18 Ocak 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28532

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


AMBULANS SATIN ALINACAKTIR

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


YEMEKHANE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


PASLANMAZ LEVHA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


JET PULSE TORBALI FİLTRE EKİPMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT, ÜÇOCAK MAHALLESİNDE BULUNAN YENİ OTOGARA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN OTOBÜS, MİDİBÜS VE MİNİBÜS ARAÇLARI ÜCRETLERİ TAHSİLATININ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Borçka/ARTVİN


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ATIK YAĞ SATILACAKTIR

Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI VE 10 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Uşak Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)        Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2. İhale konusu malın             :

a ) -

 

İhalenin Niteliği Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1

3 Kalem 191 M Tip Marion ve 2100 Bele Tip Elektrikli Ekskavatör Yedeği Alımı

5286

2013-0095

05.02.2013-14.00

90 Gün

2

1 Kalem 630 Es Haulpak Komatsu Kamyonlara Yedek Alımı

5294

2013-0097

05.02.2013-15.00

120 Gün

3

26 Kalem 110Z Kavasaki Yükleyeici Yedeği Alımı

5297

2013-0101

06.02.2013-14.00

120 Gün

4

14 Kalem Mutelif Demir ve Saç Levha Alımı

5303

2013-0102

06.02.2013-15.00

30 Gün

5

62 Kalem Komatsu İş Makinası Yedeği Alımı

5308

2013-0104

07.02.2013-14.00

180 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

456/1-1


AMBULANS SATIN ALINACAKTIR

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1 İş Sahibi İdarenin

a) Adı                                        :  Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesi

b) Adresi                                   :  Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram / KONYA

c) Telefon Numarası                  :  0 332 351 41 00

d) Faks Numarası                      :  0 332 351 97 02

f) İlgili Personelin Adı Soyadı   :  Emine TAŞPINAR

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale Konusu İşin

a) Adı : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Ambulans Alımı

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1-

Ambulans Alımı

1 Adet

 

b) Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi / KONYA

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Tarih ve Saat : 04.02.2013          10:00

b) İhale Dökümanı Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını almaları zorunludur.

c) Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

434/1/1-1


YEMEKHANE HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1 İş Sahibi İdarenin

a) Adı                                        :  Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesi

b) Adresi                                   :  Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram / KONYA

c) Telefon Numarası                  :  0 332 351 41 00

d) Faks Numarası                      :  0 332 351 97 02

f) İlgili Personelin Adı Soyadı   :  Emine TAŞPINAR

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale Konusu İşin

a) Adı : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Yemekhane Hizmet Alımı

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1-

Yemekhane Hizmet Alımı

 

 

b) Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi / KONYA

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Tarih ve Saat : 08.02.2013          10:00

b) İhale Dökümanı Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını almaları zorunludur.

c) Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

434/2/1-1


PASLANMAZ LEVHA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

Paslanmaz Levha alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/4978

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu,18.km. 06930,Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0.312.244 90 55(15 Hat)/2774  - 0.312.243 14 47

d) Elektronik posta adresi       :  fguven@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif ebat ve kalitede 21.325 Kg. Paslanmaz Levha

 

Malzemenin adı ve özelliği

Miktarı/Kg

Levha 1,5x2000x6.000 mm.   SAE304

10.000

Levha 1,5x1500x3.000 mm.   SAE304

  4.000

Levha 25x1500 x 6.000 mm. SAE 304

 1.800

Levha 40x1500x3.000 mm.   SAE 304

 1.450

Levha 15x2000 x 6.000 mm. SAE 316

 1.415

Levha 16x1500 x 6.000 mm. SAE 316

 1.150

Levha 16x2000 x 6.000 mm. SAE 316

 1.510

 

b) Teslim Yeri                        :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  30/01/2013 Çarşamba günü, saat 10.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,30/01/2013 Çarşamba günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

339/1-1


JET PULSE TORBALI FİLTRE EKİPMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2013/1010

1 - İhalenin Konusu: Jet Pulse Torbalı Filtre Ekipmanları Temini ve Montajı işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören /Ankara Tel : 0 312 294 22 31)

