1 Mart 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 26 Şubat 2013 tarihli ve 28571 sayılı nüshasında yapılan birinci sınıf noterliklere ait ilan listesinin ikinci sırasında olan Alanya İkinci Noterliğinin 2012 yılı gayrisafi geliri 482.768,07.-TL. olması gerekirken sehven 486.093,62.-TL. olarak yayımlanmıştır.

İlan metninin ikinci sırasında olan Alanya İkinci Noterliğinin 2012 yılı gayrisafi geliri 482.768,07.-TL. olduğu Tashihen ilan olunur..

1732/1-1

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

DUYGU DANKAZ hakkında 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmişti.

DUYGU DANKAZ’ın şirket sermayesinin 1/3 oranına sahip olması nedeniyle sehven yasaklandığı tespit edilmiş olup, İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Makam’ın 21.02.2013 tarih ve 23 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1733/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

İLAN TARİHİ                    : 01 Mart 2013

SON BAŞVURU TARİHİ      : 15 Mart 2013

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

NOTLAR

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11     06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58    Faks: (312) 342 84 60

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doç.

1

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Bölümünden mezun olmak, İşletme Bölümünde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, Yönetim ve Bilişim Sistemleri alanında doçent unvanına sahip olmak, sistem ve yazılım, ağ ve güvenlik konusunda uzman olmak.

1731/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında Doçentliğini almış olmak, psikolojik danışmanların eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmaları olmak.

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi) bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve okul öncesi eğitimi alanında çalışıyor olmak.

(İlköğretim) Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doktorasını İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölüm/programında yapmış ve Matematik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Matematiksel Güç konusunda çalışmış olmak

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

Türk Dili bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Türkçe dilbilgisi öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Modelleme ve Bilim Felsefesi konularında çalışmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi (*)

Doçent

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış, Pazarlama bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Liman İşletmeciliği alanında yayınları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

Klasik Arkeoloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Geç antik çağ anadolu arkeolojisi üzerine yayın yapmış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doçent

1

Doktorasını ve Doçentliğini Sosyoloji alanında yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı KPDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, modernlik, çoklu modernlikler ve Türkiye konularında yayınları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi (*)

Profesör

1

Matematik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Cebir anabilim dalı, Modüler Teorisi alanında yayınları olmak.

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Elektron Spin Rezonans (ESR) ve Termolüminesans (TL) teknikleri ile tarihlendirme, dozimetre ve ışınlanmış gıdaların tespiti konularında çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik

Doçent

1

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Nükleer Bilimler anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Orman ekosisteminde radyoaktivite konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

Profesör

1

Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. Sanat Eleştirisi konusunda çalışmaları olmak.

Temel Sanat Eğitimi

Doçent

1

Plastik Sanatlar bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Fotoğraf uzmanı ve fotoğraf alanında çalışıyor olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelikte Doçent olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Sağlık kuruluşlarında Altı sigma konusunda uygulamalı çalışmaları olmak.

Yöneylem

Profesör

1

Ekonometri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Kalite ile ilgili konularda çalışmış olmak.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) bilim alanında Doçentliğini almış olmak. İş Sözleşmelerinin sona erdirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Profesör

1

Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 10 yıl çalışmış olmak.

Enformasyon Teknolojisi

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Veri madenciliği ve veri zarflama analiz üzerine çalışmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kurumsallaşma, yönetsel girişimcilik davranışı konularında çalışmaları olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilir Tüketim ve Özel Marka konusunda çalışmış olmak.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çalışma Sosyolojisi, Çalışma Psikolojisi ve Meslekler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku

Profesör

1

İlahiyat (İslam Hukuku) Bilim alanında Doçentliğini almış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İktisat Tarihi (*)

Doçent

1

İktisadi Düşünce Tarihi bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Osmanlı ve Avrupa İktisadi Düşünce Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Devletler Hukuku (*)

Doçent

1

Milletlerarası Özel Hukuk bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Uluslararası Yatırım Hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisat Politikası (*)

Doçent

1

Mikro İktisat bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Teknoloji ve Yenilik İktisadi alanında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi

Doçent

1

Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Mimari tasarım, çevre psikolojisi ve sürdürülebilir mimarlık konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yapı Malzemesi

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Yapı Malzemeleri konusunda uzman olup, puzolanik maddeler ve fosfojips konularında yayınları olmak.

Geoteknik

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, Kazık-Zemin etkileşimi deney çalışmaları ile sayısal görüntü işleme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak ve doğal yapıtaşları konusunda çalışmaları olmak.

Enerji

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, kompozitler, parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniği konularında çalışmış olmak.

Termodinamik

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak, soğutma çevrimleri konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Halk Sağlığı

Profesör

1

Halk Sağlığı (İş Sağlığı) anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı bilim alanında Doçentliğini almış olmak.

