16 Ocak 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28530

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MOTOR TAMİRİ YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 100 M.TON POLİETİLEN OKSİT SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden:


8 KALEM TAMBUR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


III ÜNİTE KAZAN SİSTEMİ FOSFAT DOZAJ KONSERVASYON POMPASININ YEDEĞİ OLARAK TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL. ile en çok 6.480,00 TL. arasında değişen; 23/01/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL. en çok 648,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Ayakkabı Bağcığı, Sökülmüş Çuval, Votka v.b 25 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 24/01/2013 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

314/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 677,00 TL ile en çok 485.750,00 TL arasında değişen; 23/01/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 68,00 TL, en çok 48.575,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 48 adet binek otomobil, kapalı kasa kamyonet, arazi taşıtı, m.siklet, tır çekici, çekici, damper vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 24.01.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

313/1-1


MOTOR TAMİRİ YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

P&H 1900 AL Elektrikli Ekskavatör 600 hp ana motor tamiri yaptırılması, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2013/2066

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-Milas- Muğla

b) Telefon ve faks numarası   :  0252 5580293(3 Hat) / 02525580307

c) Elektronik posta adresi       :  ylisatinalma@yli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmet alımının

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  P&H 1900 AL Elektrikli Ekskavatör 600 hp ana motor tamiri yaptırılması hizmet alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Yüklenici firma atölyesi

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  29/01/2013- saat:14.00

4 - İhale Dökümanları

a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği Milas-Ören Karayolu 23.Km. Milas-Muğla Tel:0252 5580293 / 3 Hat

Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir.

b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’yi yatırarak açıklama kısmına ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman satın alabilirler.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, 29/01/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo ile gönderilen tekliflerin ihale saatinde İşletmemiz Muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

8 - Bu ihalede benzer iş olarak Elektrikli motor, jenarator, trafo sarım -bakım onarım işleri kabul edilecektir.

9 - Firmalar atölyelerinde 1 elektrik mühendisi ve 1 makine mühendisinin en az bir yıldır görev yaptığını SGK bildirim kayıtları ile belgeleyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI

T. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB  : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ       : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB      : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04

231/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 100 M.TON POLİETİLEN OKSİT SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 100 m. ton Polietilen Oksit Açık İhale usulüyle satın alınacaktır.

İhale Kayıt No: (2013/565504)

1 - Bu ihaleye yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir.

2 - Teşekkülün

a) Adı ve Adresi                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 294 20 00 – 294 22 12

                                                  0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32

c) Elektronik Posta Adresi      :  fkayimoglu@etimaden.gov.tr

3 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  100 m. ton Polietilen Oksit   

b) Teslim Yeri                        :  CFR/CPT İstanbul

4 - Geçici Teminat                  :  Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.). Geçici teminat teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır.

6 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara

b) Tarih ve Saati                     :  08/02/2013; 14.00 (yerel saat)

7 - a) İhale Dokümanı Satın Alınabilecek ve Görülebilecek Yerler :

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A

06010 Keçiören/Ankara

Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32

- www.etimaden.gov.tr

b) İhale Doküman Bedeli: 225,-USD veya 170,- EURO veya 400,-TL.

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:

Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı İstekliler için;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki doküman satın alınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 08/02/2013 tarih, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 14.00’de Satın Alma Dairesi Başkanlığında hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.)

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir.

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

331/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 309,68 TL. ile en çok 100.100,14- TL. arasında değişen; 05/02/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 31,00.- TL., en çok 10.011,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B Oto, Tır Çekici. Kapalı Kasa Kamyon ve Motorsiklet cinsi 20 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallim köy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 06/02/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan, eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

279/1-1


PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı PVC ciltlikler, Teknik Özellikler Listesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

690 mm

170.000

m.

Teknik Özellikler Listesi

29.01.2013

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

670 mm

110.000

m.

Teknik Özellikler Listesi

29.01.2013

PVC Ciltlik Mavi-Hasır Desen

645 mm

20.000

m.

Teknik Özellikler Listesi

29.01.2013

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova-Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - İstekliler ihale öncesinde teklif numunesi olarak 690 mm. eninde 1 bobin (En az 300 m.) Ham Madde Depo Şefliğimize teslim ederek numune teslim tutanağını dış zarfa koyacaktır.

6 - Teklif mektuplarının, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu PVC Ciltliklerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi miktarları bölmeksizin stok bazında kısmi teklif de verebilirler. PVC Ciltliklerde bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

9 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

315/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden:

1) Edirne PTT Başmüdürlüğüne bağlı Mülkiyeti İdaremize ait Edirne İli Merkez İlçesi, Koca Sinan Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi, Hacılarzani mevkiinde bulunan tapuda 220/6 pafta, 1727 ada, 1 parsel’deki muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı (blok blok) satışı yapılacaktır.

