8 Şubat 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


500 METRE VE 750 METRE ÖLÇÜLERİNDE KABLO SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DOZER İÇİN SOL YÜRÜYÜŞ POMPASI (HİDROMOTOR) SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


64 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


STOKERLİ ÖN OCAKLI BUHAR KAZANI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 35 YILLIK RUHSAT SÜRESİ BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ

TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


40.000 ADET AİLE MUTFAK SETİ SATIN ALINACAKTIR.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SUNUCU, DEPOLAMA VE VERİ MERKEZİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YHT SETLERİNE 16 ADET RÖMORK 8 ADET DİŞLİ TEKERLEK TAKIMININ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


7 (YEDİ) ADET 10 TON KAPASİTELİ VE 2 ADET 5 TON KAPASİTELİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 (DOKUZ) ADET TRAKTÖR RÖMORKU SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


28.490 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


33.820 KG. PRİZMATİK BALYA MAKİNASI İPİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ 15 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Sinop Belediye Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA, GÜZERGAH ARAÇ TAKİP, KAMERA VE AKILLI DURAK SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünden:


46 KALEM SAC, PROFİL, BORU, MİL MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


56 KALEM RULMAN, KAYIŞ. KASNAK, ZİNCİR, DİŞLİ, ELEKTROT, CIVATA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


32 KALEM VANTİLATÖR, REDÜKTÖRLÜ MOTOR, KAUÇUK KAPLI TAMBUR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


20 KALEM PVC TRANSPORT KAYIŞ (BANT), POLYESTER BANT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:


DEDEKTÖR VE X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000 TİPİ ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 6 KALEM YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


500 METRE VE 750 METRE ÖLÇÜLERİNDE KABLO SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 500 metre ve 750 metre ölçülerinde kablo Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temini ve teslimi işidir.

İhale kayıt numarası                   :  2013/10124

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin                 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  500 metre ve 750 metre ölçülerinde kablo Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temini ve teslimi işidir.

b) Teslim yeri                            :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmeye Müteakip 40 (Kırk) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  25/02/2013 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 25/02/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1006/1-1


DOZER İÇİN SOL YÜRÜYÜŞ POMPASI (HİDROMOTOR) SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Liebherr marka 2003 model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 1 adet Sol Yürüyüş Pompası (Hidromotor) alımı ve araca montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN: 2013/13315

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9   17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; Liebherr marka 2003 model PR742-BL 581 6482 seri no’lu dozer için 1 adet Sol Yürüyüş Pompası (Hidromotor) (Parça No:5801088) alımı ve araca montajı işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  25/02/2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 25/02/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

925/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde “Satış” Yöntemiyle Özelleştirilecektir.

 

Geminin Adı

Geçici Teminat Bedeli

Tanıtım Dokümanı ve

İhale Şartları Belgesi

Bedeli

Son Teklif Verme

Tarihi

M/T ÖMERLİ

5.000,00

(Beşbin ABD Doları)

100,00

(Yüz Türk Lirası)

26/02/2013

 

1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR180001500158007297027057 (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, “ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 08/02/2013 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenecektir.

5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 26/02/2013 Salı günü saat 14:00’e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 32 Kat:4 34425 Karaköy-Beyoğlu /İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kemankeş Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No:32 Karaköy/İSTANBUL

Tel : (0212) 243 73 03 – (0212) 252 44 17 – (0212) 293 90 32 -Faks : (0212) 293 96 64

www.tdi.gov.tr

889/1-1


64 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 64 Kalem Elektrik Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.02.2013 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

662/1-1


STOKERLİ ÖN OCAKLI BUHAR KAZANI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, Stokerli Ön Ocaklı Buhar Kazanı ve Ekipmanları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Müftü Mah. Menderes Blv. /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.02.2013 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

827/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT TEK MERMER SAHASI OLAN VE 35 YILLIK RUHSAT SÜRESİ BULUNAN BALIKESİR MARMARA ADASINDAKİ 178,55 HEKTAR ALANA SAHİP İR.73997 SAYILI MERMER SAHASININ RUHSAT HAKKININ 3. ŞAHIS VEYA ŞİRKETLERE DEVRİ İHALESİ, FİRMA VEYA ŞAHISLARIN VERECEKLERİ TEKLİFLER ÜZERİNDEN AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüze ait aşağıda detayları verilen tek mermer sahası olan ve 35 yıllık ruhsat süresi bulunan Balıkesir Marmara Adasındaki 178,55 hektar alana sahip İR.73997 sayılı mermer sahasının ruhsat hakkının 3. şahıs veya şirketlere devri ihalesi, firma veya şahısların verecekleri teklifler üzerinden açık ihale usulü ile yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1\A 06010 Keçiören/ANKARA

