22 Şubat 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28567

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


60.000 LİTRE ETİL ALKOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erenler Belediye Başkanlığından:


BİNA SATILACAKTIR

Ordu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


MİNİ BUZDOLABI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 4. ÜNİTE SİRKÜLASYON SUYU HATLARININ İÇ YÜZEYLERİNİN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ VE KONDENSER İÇİ EŞANJÖR BORULARININ SU JETİ İLE TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DE22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 15 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF KONVEYÖR BANT RULOSU İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


AKS ALTERNATÖRÜ ENDÜVİSİ VE TAMPON TRAVERS’İ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM RAY BAĞLANTI PARÇALARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BOJİ DEMONTE, YIKAMA, KUMLAMA, BOYA VE ÖN MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM MAL ALIMI İŞİ (CİHAZ, SİSTEM) İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


2 KALEM CİHAZ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mengen Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 303,00 TL ile en çok 119.656,42 TL arasında değişen; 28.02.2013 günü saat 16:00 ‘a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,30 TL, en çok 11.965,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, otobüs, motosiklet vb. 25 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 01/03/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

1496/1-1


60.000 LİTRE ETİL ALKOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 60.000 litre etil alkol AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 27 Şubat 2013 Çarşamba günü saat 14:00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1408/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erenler Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 1 adet parsel, 05.03.2013 Salı günü, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’ nun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

İlgili Müdürlük                 :  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İlgili Adres                       :  Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks       :  0264 241 48 00 (3 Hat) - 0264 242 05 34

İhale Şartnamesi               :  Erenler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1 - Gerçek Kişiler

a) İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e) Tebligat Adres Beyanı

2 - Tüzel Kişiler

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e) Tebligat Adres Beyanı

İstekliler teklif dosyalarını 05.03.2013 günü, saat 15:30’a kadar Erenler Belediyesi Gelir ve Tahakkuk Servisine teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

Tapu Bilgileri

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhalenin Yapılacağı Saat

Erenler Mh. Erenler Cd. 27 M-1 pafta, 11129 sayılı parsel

2.612.896,00 TL

78.386,88 TL

15:30

1406/1-1


BİNA SATILACAKTIR

Ordu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Merkez Düz Mahalle Uygunluk Sokak'ta bulunan pafta no: 26, ada no: 136 ve parsel no: 7’de kayıtlı 167,78 m2’lik taşınmaz üzerindeki zemin+3 katlı bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

2 - Sözü edilen taşınmazın satış muhammen bedeli 3.154.463,00 TL. olup, geçici teminatı ise 94.634,00 TL. dir.

3 - İhale, 07.03.2013 Perşembe günü saat 14.00'da Ordu İl Genel Meclisi Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Teklif mektubu (şartname ekinde örneği mevcut),

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat,

d) Nüfus cüzdanı sureti (aslını ibraz etmek şartıyla gerçek kişiler için)

e) 2013 yılı içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

h) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odalarından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

1) Şartname satın alındı makbuzu.

5 - İhale şartnamesini almak üzere İl Özel İdaresi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edilecektir. İhaleye katılabilmek için şartname bedeli olarak İdareye 500.00 TL. (Beş Yüz TL) yatırılması gerekmektedir. Alınan şartnamelerin her sayfası istekli tarafından kaşelenip, imzalanacaktır. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ihale dosyasına eklenecektir.

6 - İhale ile ilgili istenen tüm belgeler (şartnamede izah edildiği şekilde) bir dosya içerisine konularak, en geç ihale tarihi olan 07.03.2013 Perşembe günü saat 12.00’a kadar İl Özel İdaresi - Encümen Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7 - İlan bedelleri yüklenici tarafından ödenecektir.

İlan olunur.

946/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                     DOSYA NO: 2003/8

22.11.2012 tarih ve 28475 sayılı Resmi Gazete’de satış ilanı, 05.01.2013 tarih, 28519 ve 19.01.2013 tarih, 28533 sayılı Resmi Gazete’lerde uzatma ilanı yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde,

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi 20.02.2013 saat 17:00’den, 27.02.2013 saat 17:00’ye,

Bilgi Odası Kapanış Tarihi 22.02.2013’ten 01.03.2013’e,

Son Başvuru Tarihi 25.02.2013 saat 17:00’den, 04.03.2013 saat 17:00’ye,

İhale Tarihi 26.02.2013 saat 11:00’den, 05.03.2013 saat 11:00’e,

Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin 01.03.2013 saat 11:00’den, 08.03.2013 saat 11:00’e,

uzatılmıştır.

