1 Mart 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28574

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000 TİPİ ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 4 KALEM

YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 10. VE 16. MADDELERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI 65.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI VE 18.000 KG.İNCE SAÇ AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM/003 VE

PBM 010 NO LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


KAZAN ALTI CÜRUF ÇIKARICI TEKNE ZİNCİRİ, ZİNCİR KİLİDİ, TAMBUR DİŞLİSİNİN VE ÇIKARICI PALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden Ortapazar/RİZE:


KULE DİFÜZÖRÜ ÇEVRE DİŞLİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Sultanbeyli Belediye Başkanlığından:


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALESİ

Sakarya İl Özel İdaresinden:


KİRALAMA İHALESİ YAPILACATIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden 34113-İSTANBUL:


YAP İŞLET MODELİNE GÖRE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:


2 KALEM SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


YER ALTI İŞÇİLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000 TİPİ ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 4 KALEM

YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2013/22174

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi       :  www.tcdd.gov.tr.

                                                                            www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı               : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 15000 Tipi Ünitelerde Kullanılmak Üzere Talep Listesinde Belirtilen 4 Kalem Yedek Malzemenin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12.03.2013 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1601/1-1


B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/20919

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

45.000 Adet B70 beton travers 2 parti halinde Hamam İstasyonunda (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

1. PARTİ 22.000 ADET

2. PARTİ 23.000 ADET

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 26/03/2013 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1610/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.863,84 TL ile en çok 175.071,73 TL arasında değişen; 05/03/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 586,38 TL, en çok 17.507,17 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Çift Kabinli Kamyonet); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 06/03/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) -- dahili (131 - 162) numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya-Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1648/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 11,36 TL ve en çok 228.968,13 TL arasında değişen; 07.03.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,14 TL ve en çok 22.896,81 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto aksam ve parçaları, cep telefonu aksam ve parçaları, elektronik terazi, akvaryum malzemesi, elektronik eşya, fotokopi makinası, muhtelif giyim eşyası, havalandırma fanı, muhtelif giyim eşyası, delik delme makinası, şerit metre, muhtelif mutfak malzemesi, çakmak, muhtelif ev eşyası, el foklifti, kapı kilidi, deniz motoru, kömür tozu, uyku tulumu, hücum yeleği, yüz bakım cihazı, diz üstü bilgisayar, şofben ve muhtelif gözlük camı cinsi 30 grup eşya açık artırma suretiyle, Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 08.03.2013 tarihinde saat: 10.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilinir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araça Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

1556/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 10. VE 16. MADDELERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2,81.- TL ile en çok 200.000.- TL arasında değişen, 06/03/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.-TL en çok 20.000.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 grup eşya (Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Cep telefonu şarz cihazı, Kol Saati, USB kablosu, Hafıza kartı, Tütün tabakası, Yağ besleme borusu, Tabanca, DVD Oynatıcı, Cep Telefonu, İş tulumu, El aleti seti, Kaynak makinesi, Soket, Kondansatör, Muhtelif MP3, MP4 ve MP5 çalar vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresinde 07/03/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1701/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI 65.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI VE 18.000 KG.İNCE SAÇ AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM/003 VE

PBM 010 NO LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2013 / 23347

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)         :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet - adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  65.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI - 18.000 KG.İNCE SAÇ AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM / 003 ve PBM/ 010 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ

b) Yapılacağı yer                                 :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MÖNTAJ ATELYESİ

c) İşin süresi                                       :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 1 Komplesi 60 takvim günü olup tamamı 90 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                 :  14.03.2013 Perşembe günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7.ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. ( Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal- TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51- HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK -YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞ1 ŞB. -TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 14.03.2013- Perşembe günü saat 14:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKÎŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1672/1-1


KAZAN ALTI CÜRUF ÇIKARICI TEKNE ZİNCİRİ, ZİNCİR KİLİDİ, TAMBUR DİŞLİSİNİN VE ÇIKARICI PALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kazan altı cüruf çıkarıcı tekne zinciri, zincir kilidi, tambur dişlisinin ve çıkarıcı paletlerin alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2013/19441

1 - İdarenin;

a) Adres                                  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi       : afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı, kazan altı cüruf çıkarıcı, muhtelif miktarlarda

b) Teslim edileceği yer            :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                      :  20/03/2013 Çarşamba günü, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No: AEBS 2013/09 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 20/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

1415/1-1


2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti’’ kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, projelerinde belirttikleri toplam yatırım tutarının en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar; İhale zarflarını en geç 22 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1664/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden Ortapazar/RİZE:

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000 Ton. yaşçay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/ RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2013 günü saat 14.00’e kadar Ortapazar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1650/1-1


KULE DİFÜZÖRÜ ÇEVRE DİŞLİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2013/25695

