24 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28538

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


CEB-WB4-YAPIM-35 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


CEB-WB4-YAPIM-34 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


İLİMİZ 36 PAFTA, 14 ADA, 14 VE 16 PARSELLERDE BULUNAN PAZAR YERİNDEKİ DEPOLAR VE DÜKKÂNLAR İLE 2000 EVLER BELEDİYE DÜKKÂNLARINDA BULUNAN İŞYERİ SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ELEKTRİK MOTORU KÖMÜRLERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


POSTA DAĞITIM HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Sakarya PTT Başmüdürlüğünden:


MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Muğla PTT Başmüdürlüğünden:


ZIRH TRAVERSLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ASANSÖR (PERİYODİK) BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TRAKTÖR SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 52 ADET TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Mersin İli, Akdeniz İlçesi Karaduvar termik santral tesisi hurdası (türbünler, elektrik dinamoları, trafolar, paslanmaz tanklar, alüminyum hurdaları, borular, termik santrale ait 3 adet büyük, 2 adet küçük fuel-oil tankları, içerisinde bulunan fuel-oil atıkları, aspesler ve diğer atıklar, bağlantı elemanları, termik santrale feel-oil taşıyan tel örgü içerisindeki borular, kapalı ambarlar içerisinde bulunan ahşap raflar ile raflar üzerinde bulunan stok fazlası malzemelerin tamamı (kağıt hurdaları dahil) ve termik santrale ait olan idari bina, yemekhane ve küçük baraka binalar içerisinde bulunan radyatörler, elektrik malzemeleri ahşap veya pvc kapı pencereler, binaların çatılarında bulunan ahşap ve çatı sacları v.b.) alıcı tarafından kesim-sökümü ve her türlü işçiliği yapılacak çıkabilecek tüm hurda malzemeler cinslerine göre ayrılarak kantardan geçirilecek, cinslerine göre alıcı firmaya teslim edilecektir. Binalardan, ambarlardan, idari binalardan ve alandan çıkacak tüm hurda malzemeler alıcı firmaya teslim edilecektir. Karaduvar Termik Santral Tesisi hurdası kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

Talipli firmalara satış konusu termik santrale ait yukarda belirtilen hurda malzemeler MKE yetkili elemanları nezaretinde 29-30-31.01.2013 (Salı, Çarşamba ve Perşembe) günlerinde mesai saatleri dahilinde yerinde gösterilecektir.

 

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ                 İHALE YERİ

04 ŞUBAT 2013                   14.00                   MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

606/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

E.Ü.A.Ş. Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Oto Bakım Servisindeki İşler ile ilgili 8 (sekiz) Kişilik 2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi.

İhale Kayıt Numarası                    :  2013/8422

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  E.Ü.A.Ş. Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Oto Bakım Servisindeki İşler İle ilgili 8 (sekiz) Kişilik 2 (İki) Yıl Süreli Hizmet Alımı İşi. - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                    :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  2 (iki) Yıl (yirmidört ay) Süreli

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  11.02.2013, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11.02.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

632/1-1


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                            

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14 - 06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0312-458 55 00    Faks: 0312-458 58 00

d) Elektronik posta adresi       :  hinan@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  AZOL GRUBU (Alternatifli)

                                                  I - 1) Flutriafol % 12,5 SC veya                                      Lt.     7.300

                                                  2) Flutriafol % 25 SC veya                                              Lt.     3.600

                                                  3) Epoxiconazol+Carbendazim

                                                      %12,5+12,5 SC veya                                                  Lt.     5.800

                                                  4) Flusilazol % 40 EC veya                                             Lt.     2.900

                                                  5) Bitertanol % 30 EC veya                                             Lt.   11.600

                                                  6) Difenoconazol % 25 EC veya                                     Lt.     4.400

                                                  7) Difenoconazol+Propiconazol

                                                      % 15+15 EC veya                                                       Lt.     4.400

                                                  8) Tetraconazol % 12,5 ME                                             Lt.   10.900

                                                  DITHIOKARBAMATLAR GRUBU (Alternatifli)