İlanen duyurulur.

1467/1-1


MİNİ BUZDOLABI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda evsaf ve miktarları belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Mini Buzdolabı

3.500 Adet

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13 MART 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1452/1-1


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca 80*120 Euro Tahta Palet ile 100*120 Çam Tahta Palet ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 11 MART 2013 günü saat 11:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 12 MART 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1453/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 4. ÜNİTE SİRKÜLASYON SUYU HATLARININ İÇ YÜZEYLERİNİN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ VE KONDENSER İÇİ EŞANJÖR BORULARININ SU JETİ İLE TEMİZLENMESİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

4. Ünite sirkülasyon suyu hatlarının iç yüzeylerinin su jeti ile temizliği ve kondenser içi eşanjör borularının su jeti ile temizlenmesi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı:

a) Toplam 815 metre uzunlukta ve iç çapı Ø 2.000 mm olan boru iç yüzeyinin temizliği

10240m2

 

b) 1 adet kondenserin su jeti ile temizliği (İç çapı 23 mm, uzunluğu 10 metre olan toplam 15.000 adet borunun iç yüzeylerinin temizliği)

1 Adet

teknik şartname ve sözleşme esasları dahilinde hizmet alımı yoluyla yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Yer teslimine müteakip 90 Takvim Günü.

Dos. No                                     :  34 SEAS 13/18     2013/19359

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  14.03.2013 Perşembe günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ İşletme Sahası.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 75,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 14.03.2013 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3 İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

8.4. Bu ihalede benzer iş basınçlı su jeti ile termik santral kazan borusu temizliği işi veya ihale konusu iştir.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

1444/1-1


DE22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 15 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/19656

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 15 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ İLE MONTAJI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 21.03.2013 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1356/1-1


MUHTELİF KONVEYÖR BANT RULOSU İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

MUHTELİF KONVEYÖR BANT RULOSU İMALATI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2013/14325

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0. 224. 873 73 47-48-49 Faks: 0.224. 873 73 46

c) Elektronik posta adresi                    : orhaneli@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, Miktarı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Teslim [yeri]                                   :  EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim [tarihi]                                 :  Teslim yeri İşletmemiz ambarı olup teslimatlar mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. En fazla 4 parti halinde teslim edilebilir. Teslim süresi; Bütün imalatların tamamı için sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 (yüz seksen) takvim günüdür. Teslimat mesai saatleri içinde olacaktır. Muayene, kontrol ve testlerde geçecek süreler imalat süresine dahil edilmeyecektir.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  06.03.2013 Çarşamba Günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Firmalar son 5 (beş) yıl içerisinde yurt içinde ve yurtdışında kamuya veya özel sektöre teklif bedelinin en az %25’i kadar tek sözleşmeye ilişkin ihale konusu konveyör bant rulosu imalatı işleri yaptıklarını ve başarılı olduklarını gösteren iş bitirme belgelerini vereceklerdir.

4.3.2. İhaleye katılacak istekli firmalar imalatçı firmayla ilgili TSE imalat yeterlilik belgesi, TSE kalite uygunluk belgesi veya imalatçı firmanın ISO, DIN, ANFOR, JIS, CEMA, FEM, BS gibi uluslararası standartlara uygun üretim yaptığına dair ulusal veya uluslararası bağımsız bir değerlendirme kuruşundan alınacak kalite standart belgesini sunacaklardır.

4.3.3. İstekli firmalar yurt içinde imalatçı iseler kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu teklif ekinde sunacaklardır. İstekli firmalar yurtiçinde bir firmanın yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunacaklardır. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla tekliflerinde sunacaklardır. İstekli firmalar yurtdışından üretici bir firmadan malzeme temin edeceklerse yetkili bir satıcı olduğunu gösteren temsilcilik veya distribütörlük belgesini sunacaklardır.

4.3.4. İstekli firmalar teklifleriyle birlikte, içi görülebilecek şekilde, rulonun içine yerleştirilen tüm sızdırmazlık aksamlarının kesitleri alınmış bir numune vereceklerdir. Numune verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif ile birlikte verilecek kesiti alınmış numune rulo şartnamede verilen teknik resimle birebir aynı olacaktır.

