15 Ocak 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28529

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİ EK İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: ISPARTA


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.K.İ./ G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İLİMİZ YENİ MAHALLE, TAPUNUN 21 L 3 PAFTA, 3048 ADA, 5 PARSELDE BULUNAN 3.800,61 M² ARSA SATILACAKTIR (FORUM KAPADOKYA KARŞISI, TİCARET, AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU RUHSATLI)

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


10.000.000 M3 SOĞUTMA SUYUNUN KİMYASAL ŞARTLANDIRMA İŞİ-MAL ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİ EK İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

29.11.2012 tarihinde ilan edilerek ihalesine çıkılan “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti” işinin 05 Şubat 2013 saat: 10.00 olan ihale tarihi ve saati 19 Şubat 2013 saat: 10.00 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

246/1-1

—————

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİ EK İLANI

29.11.2012 tarihinde ilan edilerek ihalesine çıkılan “Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti” işinin 22 Ocak 2013 saat: 10.00 olan ihale tarihi ve saati 05 Şubat 2013 saat: 10.00 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

245/1-1


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

ISPARTA

09.01.2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan I. Kategori Atık Yağların Satışı ihalesi ilanının Başlığı “120 Varil (22.000 kg) I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR” şeklinde değiştirilmiştir.

323/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.K.İ./ G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 1 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa

Telefon ve faks numarası           :  (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79

Elektronik posta adresi (varsa)  :  blisatinalma@bli.gov.tr.

2 - İhale konusu işlerin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Köyü - Ocak Sahası içinde Personel taşıma işlerinde çalıştırılmak üzere (1 adet en az 2009 Model 27 kişilik Midibüs ile 2 vardiya/gün 2 yıl sürede toplam 50.000 Km. Şoförü ile birlikte) kiralama hizmet alımı işi.

İKN                                           :  2013/3972

b) Teslim yeri                            :  B.L.İ. Müdürlüğü, Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA

3 - İhalelerin

Yapılacağı yer                            :  B.L.İ. Müdürlüğü (Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA

Tarih ve saati                             :  30.01.2013,-14:00

4 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adres de görülebilir ve ihale dokümanı KDV. Dahil 100,00-TL.’sı bedel ile satın alınabilir.

- İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  www.bli.gov.tr

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/Orhaneli) 0224 827 64 71

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine kalan istekliler ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

317/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 62,44 TL ile en çok 103.066,13 TL arasında değişen; 23.01.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,24 TL, en çok 10.306,13 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, elektrik malzemesi, kumaş, tekstil eşyası, bayan iç çamaşırı, kol saati, oto aksamı, av tüfeği, granit, tespih, saç boyası vb. 44 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 24.01.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

277/1-1


5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 303,00 TL ile en çok 119.656,42 TL arasında değişen; 22.01.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,30 TL, en çok 11.965,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, otobüs, motosiklet vb. 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 23/01/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

278/1-1


İLİMİZ YENİ MAHALLE, TAPUNUN 21 L 3 PAFTA, 3048 ADA, 5 PARSELDE BULUNAN 3.800,61 M² ARSA SATILACAKTIR (FORUM KAPADOKYA KARŞISI, TİCARET, AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU RUHSATLI)

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Merkez Yeni Mahalle, tapunun 21 L 3 pafta, 3048 ada, 5 parselde bulunan 3.800,61m² arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 30 Ocak 2013 Çarşamba günü Saat:10:30’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

- Tahmini bedeli: 2.299.369,05 TL’dir.

a) Tahmini bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler ihale günü Saat:10:20’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini aşağıda belirlenen miktarda ve günde13 taksitte ödeyecek olup;

1 inci taksit: İhalede teklif edilen bedelin 1.000.000,00 (Bir milyon) TL’sini İhale onayını takip eden 15 gün içerisinde,

Geri kalan ihale bedelini ise 12 eşit taksitte ödeyecek olup;

2 inci taksit: ihale onayını takip eden 45 gün içerisinde,

3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 75 gün içerisinde,

4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 105 gün içerisinde,

5 inci taksit: ihale onayını takip eden 135 gün içerisinde,

6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 165 gün içerisinde,

7 inci taksit: ihale onayını takip eden 195 gün içerisinde,

8 inci taksit: ihale onayını takip eden 225 gün içerisinde,

9 uncu taksit: ihale onayını takip eden 255 gün içerisinde,

10 uncu taksit: ihale onayını takip eden 285 gün içerisinde,

11 inci taksit: ihale onayını takip eden 315 gün içerisinde,

12 inci taksit: ihale onayını takip eden 345 gün içerisinde,

13 üncü taksit: ihale onayını takip eden 375 gün içerisinde ödeyecektir.