                                                  II - 1) Maneb % 80 WP veya                                          Kg.  10.000

                                                  2) Mancozeb % 80 WP                                                   Kg.  10.000

                                                  NITRO BILEŞIKLER GRUBU (Alternatifli)

                                                  III - 1) Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya                     Kg.    3.600

                                                  2) Chlorothalonil (sıvı) % 50 FL                                     Lt.     5.500

                                                  : Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği Ambarı.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30.04.2013 tarihidir.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

                                                  Mithatpaşa Cad. No: 14 - 06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  07.02.2013 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14    06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy - Beyoğlu - İSTANBUL İstanbul İrtibat Bürosunda görülebilir ve şartnameler TL/Tk.50.00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 07.02.2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

530/1-1


5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 50,00 TL. ile en çok 133. 321,13TL. arasında değişen; 29/01/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 13.332,11 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü, mp3 çalar, kürk, boş şişe, deniz halatı, yelken rayı vs. cinsi 16 (onaltı) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 30/01/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

592/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 1.125,00 TL ile en çok 33.854,44 TL arasında değişen; 28/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 112,5 TL., en çok 3.854,44 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Kamyonet, Midibüs, Kamyon cinsi 20 grup araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 29/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

594/1-1


CEB-WB4-YAPIM-35 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  CEB-WB4-YAPIM-35

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı ile 1 adet Kamu Binasının Yıkımı

Projenin Süresi                          :  240 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  10 Ocak 2013

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.440.000,00

3.440.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Akyapı İnşaat Taah. San. ve tic. Ltd. Şti.

3.440.000,00

3.440.000,00

2. Karaahmetoğlu İnşaat Taah. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.

3.471.000,00

3.471.000,00

3. Orantı Mimarlık ve Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.&Yapı Bilimsel ve Endüstri İnşaat Ortak Girişimi

3.478.000,00

3.478.000,00

4. En-Sa Yapı ve İnşaat Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

3.543.000,00

3.543.000,00

5. KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.

3.680.000,00

3.680.000,00

6. Mayra İnşaat ve Yapı Teknolojileri Ltd. Şti.

3.701.000,00

3.701.000,00

7. May İnşaat Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.862.000,00

3.862.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

591/1-1


CEB-WB4-YAPIM-34 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                      :İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  CEB-WB4-YAPIM-34

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 5 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  330 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  18 Ocak 2013

 

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

32.227.460,00

32.227.460,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

32.227.460,00

32.227.460,00

2. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

34.270.000,00

34.270.000,00

3. Akay İnşaat A.Ş.

35.900.000,00

35.900.000,00

4. Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş.

36.930.000,00

36.930.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

 

Contracts Awarded by ICB Number: CEB-WB4-YAPIM-34

Name of Project (include project country)       :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                        :  CEB-WB4-YAPIM-34

Bid/Contract Description                                 :  Contract Package for Reconstruction Works of Educational Facilities

Scope of Contract                                            :  Reconstruction works of 3 Primary Schools and 2 High Schools

Duration                                                          :  330 Day

Contract Signature Date                                   :  January 18, 2013

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Ankara/TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

32.227.460,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

32.227.460,00

 

Name of evaluated bidder(s):

1. Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Ankara/TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

32.227.460,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

32.227.460,00

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. (Ankara/TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

34.270.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

34.270.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

3. Akay İnşaat A.Ş. (Ankara/TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

35.900.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

35.900.000,00

 

Name of evaluated bidder(s):

4. Akyapı Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. (İstanbul/TURKEY)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

36.930.000,00

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

36.930.000,00

 

Rejected Bidder(s)

Name of rejected bidder(s):

-

Bid price at bid opening:

-

Reason(s) for rejection:

-

590/1-1


İLİMİZ 36 PAFTA, 14 ADA, 14 VE 16 PARSELLERDE BULUNAN PAZAR YERİNDEKİ DEPOLAR VE DÜKKÂNLAR İLE 2000 EVLER BELEDİYE DÜKKÂNLARINDA BULUNAN İŞYERİ SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait tapunun, 36 pafta, 14 ada, 14 ve 16 parsellerde bulunan depolar ve dükkanlar ile 2000 Evler Mahallesinde Belediye dükkanlarında bulunan 17 nolu işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 12 Şubat 2013 Salı günü Saat:14:00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d. Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Tahmini bedel ve teminatlar:

A) Tapunun; 36 pafta, 14 ada, 14 parselde bulunan dükkan ve depolar (Sebze pazarı);

 

DÜKKAN ve DEPOLAR

Dükkan/Depo No

FİYATI (TL)

22 nolu dükkan

180,30

438.659,62

23 nolu dükkan

187,60

438.640,13

25 nolu dükkan

182,00

438.679,33

28 nolu dükkan

39,60

156.165,00

31 nolu dükkan

54,10

178.176,51

32 nolu dükkan

49,20

178.147,00

34 nolu dükkan

45,10

165.972,92

35 nolu dükkan

45,10

165.972,92

36 nolu dükkan

45,80

167.710,44

37 nolu dükkan

48,10

154.167,81

38 nolu dükkan

48,10

154.167,81

41 nolu dükkan

45,20

150.161,80

43 nolu dükkan

31,50

125.286,87

44 nolu dükkan

32,00

128.071,02

45 nolu dükkan

35,00

137.488,42

49 nolu dükkan

32,00

137.180,50

57 nolu dükkan

30,80

122.569,06

58 nolu dükkan

31,70

124.614,28

59 nolu dükkan

30,40

119.503,92

60 nolu dükkan

30,40

119.503,92

61 nolu dükkan

31,60

124.221,18

62 nolu dükkan

33,00

129.724,65

63 nolu dükkan

28,20

110.855,61

98 nolu depo

26,85

36.163,36

111 nolu depo

20,00

19.488,53

115 nolu depo

20,00

29.488,53

 

B) Tapunun; 36 pafta, 14 ada, 16 parselde bulunan dükkanlar (Sebze pazarı);

DÜKKANLAR

NO

M² si

FİYATI (TL)

1

55,00

250.000,00 + KDV

2

78,70

300.000,00 + KDV

3

295,00

500.000,00 + KDV

 

C) Tapunun; 56 pafta, 1157 ada, 427 parselde bulunan işyeri (2000 Evler Belediye dükkanları);

 

DÜKKAN

NO

M² si

FİYATI (TL)

17

184,00

138.000,00 + KDV

 

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında teminat alınacaktır.

6 - İhaleyi alan; ihale bedelini şartnamenin 7 inci maddesine göre 10 eşit taksitte ödeyecektir.

7 - İhaleyi alan; ilanın 5 inci Maddesinde belirtilen KDV’ye tabi olan işyeri İhalesini alan; İhale bedeli üzerinden %18 KDV’yi ve DV’sini Şartnamenin 7 inci maddesinde belirtilen İhale bedeliyle birlikte10 uncu taksitte ödeyecektir.

8 - Tapunun; 36 pafta, 14 ada, 14 parselde bulunan 98 ve 115 nolu depoların faaliyet konusu çay ocağı olarak ihale edilecektir.

9 - Dükkanlar ve depolar ayrı ayrı ihale edilecektir.

10 - İhaleye ilişkin sözleşme, tapu, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

11 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

543/1-1


MUHTELİF ELEKTRİK MOTORU KÖMÜRLERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/6685

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  7 kalem muhtelif elektrik motoru kömürleri [600 adet alternatör fırçalık, 200 adet magnetik kaplin, 300 adet aks alternatör, 50 adet fırçalık, 60 adet ön yağlama motor ve 6300 adet cer motor kömürü ile 10 adet el taşlama motor kömürü ] revizyonda kullanılmak üzere teknik bilgilerine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08.02.2013 - Saat: 14.45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 08/02/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

540/1-1


POSTA DAĞITIM HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Sakarya PTT Başmüdürlüğünden:

Posta dağıtım hizmetlerinin yaptırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 /g bendi kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                           :  2013/ 7388