4.3.5. Alınacak ruloların boru, mil, sızdırmazlık elemanları, yatak malzemeleri şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin önereceği rulolar ile ilgili aksamlarının malzemeleri, listede yer alan malzemeler ile aynı veya daha dayanıklı özellikte olacaktır. İsteklilerin önereceği malzemelerin farklı olması halinde, önerdikleri malzemelerin Teknik Şartnamede yer alan malzemelerden daha dayanıklı olduğunu teklif sırasında belgelemesi gerekmektedir. Bu belgelendirme, gerekli teknik bilgileri içerir formda olmalıdır.

4.3.6. İstekliler yukarıda ayrıntısı verilen belge ve bilgileri teklif ekinde vereceklerdir. Belirtilen belge ve bilgileri teklifle birlikte vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Konveyör bant rulosu imalatı işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TR (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TR (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1484/1-1


AKS ALTERNATÖRÜ ENDÜVİSİ VE TAMPON TRAVERS’İ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/16140

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000      0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

İhale konusu işin niteliği, türü

ve miktarı adı                             :  DE 24000 ve DE 11000 tip Lokomotiflerde kullanılmak üzere 15 adet Aks Alternatörü Endüvisi ve 16 adet Tampon Travers’i satın alımı.

İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  11/03/2013 Saat 14:00

2 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1481/1-1


POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/21679

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Sanayi Caddesi No: 9     06102 Ulus/ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası             :  (312) 560 57 74   Faks: (312) 327 17 36

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ankara_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Posta gönderilerinin 261 işçiyle dağıtımı hizmeti

b) Uygulanacak İhale Usulü            :  Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü

c) İşin Yapılacağı Yer                      :  Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara PTT Başmüdürlüğünün uygun gördüğü yerler.

d) İşe Başlama Tarihi                       :  01.04.2013

e) İşi Bitirme Tarihi                          :  31.12.2013

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Ankara PTT Başmüdürlüğü Sanayi Caddesi No: 9 Kat: 3 Toplantı Salonu 06102 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                              :  05/03/2013 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç - Teklif mektubu,

d - Geçici Teminat,

e - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g - İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ - İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

h - Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname,

ı - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir.

6 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

7 - İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

8 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:9 Kat: 2   06102 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 200,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 05/03/2013 Salı günü saat: 10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklif yoktur.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca imzalanacaktır.

16 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

1447/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM RAY BAĞLANTI PARÇALARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2013/17775

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94-84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov. tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı (Ad.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

 

10 Kalem

Ray Bağlantı Parçaları Temini

1- Ray cebiresi 33,4 kg/mt.lik ray için MİD- 146

2- Ray cebiresi 46,3 kg/mt.lik ray için MİD-377

3- Ray cebire civatası -19,5 kg/mt. lik ray için MİD- 70

4- Ray cebire civatası- 46,3 kg/mt.lik ray için MEK-1749

5- Ray cebire civatası- 33,4 kg/mt.lik ray için MİD-132

6- Ray bağlantı Ergosu - 46,3 kg/mt.lik ray için MEK-263

7- Ray bağlantı kraposu- 46,3 kg/mt.lik ray için MEK-262

8- Demir travers bulonu - 46,3 kg/mt.lik ray için MEK-3023

9- Tirfon tırnağı Ø 22 mm.lik MİD–69

10- Galvanizli tirfon 22x130 mm

2.400

3.900

16.000

4.300

15.000

4.000

2.000

41.000

30.000

30.000

TOPLAM:

148.600

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  11.03.2013 Pazartesi - saat 15: 00

c) Dosya no                                     :  1317010

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - ----------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5 - 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.03.2013 Pazartesi - saat 15: 00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1457/1-1


BOJİ DEMONTE, YIKAMA, KUMLAMA, BOYA VE ÖN MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/19550

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

   türü ve miktarı                        :  72 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait boji demonte, yıkama, kumlama, boya ve ön montaj işi teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/03/2013 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 11/03/2013 günü saat: 14:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1456/1-1


4 KALEM MAL ALIMI İŞİ (CİHAZ, SİSTEM) İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt - İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın :

 

a) Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1) 3 kalem cihaz alımı

 

06.03.2013

10:00

İhale kayıt no: 2013/19928

 

 

 

İklimlendirme Kabini

1 adet

 

 

Çatlak Ağzı İlerleme Ekstansometresi

1 adet

 

 

Veri Toplama Kartı ve Strain Geyc

1 adet

 

 