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No:1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR1500010000 48377122455529 IBAN nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 30.01.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İSTEKLİLER;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. Teklif edilen cihaz ve ekipmana ait teknik bilgiler, katalog ve kalite belgeleri (TSE veya ISO uluslar arası belgeler vb.) teklif ile birlikte verilecek ve önerilen tip bu kataloglarda işaretlenecektir.

teklif zarfına koyacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 30.01.2013 Çarşamba günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak – Haberleşme Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

496/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 174,59 TL. ile en çok 35.368,63 TL. arasında değişen; 24/01/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,00 TL., en çok 3.537,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, arazi taşıtı, oto römorku ve motorsikletten oluşan 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 25/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

499/1-1


MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT, ÜÇOCAK MAHALLESİNDE BULUNAN YENİ OTOGARA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN OTOBÜS, MİDİBÜS VE MİNİBÜS ARAÇLARI ÜCRETLERİ TAHSİLATININ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Üçocak Mahallesinde bulunan Yeni Otogara Giriş-Çıkış yapan Otobüs, Midibüs ve Minibüs araçları ücretleri tahsilatının 2 (İKİ) yıl süre ile Kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi hükümleri uyarınca: 2.750.000,00-TL (KDV Dahil) (Bir Yıllık Kira Bedeli) (İki Milyon Yedi Yüz Elli TL KDV Dahil) Tahmini Bedel 82.500,00.-TL. Geçici Teminat üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde 1.000,00.-TL Bedelle Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığından alınabilir.

3 - İhale 30 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00 de Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER : (İhaleye Girebilme Şartları)

İhaleye katılmak isteyen gerçek-tüzel isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır.

A) Yasal ikametgah olması,

B) Türkiye'de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası elektronik posta adresi.

C) İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde; cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı. İhaleye katılanın şirket olması durumunda; yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı. Ortak girişim olması halinde; tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı.(ortak girişim şirket olması halinde şirket yönetim kurulu üyelerinin her birisi için son 15 gün içinde alınmış sabıka kaydının aslı.)

D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2012 yılına ait)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(2012 yılına ait)

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

E) İmza sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)

F) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri.

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

G) Şartnamenin 8.1 Maddesinde istenen miktarda geçici teminat verilmesi.

H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin verilmesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

I) İhaleye katılacak olanların, son bir yıllık kar, zarar durumunu gösterir bilançoları, ortaklık halinde; her bir ortağın son bir yıllık kar, zarar durumunu gösterir bilançoları.

a) En geç ihaleden on beş gün önce tarihli olmak kaydı ile S.G.K. ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınan borcu yoktur belgesinin ibrazı.

İ) İhale Dosyası alındı makbuzu.

J) İhaleye katılacak olanların ortak girişimci olması halinde 4.A, B, C, D,a,b,E a,b,F, İ, her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

a) İhaleye katılacak olanların ortak girişimci olması halinde G, J maddelerinde yazılan belgeleri ortaklardan birinin vermesi yeterlidir.

K) Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin (ortak girişim olması halinde tüm ortaklarca imzalanan) verilmesi.

5 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 Sayılı Kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydolunur.

Kapalı Teklif Zarfları 30/01/2013 tarih saat 14:00'e kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.

İlan olunur.

244/1-1


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Borçka/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.200 ton Torbalı kuru çay nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi işi, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü  Borçka /ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31/01/2013 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu Muratlı /BORÇKA adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 -Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 (kırk) gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

273/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine veya teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme

Tarihi

KIRTASİYE MALZEMESİ

Su bazlı asetat kalemi (siyah)

30.000

Adet

Firma Numunesi

28.01.2013

Su bazlı asetat kalemi (kırmızı)

25.000

Adet

Firma Numunesi

28.01.2013

Su bazlı asetat kalemi (mavi)

35.000

Adet

Firma Numunesi

28.01.2013

Sabit refılli tükenmez kalem (mavi)

600.000

Adet

Marka-model

28.01.2013

Sabit refilli tükenmez kalem (kırmızı)

