6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28551

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1450-2126 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Güney Sarıcak-26,28 ve 31 no.lu kuyuların lokasyon yerleri ve yolları için gerekli olan ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Sarıcak Köyü mevkiinde kain 548 no.lu parselin 1470,93 m2’lik kısmının, 550 no.lu parselin 7069,13 m2’lik kısmının,  Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık Köyü mevkiinde kain 113 no.lu parselin 15992,17 m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

922/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1450-2127 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Sivritepe-101 kuyusunun lokasyonu ve yolu için gerekli olan  ancak rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Sivritepe Köyü mevkiinde kain 234 no.lu parselin 8750,00 m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

923/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

 Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat dosyasına ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Espiye Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Bitki zararlısı böceklerle mücadelede entomopatojen kullanımı alanında çalışmaları olmak.

943/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların Belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

Not: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuruların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adayların dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Tıp Mühendisliği

1

Kalıcı üretral stentler konusunda çalışma yapmış olmak

Tıp Mühendisliği

1

Başarısız bel cerrahisi sendromları üzerine çalışmaları bulunmak

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Kardiyoloji

1

Aritmik elektriksel fırtına konusunda çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Ortaçağ Tarihi

1

Selçukluların dini hayatı konusunda çalışma yapmış olmak

929/1-1