2) Yüksek Çözünürlüklü Deniz

Manyotometre Sistemi

1 adet

06.03.2013

10:30

İhale kayıt no: 2013/19937

 

 

 

3) Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi

Sistemi

1 adet

06.03.2013

11:00

İhale kayıt no: 2013/19942

 

 

 

4) Görüntüleme Sistemli Fluoresan

Ataçmanlı Üstten Aydınlatmalı polarize Mikroskop

1 adet

06.03.2013

11:30

İhale kayıt no: 2013/19948

 

 

 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 100 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Besim Ömer Paşa 4/6 Beyazıt-İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt - İSTANBUL) görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - 1 sıra nolu ihalede ki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - 2,3 ve 4 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

1502/1/1-1


2 KALEM CİHAZ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem cihaz alımı işinin 4734 maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  1 - 2013/20368

                                                            2 - 2013/20333

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası             :  0 212 440 00 17-0 212 440 00 19

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@istanbul.edu.tr.’dir.

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 - ICP-RIE PLAZMA ETCHER Cihazı 1 adet

                                                            2 - Renkli Doppler Ekokardiyografi 1 adet

b) Teslim yeri                                   :  1 - İ.Ü. Fen Fakültesi

                                                            2 - İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                                 :  1 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 (ikiyüz) takvim günü içinde yüklenecektir.

                                                            2 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 (yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  1 - 06/03/2013 Çarşamba günü saat 12:00

                                                            2 - 06/03/2013 Çarşamba günü saat 13:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (2.İhale için)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

5 - 1. ihale için Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

2. İhale için Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kullanılacaktır.

Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat =------------------------------------------------------

                                  (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100)

1. Sistemle beraber 1 (bir) adet erişkin amaçlı en az 3.0-7.0 MHz aralığında harmonik görüntüleme yapabilen üç boyutlu Multiplane TEE Prob veren sistemler için nispi ağırlık 30(otuz) puan.

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt – İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

1502/2/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anahtar Teslimi Temiz Oda Sistemi ve 3 kalem cihaz alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  1) 2013/19994

                                                                  2) 2013/20376

a) Adresi                                                :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü,

                                                                  Besim Ömer Paşa 4/6 Beyazıt İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                   :  0212 440 00 17- 0212 440 00 19

c) Elektronik posta adresi                       :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)      :-

2-Ön yeterlik konusu malın                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1) 3 kalem cihaz alımı

                                                                  1 - Mikrodalga Biyolojik Doku Tanıma Sistemi.      1 adet

                                                                  2 - Kalibrasyon Kiti                                                   1 adet

                                                                  3 - Ölçüm Probu                                                       1 adet

                                                                  2) Anahtar Teslimi Temiz Oda Sistemi

b) Teslim yerleri                                     :  1 - İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                                       :  2 - İ.Ü. Fen Fakültesi

                                                               :  Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

                                                                  Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Besim Ömer Paşa 4/6 Beyazıt İSTANBUL, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Tarihi ve saati                                     :  1) 06/03/2013, 14:00

                                                                  2) 06/03/2013, 15:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Besim Ömer Paşa 4/6 Beyazıt-İstanbul adresinde görülebilir ve İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığı’na(Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) 100,00-TL yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı İstanbul Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Besim Ömer Paşa 4/6 Beyazıt-İstanbul temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İ.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Besim Ömer Paşa Cad. 4/6 Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1502/3/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36.  maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 07.03.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Etimesgut

Elvan

18219/1

2,484.00

TAM

Akaryakıt + LPG

4,347,000.00

130.410.00

14:00

2

Sincan

Sincan (Elvan)

18151/2

2.500.00

TAM

Akaryakıt + LPG

6,250,000.00

187.500.00

14:05

3

Etimesgut

Yeşilova

48620/1

2,844.00

TAM

Akaryakıt + LPG

3,128,400.00

93.852.00

14:10

4

Yenimahalle

Macun

42876/11

3,045.00

TAM

Akaryakıt + LPG

4,567,500.00

137.025.00

14:15

5

Yenimahalle

Macun

62925/3

1,831.00

TAM

Akaryakıt + LPG

5,950,750.00

178.522.50

14:20

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

1001/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mengen Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 06.03.2013                                                                                        Saati: 14:00                                         İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14.00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

MetreKüp

Parti

Muh. Bed.

Teminat Tut.

1

PAZARKÖY

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3-5

7

 

9,783

1

320,00

94,00

2

PAZARKÖY

2.SUB.Kl.Kt.Çs. Tom.