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu,18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  :0.312.244 90 55(15 Hat) / 2774 - 0.312.243 14 47

d) Elektronik posta adresi       :  fguven@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  GS 42 Cr Mo 4 kalite malzemeden 5 adet Kule Difüzörü Çevre Dişli Teknik resim ve teknik şartnameye göre imal edilecektir.

b) Teslim Yeri                        :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  15/03/2013 Cuma günü, Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 15/03/2013 Cuma günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası Haberleşme Şefliği'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1727/1-1


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Pk: 14 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                          :  fahri.gunay@euas.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

Sıra

No

a) Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale Tarih

ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale

Doküman

Bedeli

(KD V. Dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik

Süresi

1

Tesisler, Pazarlama Satış ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünün İşlerinin Yürütülmesi İçin 4 Adet (3 Ad. 4x4 ve 1 Ad. 4x2 tip olmak üzere çift kabinli) Pikap Kiralama İşi 130.000 Km.

2013/ 20673

25.03.2013 Saat: 14.00

365 Takvim günü

75,00 TL

60 Takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                        :  EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer           :  EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

EÜAS Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer:

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü / Seyitömer KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik" usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9 - Web Sitesi: www.euas.gov.tr İlgililere duyurulur.

1561/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Sultanbeyli Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Sultanbeyli Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale 19/03/2013 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 10:00’da “Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi No: 4 SULTANBEYLİ” adresindeki Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca “Kapalı teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

İmar

Durumu

Cadde

Muhammen

Satış Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

M. Sinan

6104

1

2.257,70

Akaryakıt Alanında kalmakta ve E=0,25

Basra

2.990.000,00

89.700,00

 

MADDE 2 - İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanunu ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 3 - İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 4 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 5 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul edilmeyecektir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

1 - İkametgah belgesi ve tebligat adresi

2 - Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6 - İhaleye giriş dosya bedeli 250,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

7 - İhaleye giriş dosya bedeli 250,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz

C) Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..

MADDE 6 - Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 7 - Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 8 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

MADDE 9 - Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 10 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

MADDE 12 - Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde alıcı, ihale bedelini ve satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan KDV bedelinin tamamını peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecek ve sözleşme imzalanacaktır.

1534/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALESİ

Sakarya İl Özel İdaresinden:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İŞİN ADI:

Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kızanlık köyü hudutlarında, G25-c1 paftasında, 100 hektar alana sahip Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası için yeniden 3 (üç) yıl süreli Arama Ruhsatı düzenlenmesi işi İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

314000

314000

313000

313000

Yukarı (X)

4510000

4509000

4509000

4510000

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Asgari Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati TRT Saati İle

Hendek

Kızanlık

100,00

1.293.600,00.-TL+KDV

38.808,00.-TL

19.03.2013

14:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:      

a) Alınacağı Yer                               :  Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığı,

                                                            Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası, Adapazarı Şubesi, TR-42 000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Sakarya İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  19 Mart 2013 Salı Günü TRT Saati ile Saat 14:00

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Sakarya İl Özel İdaresi, Evrak Kayıt Servisi Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  19 Mart 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığından alınan, okuyup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İl Özel İdaresi Mali İşler Daire Başkanlığından alınacak “İl Özel İdaresi Birimleri’ne Borcu Yoktur” belgesi.

m) İsteklilerin; 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. bendinde “Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseselerine, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.” getirilen hükümleri sağladığına dair belge.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j-k-l-m bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 19 Mart 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası. Adapazarı Şubesi. TR-42 000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1477/1-1


KİRALAMA İHALESİ YAPILACATIR

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden 34113-İSTANBUL:

Gönderilerin adresten alınması, toplu kabul hizmetleri ile iadeden gelen ve topluca teslim edilecek gönderiler için kullanılmak üzere şoför ve yakıt dahil 1 taşıyıcılı 4 adet panel ile şoför ve yakıt dahil 2 taşıyıcılı 8 adet kamyonun 33 ay süreli kiralama işi 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2013/23460

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25   34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  Telf:  0 212 527 05 74

Faks: 0 212 512 09 49

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Gönderilerin adresten alınması, toplu kabul hizmetleri ile iadeden gelen ve topluca teslim edilecek gönderiler için kullanılmak üzere şoför ve yakıt dahil 1 taşıyıcılı 4 adet panel ile şoför ve yakıt dahil 2 taşıyıcılı 8 adet kamyonun 33 ay süreli kiralama işi

b) Yapılacağı yer                    :  İSTANBUL

c) İşin süresi                           :  01.05.2013 - 31.01.2016  (33 ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: 25    34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  11.03.2013    Pazartesi günü saat 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

ı) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İsteklilerce teklif edilen bedelin 2.000.000.-TL.nin üzerinde olması halinde, isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, teklif edilen fiyatın ikimilyon YTL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,    yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir.