1 - a) İdarenin Adresi                :  Maltepe Mah. Karabayır Sok.No;41

b) Telefon - Faks Numarası       :  0.264.291.55.53

c) Elektronik Posta Adresi         :  sakarya_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  42 işçi ile Posta gönderilerinin işlenmesi, taşınması ve dağıtım hizmetlerinin yaptırılması işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Adapazarı Dağıtım ve Toplama Merkezi 38 işçi, Akyazı, Geyve, Karasu ve Pamukova PTT Merkez Müdürlüklerinde 1 er işçi olmak üzere toplam 42 işçi

c) İşin Süresi                             :  01.03.2013 - 31.12.2013 10 Ay (306 takvim günü)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                          :  05.02.2013 - 14:30

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

j) Boş bırakılmıştır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. .

5 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %15 inden az olmamak üzere Yurt İçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren Yüklenici İş Bitirme belgesi

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50.00 TL karşılığı Muhasebe Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar SAKARYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

586/1-1


MUĞLA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Muğla PTT Başmüdürlüğünden:

İhale Kayıt numarası                        :  2013/7028

1 - İdarenin

a) Adresi:                                         :  ORHANİYE MAH. BERAT SOK. No:1 MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 252 214 01 68-214 01 55-214 01 56

                                                         :  0 252 214 01 31

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  mugla_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Muğla PTT Başmüdürlüğüne bağlı Bodrum PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (10 kişi), Fethiye PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (10 kişi), Marmaris PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (6 kişi), Milas PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (5 kişi), Muğla PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (4 kişi), Turgutreis PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (8 kişi) ve Yatağan PTT Merkez Müd. (şubeler dahil) (1 kişi) için toplam 44 eleman ile posta gönderilerinin dağıtım işlerinde çalıştırılmak üzere

b) Uygulanacak ihale usulü              :  Açık İhale

c) İşin yapılacağı yer                        :  Muğla PTT Başmüdürlüğüne bağlı Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Muğla, Turgutreis ve Yatağan PTT Merkez Müdürlüğü ve ihtiyaç halinde tüm işyerleridir.

d) İşin Süresi                                   :  306 takvim günü (01.03.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                             :  Muğla PTT Başmüdürlük Hizmet Binası 1. kat toplantı odası

b) Tarihi ve saati                              :  04/02 / 2013 - 14: 00

4 - İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler:

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Teklif Mektubu

d) Geçici Teminat

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin 4. fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

I) İhale dökümanının satın alındığına dair belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (f) ve (h)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Belgelerin sunuluş şekli; İstekliler, idarece aslı istenilen belgelerin aslını veremedikleri takdirde aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini verebilirler.

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3-1 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Muğla PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü ile www.ptt.gov.tr adresinde görülebilir ve 20.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 04.02.2013, saat 14:00'a kadar Muğla PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat İdari ve Mali Birimler Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hali hariç Kamu İhale Kanunu kapsamında olmayıp, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacaktır.

541/1-1


ZIRH TRAVERSLERİNİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/5663

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören- Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00 - 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Değirmenlerine ait 96 adet zırh traversinin teknik şartname ve teknik resme göre imali ve teslimi işidir.

b) Teslim yeri                            :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 3 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/02/2013 Salı günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19/02/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;

a) Talaşlı İmalatın, Döküm İşleminin ve Isıl İşleminin yapılacağı firmaya ait kapasite raporları.

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

583/1-1


ASANSÖR (PERİYODİK) BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Asansör (Periyodik) Bakımı Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/6574

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K.27 Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 252 532 36 00 ; 0 252 532 30 01

c) Elektronik posta adresi          :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin                 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Termik Santralı Ünite Yük ve Personel Taşıma Asansörleri (3 Adet), Baca Asansörü (1 Adet) ve Baca Gazı Arıtma Personel Taşıma Asansörlerinin (2 Adet) 2 yıl süre ile Aylık Periyodik Bakımlarının Özel Teknik Şartnamesi Esaslarında Yapılması İşidir. Sözleşme süresi içinde toplam 6 adet Asansör için Ayda 1 defa olmak üzere toplam 24 adet periyodik bakım yapılacaktır.

