20 Şubat 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28565

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM İHTİYACI OLAN 20.000 M3 BALASTIN ÜRETİLEREK, KAPAKLI İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM İHTİYACI OLAN 20.000 M3 BALASTIN ÜRETİLEREK, BAYINDIR İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TOPÇAM HES HİDROELEKTRİK SANTRALİ’NİN (20,87 MW, 3 ÜNİTE, DİKEY ŞAFTLI FRANCİS TİPİ) MONTAJ, TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİNİN YAPILMASI VE TESLİM EDİLMESİ İŞİDİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:


10 KALEM ÖLÇÜM VE TEST CİHAZLARI İLE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AFYONŞEHİR-KARAKUYU HATTI AFYONŞEHİR-SANDIKLI İSTASYONLARI ARASI 65 KM.LİK KESİMDE RAYLARA YENİDEN PROFİL VERİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALİNE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇUBUK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEMENİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİDİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


21.500.000 KG SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK. İHTİYACI OLARAK (20.000 Kg.) MATKAP ÇELİĞİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


DOĞAL MİNERALLİ SULAR VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


ÇELİK HASIR (HASIR KAMA) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ İÇİN BUTTON BİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Antalya Gizli Bahçe Turizm Tesisi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden: MERSİN


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden: MERSİN


162 KALEM HAREKET GÖRMEYEN MALZEMELER SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM İHTİYACI OLAN 20.000 M3 BALASTIN ÜRETİLEREK, KAPAKLI İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/17123

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A    35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                            :  www.tcdd.gov.tr. - www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   adı ve miktarı                          :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım İhtiyacı Olan 20.000 M3 Balastın Üretilerek, Kapaklı İstasyonu’nda Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.03.2013 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1264/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM İHTİYACI OLAN 20.000 M3 BALASTIN ÜRETİLEREK, BAYINDIR İSTASYONU’NDA BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/16949

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A   35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                            : www.tcdd.gov.tr. - www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım İhtiyacı Olan 20.000 M3 Balastın Üretilerek, Bayındır İstasyonu’nda Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.03.2013 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1265/1-1


DÜZELTME İLANI

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 500 metre ve 750 metre ölçülerinde kablo temini işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                            :  2013/10124

1 - İdarenin                                         : 

a) Adresi                                             :  Milas Karayolu 3. Km Yatağan / MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                :  02525725191 - 02525725384

c) Elektronik posta adresi                    :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - Düzeltmeye konu

     ilanın yayımlandığı                         : 

A) Gazetenin adı ve tarihi                   :  08/02/2013 Tarih ve 28553 Sayılı Resmi Gazete’sinde 1006/1-1no’lu İlan.

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]

     şunlardır                                         :  2. İhale konusu işin;

a) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmeye Müteakip 80 (Seksen) Takvim Günüdür.

1354/1-1


TOPÇAM HES HİDROELEKTRİK SANTRALİ’NİN (20,87 MW, 3 ÜNİTE, DİKEY ŞAFTLI FRANCİS TİPİ) MONTAJ, TEST VE DEVREYE ALMA İŞLERİNİN YAPILMASI VE TESLİM EDİLMESİ İŞİDİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:

1. Teşekkülümüz taahhüdünde olan Pınarlı Köyü Mevkii Mesudiye/ORDU ilinde bulunan TOPÇAM HES Hidroelektrik santralının montaj, test ve devreye alma işleri (Türbin, Generatör, Acil Vana Ve Şalt Sahası+Yardımcı Teçhizatlar ve Tüm Test Kontrol) yaptırılacaktır.

2. Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, Yenimahalle / ANKARA

(Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 276) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden 100,00 TL ( KDV dahil) bedel karşılığında temin edilebilir.

3. İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını en geç 01 Mart 2013 Cuma günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre götürü bedel Açık İhale Usulü şeklinde yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

1410/1-1


10 KALEM ÖLÇÜM VE TEST CİHAZLARI İLE MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ihtiyacı olan ve şartname eki listede yer alan 10 kalem ölçüm ve test cihazları ile muhtelif malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/03/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1402/1-1


AFYONŞEHİR-KARAKUYU HATTI AFYONŞEHİR-SANDIKLI İSTASYONLARI ARASI 65 KM.LİK KESİMDE RAYLARA YENİDEN PROFİL VERİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/19389

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 – 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     adı ve miktarı                        :  1 Adet Afyonşehir-Karakuyu Hattı Afyonşehir-Sandıklı İstasyonları Arası 65 km.lik Kesimde Raylara Yeniden Profil Verilmesi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 01/04/2013 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1323/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından:

1) Mülkiyeti Belediyemize ait Çenedağ Mahallesi sınırları içinde aşağıda özellikleri belirtilen bir adet dükkan (1941m²) 2886 sayılı yasanın 35 (a), 36. ve 37. maddeleri hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile imar planı ve şartlarına uygun, işyeri olarak kullanılması şartı ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Mahalle

Ada/Parsel

Kat/Bağ. Bölüm

Alanı (M²)

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

Çenedağ

4637/10

bodrum/3

1941

4.200.000,00 TL (K.D.V.’den müstesna)

126.000,00 TL.