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir.

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV Dahil 47,20- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 11.03.2013 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

1665/1-1


YAP İŞLET MODELİNE GÖRE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel, ticari ve endüstriyel kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların; ayrıştırılması, geri kazanılması, bertaraf edilerek çevreye olası kirletici etkilerinin ortadan kaldırılması ile ileri mekanik, biyolojik, termal işlemler v.b. teknolojiler ile enerji üretiminin sağlandığı, geri dönüşümün azami derecede sağlandığı ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, mühendisliği, gerekli makine ve ekipmanların yurt içi veya yurt dışından temini, yapımı, gerekli izinlerin alınması ve işletmeye alınması ile yap işlet modeline göre izin ve inşaat dönemi dahil toplam 20 yıl işletilerek, sözleşme sonunda İdareye tam ve çalışır vaziyette devredilmesi işi İdare Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre 13/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda ihale edilecektir.

İhale Şartname ve Ekleri: ¨ 1.000,00 (Bin Türk Lirası) bedelle Kahramanmaraş Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde temin edilebilir veya görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Tarih: 13/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü.

Tahmin Edilen Bedel: ¨ 20.000.000,00- (Yirmi Milyon Türk Lirası)

Geçici Teminat Miktarı: ¨ 600.000,00- (Altı Yüz Bin Türk Lirası)

İhaleye katılacak gerçek - tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar:

Gerçek Kişilerden:

3.1. Kanuni ikametgâhı olması,

3.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3.3. Noter tasdikli imza sirküleri

3.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise,  istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

Tüzel Kişilerden:

3.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.7. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.).

3.9. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin  (3.5,3.6,3.7)  deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı,  Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır)

3.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

Gerçek ve Tüzel Kişilerden:

3.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

3.12 - İdari şartnamenin 8. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

3.13 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı.

3.14 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı.

3.15 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir.

3.16 - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.  Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

3.17 - Yurtiçinde veya yurtdışında en az 100 ton/gün kapasiteli kompost, biyometanizasyon, gazlaştırma, piroliz ve düzenli depolamadan enerji üretimi tesislerinden herhangi birini  kurup işlettiğini gösterir belgeleri sunmak,

3.18 - Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek dokümanı ve taahhüdünü ifade eder. Teklif içeriği idari şartnamede belirtilmiştir.

3.19. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının ¨20.000.000,00-(Yirmi Milyon Türk Lirası)’nın%20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge verecektir.

Tekliflerin Verilmesi: Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 13/03/2013 günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümen Başkanlığına (Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İlan olunur.

1485/1-1


2 KALEM SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 750.000 Adet 200 Gr. Tomurcuk Çay Silindirik Kutu ve 100.000 adet 125 Gr. Organik Zümrüt Yeşil Çay Silindirik Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1432/1-1


HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

29 Adet Hizmet Aracı Kiralama (Sürücülü ve Akaryakıt Dâhil) işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                                :  2013/23507

1 - Teşekkülün                                          :  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

a) Adresi                                                   :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv. Yavuzeli Cad Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18   27001 Ş.Kamil / G.ANTEP

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 342 329 28 28 (dh: 210-211)

                                                                     Faks: 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)              :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı                             :

 

S.No

Cinsi

Miktar

(Adet)

Özellikleri

1

Binek Otomobil

1

2010 Model ve Üstü, Benzinli, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Kış Lastikli, A1 Belgeli

2

Binek Otomobil

3

2010 Model ve Üstü, Dizel, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Kış Lastikli, A1 Belgeli,

3

Minibüs

7

8+1 Kişilik, 2010 Model ve Üstü, Klimalı (Hem sürücü hem yolcu bölümüne üfleyebilen klimatik klima), OGS veya HGS Cihazlı, Y akıt Tanıtım Sistemli, Yüksek Güvenlikli Frenleme Sistemlerine Sahip (Esp, Abs, Asr, Ebc, Edl, Bas, Arp, Ebd, Fbs, Prefill, Hill Holder özelliklerine sahip) Dizel, Taşıt Takip Sistemli, Yük İle Yolcu Bölümünü Ayıracak Metal Koruma Sistemli, D2 Belgeli

4

4X4 Pikap

7

2010 Model ve Üstü, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Dizel, Yakıt Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Yolcu ile Arka Bagaj Kısmı Arasında Korkuluk Yapılması, Arka Koltuk Mesafesi Geniş Olan (en az 900 cm),K1 Belgeli

