7 Şubat 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28552

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNUN BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


İŞTİRAK HİSSESİ SATILACAKTIR

T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfından:


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİF HİZMETLERİ ALIMI İHALESİ KAPALI ZARFTA TEKLİF ALMA ESASINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE FABRİKAMIZDA YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından:


KAĞITHANE İLÇESİ GÜRSEL MAHALLESİ ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK ÜSTÜ PARK ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kağıthane Belediyesi Başkanlığından:


TAŞIYICI BANT KAYIŞLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE LOKOMOTİF, YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ,  MOTORLU TREN DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR AGONLARININ TEMİZLİĞİNİN TOPLAM 88 İŞÇİ İLE YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


HARMAN MAHALLESİ 37197 ADA 12 PARSEL KAT KARŞILIĞI SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


ABİDİNPAŞA MAHALLESİ 9197 ADA 13 PARSEL KAT KARŞILIĞI SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


30 TONLUK DİNAMİT DEPOSU 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONUNUN BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Çevresinde Kurulu 2 adet Hava Kalitesi İzleme istasyonunun Bakım ve Onarımının Teknik Şartnameye Uygun Olarak Yapılması” işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/14485

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2 adet Hava Kalitesi İzleme istasyonunun Bakım ve Onarımı - Hizmet alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  365 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  22.02.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22.02.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1005/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 95,58 TL ile en çok 748.935,38 TL arasında değişen; 14/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 74.894,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 42 (kırk iki) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

933/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 -  Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 904.824,00 TL. arasında değişen; 11/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az  5,00 TL., en çok 90.483,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, aydınlatma cihazı, havaii fişek, Akümülatör, Otomobil parçaları, muhtelif giyim eşyasından oluşan 55 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 12/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

996/1-1


REFRAKTER MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Refrakter Malzeme Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin                                :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  A-MAGNEZİT REFRAKTER MALZEME

- 95.206 Adet Muhtelif Cins ve Ebatta Magnezit Krom Tuğla.

- 14.850 Kg. Muhtelif Özellikte Magnezit Örgü Harcı.

B - ŞAMOT REFRAKTER MALZEME

- 26.470 Adet Muhtelif Cins ve Ebatta

  Şamot Tuğla.

- 130.050 Kg. Muhtelif Özellikte

  Ateş Betonu ve Örgü Harcı.

b) Teslim yeri                            :  Muhtelif Şeker Fabrikalarımız.

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  25.02.2013 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi  No. 26 Kat: 7 Karaköy-Beyoğlu (34433) İSTANBUL adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV.dahil 100,00,-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 25.02.2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

970/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

800.000

m²

Teknik Şartname

19.02.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

400.000

m²

Teknik Şartname

19.02.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz)

480 mm.

800.000

m²

Teknik Şartname

19.02.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

420 mm.

100.000

m²

Teknik Şartname

19.02.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

420 mm.

100.000

m²

Teknik Şartname

19.02.2013

Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz)

420 mm.

100.000

m²

Teknik Şartname

19.02.2013

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları gibi miktarlar bölünmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. Bobin kağıtlarda bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

936/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

(TKMP)

Kapsamında Yapılacak

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi

Grup-12

IBRD Kredi No: 7537-TU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) Grup-12” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competiti ve Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır.

 