 

2) İhale 13.03.2013 Çarşamba günü, saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3) İhaleye gireceklerde aranacak belgeler; Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği, noter tasdikli imza sirküsü, geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, onaylı şartname ve şartname alındı makbuzu, belediyeye borcu yoktur belgesi, ayrıca tüzel kişilerden 2013 yılı onaylı yönetim kurulunca verilecek noter tasdikli yetki belgesi veya vekaletname, ihaleye girecek kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, 2013 yılı onaylı oda sicil kayıt belgesi ve ortaklık olması halinde iş ortaklık belgesi.

4) İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminat bedelini ihale günü en geç saat 09.00 kadar nakit olarak yatırması veya banka teminat mektubunu, ilgili belgelerle birlikte en geç 13.03.2013 günü saat 09:30’a kadar da Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri, ve ihale günü ihalenin başlangıç saatinden önce de ihale yerinde hazır bulunmaları, keza mektupla katılmak isteyenlerin de aynı şartlar dahilinde 2886 sayılı yasanın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden evvel ihale komisyonunun eline geçecek şekilde iadeli taahhütlü göndermeleri gerekmektedir. İhale ile ilgili şartname; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden 1.500,00TL. karşılığında alınabilir. Katılımcı şartnameyi kabul ettiğine dair imzalayarak dosyasına koyacaktır.

5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

1321/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALİNE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 33,04.-TL. ile en çok 110.355,00.-TL. arasında değişen; 26/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5.- TL., en çok 11.040.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede Yeniden İhraç Amaçlı çay, katır, motor yağı, muh. çakmak, muh. elektronik eşya, muh. kol saati, muh. güneş gölüğü, muh araç lastiği, züccaciye, muh. oyuncak, araç parçası, parke taşı, olarak satışa sunulan 47 grup cinsi eşya; açık artırma suretiyle, Peyas Mahallesi Mahabat Bulvarı No: 20 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki ihale salonunda 27/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 78 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1338/1-1


MUHTELİF ÇUBUK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2013/17841

96 kalem muhtelif çubuk malzemelerinin alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartname esasları dahilinde; 96 kalem muhtelif çubuk malzemelerinin alımı ve teslimi işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 15 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  13/03/2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/03/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1287/1-1


REFRAKTER MALZEMENİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİDİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Kazan Sıcak Gaz Kanallarında Kullanılacak Olan Refrakter Malzemenin İmali ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/17940

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25  48201 Milas/Muğla

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1478) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  15.000 Kg. İzolasyon Betonu, 10.000 Kg. Ateş Betonu, 12.000 Ad. Ateş Tuğlası-Yatık (Porsil), 4.000 Ad. İzole Tuğla (Kizelgur Esaslı), 5.000 Kg. Porsil Tuğla Örgü Harcı Şamot ve 250 Ad. Ateş Tuğlası-Sic 60 (Porsil) temin edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasına müteakip 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                        :  07.03.2013 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla temin etmek isteyen istekliler, Kurumumuzun Vakıfbank Milas Şubesindeki TR 85 0001 5001 5800 7296 8511 54 no’lu hesabına ihale doküman bedelini yatırıp ihale dokümanını satın almak için başvurabilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 07.03.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1284/1-1


21.500.000 KG SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüzün ihtiyacı 21.500.000 Kg Su Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü Hopa/ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05/03/2013 günü saat 14:00’e kadar Hopa Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü Hopa/ARTVİN adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1267/1-1


TTK. İHTİYACI OLARAK (20.000 Kg.) MATKAP ÇELİĞİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372-259 47 94-259 47 97

                                                         Fax: 0-372-253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i            :              Malzemenin Cinsi                       Toplam Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  22x22 mm içi delikli matkap çeliği             20.000 Kg.

b) Teslim yeri                               :  Malzemelerin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                              :  Malzemelerin teslim süresi: 120 (Yüzyirmi) takvim gündür. İstekliler tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK. Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  18.03.2013 - Pazartesi saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1312012

d) İhale kayıt no                            :  2013/17323

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterler:

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Firmalar imalat hatalarına karşı garanti ve imalat sertifikası vereceklerdir

6 - Firmalar geçerli ISO Kalite Sistem Belgelerini teklif edilen ürüne ait tanıtıcı katalog ile birlikte vereceklerdir. Bu dokümanların verilmediği menşei belirlenmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Firma bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren test raporlarını teklif ile birlikte verecektir.

