2 Mart 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden KAYSERİ:


BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumundan:


BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKADATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ İPTALİ

Et ve Balık Kurumundan:


YATAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AİLE HİJYEN SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEMELERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI

1 ADET DİJİTAL RENKLİ BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ENDÜKSİYON MANYETİK ALAN PLAZMA- KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden KAYSERİ:

7 Kalem Tehlikeli ve Tehlikesiz Hurda Malzemenin Satışının ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                  :  2013/3

1 - İdarenin                                               

a) Adresi                                                   :  Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269

                                                                     Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası                      :  03523311276 - 03523311282

c) Elektronik posta adresi                          :  teias11.iletim@ttmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Resmi Gazetenin tarih ve sayısı             :  26.02.2013 -28571

3 - Düzeltilen madde şunlardır.                 :  Madde 2 - İhale konusu satışa ilişkin malzemenin “Atık Kodu ve Tehlike Durumu” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Yeri

Atık Kodu

Miktar (Kg)

Tehlike Durumu

4

KESİCİ KUTBU. AKIM TRAFOSU, BUŞİNĞ, GERİLİM TRAFOSU, SF6 VE MUTFAK TÜPLERİ

Kayseri Merkez

160213

15.200

Tehlikeli

5

36 KV AKIM TRAFOSU VE SERVİS TR (Yağlı)

Kırşehir Merkez

160213

9.500

Tehlikeli

6

154 KV AKIM TRAFOSU (Yağlı)

Kırşehir Hirfanlı

160213

3.500

Tehlikeli

7

2 AD. GÜÇ TRAFOLARI KOMPLE (Demir ve Bakır)

Sivas Demirdağ

160215

149.178

Tehlikeli

1790/1-1


BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR

Et ve Balık Kurumundan:

1. Yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın Kurumumuz Adana (K. Baş Hariç), Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Sakarya, Sincan, Yozgat Kombinalarımızca Mart-Nisan-Mayıs-Haziran/2013 ayları içerisinde üretilecek olan Büyük ve Küçükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri teklif toplamak suretiyle satılacaktır.

2. İhale 11 Mart 2013 günü saat 14.00’de ilgili Kombinalarımızda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartnameler Kombinalarımızdan 50,00 TL. karşılığında alınabilir.

4. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

1722/1-1

—————

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKADATLARI İLE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ İPTALİ

Et ve Balık Kurumundan:

06 Şubat 2013 günü saat 14.00’da yapılan sakadat ve yan ürünleri satışlarından Adana Büyükbaş, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Sakarya, Sincan ve Yozgat kombinalarının Büyük ve Küçükbaş sakadat ile yan ürün satış ihalesi iptal edilmiştir.

1723/1-1


YATAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MAZLEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

YATAK

73.861 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20 MART 2013 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1787/1-1

—————

AİLE HİJYEN SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MAZLEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Aile Hijyen Seti

31.500 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 MART 2013 günü saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1786/1-1


REFRAKTER MALZEMELERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2013/21809

1 - İhalenin Konusu: Sülfürik Asit Fabrikasında bulunan akışkan yataklı kavurucu fırında kullanılmak üzere Refrakter Malzemeleri Alımı İşidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/Ankara

Tel: 0 312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel: 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156    34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL

Şartname bedeli Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 20.03.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 20.03.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşlemleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

1706/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Şehrimizin mevcut sanayi siteleri içerisinde dağınık durumdaki kereste ve mobilya imalatı sektörünü bir arada toplayarak, seri ve entegre üretim yapabilecekleri, kalıcı ve kendilerini geliştirebilecekleri Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi oluşturmak amacıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı F36a20c3d - F36a20c3d ve F36a20c3d paftalarında, ‘Keresteciler Sitesi’ olarak tanımlanan, Tapuya İlimiz, İlkadım İlçesi, Toybelen Mahallesinde, ayrıntıları aşağıdaki Tabloda gösterilen, tamamı Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı toplam 52.933,84 m² yüzölçümlü taşınmazlar; tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

Hissesi

Hisseye Düşen Miktar

(m² )

Samsun

İlkadım

Toybelen

11730

1

5.414,21

Tam

5.414,21

Samsun

İlkadım

Toybelen

11730

3

9.506,79

Tam

9.506,79

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

1

6.300,00

Tam

6.300,00

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

2

6.300,00

Tam

6.300,00

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

3

6.300,00

Tam

6.300,00

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

4

6.300,00

Tam

6.300,00

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

6

6.300,00

5321/157500

 212,84

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

8

6.300,00

Tam

6.300,00

Samsun

İlkadım

Toybelen

11731

10

6.300,00

Tam

6.300,00

TOPLAM: 52.933,84 m²

2 - İhaleyi kazanan ALICI, ihale sonucunda kendisine devredilen taşınmazlar ile SBB tarafından yapılacak kamulaştırmalar sonucu tarafına teslim edilecek taşınmazlar üzerinde, SBB tarafından onaylanacak projesine göre “Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi”ni inşa ederek, işletmeye açacaktır.

