12 Ocak 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

—————


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26 ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ :

SON BAŞVURU TARİHİ                :

A - MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR ve İSTENEN BELGELER

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN;

1 - Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

2 - Özgeçmiş,

3 - 2 adet fotoğraf,

4 - Nüfus Cüzdan fotokopisi,

5 - Doktora/Uzmanlık belgesi,

6 - Yabancı Ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7 - Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

8 - Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YARDIMCI DOÇENT KADRO BAŞVURULARI

S.N.

Birim

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Yardımcı Doçent

3

1

Organik Kimya Alanında Doktora Yapmış Olup Kiral Trisiklik Ligandların Sentezi ve Asimetrik Alkilasyon Konusunda Çalışmış Olmak.

2

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

Morfolojik, Biyokimyasal ve Moleküler Yöntemlerle Meyve Karakterizasyonu Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak

3

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Yardımcı Doçent

5

1

Termodinamik Alanında Doktora Yapmış Olup Türbülatörlerin İki Fazlı Akış Kararsızlıklarına Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak

4

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türk Dili Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalında Doktora Yapmış Olup, Türkçe-Edebiyat Ders Kitapları Üzerine Çalışmış Olmak

5

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında Doktora Yapmış Olup Edirneli Şâhidi Üzerine Çalışmış Olmak

6

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi

Yardımcı Doçent

4

1

Fizik Eğitimi Bilim Dalında Doktora Yapmış Olup 7E Öğrenme Modeli Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

7

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olup Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Çalışma Yapmış Olmak

8

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Yardımcı Doçent.

4

1

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olup Borik Asit ve Sodyum Sülfit Üretimi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

9

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

2

1

İslam Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olup İslam Hukukunda Ceza ve İstihdam Alanında Çalışma Yapmış Olmak

10

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

4

1

Tefsir Alanında Doktora Yapmış Olmak ve İsrailiyât ve Ahkâm Tefsiri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

11

Bayburt Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olup Psikolojik Belirtiler ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Konusunda Çalışmış Olmak

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon    : 0 458 211 11 53-55 Dahili 4140

Faks        : 0 458 211 11 89

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

236/1-1