse malzemenin tamamını 45 günlük süreyi geçmeyecek şekilde tek parti halinde gönderebilir. Analiz için geçen süre, teslim süresine dahildir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  28.03.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 28.03.2013 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1695/1-1


B 70’LİK BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/22979

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: UIC 60’lık raya uygun HM Skl-14 tipi elastik bağlantılı ön germe-ön çekmeli 76.000 Adet B-70’lik Beton travers satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 14/03/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1649/1-1


HAT EMNİYETİ İÇİN, OT VE ÇALI TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/23861

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü

                                                     Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 1. Bölge Müd.ne bağlı 11,12,16 ve 17 Yol Bk. Onr. Müd.leri mıntıkasında, yol bakımı, seyrüsefer can ve mal emniyeti ile yangına karşı önlem için, toplam: 1.828.676 m2.lik alanda, çim ve çayır biçilmesi ile 843.360 m2 5-10 cm (10 cm dahil) ağaç kesilmesi ve sökme işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 26/03/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1667/1-1


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ III-IV. ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ VANTİLATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE CİNSİ,

MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ YAZILI REDÜKTÖRLERİN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/20974

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin: a)

 

Adı

: Soğutma Kulesi Redüktörü

Miktar

: 2 Adet

Orijinal Redüktörün Markası

: CITROEN-MESSIAN/FRANSA

Orijinal Redüktörün Tipi

: TH 2040 R

Redüktör Giriş Devri

: 1485 Dev/Dak.

Redüktör Çıkış Devri

: 124,13 Dev/Dak

Redüktör Gücü

: 204 HP

Tahvil Oranı

: (136/24) x (76/36) = 11,963

Giriş Mili Çapı

: 60 mm.

Çıkış Mili Çapı

: 120 mm.

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 120 (yüz yirmi) Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2013/04

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  21.03.2013 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve İstenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar teklifleri ekinde faaliyet alanı ve redüktör ünitesi ile ilgili katalog ve dokümanlarını vereceklerdir.

j) Firmalar teklifleri ekinde teklif ettikleri redüktör markasına ait temsilcilik veya yetkili satıcılık belgelerini ibraz edecektir.

k) Menşei: Redüktörlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri veya A.B.D, Kanada, Japonya gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde imal edilmiş olması gerekmektedir.

l) Redüktörlerde kullanılan dişliler AGMA CLASS 11 veya DIN 7 Normuna göre imal edilecek olup firma bu standartlara göre imalat yaptığını teklifi ile birlikte belgeleyecektir.

m) İş bitirme belgesi: Firmalar kamu veya özel sektörde Şartname eki çizelgede verilen teknik özellikleri karşılayacak nitelikte redüktör imal edip sorunsuz bir şekilde 2 yıldır çalıştığını belgeleyeceklerdir.

Benzer İş: Benzer iş olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışan redüktörlere ait iş bitirme belgesindeki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 21.03.2013 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1497/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden Fındıklı/RİZE:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 30.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sahil Mah. Muzaffer Birben Cad. No: 169  53700 Fındıklı- RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2013 günü saat 14:00’ e kadar Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Fındıklı adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde Yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1523/1-1


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MERKEZ İLE SAHA/KAMP İŞYERLERİNE TEMİZ SU, KİRLİ SU, PETROL BAZILI ÇAMURUN TANKER ARAÇLARLA

DOLUMU-TAŞIMA, İŞYERİNDE BOŞALTMA VE TESELLÜM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2013/21266

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.ayuruk@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  En az 2009 model olmak üzere 6 adet kirli su ve petrol bazlı çamur için 20 ton kapasiteli tanker araç ve 2 Adet İçme Suyu İçin (Galvanizli veya krom tanklı) 20 ton kapasiteli tanker araç olmak üzere toplam 8 adet santrifüjlü tanker araç kiralama işi.

b) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi         :  SÖZLEŞMENİN İMZALANMASİ MÜTEAKKİP - 1 YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  26.03.2013 SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Açık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak teklif alma Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İş deneyim belgeleri:

1 - İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. Tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesindeki tutar sadece yakıt taşıma bedeli olacaktır.

2 - Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Her türlü İş makinası kiralama işi.

(Özel sektörden alınacak iş deneyim Belgesine ait sözleşme ve hak ediş faturaları, teklif ile birlikte ihale komisyonuna sunulması gerekir.

3 - Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden Alınmış K1 Belgesi.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4 - İhale dokümanı [TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BON. BAŞMÜH. BATMAN adresinde görülebilir ve 150,00 TL. Karşılığı aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 26.03.2013, saat 14.00'e kadar TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ MUHABERAT ŞEFLİĞİ'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, [ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.]

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Madde 2'de niteliği, türü ve miktarı yazılı araçların mülkiyetine veya sözleşme dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile kullanım hakkına sahip olmak

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

1578/1-1


4 ADET ÇEKİLİR TİP DÖNER BAŞLIK DÜZENLİ LASTİK MERDANELİ ŞARTLANDIRMA ÜNİTELİ DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 4 adet çekilir tip döner başlık düzenli lastik merdaneli şartlandırma üniteli diskli çayır biçme makinesi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3 ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 09/04/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62    06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel: 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

1797/1-1


VAGON ŞASİ KOMPLE FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/26039

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  50 adet RGS 45 Vagon Şasi Komple; imalat malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1 sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal ettirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/03/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 15/03/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1828/1-1