30 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28544

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU VE KAYNAKLI ÇELİK EKSANTRİK REDÜKSİYONLARIN TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PÜSKÜRTME NOZULU TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İHALE SONUÇ İLANI

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


14 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PATLAYICI MADDE AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN DAĞITIM VE TESLİM HİZMETİNİN YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 1.060 ADET SUNİ DERİ GOCUK ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF ELEKTRİK, ELEKTRONİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU VE KAYNAKLI ÇELİK EKSANTRİK REDÜKSİYONLARIN TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere spiral kaynaklı çelik boru ve kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların teknik şartname esaslarında temini ve sevki işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2013/5709

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere spiral kaynaklı çelik boru ve kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların teknik şartname esaslarında temini ve sevki işi.

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  Spiral kaynaklı çelik boru ve kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların teslimi 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  18.02.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 18.02.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

553/1-1


PÜSKÜRTME NOZULU TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere baca gazı kükürt arıtma tesisi kireç sütü sevk sisteminde kullanılmak üzere püskürtme nozulu temini ve sevki işi teknik şartname esaslarında; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2013/6028

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere baca gazı kükürt arıtma tesisi kireç sütü sevk sisteminde kullanılmak üzere püskürtme nozulu temini ve sevki işi

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  Baca gazı kükürt arıtma tesisi kireç sütü sevk sisteminde kullanılmak üzere püskürtme nozulu teslimi 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  19.02.2013 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 19.02.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

554/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00 TL. ile en çok 29.973,42 TL. arasında değişen; 04/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL., en çok 2.998,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyon, kamyonet, kapalı kasa kamyonet, konteynır dorse ve tankerden oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 05/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

787/1-1


KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İHALE SONUÇ İLANI

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:

"KÜKAB KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE TESİSLERİN İŞLETİLMESİ İŞİ İÇİN İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ" işinin 29 yıllığına gördürülmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince, 21.01.2013 tarih ve saat:14.00'de Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Birlik Encümeni tarafından yapılmıştır.

Şartnamesi hükümlerine göre ödenecek Kâr Payı oranı % 100 (yüzde yüz) olmak üzere, şu kadar ki; ödenecek Kâr Payının, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yıllık 421.208 TL (Dört yüz yirmi bir bin iki yüz sekiz lira) 'nın altında olduğu takdirde Kâr Payı bedeli yerine, garanti bedeli olarak belirlenen bu 421.208 TL(Dört yüz yirmi bir bin iki yüz sekiz lira)'nın yıllık olarak idareye ödenmesi şartıyla, bu bedel; sözleşme süresince takip eden yıllar için her yıl ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak oluşturulacak artış oranına göre belirlenecektir ve o yıl için belirlenen bu bedel garanti bedeli olarak esas alınmak kaydıyla; BAYHA ATIK YÖNETİMİ VE TAŞIMACILIK A.Ş. -ASTEM İNŞ. TUR. TAŞ. GIDA TEMİZLİK HİZMET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - HARMAN İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş. Ortak Girişimi'ne ihale edilmiştir.

İlan olunur.

759/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin;

a) Adı                                  :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             :  Tandoğan Mah. Billur Sok No:8 Sincan/ANKARA

c) Telefon numarası             :  0312 271 12 69 – 0312 270 41 77

ç) Faks numarası                 :  0312 271 12 72

d) Elektronik posta adresi    :  sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                  :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Sincan İlçesi Hürriyet Mahallesi, Mola Tesisleri - Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu imar planlı 864 ada 4 parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir.

2.2. Taşınmazın Evsafı: İmar planında, Mola Tesisleri - Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu kullanımlı, 7.992 m2 yüzölçüme sahip E:0,60-Hmaks=Serbesttir. Konum itibariyle kuzeyden Eskişehir yoluna sıfır cepheli olup, güney ve batısında Temelli Muhsin YAZICIOĞLU Göl ve Rekreasyon Alanı bulunmaktadır. Ankara - Eskişehir D-200 karayolu üzerinde yer almaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Çevresinde yerleşim birimleri ile rekreasyon alanları ve ticari işletmeler vardır.

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin muhammen bedeli 2.197.800,00 TL olup; Bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 65.934,00 TL’dir.

4. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8   2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde, 20.02.2013 Çarşamba günü saat 10:30’de yapılacaktır. Teklifler 20.02.2013 Çarşamba günü saat 10:30’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA

b) Şartname satış bedeli: 200,00 TL

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

6.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

b) Noter onaylı imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

6.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri,

c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.

8. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

751/1-1


14 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca 14 Kalem Çadır Malzemesi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL”  adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15 ŞUBAT 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 ŞUBAT 2013 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

752/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5.338,93 TL ile en çok 35.046,00 TL arasında değişen; 06/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 533,89 TL, en çok 3.504,6 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 07/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

735/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PATLAYICI MADDE AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                    :  2013/9765

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA 06010

b) Telefon ve faks numarası         :  312294 22 39 - 312294 22 45

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı             :  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağında kullanılmak üzere teknik şartnamesinde detayları belirtilen patlayıcı maddeler satın alınacaktır.

3 - İhalenin/Yeterlik

     Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                           :  Eti Maden İşl. Gen. Müd. Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  19.02.2013 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

4.1.10. İsteklilerin teklif ettikleri patlayıcı maddelerin kalite belgelerini,

4.1.11. İstekliler, teklif edecekleri patlayıcı maddelerin markasını ve ismini belirteceklerdir.

Teklif edilen ürünle ilgili teknik özelliklerini içeren kataloglarını,

Teklif zarfına koyacaklardır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2., 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 1203 nolu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 19.02.2013 Salı, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, 160,00 TL doküman satış bedelini, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki 37712245-5001 (TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

723/1-1


TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/9817

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

 b) Telefon ve faks numarası     :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1 kalem TSI Sertifikasyon hizmeti, teknik şartnameye göre alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/02/2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 19/02/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

739/1-1


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 15.725,93 m2 yüzölçümlü 534 ada 1 parsel ile Atatürk Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsellerin 2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 05/02/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:     a) Nüfus cüzdan fotokopisi

                         b) Tebligat adresi

                         c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:    a) Faaliyet Belgesi

                         b) İmza sirküleri

                         c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

                         d) Ticaret Sicil Gazetesi

                         e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 04/02/2013 Pazartesi günü Saat:16:30'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Ada/Parsel                     Yüzölçümü        Muhammen Bedel     Geçici Teminat       İhale Gün-Saati

B.Çekmece                   15.725,93 m2       23.982.043,30TL      719.461,30TL      05/02/2013-10:30

Fatih Mahallesi

534 Ada 1 parsel

 

B.Çekmece                   20.000,00 m2       33.000.000,00TL      990.000,00TL      05/02/2013-11:00

Atatürk Mahallesi

516 Ada 4 parsel

 

B.Çekmece                     9.347,87 m2       15.423.985,50TL      462.719,57TL      05/02/2013-11:30

Atatürk Mahallesi

516 Ada 3 parsel

730/1-1


KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN DAĞITIM VE TESLİM HİZMETİNİN YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2013/10693

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Arifiye Mah. 2 Eylül Cad. PTT Çıkmazı Sokak No: 1 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası         :  (222) 230 58 76 – 221 72 45 / 221 22 07

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  eskisehir_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin 41 işçi ile Dağıtım ve Teslim hizmetlerinin yaptırılması.

b) Yapılacağı yer                          :  Eskişehir Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  01.03.2013 / 31.12.2013 tarihleri arası (10 ay) 300 (Üçyüz) Takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Eğitim ve Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                           :  12.02.2013 - 10.00

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler teklifleri kapsamında sunulur:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Teklif mektubu,

f) Geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

j) Ücret ve kıdem tazminatı ile Sosyal Yardımlara ilişkin Taahhütname.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (j) ve (k)’da yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

Son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %15 inden az olmamak üzere Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren Yüklenici İş Bitirme belgesi.

5 - Bu ihalede bezer iş olarak Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Eskişehir PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü Malzeme Şefliği adresinde görülebilir ve 50,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 12.02.2013 tarihi, saat 10.00’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Eğitim ve Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da aynı adrese gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri toplam teklif bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklif geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla olmalıdır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

14 - İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hali hariç Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayıp, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacaktır.