6

15

 

28,766

2

330,00

285,00

3

PAZARKÖY

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3-5

34

 

43,851

2

310,00

409,00

4

BÖLGEÖNÜ

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3

3

 

2,169

1

320,00

21,00

5

PAZARKÖY

2.SKB.Kl.Kt.Çs.Tom.

2

28

 

20,581

1

280,00

173,00

6

PAZARKÖY

2.SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

6-8

15

 

36,442

1

310,00

339,00

7

BÖLGEÖNÜ

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

3

16

 

17,405

2

320,00

168,00

8

PAZARKÖY

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

3-5

185

 

41,359

1

195,00

242,00

9

PAZARKÖY

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

6

62

 

53,955

2

240,00

389,00

10

PAZARKÖY

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3-4

785

 

530,455

10

215,00

3.426,00

11

GÖKÇESU

3.SUB.İn.Kt.ÇK.Tom.

6

192

 

66,339

3

195,00

390,00

12

GÖKÇESU

3.SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

6

376

 

231,610

6

220,00

1.532,00

13

PAZARKÖY

3.SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

6,7

107

 

105,140

3

220,00

696,00

14

KİREMİTLİK

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Glb.

252

 

104,942

4

190,00

601,00

15

PAZARKÖY

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

3-5

99

 

18,103

1

190,00

104,00

16

GÖKÇESU

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

3

3052

 

547,591

18

190,00

3.128,00

17

GÖKÇESU

3.SKB.İn.Kt.Çk.Tom.

1,5

274

 

31,125

1

185,00

173,00

18

PAZARKÖY

3.SKB.İn.Kt.Çk.Tom.

1,5

21

 

2,538

1

185,00

15,00

19

KİREMİTLİK

3.SKB.İn.Kt.Çk.Tom.

1,5

243

 

24,190

1

185,00

135,00

20

BÖLGEÖNÜ

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

4,5

12

 

7,177

1

235,00

51,00

21

KİREMİTLİK

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Glb.

 

 

175,000

5

195,00

1.025,00

22

PAZARKÖY

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Glb.

601

 

392,768

10

195,00

2.301,00

23

GÖKÇESU

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

3

1437

 

518,704

18

195,00

3.044,00

24

KİREMİTLİK

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Glb.

27

 

55,580

3

190,00

319,00

25

GÖKÇESU

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1,5

415

 

106,561

4

190,00

610,00

26

PAZARKÖY

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1,5

82

 

39,936

2

190,00

229,00

27

BÖLGEÖNÜ

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1,5

28

 

12,680

1

200,00

77,00

28

PAZARKÖY

2.SUB.K.Kt.Gök.Tom

6

24

 

28,664

1

280,00

241,00

29

PAZARKÖY

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom

3-5

618

 

123,277

3

190,00

704,00

30

GÖKÇESU

3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom

1,5

30

 

3,073

1

185,00

18,00

31

PAZARKÖY

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

6

379

 

372,453

6

220,00

2.462,00

32

BÖLGEÖNÜ

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

3

44

 

20,537

1

205,00

127,00

33

PAZARKÖY

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

4

441

 

274,309

6

205,00

1.691,00

34

GÖKÇESU

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

4-5

36

 

20,128

1

205,00

124,00

35

KİREMİTLİK

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

3,4

6

 

1,879

1

205,00

12,00

36

KİREMİTLİK

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom

2

5

 

1,005

1

190,00

6,00

37

PAZARKÖY

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom

2-2,5

23

 

7,785

1

190,00

45,00

38

GÖKÇESU

3.SNB.İn.Kt.Kayın.Tm

3-5

520

 

91,780

2

175,00

483,00

39

PAZARKÖY

3.SNB.İn.Kt.Kayın.Tm

3-5

894

 

161,152

5

175,00

849,00

40

PAZARKÖY

3.SKB.İn.Kt.KayınTm

1,5

122

 

14,763

1

170,00

76,00

41

GÖKÇESU

3.SKB.İn.Kt.KayınTm

1,5

382

 

40,832

1

170,00

209,00

42

PAZARKÖY

3SUB.Kl.Kt.Kay.Tom.

