25 Ocak 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28539

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Şefkat Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Barındırma Vakfı, Konya 1. Asliye Hukuk Dairesinin 15/3/2012 tarih, E: 2010/699, K: 2012/160 sayılı kararı ile Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 04/12/2012 tarih, E: 2012/8093, K: 2012/13939 sayılı onama kararıyla dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

617/1-1

—————

VAKFIN ADI: Azeri Türkleri Kültür Eğitim Vakfı (ATKEV)

VAKFEDENLER:  Erol GÖLLÜ, Nimet GÖLLÜ, Eray GÖLLÜ

VAKFIN İKAMETGAHI:   İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kadıköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.12.2012  tarih ve E: 2012/298, K: 2012/584 sayılı  kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Kadıköy 21. Noterliğince düzenlenen 10.08.2012 tarih ve 22875 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan devletinde yaşayan Azeri Türkleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek, bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetler ile eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 75.000.-TL.(Yetmişbeşbin Türk Lirası) dır.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetçi.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

618/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

İlan Tarihi               : 25 Ocak 2013

Son Başvuru Tarihi : 08 Şubat 2013

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 , (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)  atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

NOTLAR

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11  06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58  Faks: (312) 342 84 60

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, lojistik veya tedarik zinciri üzerinde çalışmalar yapmış olmak,

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, tedarik zinciri destek sistemleri ve üretim planlaması konularına bağlı karar destek sistemleri ve ulaştırma şebekelerinin bakımı konusunda yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmış olmak,

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Yrd. Doç.

1

Sosyal Bilimler kapsamındaki bir alanda doktora yapmış olmak, lojistik yönetimi alanında kitap ve makale formunda yayınlanmış çalışmaları bulunmak ve bu alanda lisans, yüksek lisans ve çeşitli sertifika programlarında ders vermiş olmak,

638/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler

Profesör kadrosu için;

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosu için:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım

Prof.

1

Grafik Tasarım ve özellikle afiş tasarımı alanında yetkin ve özgün tasarımlara sahip olmak,

Uzun süreli öğretim üyeliği deneyimine sahip bulunmak.

Sinema ve Televizyon

Prof.

1

Sinema-Televizyon-Fotoğrafçılık Anasanat Dalında, Sanatta Yeterlik ile Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim Dalında doktora programlarını tamamlamış olmak.

Sinema Estetiği alanında çalışmaları bulunmak.

Sinema ve Televizyon

Yard. Doç.

1

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Sinema-TV alanında yapmış olmak, Sinema-TV alanında Sanatta Yeterliğini almış olmak,

Sinema-TV sektöründe en az 10 yıl yapımcı, yönetmen ve idareci olarak iş deneyimine sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Yard. Doç.

1

Doktora tezini prefabrike inşaat konusunda yapmış olmak,

Röleve, restorasyon, restütisyon proje ve uygulamalarında çalışmış olmak.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

641/1-1


 


 


Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümlerini yerine getirmedikleri için aşağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar kanunun ilgili maddelerine göre iptal edilmiştir. İptal işlemi ruhsat sahiplerinin dosyada mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlar iptal edilmiştir. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

RUHSATIN

İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

İPTAL

MADDESİ

Adana

200710662

3154997

TOTAL TEKS.TURZ.İNŞ.NAK.GIDA MAD.TARIM HAYV.SAN.TİC.LTD. ŞTİ..

24./11.

Adana

20069898

3117689

EKİNTAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Amasya

200702611

3135294

FERŞAT SARICAOĞLU

24.

Amasya

20052508

3061534

MUSTAFA YAYLACI

24.

Amasya

20055305

3069148

MUSTAFA YAYLACI

24.

Ankara

59223

2470084

M. EMRAH ERBAŞ

24./11.

Ankara

20064258

3104987

MEHMET SADIK ALKİN

24./11.

Ankara

200804049

3176727

AY-MAD MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ..

24.

Ankara

53182

2304903

İSMAİL DOĞAN

24./11.

Ankara

54470

2202386

SANİYE YILMAZ

24./11.

Ankara

20052109

3059702

ZEKİBEY MAD. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24.

Ankara

65720

2522438

SAĞLAM SUR MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ..

24./11.

Ankara

200707649

3147173

BHR ASFALT İNŞ. MAD. MAK. TAAH. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Ankara

67562

2539773

MET TRAVERS MAD. İNŞ. NAK.OTO.HAFR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Ankara

59238

2469647

EROL KAYA

24./11.

Ankara

58188

2460553

ÖZDOĞAN MAD.MÜH. İNŞ.GIDA VE İHT.MAD. SAN. LTD. ŞTİ..

24./11.