b) Telefon No               :  0312 294 20 00/27 17

c) Faks No                    :  (312) 230 71 84

2- İhalenin Konusu       :  Balıkesir Marmara Adasındaki İR.73997 sayılı mermer sahasının ruhsat hakkının, firma veya şahısların verecekleri teklifler üzerinden açık ihale usulü ile 3. şahıs veya şirketlere devridir.

3- Ruhsat Sahası ile İlgili Bilgiler:

A - Sahanın Hukuki Durumu:

İli                                  :  Balıkesir          

İlçesi                             :  Marmara         

Köy/Mevkii                   :  Marmara Adası, Saraylar Beldesi

Ruhsat (Sicil) No          :  İR.73997         

Ruhsat Gurubu             :  II. Gurup

Ruhsat Tarihi                :  15.05.1987      

Ruhsatın Bitiş Tarihi     :  15.05.2047

Alanı (Ha)                     :  178,55             

Maden Cinsi                 :  Mermer           

Ulaşım                          :  Balıkesir Erdek İlçesi veya Tekirdağ üzerinden ulaşım mümkündür.

B - Rezerv Durumu: MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 18.582.000 m3 görünür,  27.900.000 m3 muhtemel olmak üzere toplam 46.482.000 m3 rezerv bulunduğu rapor edilmiştir. Ancak bu bilgiler ihaleye iştirak edene bilgi verilmesi açısından konulmuştur.

4 - İhalenin Yapılacağı Yer: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1\A 06010 Keçiören/ANKARA

5 - İhalenin Tarih ve Saati: 25.03.2013 Pazartesi günü, saat: 14.00

6 - İhale Dokümanının Görüleceği Yerler: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maden Hakları Birimi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1\A 06010 Keçiören/ANKARA, İstanbul Lojistik Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR) adreslerinde görülebilir.

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine veya TEŞEKKÜL’ün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 37712245-5001 hesap numaralı, TR080001001745377122455001 İBAN Nolu TL hesabına dosya başına 200,-TL (KDV dahil) yatırılmasını müteakip, ödenti makbuzunun ibraz edilerek, yukarıda belirtilen adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosyası satın almaları ve ihale için teklif dokümanı/zarfı hazırlamaları gerekmektedir.

7 - Geçici Teminat Miktarı: İstekliler teklif ettikleri fiyatın %5’i kadar geçici teminat vereceklerdir.

8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Teklifler, 25.03.2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar kapalı zarfla ve zarfın üzerine “İR.73997 sayılı mermer sahasına ait tekliftir” yazılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

897/2-2


BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve hizmet binaları bünyesinde çalışan sistemlerin yıllık bakım ve onarım hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 26 ŞUBAT 2013 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27 ŞUBAT 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1008/1-1


40.000 ADET AİLE MUTFAK SETİ SATIN ALINACAKTIR.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından afetlerde kullanılmak üzere 40.000 Adet Aile Mutfak Seti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/ İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01 MART 2013 günü saat 11:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04 MART 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1009/1-1


SUNUCU, DEPOLAMA VE VERİ MERKEZİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı Sunucu, Depolama ve Veri Merkezi Malzemesinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/02/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1022/1-1


YHT SETLERİNE 16 ADET RÖMORK 8 ADET DİŞLİ TEKERLEK TAKIMININ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013 /14483

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15 / 1737 Fax: 0312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : YHT Setlerine16 adet römork ve 8 adet dişli tekerlek takımın malzemesinin Teknik Şartnameye Göre Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 05/03/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 80 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1081/1-1


7 (YEDİ) ADET 10 TON KAPASİTELİ VE 2 ADET 5 TON KAPASİTELİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 (DOKUZ) ADET TRAKTÖR RÖMORKU SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı; Altınova ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlükleri ihtiyacı 7 (yedi) adet 10 ton kapasiteli ve 2 adet 5 ton kapasiteli olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet traktör römorku satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlük Ticaret Daire Başkanlığından 100 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 01.03.2013 Cuma günü saat 15.00’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE TOPLANTI SALONU’nda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S  :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA

Tel  : (0312) 417 84 70

Fax : (0312) 425 59 55

1025/1-1


28.490 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce 28.490 Kg Rulo Balya Makinesi İpi satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 20/02/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S  :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 425 59 55

1026/1-1


33.820 KG. PRİZMATİK BALYA MAKİNASI İPİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 33.820 kg prizmatik balya makinesi ipi ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için teklif edilen tutarının %3’ü kadar geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 04/03/2012 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

A D R E S  :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  :90 (312) 417 00 47

Fax :90 (312) 425 59 55

1027/1-1


ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ 15 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Sinop Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

İlimiz Korucuk Köyü Mevkiinde bulunan 1 Pafta, 1016 Parsel 1 Pafta da kayıtlı ve imar planına göre Şehirlerarası Otogar olarak işlenen Sinop Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin 15 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi yolu ile işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi ihalesidir.

2 - TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ:

Bodrum Katta B Blok Kazan Dairesi

Zemin Katta

A Blok 10 Adet bilet satış peronu , 2 adet büfe, danışma ve yolcu bekleme salonu

B Blok 6 Adet dükkan, açık kafeterya, bay ve bayan WC

C Blok Yolcu bekleme salonu, Atm’ler, danışma, telefonlar ve yolcu bekleme salonu

D Blok 15 Adet bilet satış peronu, 1 PTT Şubesi, 1 Adet banka şubesi, 1 Adet emanet odası, yolcu bekleme salonu, bay ve bayan WC 1. Katta B Blok 100 kişilik restoran, bay ve bayan WC

C Blok Tek katlıdır,1 kat seviyesinde çelik köprü ile B ve D Bloklarını birbirine bağlar

D Blok 9 Adet büro,1 adet hostes odası,1 adet şoför dinlenme odası,1 adet sağlık kabini,  1 adet güvenlik odası,5 adet idari oda, bay ve bayan mescit ile bay ve bayan WC

3 - KİRALANACAK TAŞINMAZIN KDV HARİÇ BEDELİ:

 

Pafta

Parsel

M2 Si

Aylık Muhammen Bedel

Yıllık

15 Yıllık

Geçici Teminat

1

1016

30.000

37.794,00.-TL

453.528,00.-TL

6.802.920,00.-TL

204.087,60.-TL

 

4 - İHALENİN YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

İhale 20.02.2013 Çarşamba günü saat: 10:00’da Sinop Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların aşağıda istenen belgeler ile birlikte 20.02.2013 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

6 - İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

A - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:

1 - Nüfus Cüzdanı Örneği

2 - İkametgah belgesi

3 - Tebligat adresi

4 - Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2013 yılına ait)

5 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ile iştirak edenin imza sirküsü (Noter onaylı olacak)

6 - Geçici teminat makbuzu

7 - İhaleye katılan isteklinin Sinop Belediyesine problemli borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir Servisinden alınan belge,

8 - Şartname satın alındığına dair belge

9 - Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Vergi Dairesi ve Sigorta İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi, (Sözleşme imzalarken getirilecektir.)

10 - İhaleden yasaklı olmadığına dair belge

11 - Ulaştırma Bakanlığından Sinop Otobüs Terminali için T2 Yetki Belgesi alınması şarttır. İhale öncesi T2 Yetki Belgesi alacağına dair noter onaylı taahhütname ibraz edilecektir.

B - İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:

1 - Tüzel kişiliği temsilen katılanların nüfus cüzdanı örneği

2 - Tebligat Adresi

3 - Şirket adına ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

4 - Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şirketin oda sicil kaydı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge (2013 yılına ait)

5 - Geçici teminat makbuzu

6 - İhaleye katılan isteklinin Sinop Belediyesine problemli borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir Servisinden alınan belge,

7 - Şartname satın alındığına dair belge,

8 - Tüzel kişiliğin vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

9 - İhaleden yasaklı olmadığına dair belge,

10 - Ulaştırma Bakanlığından Sinop Otobüs Terminali için T2 Yetki Belgesi alınması şarttır. İhale öncesi T2 Yetki Belgesi alacağına dair noter onaylı taahhütname ibraz edilecektir.

C - ORTAK GİRİŞİM İSE:

1 - İhaleye katılacak olan ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı 6-A ve 6-B maddelerindeki belgeleri ile ortak girişim beyannamesi.

Katılımcılar için ihale ile ilgili Şartnameler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

Şartname bedeli 250,00.-TL’dır.