6-8

26

 

34,155

1

225,00

231,00

43

GÖKÇESU

3.SNB.Kl.Kt.Kayın.Tm

3-4

124

 

44,386

2

200,00

267,00

44

BÖLGEÖNÜ

3.SNB.Kl.Kt.Kayın.Tm

3

93

 

41,587

2

200,00

251,00

45

PAZARKÖY

3.SNB.Kl.Kt.Kayın.Tm

3

467

 

218,605

7

200,00

1.315,00

46

PAZARKÖY

3.SKB.Kl.Kt.Kayın.Tm

1,5

48

 

14,081

1

180,00

77,00

47

GÖKÇESU

3.SKB.Kl.Kt.Kayın.Tm

1,5

97

 

24,588

1

180,00

133,00

48

GÖKÇESU

3.SNB.Kl.Kt.Meşe Tom

3

5

 

1,492

1

195,00

9,00

49

KİREMİTLİK

2.Sınıf Çk Md. Dir.

3-4

1502

 

113,606

3

185,00

632,00

50

GÖKÇESU

2.Sınıf Çk Md. Dir.

2-5

872

 

76,052

2

185,00

423,00

51

GÖKÇESU

2.Sınıf Kayın Md. Dir

1,5-4

437

 

30,061

1

180,00

163,00

52

KİREMİTLİK

Meşe Yuv. Sn. Od.

1

301

 

7,945

1

165,00

40,00

53

GÖKÇESU

Kn. Yuv. Sn. Od.

1

272

 

10,612

1

165,00

53,00

54

GÖKÇESU

Gürg. Yuv. Sn. Od.

1

693

 

34,543

1

165,00

171,00

55

GÖKÇESU

Kayın Kağ. Odun

1,5-5

525

 

84,198

2

130,00

329,00

56

PAZARKÖY

Kayın Kağ. Odun

3-4

1003

 

179,473

6

130,00

702,00

57

PAZARKÖY

Kavak Kağıtlık Od.

3,4

14

 

6,091

1

86,00

16,00

58

GÖKÇESU

Çk. Kağ. Od.(M3)

1-5

4167

 

714,303

23

130,00

2.795,00

59

KİREMİTLİK

Çk. Kağ. Od.(M3)

Glb.

2978

 

379,820

12

130,00

1.487,00

60

PAZARKÖY

Çk. Kağ. Od.(M3)

3-4

4081

 

1036,267

26

130,00

4.053,00

61

BÖLGEÖNÜ

Çk. Kağ. Od.(M3)

3-4

748

 

285,861

8

130,00

1.120,00

62

GÖKÇESU

Gök.Kağ. Od.(M3)

3-7

532

 

157,417

5

130,00

617,00

63

KİREMİTLİK

Gök. Kağ. Od.(M3)

3-7

532

 

121,641

3

130,00

476,00

64

PAZARKÖY

Gök. Kağ. Od.(M3)

1,5

1899

 

517,424

16

130,00

2.025,00

65

BÖLGEÖNÜ

Gök. Kağ. Od.(M3)

1,5-3

972

 

202,181

9

130,00

794,00

 

 

TOPLAM

 

34280

 

8.722,776

271

 

45.202,00

 

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı depolarında mevcut 271 parti muhtelif cins orman emvallerinden ibreli-yapraklı tomruk, maden direği ve sanayi odunu %40’ı ile vergileri peşin, bakiyesi aylık %0.80 faizli 9 aya kadar vadeli, ibreli-yapraklı kağıtlık odun ve yakacak odunun ise %30’u ile vergileri peşin. bakiye kısmı aylık %0.80 faizli 9 ay vadeli olmak üzere limit dahili müddetsiz kesin banka mektubu karşılığında model şartnameleri uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 06.03.2013 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak edeceklerin geçici teminatlarını saat 13.30’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra teminat kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleye iştirak edeceklerin son sene vizesi yapılmış kapasite belgelerini, Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini, vekillerin vekaletname ve noter tasdikli yetki belgelerini, kimlik ve ikametgah adreslerini noksansız olarak Komisyona ibraz etmeleri zorunludur, ibraz etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Açık artırmalı satış 06.03.2013 Tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemizin satış salonunda yapılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin son sene Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, Şirket veya tüzel kişiler adına ihale gireceklerin yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini, kanuni ikametgah adresini gösterir belgeyi göstermek ve geçici teminatların yatırıldığına dair makbuzları ile birlikte komisyona başvuracaklardır.

6 - Bu satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir.

İlan olunur.

TEL    : 0374 356 10 14 den 205

FAKS : 0374 356 11 00

BANKA HESAP NO : 25857036-5001 MENGEN ZİRAAT BANKASI

1439/1-1