8 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

9 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 10 - Teklifler en geç 18.03.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

 11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. (20. madde)

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

17 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

18 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1343/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SULAR VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz hudutları dâhilinde bulunan aşağıda koordinatları belirtilen jeotermal kaynak arama alanları 3 (Üç) yıl süreli ruhsatlandırılmak üzere 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Gaziantep İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda 05/03/2013 tarihinde saat 13:30 da başlamak üzere Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

No

İlçe

Köy

Kaynağı Cinsi

Ruhsat No

Hektar

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Miktarı(TL) %3

İhale Saati

1

Nurdağı

Çakmak

Jeotermal

2009/02

4357,00

261.420.-

7.842,60.-

14:00

2

İslahiye

Örtülü

Jeotermal

2009/03

4983,87

299.033.-

8.970,99.-

14:10

3

İslahiye

Karapınar

Jeotermal

2009/09

4993,26

299.596.-

8.987,88.-

14:20

4

İslahiye

Fevzipaşa

Jeotermal

2009/10

4955,25

297.315.-

8.919,45.-

14:30

5

İslahiye

Aydınoğlu

Jeotermal

2009/11

4700,62

282.038.-

8.461,14.-

14:40

6

Nurdağı

Belpınar

Jeotermal

2009/14

4959

297.540

8.926,20.-

14:50

7

Nurdağı

-

Jeotermal

2009/16

5000

300.000

9.000.-

15:00

8

Nurdağı

Gedikli

Jeotermal

2009/19

4970,5

298.230

8.946,90.-

15:10

 

1) İhale edilecek 2009/02 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0310500

0314850

0310800

0305800

Yukarı (X)

4124700

4123600

4115300

4116700

 

2) İhale edilecek 2009/03 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

295250

299800

296200

290500

Yukarı (X)

4110300

4108550

4100200

4102500

 

3) İhale edilecek 2009/09 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

291685

290280

290281

289000

285000

287500

Yukarı (X)

4095199

4089000

4089000

4083350

4085000

4096000

 

4) İhale edilecek 2009/10 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0290200

0295250

0290500

0285400

Yukarı (X)

4112400

4110300

4102500

4105000

5) İhale edilecek 2009/11 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0282500

0287500

0285000

0281300

Yukarı (X)

4096000

4096000

4085000

4085675

 

6) İhale edilecek 2009/14 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

299750

305100

300300

294900

Yukarı (X)

4127600

4126000

4118200

4120000

 

7) İhale edilecek 2009/16 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

300300

295250

290200

294900

Yukarı (X)

4118200

4110300

4112400

4120000

 

8) İhale edilecek 2009/19 nolu Jeotermal Kaynak Arama Alanının koordinatları

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

305100

310500

305800

300300

Yukarı (X)

4126000

4124700

4116700

4118200

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1) Dilekçe

2) Gerçek kişi adına katılacaklarda vatandaşlık numarasının da bulunduğu nüfus müdürlüğünce onaylı NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,

3) Gerçek kişi adına katılacaklarda Noter onaylı İMZA SİRKÜLERİ,

4) Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

5) Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

6) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir BELGE,

7) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren TİCARET SİCİL GAZETESİ’nin aslı ya da Noter onaylı sureti ve şirket yönetimin Noter onaylı İMZA SİRKÜLERİ,

8) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

9) İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

10) İdarece hazırlanan, İhale ile ilgili Şartname (İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir.)

11) İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Gaziantep İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

12) İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

1353/1-1


ÇELİK HASIR (HASIR KAMA) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Çelik hasır (Hasır kama) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/17324

Dosya no                                   :  1324015

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çelik hasır (Hasır kama): 17.000 adet

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  05.03.2013 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Teklif edilen malzemeye ait prospektus, katalog gibi standart dökümanlar.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.03.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1340/1-1


ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ İÇİN BUTTON BİT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ İÇİN BUTTON BİT alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/17546

Dosya no                                   :  1322016

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  100 ADET BUTTON BİT

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesindeki, T.T.K. Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                            

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  28.02.2013 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. R-28, Ø38mm. ( 1 ½” ) button bit için denenmek üzere 2 ( İki ) adet numune,

4.2.2. Geniş kapsamlı 2 ( İki ) adet tanıtıcı kataloğ.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki hususlara göre belirlenecektir.