İhale Paketi No

Sözleşme Referans No

Yer

Toplam

Birim Sayısı

1-18

ANK-CBK

Ankara İli Keçiören, Pursaklar ve Çubuk İlçeleri

39

1-19

ANK-SCN

Ankara İli Sincan ve Kızılcahamam İlçeleri

33

2-2

SKY-GYV

Sakarya İli Geyve İlçesi

13

3-7

AYD-MRK

Aydın İli Merkez ve İncirliova İlçeleri

18

4-13

CNK-BIG II

Çanakkale İli Biga İlçesi

11

4-14

YLV-CNR

Yalova İli Çınarcık, Termal ve Merkez İlçeleri

18

6-10

BRD-MRK

Burdur İli Merkez İlçesi

2

8-5

ERC-MRK

Erzincan İli Merkez ve Üzümlü İlçeleri

18

8-6

IGD-MRK II

Iğdır İli Merkez ve Karakoyunlu İlçeleri

23

9-12

RZE-MRK II

Rize İli Merkez, Çayeli, Kalkandere ve İyidere İlçeleri

18

10-12

AMS-TAS II

Amasya İli Taşova İlçesi

16

12-15

ADN-CYH

Adana İli Ceyhan İlçesi

19

15-3

BTS-TTN

Bitlis İli Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Merkez İlçeleri

24

22-14

CRM-MRK IV

Çorum İli Merkez, Sungurlu, Boğazkale ve İskilip İlçeleri

33

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 16 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 14/03/2013’ den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 14/03/2013 Perşembe günü, saat 10:00 ’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat  10:30 ’ da açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

982/1-1


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

1 - Şirketimize ait olan Sorgun ve Merzifon Linyit işletmelerinin ihtiyacı olan toplam 275.00 Litre ± %30 toleranslı Motorin (Euro Dizel-TÜPRAŞ Menşeli) alınacaktır.

2 - Teklif mektuplarının 20/2/2013 Çarşamba günü saat: 14:00’e kadar Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisimize verilmiş olacaktır.

3 - Bu iş ile ilgili şartname belirtilen adresteki Ticaret Servisinden 50.00.-TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 - Şirketimiz ihale yasasına tabii değildir.

Tel: 418 96 97-418 68 22

977/1-1


İŞTİRAK HİSSESİ SATILACAKTIR

T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfından:

İştiraklerimizden Groupama Emeklilik A.Ş.’de bulunan %9.11 oranındaki Vakfımız hisseleri ihale ile satılacaktır.

1 - İhale ile ilgili şartname 1.000 TL bedel karşılığında Vakfımızın Sanayi Caddesi No: 22, 06050 Ulus/Ankara adresinden temin edilebilir.

2 - İlk ihale 27.02.2013 günü yapılacak olup ilk ihale için en geç 26.02.2013 günü saat 17.00’ye kadar teklif verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan hisselerin satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek her haftanın Salı günü saat 17.00 ye kadar verilen teklifler, takip eden iş günü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

3 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0312-3100411 numaralı telefonundan edinilebilir.

4 - Bu ilan halka arz ilanı değildir. Satış blok olarak yapılacaktır.

969/1-1


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİF HİZMETLERİ ALIMI İHALESİ KAPALI ZARFTA TEKLİF ALMA ESASINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE FABRİKAMIZDA YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde Şeker Ambarlarında yapılacak olan kristal şeker Tahmil-Tahliye ve İstif hizmetleri alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                 :  2013/11067

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0 354 441 10 10 – 0 354 441 10 18

c) Elektronik posta adresi          :  yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Farikamız Şeker Ambarlarında yapılacak olan Tahmil-Tahliye ve İstif işidir. Miktarı +/-%20 Toleranslı 100.000 Ton’dur

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme imzalanmasından sonra idarece verilecek proğram dahilinde işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  19.02.2013 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.5 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.9 - İş ortaklığı beyannamesi

4.1.10 - Ortaklık Hisse Durumu

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - İş deneyim belgeleri;

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ait Sözleşme bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde yapılan İhale Konusu iş veya ambalajlı olarak yapılan her türlü yükleme-boşaltma ve istif işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 19.02.2013 Salı günü, saat 14:00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir..