İlanen duyurulur.

771/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremiz tarafından 21.11.2012 tarihinde yapılan ihale ilanında yer alan;

“İzmir ili, Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi,

- 1443 ada, 37 no.lu parseldeki 63.702,93 m2 yüzölçümlü,

- 1454 ada, 23 no.lu parseldeki 7.725 m2 yüzölçümlü gayrimenkullerin üzerlerindeki binalar ile birlikte satış”  ifadesi,

Gayrimenkullere ilişkin ifraz işlemlerinin tamamlanması nedeniyle;

“İzmir ili, Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi;

- 8505 ada, 1 no.lu parseldeki 41.520,83 m2 yüzölçümlü, gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satış” şeklinde değiştirilmiştir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 83 20 - Faks: 312 / 585 80 51

www.oib.gov.tr

1019/1-1


ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA, GÜZERGAH ARAÇ TAKİP, KAMERA VE AKILLI DURAK SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca, Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama, Güzergah Araç Takip, Kamera ve Akıllı Durak Sisteminin kurulması ve kurulacak sistemin 10 yıl süre ile işletilmesi işi.

2 -  Söz konusu iş ile ilgili şartname; Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok 4.Kat Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Ticaret Şube Müdürlüğünden 2.500,00 TL (ikibinbeşyüztürklirası)  bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale, 05/03/2013 tarihinde Salı günü saat 14.00’de, Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle /Ankara adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Toplantı Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. Maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre 10 yıllığına ihale edilecektir.

4 - Bu işin muhammen bedeli 186.906.712,50 TL (%18 KDV Hariç) olup, muhammen bedelin %3’ü oranında (5.607.201,38 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;

1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

b. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren ticaret sicil gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge.

5. İstekli; Türkiye’de toplu taşıma işletmeciliğinde en az 2 (iki) Büyükşehir Belediyesi’nde elektronik ücret toplama sisteminin işletmenliğini en az 2 (iki)’şer yıl yapmış veya 1(bir) veya 1(bir)den fazla yerde toplamda en az 500 (beşyüz) adet validatör ile toplu taşıma ücret toplama sistemini en az 2(iki)’şer yıl işletmiş olmalıdır. İstekli teklifinde, ihale tarihinden önce ilgili belediyeler veya bağlı iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgelerini, referans listesi ile beraber tekliflerinde verecektir.

6. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7. İstekli, bağlı bulunduğu vergi dairesinden ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış vergi borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

8. İstekli Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış prim borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.

9. Bu şartnamenin 6. Maddesindeki şartlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verecektir.

10. İsteklilerin sistemde kullanacakları Validatör cihazlarına ait, CE veya TSE/TSEK belgesi ile ayrıca e37 (e-Mark) ile EMC-89/336/EEC Belgelerini, Üreticiye ait ISO 9001:2008, Üreticiye ait Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ile Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik, TSE-HYB belgelerinin tamamını teklifiyle beraber sunması gerekir.

11. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.

12. İstekli tarafından her ne suretle olursa olsun, gerçeğe aykırı bilgi ya da bilgileri içeren ya da yetkisiz kurum ve kuruluşlardan alınmış veya yetkili imza sahiplerince düzenlenmemiş belge sunulması durumunda, istekli ihale dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilir.

13. Bu şartnamenin 7. Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, İhale dosyasına ekleyecektir.

14. İsteklinin ortak girişim olması halinde, geçici, kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6. İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 05/03/2013 günü saat 14:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü evrakına verecekler ve idarenin göstereceği yerde bu işe ait idari ve teknik şartnameye uygun ve belirtilen niteliklere sahip teknik ekipmanlarının ana unsurları olan validatör, kart dolum cihazı ve araç içi bilgilendirme ekranını çalışır hale getirecekler, bunlarla birlikte akıllı kart tipleri ile kullan at kart bilet örneklerini de incelenmek üzere ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale komisyonu tarafından bu cihaz, kart ve biletler şartnamelere uygunluğu açısından öncelikle incelenecek veya incelettirilecektir. Bu inceleme sonucunda cihazları uygun bulunmayan İstekliler ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılan ve teklif veren tüm İstekliler bu şartı önceden kabul etmiş sayılır. Cihazlar incelemeden sonra iade edilecektir.

7. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda açılacaktır.

8. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur.