5.1. Button bit numuneleri Müesseselerimizde gre-şist ve konglomera olan aynı özellikte bir lağım alanında denemeye tabi tutulacak button bitlerde kabaranın düşmesi, kırılması ve bilenemeyecek derecede aşınması zamanı içinde delmiş oldukları delik boyuna göre maliyet yönünden;

Button bit fiyatının deldikleri delik boyu ( metre )’na oranı en düşük olan button bit tercih edilecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1344/1-1


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Antalya Gizli Bahçe Turizm Tesisi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO                                                      :  2002/7

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI  :  Antalya Gizli Bahçe Turizm Tesisi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

2. BORÇLU                                                       :  Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. İHALE TARİHİ                                             :  14.02.2012

4. İHALE BEDELİ                                             :  3.300.000.- ABD Doları

5. İHALENİN ONAY TARİHİ                         :  09.08.2012

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI

(6-A)

(Ticari ve İktisadi Bütünlük Kapsamındaki İrtifak Hakkından Kaynaklanan Kesis Tahsisli Gayrimenkullerin Emlak Vergi Borcu)

Alacaklı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı

Borçlu

Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borç Tutarı

30.905,10 TL

 

(6-B)

(Ticari ve İktisadi Bütünlük Kapsamındaki İrtifak Hakkından Kaynaklanan Borç)

Alacaklı

Antalya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü

Borçlu

Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borç Tutarı

131.665,06 TL

 

7. BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDE KAPSAMINDAKİ GEÇMİŞ DÖNEM BORÇ BİLGİLERİ

Alacaklı

Fon Kurulu Karar Tarih ve Sayısı

Miktar (*)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

11.02.2010- 41

70.000.000.- TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

24.06.2010- 204

9.000.000.- TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

29.07.2010- 251

11.126.172.- TL

(*) İşbu bedel Toprak Grubuna aktarılan ve geçmiş dönem borcu sayılan toplam miktar olup, bu miktar içinden 16.542.724,05 TL borçlu şirket ile ilgilidir.

 

8. BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ

(8-A)

Alacaklı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Borçlu

Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borç Miktarı

5.811.617,79 TL

(8-B)

Alacaklı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Borçlu

Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borç Miktarı

21.168.070,88 TL(31.05.2012 tarihi itibarıyla)

 

9. BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİLERİ

Alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Borçlu

Toprak Seniteri ve Tur. İşl. San. ve Tic. A.Ş.

Borç Miktarı

485.545.421,65 TL (03.03.2011 tarihi itibarıyla)

 

10. İLGİLİ MEVZUAT

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.”

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi;

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır.

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

şekilde nemalandırır.

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi;

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.”

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

DEĞERLENDİRME

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon Kurulunun 18.05.2011 tarih ve 2011/169 sayılı kararı ile oluşturulan “Antalya Gizli Bahçe Turizm Tesisi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 14.02.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede Yaylak Granit Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye 3.300.000.- ABD Doları bedelle Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 09.08.2012 tarih ve 2012/222 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3.300.000.- ABD Doları ihale bedeli TMSF’nin ilgili hesabına yatırılmıştır.

İhale bedeli, Antalya Gizli Bahçe Turizm Tesisi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü içerisinde mal, hak ve varlıkları bulunan Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin tüm borçlarını karşılayamaması nedeniyle 3.300.000.- ABD Doları ihale bedelinden öncelikle 10.500.- ABD Doları ve 5.144,21 TL satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli ve ihale bedeline ödeme gününe kadar işleyecek faizi aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.

1. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6A’da belirtilen, gayrimenkullerin aynından kaynaklanan emlak vergi borcunun ödenmesi için Muratpaşa Belediye Başkanlığına 30.905,10 TL pay ayrılmasına,

2. 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6B’de belirtilen, irtifak hakkından kaynaklanan borcun ödenmesi için Antalya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğüne 131.665,06 TL pay ayrılmasına,

3. 5411 sayılı Kanunun 134. maddesi uyarınca, bakiye ihale bedeli ile ihale bedeline ödeme gününe kadar işleyecek faizinin, “geçmiş dönem borcu” olarak yukarıda 7’de belirtilen alacağına mahsuben TMSF’ye ayrılmasına,

4. İhale bedelinden kalan miktar olmadığından, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, TMSF’nin 3. maddede belirtilen ödemeden sonra kalan bakiye geçmiş dönem alacağı ve 9’da belirtilen diğer alacağı, 8’de belirtilen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü alacağı ve diğer alacaklılar (haciz vs) ile İhale Şartnamesinin 15.1. maddesi kapsamında hak ve alacak bildiriminde bulunan alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,

5. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

6. Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine,

7. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi.