5

Ç.S.Y.C Kamyonet

8

2010 Model ve Üstü 1600-1900 cc Motor Hacminde, Dizel, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt Tanıtım Sistemli, Arka Kapı Camları Açılır-Kapanır Olacak, Taşıt Takip Sistemli, Yük İle Yolcu Bölümünü Ayıracak Metal Koruma Sistemli, 5 Kapılı, Araçlardan 2 Adedinin Ruhsatlarına Otomobil Olarak İşlenmesi, K1 Belgeli

6

4x2 Pikap

3

5+1 Kişilik, 2010 Model ve Üstü, Dizel, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Açık Bagaj Kısmı Açılır –Kapanır çadır ile kapanabilen, K1 Belgeli

c) Yapılacağı yer                                       :  Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa

ç) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler           :  Araçlar ile ilgili tüm bilgiler teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1. a) İhale kayıt numarası                       :  2013/23507

b) İhale usulü                                            :  AÇIK İHALE(4734-3/g )

c) Tekliflerin sunulacağı adres                   :  B.Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Şehitkamil/GAZİANTEP

ç) İhalenin yapılacağı adres                       :  B.Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Şehitkamil/GAZİANTEP

d) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi)      :  11.03.2013

e) Son teklif verme saati (İhale saati)         :  10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu – GAZİANTEP

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz

İşin süresi               :  İşbaşı tarihinden itibaren 730 (Yediyüzotuz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati     :  11.03.2013 saat 10:00

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) 1 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 8. Fıkrasının a bendine istinaden pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1 yetki belgesi,

2 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının b bendine istinaden minibüs cinsi araçlar için D2 yetki belgesi,

3 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının bendine istinaden otomobil tipi araçlar için A1 yetki belgesi,

İstekliler, İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış şirkete ait yukarıda belirtilen belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmış noter tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Araçlara ait belgeler ve ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesini sözleşme aşamasında ibraz edilecektir. İş ortaklıklarında ise bu belgeleri ortaklardan herhangi birinin veya birkaçının ibraz etmesi yeterlidir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1.İsteklinin, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar ) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynaklar oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,75 ten küçük olması yeterli kriterlerdir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler Bu taktirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlayıp sağlamadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonu gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerinin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az 1,25 olma şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.4.2. İsteklinin,

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları sunmaları gerekir.

İsteklinin a veya b bendinde yer alan belgelerden birini sunması yeterlidir.

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kriterlere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

4.4.3.Teklif edilen bedelin %10’unden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1 İş Deneyim,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olamaz.

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan hizmet aracı kiralama taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 250,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez şubesindeki TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52 nolu hesaba yatırılabilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına (260,00 TL) yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilemez.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

1681/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı (toptan teklif olması halinde ayrı ayrı yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır) olarak mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 14/03/2013 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Toplam Alan (m2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Kullanım

İnşaat Emsali

H.max

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Gölbaşı

Hacılar

119735/1

6.990.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

5.242.500.00

157.275.00

14.05

2

Gölbaşı

Hacılar

119735/2

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.10

3

Gölbaşı

Hacılar

119735/3

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.15

4

Gölbaşı

Hacılar

119735/4

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.20

5

Gölbaşı

Hacılar

119735/5

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.25

6

Gölbaşı

Hacılar

119735/6

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.30

7

Gölbaşı

Hacılar

119735/7

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.35

8

Gölbaşı

Hacılar

119735/8

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.40

9

Gölbaşı

Hacılar

119735/9

5.000.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

3.750.000.00

112.500.00

14.45

10

Gölbaşı

Hacılar

119735/10

6.991.00

TAM

İMARLI

KONUT

1.40

SERBEST

5.243.250.00

157.297.50

14.50

TOPLAM

53.981.00

40.485.750.00

1,214.572.50

14.00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

1002/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1. “İSKENDERUN TASMO SAFHA 2 SİSTEMLERİNİN 210 NU’LI TŞB. HV. RD. KT. K.LIĞI DAVUTDAĞI/ADANA’YA TAŞINMASI VE FAALİYETİNİN SAĞLANMASI ” YAPIM İŞİ

2. “İZMİR DISKO HIT HARP KARARGAHINDAKİ MEVCUT YANGIN SİSTEMİNİN FM-200 GAZLI SİSTEMİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ B TİPİ MASRAF TAHMİNİNİN HAZIRLANMASI, MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ.”

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (C) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA;

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN İSTEDİKLERİ ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, YETKİLİ VERİLEN KİŞİNİN VEKÂLETNAMESİ İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 25 MART 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

1683/1-1


YER ALTI İŞÇİLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Teklif mektuplarının 11.03.2013 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe/ANKARA adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisimize verilmiş olacaktır.

2 - İlgili şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 75,00 TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

3 - Şirketimiz İhale Yasasına tabi değildir.

Tel: 0312 418 96 97 - 419 80 34

1724/1-1