3 - İhale Dosyası ve İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 250,00 TL ( İki yüz elli Türk Lirası ) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

4 - Bahse konu İhale 15/03/2013 tarihinde, Cuma Günü Saat 15.00’te Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5 - Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen satış bedeli, m²’si KDV hariç 60,00 TL’den ( altmış Türk Lirası) olmak üzere, KDV hariç toplam 3.176.030,00 TL ( Üç milyon yüz yetmiş altı bin otuz Türk Lirası )’dır.

- Geçici teminat oranı %3, tutarı 95.281,00 TL (Doksan beş bin iki yüz seksen bir TL)’dir.

6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) - Kanuni İkametgâh adresi,

B) -Tebligat için adres göstermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) - Geçici Teminatını vermesi; ( İhale bedelinin % 3’ü oranında - 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler

D) - İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) Vergi borcu ve SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge, (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır. )

G) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

H) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

I) Samsun’da ahşap ve orman ürünleri ile ilgili bir iş kolunda iştigal eden; vergi kaydı ve oda kaydı olan en az 40 üyeyi bünyesinde barındıran bir ortaklık ve/veya teşekkül olduğuna dair kanıtlayıcı bilgi ve belgeler,

J) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

7 - Teklifler ihale günü olan 15/03/2013 Cuma günü Saat 15.00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

- Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

1704/1-1


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI

1 ADET DİJİTAL RENKLİ BASKI MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 1 adet Dijital Renkli Baskı Makinası teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.03.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1776/1-1


1 ADET ENDÜKSİYON MANYETİK ALAN PLAZMA- KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

1 Adet Endüksiyon Manyetik Alan Plazma- Kütle Spektrometresi (ICP-MS) Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2013/21943

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/ UŞAK

b) Telefon ve faks numarası                :  (276) 221 21 76- Fax: (276) 221 21 77

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  bap@uşak.edu.tr

 

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Adet Endüksiyon Manyetik Alan Plazma- Kütle spektrometresi (ICP-MS) Sistemi

b) Teslim yeri                                      :  Uşak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  28/03/2013 Tarihinde, saat: 14:00’da

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstenilmeyecektir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.3.1.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

4.3.1.2 Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

4.3.1.3 Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2.1 Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir.

4.3.2.2 Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında  teknik  şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.2.3 Teklif edilen malın marka ve modeli beyanı ile menşei ülkesi belirtilecektir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin istenen belgeler,

4.3.3.1 İstekli firma, üretici veya yetkili distribütöre ait TSE Hizmet Yeterlilik belgesi sunulmalıdır.

4.3.3.2 İstekli firma, üretici veya yetkili distribütöre ait Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi sunulmalıdır.

4.3.4 Teklif edilen sistem ISO veya Uluslar arası Kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)

7 - İhale dokümanı Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/ UŞAK adresinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 28/03/2013 Tarihinde, saat: 14:00’a kadar Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi İzmir Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/ UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1752/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesi sol taraf 4.etap (Eski Kiremit Fabrikası) aşağıda özellikleri yazılı olan, tevhid ve parselasyon işlemleri tamamlandıkça diğer etaplarda dahil olmak üzere bütüncül olarak hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi Vaziyet Planında Kat Karşılığı olarak verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

2.

a) İhale Tarihi/Günü/Saati       : 14 Mart 2013 PERŞEMBE 14:30

b) İhalenin Yapılacağı Yer      : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

3. İhalenin Yöntemi: İhalede Belediyede kalacak bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin artırımı şeklinde gerçekleşecektir.

4.

Mahalle

Ada/Parsel

Brüt İnşaat Alanı

m²

Arsa Alanı

m²

Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(Kat Karşılığı olarak istenen Daire adedi ve nakit miktarı)

İşin Geçici Teminatı

L.H.P.