Antalya

71728

2575135

DOĞANCAN İNŞ.NAK.MEDİKAL ÖZEL OKUL DERS.MAD.İTH.İHR.SAN. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Antalya

200708289

3148197

UMUT DOĞALTAŞ MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24.

Aydın

20065565

3108167

KADİR İNŞ. İMALAT MAD. KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Aydın

74830

3118961

OZANDERE MAD. NAK. HAFR. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Balıkesir

74795

3154198

İLBEYİ KIRDAN

24./11.

Balıkesir

53419

2425241

SERPOR MAD.SER.HAM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Balıkesir

200610252

3103681

ÇELİKŞEN İNŞ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ..

24./11.

Bilecik

75968

3145760

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75964

3145759

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75961

3148582

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75959

3145764

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75960

3148592

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75967

3145763

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75966

3145762

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75963

3146953

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75958

3148608

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75965

3145761

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

75969

3146956

UNİVERSAL ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

24./11.

Bilecik

55742

2439216

HAYRETTİN SEVİNÇ

24./11.

Bilecik

20057103

3075082

ONSA NAK.HAF.MAD.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Bilecik

64828

2511249

DOĞALTAŞ YAPI MADENCİLİK İNŞ. EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11

Bilecik

59138

2467059

FATMA YANILMAZ

24./11.

Bilecik

20061540

3093051

CAFER SUCU

24.

Bolu

20053188

3063593

GÜLKAYA MER.MAD.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Burdur

200711084

3154719

ALİ İHSAN KARAGÖZ

24.

Burdur

20051065

3056457

BİRLİK KUM OCAĞI İŞLETMELERİ TİC. SAN. VE LTD. ŞTİ..

24./11.

Burdur

200705245

3141978

BAŞAR MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

24.

Bursa

61522

2491481

ERCİVAN KINABAŞ

24.

Bursa

66869

2534718

MUSTAFA ELİTEZ

24./11.

Bursa

20060832

3089569

DANIŞ YAPI MAD. NAK. PET. GIDA OTO TAMİR VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ..

24./11.

Çanakkale

20050305

3053008

ÖZDE MADENCİLİK NAKLİYAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ..

24./11.

Çanakkale

72967

3068490

AÇELYA İNŞ.KUM ÇAKIL MAD.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Çorum

61619

2492194

YAŞAR DEMİRAY

24./11.

Denizli

20051357

3058005

MARMARA YATIRIM VE MAD.İNŞ. VE TURZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Denizli

200703633

3136955

O.M.B OSMAB MİN.BOR GÜB.FAB.NAK.MAD.TAR.İML.PAZ.İTH.İHR.SAN. TİC. A.Ş.

24./11.

Denizli

67622

2540197

JİNDAL STAİNLESS MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Denizli

20068924

3114697

YAMACIOĞLU MAD. İNŞ. HARF. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24.

Diyarbakır

69968

2555973

LENA GOLD MER. MAD. İNŞ. NAK. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Diyarbakır

76331

3169061

SEVEN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Diyarbakır

200805430

3182718

SEVEN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Düzce

20069386

3095559

AVRUPA MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Elazığ

200610168

3119076

PERA MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.

24.

Eskişehir

69067

2137337

ROK-MER İNŞAAT MAD.SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

24./11.

Eskişehir

200807751

3188093

ABA HAFRİYAT MAK. MAD. LTD. ŞTİ..

24./11.

Eskişehir

200711417

3140209

ESTAŞ MAD. MAK. İNŞ. VE AKARYAKIT TİC. VE SAN. A. Ş.

24./11.

Eskişehir

63799

2505888

YAĞMUR MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Eskişehir

47191

2363361

MAYAŞ MAD. YAT. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Gaziantep

31829

2227341

FELEKNAZ ÜNLÜ

24./11.

Gaziantep

70119

2554849

JİNDAL STAİNLESS MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Hakkari

200801986

3156354

ŞÜKRÜ AÇAR

24.

Hakkari

200611124

2447307

DA-GE-TAŞ MAD. VE MAD. ARAMA HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24.

Isparta

200708227

3148261

MAHMUT SABRİ IŞIKLAR

24.

İstanbul

200707486

3147809

EFGAN BABACAN

24./11.

İstanbul

200611270

3123849

BİROL YILMAZ

24./11.

İstanbul

200707487

3147810

CMC ASFALT BETON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24./11.

İstanbul

39829

2300043

ERKAN İÇÖZ

24.

İstanbul

20056688

2412663

MEHMET GÜRKAN ÜNAL

24./11.

İstanbul

72359

2574785

RİVA MAD. BET. KIRMA ELE. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

İstanbul

200800661

3162788

İSMAİL PEKER

24./11.

İstanbul

200702548

3133716

YAPISEL MAD. MER. İNŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ..