1392/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

KUZEY MARMARA SABİT AÇIK DENİZ PLATFORMLARI İÇİN LOKASYON İNCELEME VE BORU HATLARI GÜZERGAH ETÜT ÇALIŞMASI hizmet alımı TPAO Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’ne göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2013/19368

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müd. Söğütözü Mah. 2180. Sok. No: 86   06100 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0312 207 3116   Faks: 0312 286 9017

c) Elektronik posta adresi       :  ssaral@tpao.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Temel olarak uzunlukları toplamı yaklaşık 8.5 Km olan üç ayrı güzergah boyunca detay batimetri, side scan sonar, magnetometre, sub-bottom profiler taraması, belirli noktalarda zemin örneklemesi, ilgili numune analizleri, yorumlama ve raporlama işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :  Marmara Denizi, Silivri Açıkları

c) Süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 90 gün

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TPAO Genel Müd. Söğütözü Mah. 2180. Sok. No: 86   06100 Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati                     :  13/03/2013 Saat: 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi :

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri :

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İdari Şartnamede belirtilen şekilde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. Alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli bu ihale kapsamında, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş (açık deniz/göllerde lokasyon inceleme ve boru hatları güzergah etüt çalışması işleri) ile ilgili deneyimini gösteren ve tek sözleşmeye dayalı olan İş Deneyim Belgelerini, tutarı teklif edeceği bedelin %50’sinden az olmamak kaydıyla ihale dokümanları arasında İdareye sunmak zorundadır.

4.3.2. İstekli, işin niteliğinin gerektirdiği uluslararası standartların uygulanması konusunda geniş bilginin yanında, açık deniz/göllerde lokasyon inceleme ve boru hatları güzergah etüt çalışması konusunda deneyime sahip ve en az bir tane deniz boru hattı güzergah etüt çalışmasını başarıyla tamamlamış olmalıdır.

4.3.3. İsteklilerin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması zorunludur. Kalite yönetim sistem belgesinin belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Deniz veya göllerde lokasyon inceleme ve boru hatları güzergah etüt çalışması işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve aynı tarihlerde 100 Türk Lirası karşılığı Üretim Daire Başkanlığı 11. Kat 1109 no’lu oda adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının yurt içerisinde kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler için doküman bedeli kargo masrafı dahil 125 Türk Lirası’dır. İhale dokümanı bedelleri Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Kurumsal Şube TR970001500158007290224965 IBAN no’lu hesaba yatırılacaktır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak İdare’ye göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli ve ihale bilgilerinin açıklama bölümüne işlendiği ilgili ödeme dekontu, ihale dokümanı satın alırken İdare’ye teslim edilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer Hususlar: ORTAKLIĞIMIZ BU İHALE İLE İLGİLİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA KISMEN YAPMAKTA SERBESTTİR.

1363/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

KUZEY MARMARA SABİT AÇIK DENİZ PLATFORMLARI İÇİN JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMASI hizmet alımı TPAO Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’ne göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2013/19418

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müd. Söğütözü Mah. 2180. Sok. No: 86   06100 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0312 207 3116   Faks: 0312 286 9017

c) Elektronik posta adresi       :  ssaral@tpao.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Marmara Denizi’nin kuzeyinde Silivri açıklarında 25 ve 45 metre su derinliklerinde yerleştirilmesi planlanan ve yer altı doğal gaz depolama sisteminde kullanılacak olan iki adet 4-ayaklı sabit açık deniz platformu tasarım çalışmaları için gereken bölgeye özgü jeoteknik etüt çalışması işleridir. İş kapsamında her bir platformun yerleştirileceği alanda Teknik Şartname çerçevesinde birer adet deniz zemininden 110 m nihai derinliğe kadar jeoteknik amaçlı örnekleme, birer adet CPT çalışması, ilgili saha ve laboratuar testleri, analiz, yorum ve raporlama yaptırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Marmara Denizi, Silivri Açıkları

c) Süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 120 gün

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TPAO Genel Müd. Söğütözü Mah. 2180. Sok. No: 86   06100 Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati                     :  14/03/2013   Saat 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İdari Şartnamede belirtilen şekilde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. Alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilecek bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin Bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yılsonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.

a) Cari oranın (döner varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kıstas birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler son iki yıla ait belgeleri sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp, sağlanamadığına bakılır. Bilanço ve ilgili bölümlerin mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenip yetkili merci tarafından onaylanması gereklidir.

4.2.3. İsteklinin İş Hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya taahhüdü altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar.

Toplam cironun teklif edilecek bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilecek bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlamayan istekliler son iki yıla ait belgelerini sunabilir. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp, sağlanılamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli bu ihale kapsamında, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş (deniz veya göllerde gerçekleştirilen jeoteknik etüt işleri) ile ilgili deneyimini gösteren ve tek sözleşmeye dayalı olan İş Deneyim Belgelerini, tutarı teklif edeceği bedelin %50’sinden az olmamak kaydıyla ihale dokümanları arasında İdareye sunmak zorundadır.