(Osmangazi)

2270/46

46.920,58

m²

28.156,13

m²

İnşaatın yapılacağı toplam alan olan brüt 46.920,58 m²’nin %20 civarı Belediyenin olacak Belediyeye kalacak olan;

A.Tipi Bloklarda; A.Blok: 7-9-18-20

                             B.Blok: 2-4-11-13

B Tipi Bloklarda; B10.Blok: 1-3-11-13

                             B11.Blok: 1-2-4-17-19

                             B12.Blok: 7-9-12-14

                             B13.Blok: 8-10-16-18-20

                             B14.Blok: 3-5-11-13

                             B15.Blok: 1-3-5-12-14

                             B16.Blok: 3-5-7-15-17-19

olmak üzere, 41 adet Daire + 5.000,00¨¨ (KDV Hariç)

(Tahmini Bedel 32.609.803,10¨¨ + 5.000,00¨¨ olup KDV ve Diğer Vergi ve Harçlar yükleniciye aittir.)

978.294,10 ¨

 

5. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir.

(a) Tebligata esas adres beyanı,

(b) Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden son üç ay içerisinde alınmış belge ile prim borcu olmadığına dair SGK' dan yine son üç ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir.

(c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

i. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

(d) İmza sirkülerini vermesi,

i. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri, (2012-2013 yılları içinde alınmış olması)

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

(e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

(f) Kütahya Belediye Başkanlığı adına alınmış 978.294,10 ¨ (KDV Hariç) (%3) Geçici Teminat bedellerine ait nakit yatırılması halinde alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

(g)

i. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler Son 10 yıl içinde Tek sözleşmeye dayalı işin Yüklenici Teklif Bedelinin %75' i kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen IV-A Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipine uygun iş bitirme belgesi, (IV-A Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipi İskan Ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.)

ii. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

iii. Vergi durumu bildirisi (son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığını belgelemesi)

iv. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

v. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan,

vi. Mali durum ve belgeleri,

vii. Kullanılmamış Nakit Kredisi işin keşif bedelinin, %25'i ve Teminat Mektubu Kredisinin Keşif Bedelinin %25'inden az olmaması,

(h) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“G/1” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %40'ını sağlaması şarttır.

(i) İhale dosyasının İdare’den satın alındığına dair makbuzun aslını,

i. İhale şartnamesi, 13.Mart.2013 günü saat 17:00' a kadar Kütahya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisi Zafer Meydanı KÜTAHYA adresinde görülebilir ve  750,00 ¨ (yediyüzellitürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamaz.

• İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 14.Mart.2013 tarihinde saat 14.00' e kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi ENCÜMEN’de hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esas alınır.

• İlanda belirtilen ihale gün ve saatlerde komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini, geçici teminatlarını verip vermediklerini inceler ve kimlerin ihaleye katılabileceklerini bildirir.

• İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletname ile haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Daha fazla bilgi ve kat karşılığı yapım şartnamesini almak isteyenlerin, mesai gün ve saatlerde 13.Mart.2013 günü saat 17:00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine müracaatları ilan olunur.

1702/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Orman İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğümüze ait taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmenliği uyarınca Kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin :

Adresi                                     :  Çıtlakkale Mahallesi, Atatürk Bulvarı-GİRESUN

Telefon Numarası                   :  0.454.2153171

Faks Numarası                       :  0.454.2151670

Elektronik posta adresi           :  giresunisl@ogm.gov.tr

2 - Taşınmazın Tapu kaydı:

Sıra No:

İli :

İlçesi :

Mahalle :

Mevkii :

Niteliği :

1

Giresun

Merkez

Çıtlakkale

Göksüz

Fındık Bahçesi

 

Pafta :

Ada :

Parsel:

Yüzölçümü(m2):

Tapu Tarihi:

Yevmiye No:

Cilt No:

Sayfa No:

19

11

82

12.925,98 m2

27/12/2004

8320

22

2081

 

3 - Taşınmazın Muhammen Bedeli            :  1.185.194,00 TL.

4 - Taşınmazın Geçici Teminatı ( % 3)      :  35.556,00 TL.

5 - İhalenin                                                :

a) Yapılacağı Yer                                      :  Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı salonu, Çıtlakkale Mahallesi, Atatürk Bulvarı-GİRESUN

b) Tarih ve saati                                         :  20.03.2013 – Çarşamba günü,     Saat:14:00

6 - Satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi ve diğer evrakları her gün çalışma saatleri içinde Giresun Orman İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7 - Teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile yazılacaktır.

8 - İstekliler, taşınmazın geçici teminatını Giresun Orman İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Giresun Nizamiye Şubesi 38657653-5006 nolu hesabına yatırabilir veya Geçici teminatı, Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri teminat mektubu olarak verebilirler.