9. İstekliler, ihale konusu işin kurulumu ve işletimini idari şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirecek olup, yüklenici tüm masraflarına karşılık olarak, toplanan günlük ciro üzerinden yüzde oranında, kapalı teklif usulü pay eksiltmesi teklifi yapacaklardır.

10. Toplanan günlük ciro, KDV dahil fiyatlardan oluştuğundan talep edilecek pay için yapılacak teklife KDV dahil olacak, Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

11. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

989/1-1


46 KALEM SAC, PROFİL, BORU, MİL MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 46 Kalem Sac, Profil, Boru, Mil malzemeleri Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 04642130226'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 25.02.2013 günü saat 14:30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30'da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

8 - İhale kısmi teklife açıktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

979/1-1


56 KALEM RULMAN, KAYIŞ. KASNAK, ZİNCİR, DİŞLİ, ELEKTROT, CIVATA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 56 Kalem Rulman, Kayış, Kasnak, Zincir, Dişli, Elektrot, Cıvata malzemeleri Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 04642130226'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 25.02.2013 günü saat 14:30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30'da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

8 - İhale kısmi teklife açıktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

978/1-1


32 KALEM VANTİLATÖR, REDÜKTÖRLÜ MOTOR, KAUÇUK KAPLI TAMBUR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 32 Kalem Vantilatör, Redüktörlü Motor, Kauçuk kaplı tambur malzemeleri Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 04642130226'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20.02.2013 günü saat 15:00'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00'da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

8 - İhale kısmi teklife açıktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

981/1-1


20 KALEM PVC TRANSPORT KAYIŞ (BANT), POLYESTER BANT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 20 Kalem PVC Transport kayış (bant), Polyester bant malzemeleri Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 04642130226'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 20.02.2013 günü saat 15:00'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15:00'da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

8 - İhale kısmi teklife açıktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

980/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı Mesken sahalarına isabet eden gayrimenkullerin 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

2 – Şartname ve ekleri Belediyemiz Harita Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 – İhale 21/02/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 – Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

5 – Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf :

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

B) Dış Zarf :

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf

b) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2013 yılı-Tüzel kişi )

c) Noter tasdikli imza sirküleri ( Tüzel kişi )

d) Gerekiyorsa noter tasdikli vekâletname ( Gerçek ve tüzel kişiler )

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ( Gerçek ve tüzel kişi )

f) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi ( Tüzel kişi )

C) Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifi yazılarak kapatılacaktır.

6 - Arsa bedelinin ödeme şekli 1/8’u 15 gün içerisinde peşin, geri kalan kısmı 7 eşit taksitte ödenecektir. (K.D.V alınmayacaktır.)

7 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 21/02/2013 günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Par Sel

M2 Si

Geçici

Teminat (TL)

Muhammen

Bedel (TL)

Niteliği

Taks/Kaks

Mevkii

1

Sille

26 L 1

29396

1

17639,11

150.000,00

5.000.000,00

Mesken

E=1.40 Hmax=7 Kat

Yazır Mah. Beyhekim Cad.

2

Sille

26 L 4

29399

2

9274,40

75.000,00

2.500.000,00

Mesken

E=1.40 Hmax=7 Kat

Yazır Mah. Beyhekim Cad.

995/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çekmeköy Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 3. Kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Nişantepe

F22C21A2C

470

8

3.490,27

E=0.25 Hmax=3 Kat İrtifalı Ticaret Alanı

1.396.108,00 TL+%18 KDV

41.883,24 TL

21.02.2013

09:30

 

2 - Şartname bedeli 400,00 TL (Dört Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri (İhalenin yapıldığı tarih esas alınarak geriye doğru 6 (altı) ay içinde alınmış olmak şartıyla) kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.

A. Gerçek Kişilerden;

İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,

B. Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak Girişimlerden;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binası 3. Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.

7 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

1020/1-1


DEDEKTÖR VE X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1. Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen el tipi metal dedektör, x-ray bagaj kontrol cihazı ile kapı tipi metal dedektör alımı 19 Şubat 2013 Salı günü  saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S/N

CİNSİ

MİKTARI

1.

EL TİPİ METAL DEDEKTÖR

1 ADET

2.

X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI

1 ADET

3.

KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR

1 ADET

 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

1023/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000 TİPİ ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 6 KALEM YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2013/12111

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.tcdd.gov.tr.

www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 15000 Tipi Ünitelerde Kullanılmak Üzere Talep Listesinde Belirtilen 6 Kalem Yedek Malzemenin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.02.2013 Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

851/1-1