Nöroloji

Profesör

1

Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. Nöroloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Biliyer motilite ve Otonomik fonskiyonlar alanında çalışmaları olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Nöroşirurji bilim alanında Doçentliğini almış olmak.Nörostereoloji sertifikası olmak. Nörostereolojik yayın yapmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak. Muskuloskeletal Fizyoterapi anabilim dalında deneyime sahip olmak

DEVLET KONSERVATUVARI

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Profesör

1

Müzik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. En az 10 yıl süre ile Konservatuvar Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı (Trombon Sanat Dalında) Öğretim Elemanı olarak çalışmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Su Ürünleri bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye etkileri ve kıyı yönetimi içinde değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji

Profesör

1

İç Hastalıkları uzmanı olup, Tıbbi Onkoloji yandal ihtisası yapmış olmak ve Enfeksiyon hastalıklarında deneyimli olmak.

1703/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Tıp Fakültesi başvurularında Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

- Tıbbi Onkoloji alanında uzmanlaşmış olmak,

Doçent

1

- Gastroenteroloji alanında uzmanlaşmış olmak ve en az 5 yıl bu alanda çalışmış olmak.

               

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

- Bilişsel-Deneysel ve Öğrenme Psikolojisi alanında tecrübeli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

REKTÖRLÜK

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1

34848 Maltepe-İSTANBUL

Tel: 0216 458 08 08

1699/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent  kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

3

1

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İktisat

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İktisat

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İşletme

1

1

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İşletme

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Maliye

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Maliye

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Uluslararası İlişkiler

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Uluslararası İlişkiler

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

1725/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 4279                                                                   Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (GEMDAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - GEMDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 6.291.748 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

575.000

575.000

575.000

575.000

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, GEMDAŞ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b)Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-10.000 Sm3

0,111793

Kademe 2

10.001-1.000.000 Sm3

0,025864

Kademe 3

1.000.001-100.000.000 Sm3

0,010827

Kademe 4

100.000.000 Sm3 üzeri

0,002088

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)             : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)          : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)          : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1684/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4277                                                                  Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Bandırma Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (BADAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - BADAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 8.076.625 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

750.000

750.000

750.000

750.000

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, BADAŞ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,079171

Kademe 2

100.0000 Sm3 üzeri

0,034458

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)             : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)          : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)          : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1685/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4278                                                                   Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (BALGAZ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - BALGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 14.628.154 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

1.206.352

1.206.352

1.206.352

1.206.352

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, BALGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,068081

Kademe 2

100.001-1.000.000 Sm3

0,032919

Kademe 3

1.000.000 Sm3 üzeri

0,021584

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)             : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)          : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)          : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1686/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4281                                                                   Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Trakya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (TRAKYADAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - TRAKYADAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 8.521.683 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

426.084

426.084

426.084

426.084

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, TRAKYADAŞ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,115008

Kademe 2

100.000 Sm3 üzeri

0,033715

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                  : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                  : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)             : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)          : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)          : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1687/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4280                                                                   Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (SİDAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - SİDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 23.473.848 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak 05/02/2013 tarihinde Kurumumuza sunulan 4109 sayılı şirket yazısındaki talep çerçevesinde aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, SİDAŞ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,072256

Kademe 2

100.001-1.000.000 Sm3

0,052870

Kademe 3

1.000.001-10.000.000 Sm3

0,032098

Kademe 4

10.000.000 Sm3 üzeri

0,024933

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

İ              : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j               : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)        : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)     : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)     : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1688/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4275/1-3                                                            Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında;

1. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 5386 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2013 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT (Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

SH (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç Bedeli (Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

Üretim Tesisi Sistem Kullanım Bedeli (Kr/kW/Ay)

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

2. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 5386 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; İstanbul Anadolu Yakası OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2013 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT (Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

SH (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç Bedeli (Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

Üretim Tesisi Sistem Kullanım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

0,817

0,494

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

3. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 5386 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2013 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT (Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

SH (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç Bedeli (Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

Üretim Tesisi Sistem Kullanım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,683

 

 

 

 

 

 

88,89

 

olarak onaylanmasına

karar verilmiştir.

1689/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 4276                                                                  Karar Tarihi : 20/02/2013

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (DERGAZ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - DERGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 47.632.129 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak 05/02/2013 tarihinde Kurumumuza sunulan 8009 sayılı şirket yazısındaki talep çerçevesinde aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

2.850.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, DERGAZ perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,069831

Kademe 2

100.001-1.000.000 Sm3

0,023212

Kademe 3

1.000.000 Sm3 üzeri

0,016946

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

İ              : Tarifenin uygulanacağı ayı,

J              : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)        : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)     : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)     : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

1690/1-1


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————