4.3.2. İstekli, işin niteliğinin gerektirdiği uluslararası standartların uygulanması konusunda geniş bilginin yanında, deniz/göllerde kazıklı yapılar için zemin jeoteknik etütleri konusunda deneyime sahip ve deniz/göllerde en az bir mühendislik yapısı projesi için sondaj yoluyla zemin numunesi toplayarak, örneklerin laboratuvarlarda inceleme ve değerlendirmesini başarıyla tamamlamış olmalıdır.

4.3.3. İsteklilerin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olması zorunludur. Kalite yönetim sistem belgesinin belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Deniz veya göllerde sondaj yoluyla jeoteknik amaçlı zemin numunesi toplayarak, örneklerin laboratuvarlarda inceleme ve değerlendirme işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve aynı tarihlerde 100 Türk Lirası karşılığı Üretim Daire Başkanlığı 11. Kat 1109 no’lu oda adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının yurt içerisinde kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler için doküman bedeli kargo masrafı dahil 125 Türk Lirası’dır. İhale dokümanı bedelleri Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Kurumsal Şube TR970001500158007290224965 IBAN no’lu hesaba yatırılacaktır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak İdare’ye göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Firma ve ihale bilgilerinin açıklama bölümüne işlendiği ilgili ödeme dekontu, ihale dokümanı satın alırken İdare’ye teslim edilecektir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer Hususlar: ORTAKLIĞIMIZ BU İHALE İLE İLGİLİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA KISMEN YAPMAKTA SERBESTTİR.

1364/1-1


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:

MERSİN

 

İli/İlçesi

Mah/Köy

Kasaba

Mevki

Cinsi

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

Tahmini

Bedel

(TL.)

Geçici

Teminat

(TL.)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Hatay/Antakya

Osman Ağa

Serinyol

İmarlı Arsa

30L-II-B

 -

651

 17.304,00

2.182.640,04

65.479,20

06/03/2013

11:00

 

1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malın, 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Karayolları 5.(Mersin)Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 250,00 TL.’nin (ikiyüzellitürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

4 - İhaleye katılabilme şartları;

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2013 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici Teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5 - 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

1045/1-1


TAŞINMAZMAL (ARSA) SATILACAKTIR

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:

MERSİN

 

İli/İlçesi

Mah/Köy

Kasaba

Mevki

Cinsi

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m2)

Tahmini

Bedel

(TL.)

Geçici

Teminat

(TL.)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Osmaniye/ Merkez

Çardak Köyü

Devreyer

Tarla

N36-C-16-B-2-D

160

19

7.195,97

2.158.791,00

64.763,73

06/03/2013

14:00

 

1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malın, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Karayolları 5.(Mersin)Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 250,00 TL.’nin (ikiyüzellitürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

4 - İhaleye katılabilme şartları;

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2013 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici Teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5 - 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

1044/1-1


162 KALEM HAREKET GÖRMEYEN MALZEMELER SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:

SİVAS

1 - Şirketimizce ekli listede cinsi ve özellikleri belirtilen 162 kalem Hareket Görmeyen Malzemeler şartnameleri dâhilinde satılacaktır.

2 - Kapalı Teklif İhale Artırma Usulü ile 19.03.2013 tarihinde saat 14.00’de Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 3 geçici teminat alınacaktır.

4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr internet adresinde görülebilir.

 

SATILACAK MALZEME LİSTESİ

SIRA NO

TASNİFİ

MALZEMENİN ADI

ÖLÇÜSÜ

MİKTAR

BİRİMİ

BİRİM FİYATI

TOPLAM TUTAR

İŞLEM TARİHİ

1

02-00-101-0004

TOZ KEÇESİ

 

1.810

Ad.

2000

2

02-00-101-0055

TİJ

V.0.05.29-3 a

525

Ad.

2002

3

02-00-101-0062

KOL (GS 38)

V.33.392.07

196

Ad.

2005

4

02-00-101-0066

EMNİYET KOLU

V.12.21.33 b

650

Ad.

2005

5

02-00-101-0120

SUSTA

V.05.034.Yp10 a

278

Ad.

2005

6

02-03-050-0110

CER KANCA SUSTASI

 

435

Ad.

2005

7

05-00-002-0050

PERÇİN (YUVARLAK BAŞLI)

Q 19X70

537

Kg.

1998

8

05-00-002-0138

Y.Y PERÇİN

14X30

45

Kg.

2002

9

05-02-006-0005

MANŞON

3/4"

283

Ad.

2002

10

05-00-028-0020

KAPAK TOPLAMA ZİNCİRİ

 

425

M.

2002

11

05-00-033-0005

TE

1" TS 11

194

Ad.

1991

12

05-00-048-0004

DİRSEK

3/4"

207

Ad.

2002

13

05-00-052-0005

ÇİFT T(4 LÜ DİRSEK)

1"

200

Ad.

2002

14

05-00-053-0006

MANŞON

1 1/4"

489

Ad.