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz)Takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13-İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

849/1-1


KAĞITHANE İLÇESİ GÜRSEL MAHALLESİ ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK ÜSTÜ PARK ALANI OLARAK DÜZENLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kağıthane Belediyesi Başkanlığından:

 

İşin Yeri

Paf. No

Ada No

Par. No

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Son Müracaat Tarih ve Saati

İhale Tarih ve Saati

Kağıthane İlçesi Gürsel Mahallesi

246DyIa

8871

16 ile 10 ve

11 parsel sayılı yerin arası

4.156.815,00

124.704,45

19/2/2013

saat:17:00

21/2/2013 saat:10:30

 

Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü “YAP - İŞLET - DEVRET ” modeli ile ihalesi yapılacaktır.

Şartname, Sözleşme ve ekleri Kağıthane Belediyesi Sadabad Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 500 TL karşılığında satın alınabilecektir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2013 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.(2013 Yılı)

c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.(2013 yılında alınmış.)

d) Noter tasdikli İmza sirkülerini vermesi (2013yılı tasdikli)

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2013 yılı tasdikli)

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2013 yılı tasdikli)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (2013 yılı tasdikli)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.

g) Muhammen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit veya %50’si kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olduğuna dair Banka Referans mektubu (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

h) İlgili vergi dairesinden ilan tarihi itibariyle alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin İdareye verilmesi

ı) İlan itibariyle alınmış S.S.K.’dan prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin idareye verilmesi

j) İsteklilerin son 5 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak asgari 30.000 m2 inşaat alanına sahip Kamu Binası ve İş merkezi gibi bina türü yapıları tamamladığına dair iş bitirme veya yapı kullanma izin belgesinin noter onaylı suretini vermesi gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde Ortaklardan birinin iş bitirme miktarı istenen miktarı sağlaması halinde diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. Ayrıca varsa isteklilerin benzer işe ait işletme veya yönetim yaptığına dair belge de eklenecektir. Altyapı ve üst yapı işlerine ait iş bitirme belgeleri kabul edilmeyecektir.

Teknik yeterlilik için ihale şartnamesinde belirtilen belgeler,

k) Şirketlerin öz kaynaklarını gösteren bir önceki yıla ait bilançosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli suretini vermesi.(özel kişilerde bu belge alınmaz )

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyan.

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,h,ı,k,l) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

n) İhale şartnamesini satın aldığını gösteren Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait alındı belgesi

o) Daha önce İdaremize yap-işlet-devret modeline göre iş yapıp işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar ihaleye giremeyecektir.(Yeterlilik için idareye verilen belgeler geri verilmeyecektir.)

- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

a) İç zarfa konulacak belgeler

1 - Teklif mektubu

b) Dış zarfa konulacak belgeler

b-1 - 1/200 Ölçekli Mimari Avan Proje

b-2 - İç zarf

b-3 - İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut Esnaf ve Sanatkarlar Odasından olacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

b-4 - Kanuni ikametgah belgesi vermesi (2013 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b-5 - Türkiye de tebligat için adres beyanı vermesi (2013 yılı)

b-6 - Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. Vekaleten iştirak edenden noter tasdikli vekaletname ile vekil tayin edilenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2013 tarihli)

b-7 - Kağıthane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmış yukarıda tutarı belirtilen nakit geçici teminat alındı makbuzu veya Kağıthane Belediyesi adına alınmış limit dahili ve süresiz teyitli Banka geçici teminat mektubu.(2886 Sayılı yasaya göre alınacaktır.)

b-8 - Tüm sayfaları istekli tarafından imzalanmış olan ihale şartnamesi, idari şartname ve sözleşme örneği, teknik şartname

c) Bütün bu belgeler dış zarfın içine konularak ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi Sadabad Hizmet Binası Lalezar Cad. No: 1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermiş olacaklardır.

d) Yeterlik için başvuru dosyası Kağıthane Belediyesi Sadabad Hizmet Binası Lalezar  Cad No:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne ilanda belirtilen gün ve saat bitimine kadar imza karşılığı verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek. Yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayan isteklilerin zarfları açılmadan iade edilecektir.

f) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

g) Bu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

h) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

965/1-1


TAŞIYICI BANT KAYIŞLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/13334

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  3122942000 - 3122307184

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı 116 adet Taşıyıcı Bant Kayışları alımı