9 - Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, dış zarf içerisinde Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı, Çıtlakkale Mahallesi, Atatürk Bulvarı-GİRESUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla aynı adrese gönderilebilir.(postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir)

10 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan taşınmazın dosyasındaki bilgiler, tapu kaydında belirtilen bilgiler ile imar durumu ihale günü itibarıyla Giresun Belediye Başkanlığı İmar plan paftalarında gözüktüğü gibi ihale kendisinde kalan kişi tarafından kabul edilmiş sayılır.

11 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

12 - İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resim, harçlar, katma değer vergisi(KDV), eğitime katkı payı, ilan ve alım satım giderleri ile diğer giderler ihale edilene aittir.

13 - İhaleye katılan olmaması halinde, ikinci ihale tarihi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre İhale Komisyonunca yeniden belirlenecektir.

14 - Satış bedelinin tamamı+KDV+ Diğer Giderler peşin olarak ödenecektir.

15 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonu gerekçesini ihale kararında belirtmek koşulu ile ihaleyi iptal edebilir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, ihaleyi kazanan, İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

16 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

16.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a. Kanuni ikametgah belgesi ayrıca irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d. İstekliler Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti.

g. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya, belge veya teminat mektubu,

h. Şartname alındı makbuzu.

ı. Teklif mektubunu taşıyan iç zarf (Ağzı kapalı ve imzalı olacaktır)

16.2. İstekli Tüzel Kişi İse:

a. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d. İstekliler Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişiliğin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya, belge veya teminat mektubu,

g. Şartname alındı makbuzu.

h. Teklif mektubunu taşıyan iç zarf (Ağzı kapalı ve imzalı olacaktır)

17 - İş ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

1700/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numaraları, muhammen bedeli, geçici teminatı ve niteliği yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 14.03.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINA AİT LİSTE

Sıra

İlçesi

Mevki

Ada/ Parsel

Niteliği

Bağ. Böl. No Eski

Bağ. Böl. No Yeni

Katı

Alan (m2)

Hissesi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

1

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

50

15

1 Kat

28.13

TAM

47,817.00

1,434.51

14.00

2

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

54

19

1 Kat

41.25

TAM

86,278.50

2,588.36

14.01

3

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

62

27

1 Kat

24.09

TAM

60,291.00

1,808.73

14.02

4

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

63

28

1 Kat

24.09

TAM

60,291.00

1,808.73

14.03

5

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

64

29

1 Kat

24.09

TAM

60,291.00

1,808.73

14.04

6

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

65

30

1 Kat

24.09

TAM

60,291.00

1,808.73

14.05

7

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

67

32

1 Kat

26.46

TAM

67,567.50

2,027.03

14.06

8

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

68

33

1 Kat

26.46

TAM

67,567.50

2,027.03

14.07

9

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

69

34

1 Kat

26.46

TAM

67,567.50

2,027.03

14.08

10

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

90

55

2 Kat

147.1

TAM

249,480.00

7,484.40

14.09

11

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

92

57

2 Kat

27.4

TAM

55,093.50

1,652.81

14.10

12

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

93

58

2 Kat

27.4

TAM

55,093.50

1,652.81

14.11

13

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

95

60

2 Kat

41.25

TAM

67,567.50

2,027.03

14.12

14

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

96

61

2 Kat

29.26

TAM

58,212.00

1,746.36

14.13

15

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

98

63

2 Kat

27.74

TAM

56,133.00

1,683.99

14.14

16

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

99

64

2 Kat

27.74

TAM

56,133.00

1,683.99

14.15

17

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

100

65

2 Kat

27.74

TAM

56,133.00

1,683.99

14.16

18

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

101

66

2 Kat

29.26

TAM

58,212.00

1,746.36

14.17

19

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

102

67

2 Kat

25.41

TAM

41,580.00

1,247.40

14.18

20

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

105

70

2 Kat

24.09

TAM

41,580.00

1,247.40

14.19

21

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

106

71

2 Kat

24.09

TAM

41,580.00

1,247.40

14.20

22

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

107

72

2 Kat

25.41

TAM

43,659.00

1,309.77

14.21

23

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

108

73

2 Kat

26.46

TAM

45,738.00

1,372.14

14.22

24

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

138

103

3 Kat

56.61

TAM

48,856.50

1,465.70

14.23

25

ÇANKAYA

Portakal Çiçeği

6761/5

Dükkan

148

113

4 Kat

56.25

TAM

47,817.00

1,434.51

14.24

TOPLAM

 

1,600,830.00

48,024.90

 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

1003/1-1