2003

15

06-00-101-0054

TASLAK MALZEME (BÖHLER)

480X380X270mm

2

Ad.

2000

16

06-00-101-0063

KÜTÜK MALZEME

150X200mm

12.450

Kg.

2001

17

06-00-101-0072

YUVARLAK KALIP ÇELİĞİ

Q 90mm

330

Kg.

2001

18

06-00-101-0073

YUVARLAK KALIP ÇELİĞİ

Q 100mm

1.608

Kg.

2001

19

06-00-101-0076

KÜTÜK MALZEME

160X270mm

2.700

Kg.

2001

20

06-00-101-0091

LEMA ST 42

14X80

3.880

Kg.

2001

21

06-00-101-0093

KÜTÜK MALZEME

35X70 mm

4.100

Kg.

2001

22

06-00-101-0129

KALİBRE ÇELİK Ç 5140

Q 33mm

4.635

Kg.

2001

23

06-00-101-0139

SICAK KALIP ÇELİĞİ

Q 50

434

Kg.

2001

24

06-00-101-0143

ÇELİK LEMA S235 JR/TS 3025

35X90/3000-6000

16.290

Kg.

2001

25

06-00-101-0177

DÖVME ÇELİK

Q 215X2520 Ç 1

21

Ad.

2001

26

06-00-101-0253

YUVARLAK Ç(CK60.2/1013) PERNO M

Q 28/3000-6000

5.125

Kg.

2001

27

06-00-101-0254

YUVARLAK Ç(CK60.2/1013) PERNO M

Q 30/3000-6000

3.890

Kg.

2001

28

06-02-003-0112

YUVARLAK ÇELİK

Q 150mm DIN 17100

20.420

Kg.

1992

29

06-02-007-0100

YUVARLAK ÇELİK S235JR/TS 1291

Q 90/3000-6000

4.490

Kg.

2001

30

06-02-007-0134

YUVARLAK ÇELİK S235JR/TS 1291

Q 330/3000-6000

3.494

Kg.

1986

31

06-02-022-0054

YUVARLAK ÇELİK E360JR/TS 1291

Q 32/3000-6000

33.345

Kg.

1997

32

06-02-037-0141

LAMA S 235JR/TS 3025

8X100/3000-6000

12.627

Kg.

2002

33

06-02-037-0227

LAMA S 235JR/TS 3025

12X130/3000-6000

12.769

Kg.

1986

34

06-02-037-0400

LAMA S 235JR/TS 3025

35X70/3000-6000

4.520

Kg.

2001

35

06-02-045-0348

LAMA S 275 TS 3025

20X120/3000-6000

2.480

Kg.

2004

36

06-02-054-0464

KÜTÜK DEMİR

210X420

19.273

Kg.

1986

37

06-02-055-0350

LAMA IC 22 TS 2525-2EN10083-2

20X140/3000-6000

20.000

Kg.

2004

38

06-02-130-0055

KÜTÜK DEMİR

100X100X4900mm

1.910

Kg.

1992

39

06-02-130-0068

KARE DEMİR

250X250mm ST 34

3.234

Kg.

1991

40

06-02-139-0052

KARE IC 22 TS 2525-2EN1083-2

85/1000-2000 TS 1378

35.500

Kg.

2004

41

06-02-151-0050

KARE E 360 TS 2191-1996

Q 80/3000-6000

8.095

Kg.

2004

42

06-02-166-0055

EŞİTKENAR KÖŞEBENT TS 908

9X90X90/6000-12000

1.200

Kg.

1994

43

06-02-276-0016

NPI PROFİLİ ST 44-3

380X149X137

108.794

Kg.

1999

44

06-04-001-0045

YUVARLAK SEMENTASYON ÇELİĞİ

Q 27 mm

4.053

Kg.

1986

45

06-04-001-0049

YUVARLAK SEMENTASYON ÇELİĞİ

Q 29 mm

3.757

Kg.

1986

46

06-04-003-0057

SEMANTASYON ÇELİĞİ

Q 35 mm

2.522

Kg.

1994

47

06-04-015-0367

SEMANTASYON ÇELİĞİ(YASSI)

25X40

52.252

Kg.

1986

48

06-08-021-0010

KANALLI SUSTA ÇELİĞİ

120X13 46 Sİ 7

36.723

Kg.

1996

49

06-08-081-0079

YAY ÇELİĞİ YUVARLAK

Q 13 mm

3.290

Kg.

1986

50

06-09-006-9027

YUVARLAK TAKIM ÇELİĞİ

Q 75 mm C-70 W2

1.410

Kg.

1986

51

06-11-001-0007

YUVARLAK KROM ÇELİĞİ

10 mm

315

Kg.

1986

52

06-11-001-0045

YUVARLAK KROM ÇELİĞİ

Q 56 mm

128

Kg.