3 - İhalenin / Yeterlik

     Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  25.02.2013  -  14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel:03122942101-2596 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 25.02.2013 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

986/1-1


TCDD 3. BÖLGE CER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNDE LOKOMOTİF, YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ,  MOTORLU TREN DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR AGONLARININ TEMİZLİĞİNİN TOPLAM 88 İŞÇİ İLE YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2013/12101

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 ALSANCAK/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31/4108,   0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

 İnternet Adresi                                             :  www.tcdd.gov.tr

                                                                        www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü işyerlerinde Lokomotif, Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü,  Motorlu Tren DMU Dizileri ve Jeneratör Vagonlarının Temizliğinin toplam 88 İşçi ile Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.02.2013 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

850/1-1


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kV Temelli Trafo Merkezinin 3. Şahıslarca İşletilmesi (bakım ve güvenlik hariç) Hizmet Alımı işinin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 46’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                            :  2013/9692

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                                :  0312 3972400 – 0312 3972414

c) Elektronik posta adresi                                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                                      :  http://www.8iletim.gov.tr/

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı

    (yayımlanmış ise)                                            :  31/01/2013 - 28545

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)      :  T.C. Resmi Gazete

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ]şunlardır          :  İlanın 7.1. maddesinin ikinci paragrafında belirtilen idarenin Banka IBAN Numarası T.C. Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN No: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 olarak düzeltilmiştir.

987/1-1


HARMAN MAHALLESİ 37197 ADA 12 PARSEL KAT KARŞILIĞI SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

İlçesi                          : Mamak

Mahallesi                   : Harman

Ada                            : 37197

Parsel                         : 12

Yüzölçümü                : 4276 m2

İmar Durumu             : Emsal: 0,50, Hmax: Serbest

İnşaat Alanı                : 4053,53 m2

Muhammen Bedeli     : 3.729.515,04.-TL

Geçici Teminat           : 111.885,45.-TL

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 05/03/2013 tarihinde ve saat:10:00‘da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’ lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

1. İsteklilerin; Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale şartnamesine, ek özel şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 21/02/2013 günü saat 17:00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

2. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

2.1. Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

2.2.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.2.4. Ticaret Sicil Gazetesi,

2.3. İmza sirküleri,

2.3.1.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin 2.3.1 ve 2.3.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

2.6. İhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden alınmış belge,

2.7. İhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge,

2.8. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu,

2.09. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

2.10. Yapı Araçları Taahhütnamesini,

2.11. Teknik Personel Taahhütnamesini,

2.12. Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,

2.13. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

2.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

2.15. İş yeri görme belgesini,

2.16. İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı,

2.17. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

2.18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde belirtilen III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun İş Bitirme Belgesi ile (III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılar İş Bitirme Belgesinde veya Yapı Kullanma İzin Belgesinde belirtilmiş olacaktır. Devam eden işler içinse %80’ini geçmesi kaydı ile ilgili resmi kurumdan onaylı Seviye tespit Tutanağı ibraz edilecektir.) benzer işlerden bitirmiş olduğunu belgelemek zorundadır.

Bu belgeleri, Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

3. İhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 05/03/2013 Salı günü saat 10:00’ a kadar Mamak Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

862/1-1


ABİDİNPAŞA MAHALLESİ 9197 ADA 13 PARSEL KAT KARŞILIĞI SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

İlçesi                          : Mamak

Mahallesi                   : Abidinpaşa

Ada                            : 9197

Parsel                         : 13

Yüzölçümü                : 1750 m2

İmar Durumu             : Emsal: 2, Hmax: Serbest

İnşaat Alanı                : 6804 m2

Muhammen Bedeli     : 4.982.438,00.-TL

Geçici Teminat           : 149.473,14.-TL

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 05/03/2013 tarihinde ve saat:10:00‘da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’ lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