738/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 1.060 ADET SUNİ DERİ GOCUK ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İHALE KAYIT NO               :  2013/9370

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Suni deri gocuk

                                                  Miktarı:1060 Adet

b) Teslim yeri                         :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  20/02/2013 - 15.00

c) Dosya no                            :  1332200

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - Firmalar bir adet suni deri gocuk numunesi vereceklerdir.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve şartnameler 20,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, en geç 20.02.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

731/1-1


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazın mevcut imar durumuna (Akaryakıt İstasyonu Alanı) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde (yap-işlet-devret) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                          :  Muğla

İLÇESİ                                                   :  Yatağan

BELDESİ                                               :  Bozarmut

PAFTA NO                                           :  19C-24b

ADA NO                                               :  -

PARSEL NO                                         :  363

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  25.200,00 m2 (5.000,00 m² si üzerine)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAKAM ONAYININ

TARİH VE SAYISI                              :  12.06.2012 tarihli Makam Onayı.

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ       :  774.807,50 TL. (Bu bedel inşaat maliyeti bedelidir.)

                                                                  (yediyüzyetmişdörtbinsekizyüzyediTürk Lirası ellikuruş )

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  23.245,00-TL.

                                                                  (YirmiüçbinikiyüzkırkbeşTürk Lirası )

                                                                  (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                      :  26.02.2013

İHALE SAATİ                                      :  10:30

A -  Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla; imar uygulamasının yaptırılması, projelendirme safhasında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesine göre Toprak Koruma Projesinin hazırlatılması ve uygulanması, İmar durumunda belirtilen “Akaryakıt İstasyonu” fonksiyonu verilerek projelendirilmesi, yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanması, aksi takdirde mücbir sebepler dışında sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 2 yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 15 yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi (sözleşme imzalanma tarihinin aynı zamanda yer teslim tarihi sayılması),

2 - Kira bedellerinin,

a) Yer teslim tarihinden itibaren (Sözleşme imzalanma tarihi) inşaat süresi olan 2 (iki) yıl için aylık 1000 TL olması,

b) 3. yıl için aylık 4.000 TL olmak üzere her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline (12 ayın ortalamasına göre hesap edilecek) ÜFE oranında artış yapılması,

c) Kapalı alan kullanımının 750,00 m² yi aşması halinde sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

d) Kapalı alan haricindeki peyzaj düzenlemesi yapılacak açık alanlar tesis kullanım amacı dışında gelir getirici nitelikte kullanılması halinde, amaç dışı kullanılan alan için ayrıca kira bedeli belirlenerek mevcut kira bedeline eklenmesi,

3 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve tesisin (işletmenin) tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

4 - İlave imar planı masrafı olan 2.596,00 TL bedelin ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sözleşmeden önce İdareye ödenmesi,

5 - Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi,

6 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

7 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

Şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 2 (iki) yıl dahil olmak üzere toplam 15 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Akaryakıt Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No:1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilecek ve alınabilecektir.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 4.(dördüncü) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.(yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1) İç zarf ( örneğe göre doldurulmuş teklif mektubunu içerecektir – Ek.5 ),

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi.

(Kimlik belgesininde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim.)

3) Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

4) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

4-1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

4-2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirkülerinin ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),

5-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

5-2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

7) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (örneğe uygun - Ek-1)

8) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe uygun - Ek.2)

9) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari %10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar (yüzdeon) kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır. (örneğe uygun - Ek-3) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

10) İsteklinin ilan tarihinden sonra Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. ( örneğe uygun - Ek.4)

11) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge (aslı, noter onaylı sureti veya e- Borcu yoktur belgesi),

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.( örneğe uygun - Ek.8),

13) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış 23.245,00-TL. (Yirmiüçbinikiyüzkırkbeş Türk Lirası ) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) ( örneğe uygun - Ek.6)

14) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

696/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF ELEKTRİK, ELEKTRONİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/9229

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 15 kalem lokomotif muhtelif elektrik, elektronik malzemesi teknik bilgi ve eki teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18.02.2013 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 18.02.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

706/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2013/7936

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  Ziyapaşa Mah.67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi            :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Yol yenilemesi (pozu) yapılacak Narlı-Malatya hattında Narlı-Nurdağı İstasyonları arasında B70 tipi HM bağlantı malzemeli beton traverslerin istif yerinden hızlı yol yenileme vagonlarına yüklemesi ve B58 tipi K bağlantılı hattan çıkan eski traverslerin vagonlardan indirilip istiflenmesi yapılacaktır. Toplam travers hareketi 180.000 adettir

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12.02.2013 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200-TL bedelle temin edilebilir.

6-  Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

695/1-1