b) Yapılma yeri                          :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Termik Santralı Tesisleri Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren sözleşmenin süresi 2 yıldır. (Sözleşme konusu iş 24 adet bakımın yapılması ile sona erecektir.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15 Şubat 2013 Cuma günü, saat : 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını posta yoluyla da satın almak mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı satın alacak olan isteklilerin 60,00 TL doküman bedelini idaremizin Vakıfbank Milas Şubesi nezdinde bulunan TR190001500158007267898036 nolu carihesabına yatırarak bir yazı ile doküman talebinde bulunabilirler.

5 - Teklifler, 15.02.2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek geçikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik esaslarınca yapılacaktır.

11 - İstekliler mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Yetkili Kıldığı Mercilerden Asansör Bakımı Yapmaya Yetkili Olduğuna Dair Yetki Belgesi,

b) Asansör Bakımında Çalıştırılacak Mühendis (Elektrik veya Makine) için kendi firmaları adına çıkarılmış Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi ile Büro Tescil Belgesini sunacaklardır.

12 - İhale dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

584/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 07.02.2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ ARSA SATIŞ LİSTESİ

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Plan Amacı

Emsali

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

  1

Çankaya

Beytepe

28519/1

2786

TAM

Konut

0,50

1,309,420.00  

392,826.00  

14.00

  2

Çankaya

Beytepe

28529/1

2089

TAM

Konut

0,50

981,830.00  

294,549.00  

14.02

  3

Çankaya

Beytepe

28550/1

1324

TAM

Konut

0,50

595,800.00  

178,740.00  

14.04

  4

Çankaya

Beytepe

28552/1

2094

TAM

Konut

0,50

942,300.00  

282,690.00  

14.06

  5

Çankaya

Beytepe

28642/1

676

TAM

Konut

0,50

304,200.00  

91,260.00  

14.08

  6

Çankaya

Beytepe

28690/1

662

TAM

Konut

0,50

297,900.00  

89,370.00  

14.10

  7

Çankaya

Beytepe

28690/15

419

TAM

Konut

0,50

188,550.00  

56,565.00  

14.12

  8

Çankaya

Beytepe

28690/2

419

TAM

Konut

0,50

188,550.00  

56,565.00  

14.14

  9

Çankaya

Beytepe

28690/3

375

TAM

Konut

0,50

168,750.00  

50,625.00  

14.16

10

Çankaya

Beytepe

28690/4

375

TAM

Konut

0,50

168,750.00  

50,625.00  

14.18

11

Çankaya

Beytepe

28690/5

375

TAM

Konut

0,50

168,750.00  

50,625.00  

14.20

12

Çankaya

Beytepe

28716/1

2328

TAM

Konut

0,50

1,047,600.00  

314,280.00  

14.22

13

Çankaya

Beytepe

28717/1

2215

TAM

Konut

0,50

996,750.00  

299,025.00  

14.24

14

Çankaya

Beytepe

28719/2

687

TAM

Konut

0,50

309,150.00  

92,745.00  

14.26

15

Çankaya

Beytepe

28719/3

1498

TAM

Konut

0,50

674,100.00  

202,230.00  

14.28

16

Çankaya

Beytepe

28723/2

734

TAM

Konut

0,50

330,300.00  

99,090.00  

14.30

17

Çankaya

Beytepe

28751/3

526

TAM

Konut

0,50

236,700.00  

71,010.00  

14.32

18

Çankaya

Beytepe

28751/4

423

TAM

Konut

0,50

190,350.00  

57,105.00  

14.34

19

Çankaya

Beytepe

28830/2

2394

TAM

Konut

0,50

1,077,300.00  

323,190.00  

14.36

20

Çankaya

Beytepe

28912/1

2052

TAM

Konut

0,50

923,400.00  

277,020.00  

14.38

21

Çankaya

Beytepe

28914/2

448

TAM

Konut

0,50

201,600.00  

60,480.00  

14.40

22

Çankaya

Beytepe

28917/1

1296

TAM

Konut

0,50

583,200.00  

174,960.00  

14.42

23

Çankaya

Beytepe

28948/2

2944

TAM

Konut

0,50

1,324,800.00  

397,440.00  

14.44

24

Çankaya

Beytepe

28949/2