1. İsteklilerin; Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale şartnamesine, ek özel şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 21/02/2013 günü saat 17:00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

2. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

2.1. Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

2.2.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.2.4.Ticaret Sicil Gazetesi,

2.3. İmza sirküleri,

2.3.1.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin 2.3.1 ve 2.3.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

2.6. İhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden alınmış belge,

2.7. İhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge,

2.8. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu,

2.9.Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

2.10.Yapı Araçları Taahhütnamesini,

2.11.Teknik Personel Taahhütnamesini,

2.12.Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,

2.13.Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

2.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

2.15.İş yeri görme belgesini,

2.16.İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı,

2.17.İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

2.18.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde belirtilen III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun İş Bitirme Belgesi ile (III-B ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılar İş Bitirme Belgesinde veya Yapı Kullanma İzin Belgesinde belirtilmiş olacaktır. Devam eden işler içinse %80’ini geçmesi kaydı ile ilgili resmi kurumdan onaylı Seviye tespit Tutanağı ibraz edilecektir.) benzer işlerden bitirmiş olduğunu belgelemek zorundadır.

Bu belgeleri, Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

3. İhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 05/03/2013 Salı günü saat 10:00’a kadar Mamak Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

863/1-1


30 TONLUK DİNAMİT DEPOSU 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Gümüştarla Köyü hudutları dahilinde bulunan 30 Tonluk Dinamit Deposu'nun 3 (üç) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince kira ihalesi yapılacaktır.

2 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40.Maddesine 5577 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; "kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklifin sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir." denilmektedir.

3 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4 - Dinamit deposu kira ihalesine katılabilmek için en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi bulunan ve hala aktif olarak bu işe devam eden satın alma, depolama, bayilik sözleşmesi ve ruhsatı bulunan kişi/firmalar katılacaktır.

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6 - Kira İhalesi yapılacak olan 30 tonluk dinamit deposuna ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde)görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a - Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminata yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c -Tebliğe esas İkametgâh belgesi,

d - İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler(Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e - Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f - Noter tasdikli imza sirküsü.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

CİNSİ ve MEVKİİ

TOPLAM MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

MİKTARI (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

ERZİNCAN

MERKEZ

30 Tonluk Dinamit Deposu

Aylık 41.666,67

3 Yıllığı Toplam 1.500.000,00

45.000,00

27.02.2013

10.30

                                                                                                                                                                                                                      913/1-1


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Mersin Yenişehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü İhale (Artırım) ile satılacaktır. İhale Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:1 (Carrefour-SA karşısı) 33120 Yenişehir/Mersin adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00-TL bedelle alınabilir. Satışı yapılacak olan arsanın özellikleri ile tapu bilgileri, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

İhaleye girebilmek için isteklilerin kanuni ikametgahı, Türkiye’de göstereceği tebligat adresi, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası sicil belgesi, imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair belge, isteklilerin adına vekaleten katılınıyor ise vekaleten katılanın noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığını gösterir kendi beyanı (bu belgeler 2013 yılında alınmış asıl veya noter tasdikli suret olacaktır.),şartname alındı belgesi ve geçici teminatla birlikte şartnameye uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarını (gerçek kişiler için ihale şartnamesinin 3. maddesin A-B-D-F-H-İ fıkralarında belirtilen belgeler yeterlidir, ancak istekli adına vekaleten katılınıyor ise E’deki belge de verilecek.)en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne) teslim etmeleri gerekmektedir. Süresinde verilmeyen teklifler ile P.T.T. ile yapılan göndermelerde P.T.T.’deki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhaleye yabancı istekliler katılamaz.

Duyurulur.

SATIŞI YAPILACAK OLAN ARSANIN;

 

MAH.

PAFTA

ADA

PARSEL

ALAN M2

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (KDV’den istisnadır)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİH VE SAATİ

Menteş

21 J III

6883

1

8017,66

E=0,9 Konut

3.207.064

96.212

21/02/2013

14:00

737/1-1