300.000

Adet

Marka-model

28.01.2013

Sabit refılli tükenmez kalem (siyah)

750.000

Adet

Marka-model

28.01.2013

İşaretleme Kalemi (mavi)

75.000

Adet

Marka-model

29.01.2013

İşaretleme Kalemi (sarı)

75.000

Adet

Marka-model

29.01.2013

İşaretleme Kalemi (yeşil)

75.000

Adet

Marka-model

29.01.2013

İşaretleme Kalemi (turuncu)

75.000

Adet

Marka-model

29.01.2013

Zımba Makinesi Teli (4,5 mm)

75.000

Kutu

Teknik Şartname

29.01.2013

Dev Ataş

25.000

Kutu

Teknik Şartname

29.01.2013

Istampa mürekkebi 50 ml. (siyah)

20.000

Şişe

Teknik Şartname

30.01.2013

Istampa mürekkebi 500 ml. (siyah)

1.500

Şişe

Teknik Şartname

30.01.2013

Istampa mürekkebi 50 ml. (kırmızı)

15.000

Şişe

Teknik Şartname

30.01.2013

Istampa mürekkebi 500 ml. (kırmızı)

1.500

Şişe

Teknik Şartname

30.01.2013

Sentetik yapıştırıcı (polimer bazlı 20 gr.)

300.000

Tüp

Teknik Şartname

30.01.2013

Küçük Boy Istampa (doğal kauçuk)

7.500

Adet

Teknik Şartname

30.01.2013

Zarf açacağı (madeni)

7.500

Adet

Teknik Şartname

31.01.2013

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRE GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

430/1-1


ATIK YAĞ SATILACAKTIR

Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Kapalı zarf usulü ihale ile atık yağ satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25  48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Adı

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  yaklaşık 18,5 ton II. kategori ve 6 ton I. kategori atık yağ satışı.

b) Teslim Yeri                           :  Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Milas/ MUĞLA

c) Teslim Tarihi/İşin Süresi       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saati                       :  15/02/2013  11:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 15/02/2013 Saat 11.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 11:00’da Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün adresinde ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerin huzurunda alenen açılacaktır.

7 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

322/1-1


TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI VE 10 YILLIĞINA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Uşak Belediye Başkanlığından:

1. İhale Konusu iş; Uşak Belediyesi Sınırları İle Mücavir Alanları Dahilinde, Toplu Taşıma ve Ödeme Sistemlerinde Akıllı Ulaşım Kartlarının Kullanılmasına İmkan Sağlayan ve Araç Takip Sistemi, Akıllı Durak ile Kameralı Kontrol Sistemlerini de barındıran Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin Kurulması ve 10 yıllığına işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihalesi işidir.

2. İşin yeri; Uşak Belediyesi mücavir alan sınırlarıdır.

3. İşin miktarı (Süresi); Özel Halk Otobüsü sayısının 197 adete ulaşana kadar Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin kurulması ve 10 Yıllığına işletilmesi.

4. Şartname ve eklerinin temini; İhale şartnamesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Belediye Ek Hizmet Binası Merkez/Uşak adresinde görülebilir ve 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamaz.

5. İhalenin yeri ve zamanı; 29/01/2013 Salı günü saat: 15:00'da Belediye Encümen Salonu İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 Belediye Sarayı Merkez/UŞAK adresinde yapılacaktır.

6. İhale Usulü; Kapalı teklif usulü yapılacaktır.

7. Tahmin edilen bedel (Muhammen Bedel); Yıllık 1.174.349,75 TL (birmilyonyüzyetmişdörtbinüçyüzkırkdokuz TürkLirasıyetmişbeşkuruş)'dir.

İstekliler bu işin ödenmesine esas olmak üzere, KDV hariç toplam toplu taşıma hasılatı üzerinden belirlenen %5 (yüzdebeş)+KDV komisyon oranı üzerinden eksiltme yaparak teklif vereceklerdir. Tekliflerde indirim oranı değil doğrudan işin bedeli için teklif edilen komisyon oranı belirtilecektir.