2. ve 24.

İstanbul

20052888

3063258

ZÜLFÜ BETTAL KIRMIZI

24./11.

İstanbul

20055058

3068652

ORAKA GAY. YAT. İNŞ. EML. KON. YAP. TAAH. PEY. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

İstanbul

200901415

3209350

AHMET YAŞAR

24.

İzmir

73484

3096667

ANYAPI MAD. İNŞ. TAAH. NAK.HAFR.TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ..

24./11.

İzmir

200803292

3173552

ALMAN DEL.PAT.HİZ.MAD. VE MAD.İŞL.İNŞ.MAK.YED.PAR.SER.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

İzmir

69541

2554158

DOĞANMER MAD. İNŞ. SAN. TUR. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Kahramanmaraş

20063323

3102450

HARUN TOPSAKAL

24./11.

Kahramanmaraş

200704274

3137704

ÖMER ZEDELİ

24./11.

Karabük

200803770

3174632

UĞUR İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. MADEN LTD. ŞTİ..

24./11.

Kayseri

62520

2496185

İBRAHİM TOKGÖZ

24./11.

Kayseri

38445

2283982

EROL DAYANÇ

24./11.

Kırıkkale

200704489

3139120

KAFTELEN GRANİT MERMER KIRMATAŞ KUM SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Kırklareli

200701262

3130727

ÖZTÜRK YAPI MÜH. MÜT. İNŞ. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Kocaeli

26971

2169204

ALİ KELEŞ

24./11.

Kocaeli

26970

2169213

ALİ KELEŞ

24./11.

Kocaeli

20062635

3075850

ŞAFAK YAPI MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Kocaeli

20062636

3075856

ŞAFAK YAPI MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Kocaeli

20057911

3077884

BİRSEN AKAR

24./11.

Konya

75722

3157744

İBRAHİM KARAKÖSE

24./11.

Kütahya

200612428

3127049

RECEP ÇELİK

24.

Kütahya

20051492

3059227

GE-MA GEDİZ MAD. İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Manisa

36887

2278203

İSMET KANÇAL

24./11.

Manisa

200702085

3133183

KÖKLÜ MAD. HARF. TAAH. NAKL. İNŞ. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

Manisa

69409

2236972

TARIK EKİZ

24./11.

Mersin

200705776

3142598

EROL DAYANÇ

24.

Mersin

200805610

3183212

MURAT KÖSE

24.

Muğla

200611312

3123559

MEHMET BIÇAKÇI

24./11.

Muğla

72117

2568438

YÜKSEL İNŞ.TAAH.VE TAR.ÜRÜ.TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Muğla

66986

2536672

OLİMİNERAL ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ İÇ - DIŞ TİC. A.Ş.

24./11.

Muğla

20068180

3114506

RAMAZAN KATRANCI

24. /11.

Muğla

20054130

3067713

AYDIN MAD. İNŞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ..

24./11.

Muğla

V:750

3159081

ÖNDER KALINKARA

24.

Muğla

V:749

3159079

ÖNDER KALINKARA

24.

Muğla

200902124

3211058

KARADENİZLİ ULUSLARARASI MAD. ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.

24./11.

Nevşehir

200708799

3149862

O.M.B OSMAB MİN.BOR GÜB. FAB. NAK. MAD. TAR. İML. PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

24./11.

Osmaniye

200808643

3190258

KADİR İNŞ. İMALAT MAD. KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24.

Sakarya

55059

2431676

İSMAİL ÖZCAN

24./11.

Sivas

53404

2411114

LİMRA MAD.MER.SU GIDA PET.ÜR.NAK.İTH.İHR.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

24./11.

Sivas

20065230

3107951

SVS DOĞALTAŞ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Sivas

200705228

3142669

SVS DOĞALTAŞ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Sivas

20065231

3107969

SVS DOĞALTAŞ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24./11.

Sivas

20051978

3060389

MAHMUT CABAT

24.

Sivas

20051961

3059489

MAHMUT CABAT

24.

Tokat

20050444

3053057

BOĞAZİÇİ YAPI SAN VE TİC. LTD ŞTİ.

24.

Trabzon

20064546

3104228

ALPARSLAN GENÇ

24.

Trabzon

20064544

3104323

ALPARSLAN GENÇ

24.

Uşak

65747

2522858

GİLSAR MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ..

24./11.

Yalova

20064062

3103032

OLİMİNERAL ENDÜSTRİYEL HAMMAD. SANAYİ İÇ - DIŞ TİC. A.Ş.

24./11.

Yalova

20051428

3058905

OLİMİNERAL ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ İÇ DIŞ TİC. A.Ş.

24./11.

Yozgat

20059378

3079540

ANADOLU MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ..

24./11.

624/1-1