2553

TAM

Konut

0,50

1,148,850.00  

344,655.00  

14.46

25

Çankaya

Beytepe

28957/2

1020

TAM

Konut

0,50

459,000.00  

137,700.00  

14.48

26

Çankaya

Beytepe

28966/3

866

TAM

Konut

0,50

389,700.00  

116,910.00  

14.50

27

Çankaya

Beytepe

28995/1

3536

TAM

Konut

0,50

1,661,920.00  

498,576.00  

14.52

28

Çankaya

Beytepe

28494/2

2590

TAM

Konut

0,50

1,217,300.00  

365,190.00  

14.54

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr

20/1-1


TRAKTÖR SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemize ait 12 Adet Kullanılabilir İkinci El Traktör, tek tek açık artırma suretiyle satılacaktır.

1 - İhale 06 ŞUBAT 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 13 ŞUBAT 2013 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

2 - İhaleye ait traktörlerin cinsi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

P. No

Cinsi

Markası ve Tipi

Modeli

Durumu

Miktarı

Muhammen Fiyatı

Geçici Teminatı

1

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Faal-Power-shıft arızalı

1

Adet

25.000,00

2.500,00

2

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Faal

1

Adet

30.000,00

3.000,00

3

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Faal-Power-shıft’in 2.ve 4.kademe arızalı

1

Adet

25.000,00

2.500,00

4

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Faal-Power-shıft’in 2.ve 4.kademe arızalı

1

Adet

25.000,00

2.500,00

5

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Faal-Power-shıft’in 2.ve 4.kademe arızalı

1

Adet

25.000,00

2.500,00

6

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Motor Rektefiyesi Gerekli

1

Adet

25.000,00

2.500,00

7

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

Fiat 140-90 DT

1989

Motor Rektefiyesi Gerekli

1

Adet

25.000,00

2.500,00

8

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1974

Faal

1

Adet

15.000,00

1.500,00

9

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1974

Faal

1

Adet

15.000,00

1.500,00

10

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-185

1973

Faal

1

Adet

15.000,00

1.500,00

11

Traktör Kepçe (Kullanılabilir ikinci el)

MF-175 

1974

Faal (Kepçesiz)

1

Adet

10.000,00

1.000,00

12

Traktör (Kullanılabilir ikinci el)

MF-135

1974

Faal

1

Adet

13.000,00

1.300,00

TOPLAM

 

248.000,00

24.800,00

4 - İstekliler, geçici teminatlarını yatırmak şartıyla, diledikleri sayıda parti için iştirak edilebileceklerdir. Kat’i teminat ihale bedelinin %10’u oranındadır.

5 - Müşteri satın aldığı traktörün bedelini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içinde yatırmak ve malını teslim almak zorundadır.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde İşletmemizde, TİGEM’ de (Karanfil sokak no: 62 Bakanlıklar/ANKARA) görülebilir ve bedelsiz sağlanabilir.

7 - TİGEM satış ihalelerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

Telefon : 0 252 692 37 20 (2 Hat)

Faks      : 0 252 692 52 29

544/1-1


GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 52 ADET TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

Araçların bulunduğu yer:

Ankara Gölbaşı Ambarı

Teklifler;

12 Şubat 2013 Salı günü saat 12.00’a kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler-ANKARA adresindeki Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı (AG Katı No: 56 adresindeki) Muhaberat Servisine verilecek olup, zarflar aynı gün saat 14.00'da Zemin kat ihale salonunda açılacaktır.

Şartname; Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı 11. kat No: 56 ANKARA adresinden temin edilecektir.

İrtibat telefonları: (0312) 212 69 00/ 2026 veya (0312) 2137156

İlanen duyurulur.

629/1-1