2) İdarenin Adresi: Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi Büyük Postane Cad.No:25 34113 Sirkeci/İSTANBUL Tel./faks No: 212 526 12 00/1305 - 212 5136713

3) İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:25 2 kat 217 nolu oda 34113-Sirkeci/İSTANBUL(Büyük Postane Binası) adresinde görülebilir ve 250,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: isteklilerin kanuni ikametgahı, Türkiye’de göstereceği tebligat adresi belgesi, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası varsa elektronik posta adresi, yer mahkemesinden veya benzeri ve makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. Noter tasdikli nüfus hüviyet belgesi. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tüzel kişiliğin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, şekli ve içeriği Şartnamenin 15.maddesinde belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu, vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, Şartnamenin 10.maddesinde yazılan miktarda geçici teminat vereceklerdir. Her sayfası imzalı şartname ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Fotokopi olarak verilen belgeler verilmemiş sayılacaktır.

5) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 gündür.

6) Teklifler ihale saatine kadar Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mah. Büyük Postane Cad.No:25 34113 Sirkeci/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, tekliflerin postayla gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez.

7) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 06/02/2013 Çarşamba günü saat 14:30’da HOBYAR MAHALLESI BÜYÜKPOSTANE CAD. NO:25 TOPLANTI SALONU 34113 FATİH/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

8) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 

İli

İlçesi

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Blok

No

Muh. Bedel

(TL.+KDV)

Geçici Tem.

Mik. (TL)

1

Edirne

Merkez

Hacılarzani

220/6

1727

1

36

852.000,00

85.200,00

2

Edirne

Merkez

Hacılarzani

220/6

1727

1

37

852.000,00

85.200,00

107/1-1


8 KALEM TAMBUR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 8 kalem Tambur malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.01.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize’de yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

Malzeme listesi

 

Sıra No

Malzeme Muhasebe No

Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri

Birimi

Satın Alınacak Miktar

1

500.06.01.0005

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 CM

Ad

130

2

500.06.01.0015

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 CM

Ad

140

3

500.06.01.0025

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 CM

Ad

350

4

500.06.01.0026

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 106 CM

Ad

50

5

500.06.01.0016

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 CM

Ad

100

6

500.06.01.0027

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 85 CM

Ad

100

7

500.06.01.0029

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 106 CM

Ad

50

8

500.06.01.0035

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 200 CM

Ad

20

271/1-1


III ÜNİTE KAZAN SİSTEMİ FOSFAT DOZAJ KONSERVASYON POMPASININ YEDEĞİ OLARAK TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/266

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) İşin cinsi ve miktarı:

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktar (Adet)

1

Fosfat Dozaj Konservasyon Pompası (Motoruyla Birlikte)

2

 

TOPLAM

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 60 Takvim günü

d) Dosya No                              :  Ticaret 2013/01

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  07.02.2013 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek-tronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın-mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu göste-rir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ti-caret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tü-zel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Üretici firma ISO Kalite Belgesine sahip olacaklardır. Firmalar teklif edecekleri ürünün konstrüksiyon özelliklerini de içerir teknik data sheetlerini EÜAŞ’a teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Firmalar ürünün test sertifikalarını EÜAŞ’a vereceklerdir

Tüm malzemeler Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsviçre, Japonya, ABD ve Kanada orjinli olacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bede-linin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 07.02.2013 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

156/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun İl Özel İdaresinden:

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

Merkez İlçe Osmaniye Mah. 3 katlı betonarme Özel İdare Binası,  arsası ve bahçe vasıflı taşınmaz satışı.

197

72

555,62 m2

1.500.000,00

45.000,00

30.01.2013

13:00

Taşınmaz satışı.

2

Merkez İlçe Hacımiktat Mah. 9 katlı işhanı binası ve arsası satışı. (87 adet bağımsız bölüm tapusu mevcut)

73

111

994,70 m2

8.500.000,00

255.000,00

30.01.2013

13:30

Taşınmaz satışı.

 

1 - Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 35/a Maddesi  uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Giresun İl Özel İdaresi Encümen toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası 3. kat) toplanacak İl Encümeni eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

- Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç ve KDV’si ihaleyi alana aittir.

6 - Taşınmaz mal bedeli 4 (dört) eşit taksitte ödenecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

419/1-1


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Pk:14 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                       :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                                 :  fahri.gunay@euas.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin          :

 

Sıra

No

a) Niteliği – Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale

Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. Dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

TESİSLER, PAZARLAMA VE LABORATUAR ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN

4 ADET (3 Ad. 4x4 ve 1 Ad. 4x2 tip olmak üzere çift kabinli)

PİKAP KİRALAMA İŞİ 130.000 KM.

2013/3140

13.02.2013

Saat: 14.00

365 Takvim günü

75,00 TL

60

Takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                              :  EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                            :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer                 :  EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyon Salonu/Seyitömer - KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

EÜAS Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü Seyitömer /KÜTAHYA

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer:

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü/Seyitömer KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9 - Web Sitesi: www.euas.gov.tr

İlgililere duyurulur.

281/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 24,24 TL ile en çok 100.00,00 TL arasında değişen; 28.01.2013 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,42 TL ile en çok 10.00,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulan paket ve dökme siyah çay, muhtelif araç aksamı, boş tüp, bayan terliği, muhtelif marka av tüfeği ile aksam ve parçaları, av tüfeği fişeği, muhtelif cep telefonu aksam ve parçaları cinsi 50 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 29.01.2013 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

282/1-1