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, İhale bedelinin 13 üncü taksitiyle birlikte ödeyecektir.

9 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Not: 13/01/2013 Tarih ve 28527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlanımızın 7. Maddesinde belirtilen ödeme koşulu yanlış yayımlandığından ilan geçersizdir

295/1-1


10.000.000 M3 SOĞUTMA SUYUNUN KİMYASAL ŞARTLANDIRMA İŞİ-MAL ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/196279

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktarı

1

10.000.000 m³ Soğutma suyunun kimyasal şartlandırılması işi

10.000.000 m³

 

TOPLAM

10.000.000 m³

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşme imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 10.000.000 m³ Soğutma Suyu Koşullandırma sona ermesiyle bitecektir.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/116

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  05.02.2013 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı)

1. Yabancı menşeli ürün teklif ederlerse üretici firmanın Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi belgesini teklifi ile birlikte vereceklerdir.

2. İthalatı yapılan ürün Avrupa menşeli ise ATR 1 belgesi, uzak doğu menşeli ise orjin sertifikasını ve let numaralarını kapsayan analiz sertifikalarının aslını veya noter onaylı kopyalarını teklifi ile birlikte vereceklerdir.

3. Teklif veren firmalar yerli üretim yapıyorsa GSM1,Ticaret odasından almış Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesini teklifi ile birlikte vereceklerdir.

4. Teklif edilen ürünün imalatçı firmanın aslı veya noter onaylı ilgili yıla ait ISO900 ve ISO14000 (üreticiye ait)   teklifi ile birlikte vereceklerdir.

5. Ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ana bileşenlerini gösterir Türkçe teknik dökümantasyonunu ve 2 adet 1 lt’ lik numune teklifi ile birlikte vereceklerdir.

6. Üretici firmanın Türkçe ürün broşürleri teklifi ile birlikte vereceklerdir.

i) İş Bitirme Belgesi; Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %50 (Elli)’sindan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesinin sunulması zorunludur.

Benzer İş: Yurtiçi veya Yurt dışında (Termik Santral, Petrokimya, Rafineri, Demirçelik v.b) İşletmelerde soğutma suyu koşullandırma yaptığına dair İş deneyim belgesini teklifi ile birlikte vereceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax numarası,  vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 05.02.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

106/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

19 adet şoför ve yakıt yükleniciye ait ve 2 adet yakıt yükleniciye, şoför idareye ait olmak üzere toplam 21 adet hizmet aracının 32 ay 22 gün boyunca kiralanması hizmet alımı TEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2013/3109

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ŞÜKRÜPAŞA MAH. SU YOLLARI MEVKİİ LALAPAŞA YOLU ÜZERİ 1.KM. EDİRNE 22000 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası      :  2842256950 - 2842256968

c) Elektronik Posta Adresi         :  20grupsatinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  İdareden satın alınacaktır.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  19 adet şoför ve yakıt yükleniciye ait ve 2 adet yakıt yükleniciye, şoför idareye ait olmak üzere toplam 21 adet hizmet aracının 32 ay 22 gün boyunca kiralanması hizmet alımı

b) Yapılacağı yer                       :  Edirne / Kırklareli / Tekirdağ

c) Süresi                                    :  İşe başlama tarihi 08.04.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ SU YOLLARI MEVKİİ LALAPAŞA YOLU 1. KM EDİRNE

b) Tarihi ve saati                        :  24.01.2013 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen araç kiralama hizmetleri ve personel taşıma hizmetleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı TEİAŞ 20. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATIN ALMA VE TİCARET SERVİSİ) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 20. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

300/1-1