8. Geçici Teminat Miktarı; 35.230,49 TL (otuzbeşbinikiyüzotuzTürkLirasıkırkdokuzkuruş) geçici teminat miktarıdır.

9. İsteklilerden aranılan belgeler;

9.1 Türkiye'de tebligat için yazılı adres beyanı vermesi,

9.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

9.3 İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge vermesi,

9.4 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

9.5 İsteklinin bağlı olduğu Vergi Dairesi'nden, ilan tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış muaccel vergi borcu olmadığına dair belge vermesi,

9.6 İsteklinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilan tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış muaccel prim borcu olmadığına dair belge vermesi,

9.7 İsteklinin Türkiye'de en az 1 (bir) şehirde; Hafif Raylı Sistemler ve/veya Belediye ve/veya Özel Halk Otobüsleri taşımacılığının içinde bulunduğu Elektronik Ücret Toplama Sistemi kurmuş ve işletmesini en az l(bir) yıldır yapıyor olduğuna veya daha önce en az l(bir) yıl yapmış olduklarına dair ilgili idarelerden alınacak belge vermesi, (Ortaklık olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi vermesi yeterlidir.)

9.8 Teklif veren" in ihale gününe kadar yapmış olduğu benzeri işler ile halen yapımını sürdürdüğü işleri gösterir iş listesini vermesi,

9.9 Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,

9.10 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca Ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesi'ni şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)

9.11 Muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge vermesi,

9.12 İhale dosyasının İdare'den satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,

İhale şartnamesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Belediye Ek Hizmet Binası Merkez/Uşak adresinde görülebilir ve 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamaz.

9.13 Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,

9.14 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmadığına dair yazılı beyan vermesi, şarttır.

9.15 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ile ortak girişim oluşturmak suretiyle ihaleye katılınması ve teklif verilmesi halinde, şartname ve teknik şartnamede İstekli'de aranan tüm nitelikler pilot ortak tarafından sağlanmak zorundadır.

10. Tekliflerin verilmesi; Teklifler, 29/01/2013 tarihi saat 14:30'e kadar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Belediye Ek Hizmet Binası Merkez/Uşak adresine teslim edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 2886 sayılı kanunun 38 nci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde posta ile gönderilebilir. İdareye teslim edilen teklifler herhangi bir şartla geri alınamaz. İlanen duyurulur.

417/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Selçuklu

Dikilitaş

28N1-28N4

17048

5

11.712,17

Tam

Arsa

Konut + Ticaret Alanı E:1.50 Hmax: 7 Kat Taks:0.30

9.500.000 TL

285.500 TL

1 Taksit Peşin, kalanı 5 taksit

15:00

Selçuklu

Dikilitaş

28N1-28N4

17048

4

2.211,34

Tam

Arsa

Akaryakıt-LPG, Bakım-Satış İstasyonu Alanı   E: 0.30 Hmax : 7.00

3.500.000 TL

105.000 TL

1 Taksit Peşin, kalanı 5 taksit

15:10

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2. İhale, 29.01.2013 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

3. Gayrimenkullerin muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 10 dakika öncesine kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a - Dilekçe,

b - Tebligat için adres beyanı,

c - Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Cüzdan fotokopisi, TC Kimlik Numarası.

d - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.

g - Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

h - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

ı - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

363/1-1


DÜZELTME İLANI

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet He-Cd Lazer Cihazı, 1 adet Empedans Analizörü Cihazı alımı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                      :  2012/198178

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 372 257 40 10/1478 Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                             :

ç) [İhale] dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                           :  http://w3.beun.edu.tr/

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı       :

b) Gazetenin adı ve tarihi

(yayımlanmış ise)                                         :  Resmi Gazete 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı

3 - Düzeltilen [madde]                                  :  İlanın 11. Maddesi: “Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 1 adet He-Cd Lazer Cihazı için 120 (Yüzyirmi) takvim günü, 1 adet Empedans Analizörü Cihazı için 60 (Altmış) takvim günüdür.” olarak yayımlanmış olup;

                                                                        11. Maddenin “Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.” olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

468/1-1