1988

53

06-11-001-0048

YUVARLAK KROM ÇELİĞİ

65 mm

819

Kg.

2001

54

06-11-001-0049

YUVARLAK KROM ÇELİĞİ

Q 70 mm

87

Kg.

1988

55

06-11-001-0105

LAMA KROM ÇELİĞİ SOĞUK

25X50 mm

1.430

Kg.

1987

56

06-11-001-0158

LAMA KROM ÇELİĞİ SOĞUK

40X40 mm

1.190

Kg.

1987

57

06-11-001-0162

LAMA KROM ÇELİĞİ SOĞUK

60X60 mm

1.101

Kg.

1986

58

06-11-001-0200

LAMA KROM ÇELİĞİ SOĞUK

25X240 mm

888

Kg.

1986

59

06-12-002-0013

YAY ÇELİĞİ VOLFRAMLI

40 mm

404

Kg.

1986

60

06-12-002-0101

YAY ÇELİĞİ VOLFRAMLI

23 mm

290

Kg.

1986

61

06-12-007-0034

YUVARLAK VOLFRAM ÇELİĞİ

Q 120 mm

7.077

Kg.

1986

62

06-12-007-0035

YUVARLAK VOLFRAM ÇELİĞİ

Q 130 mm

1.670

Kg.

1987

63

06-12-007-0109

DÖRT KÖŞE TAKIM ÇELİĞİ

100X100 mm

350

Kg.

1986

64

06-02-271-0010

I PROFİL

260 LIK

58.600

Kg.

1989

65

06-02-303-0006

I PROFİL

200 LÜK

2.400

Kg.

2007

66

06-02-276-0012

I PROFİL

300 LÜK

5.175

Kg.

1996

67

06-02-150-0022

KARE

26X26

5.250

Kg.

2000

68

06-02-171-0038

KÖŞEBENT

9X65X65

202.080

Kg.

1999

69

06-02-191-0010

KÖŞEBENT

5X50X40

16.948

Kg.

2005

70

06-02-017-0041

YUVARLAK

Q 25 St 50

39.008

Kg.

1999

71

06-02-017-0043

YUVARLAK

Q 26 St 50

125.000

Kg.

1999

72

06-00-101-0258

YUVARLAK

Q 28

3.345

Kg.

2001

73

06-02-019-0051

YUVARLAK

Q 30 mm

28.417

Kg.

2004

74

06-02-022-0051

YUVARLAK

Q 30 mm St 72

1.940

Kg.

2005

75

06-02-007-0051

YUVARLAK

Q 30 mm St 37

6.618

Kg.

2007

76

06-02-007-0054

YUVARLAK

Q 32 St 37

7.285

Kg.

1998

77

06-02-022-0054

YUVARLAK

Q 32 St 70

33.345

Kg.

1997

78

06-02-010-0077

YUVARLAK

Q 55 St 44

9.895

Kg.

2002

79

06-02-020-0121

YUVARLAK

Q 200mm St 60

7.078

Kg.

2001

80

09-11-002-0178

BUHAR VANASI

1

17

Ad.

2005

81

13-00-098-0115

ZIMPARA TAŞI

200X40X32

50

Ad.

2005

82

13-00-098-0191

ZIMPARA TAŞI

450X60X230

149

Ad.

1993

83

13-00-098-0207

ZIMPARA TAŞI

Q600X80X250

112

Ad.

2007

84

15-00-101-0006

POLYESTER LAVABO

 

23

Ad.

2005

85

20-01-005-0016

TEK SIRA BİLYALI YATAK

SKF 6418

9

Ad.

2005

86

20-01-008-0010

TEK SIRA BİLYALI YATAK

SKF RMS 13

7

Ad.

2005

87

20-01-011-0021

RULMAN

6020

19

Ad.

2005

88

20-01-022-0025

RULMAN

6026

6

Ad.

2005

89

20-01-032-0024

RULMAN

6224

8

Ad.

2005

90

20-01-032-0025

RULMAN

6226

11

Ad.

2005

91

20-01-075-0006

RULMAN

6408

12

Ad.

2005

92

20-01-129-0010

RULMAN

E-12

24

Ad.

2005

93

20-02-023-0012

RULMAN

1311

6

Ad.

2005

94

20-02-028-0008

RULMAN

1313-CH

4

Ad.

2005

95

20-02-043-0016

RULMAN

2215

6

Ad.

2005

96

20-02-043-0021

RULMAN

2220

4

Ad.

2005

97

20-02-061-0007

RULMAN

2306

9

Ad.

2005

98

20-02-061-0014

RULMAN

1613-2217

1

Ad.

2005

99

20-02-076-0001

RULMAN

10405

2

Ad.

2005

100

20-02-076-0005

RULMAN

10409

10

Ad.