26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28509

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Birimi

Unvanı

A.B.D.

Drc.

Adet

Aranan Nitelikler

TIP FAK.

Prof.

(Daimi)

Deri ve Zührevi

Hastalıkları

1

1

 

Prof.

(Daimi)

Üroloji

1

1

Renal Transplantasyon ile ilgili çalışmış ve bu konuyla ilgili uluslararası yayını olmak.

Prof.

(Daimi)

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

1

1

Ulusal anne ölümleri konusunda çalışmaları

ve invitrofertilisazyon sertifikası olmak.

Başvuru Adresi   : Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez  Tel: 0 354 242 10 85

10297/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

FİRMA ADI

BELGE NO

MARKASI

FESİH NEDENİ

TARİH

İNŞAATÇILAR YAPI MALZ.SAN.VE TİC. A.Ş.

TS EN 198

TS EN 14428+A1

BADYA

FİRMA İSTEĞİ

13.01.2012

PERİYOT KİMYA AR-GE İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

14.10.03/TSEK-9435

14.10.03/TSEK-31509

ÜLKEMOİL +ŞEKİL

FİRMA İSTEĞİ

13.01.2012

AYTEMUR PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14.10.03/TSEK-31500

14.10.03/TSEK-31499

UCAS POLKA

FİRMA İSTEĞİ

19.12.2012

10296/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 26 Aralık 2012 - 09 Ocak 2013 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Farmakognozi

Profesör

1

Farmasötik Teknoloji

Profesör

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat (İngilizce)

Doçent (1)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Prevantif Onkoloji

Doçent (1)

1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

 

AÇIKLAMALAR

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları şarttır.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır.

DÜZELTME

- 22/12/2012 tarih ve 28505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan kadro ilanımızdaki, “Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji” Profesör ilanına konmuş olan “19-Eczacılık Fakültesi mezunu olmak” şartı sehven konulmuştur, geçersizdir.

10382/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

Ekoloji ve Biyoloji Eğitimi alanlarında yayın yapmış olmak

Kimya Eğitimi

Doçent

1

Biyokimya anabilim dalında doktora yapmış, biyosensör, biyosorpsiyon-adsorpsiyon, kimya eğitimi ve örnek olaya dayalı öğrenme konularında çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

Ortaçağ, Bizans Tarihi, Türk-Bizans İlişkileri üzerine çalışmalar/yayınlar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Biyoloji

Profesör

1

Fen Bilimleri Eğitimi (Biyoloji Öğretmenliği) Bölümünde Lisans, Biyoloji Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans, Biyoloji anabilim dalında Doktora, kertenkeleler üzerine çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Kardiyoloji

Profesör

1

Kalp nakli hastalarında IVUS ve TIMI frame count üzerine çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Pulsatil ve devamlı akımlı ventrikül destek sistemlerinde ve total yapay kalp implantasyonu konusunda deneyimli(sertifikalı) olmak, minimal invaziv kalp cerrahisinde deneyimli olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimindeki yeterlik çalışmalarında aktif görev almak. Ergenlerde riskli davranışlar konusunda araştırmalar yapmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik Yoğun Bakım yandal eğitimi almış olmak.

Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

Tıbbi Parazitoloji uzmanı olmak, Trichinellozis tanısında çalışmaları bulunmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp Doktoru ve tıpta uzmanlık ünvanına sahip olmak. İSO belgeli Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon eğitimi ve deneyimi sahibi olmak. Mikoloji ve Mikobakteriyoloji alanlarında çalışmaları ve tecrübesi olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Karaciğer nakli ile ilgili yayın ve deneyimi olmak.Çift balon endoskopi ile ilgili yayın ve deneyimi olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endoskopik ultrason konusunda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Nöroşirurji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisansı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktorası ve Tıbbi Biyoloji Bilim Alanında Doçentiliğini almış olmak. Molekülersitogenetik konusunda deneyimli olmak. Pozisyonel klonlama yöntemi ile hastalık aday geni belirlenmesi konusunda yurt dışı tecrübesi olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

 

 

 

Profesör

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında doçentliğini almış olmak.

10300/1-1


Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda “Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere, Kurum Meslek Personeli Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet meslek personel alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

10 adet Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

5 adet Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar Uzman Yardımcısı olarak alınacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

A - Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2 - Yukarda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun olması,

3 - ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden;

Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P39, KPSS P51, KPSS P53 veya KPSS P118 puan türlerinden herhangi birinden 80 puan ve üzeri almış ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi,

Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P5 veya KPSS P8 puan türlerinden herhangi birinden 70 puan ve üzeri almış ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi, 

içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

4 - Yazılı sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olması,

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

gerekmektedir.

B - Yazılı Sınav Başvurusu Sırasında Adaylardan İstenilecek Belgeler;

1 - Sınav başvuru formu

2 - Son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf

3 - KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumumuzca onaylanmış sureti

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları, 21/01/2013 tarihinde başlayıp 08/02/2013 tarihinde sona erecektir.

Başvurular,  elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun doldurularak, istenilen diğer belgelerle birlikte son başvuru tarihi olan 08 Şubat 2013 tarihi saat 17:30’a kadar “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Söğütözü Mah. 2177. Sk. No: 4    06520 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen teslim edilmesi ya da posta ile gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu şekilde yapılan başvurular, başvuru sahibi için herhangi bir hak oluşturmaz.

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) temin edilebilecektir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı bölümü 24/02/2013 tarihinde saat 10:00’da tek oturumda yapılacaktır.

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Cemal Gürsel Caddesi No: 58

Cebeci Kampüsü Cebeci/ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü ile gerçekleştirilecek olup, Uzman Yardımcısı (Genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için sınav konuları:

a) İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler)

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel Matematik ve Ticari Hesap

e) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, İşletme Finansmanı, Pazarlama.

Yazılı sınav konularının %10’u iktisat grubundan, %20’si maliye grubundan, %30’u hukuk grubundan, %30’u muhasebe grubundan, %10’u işletme grubundan müteşekkil olacaktır.

Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı) kadrosu için başvuruda bulunan adaylar için sınav konuları, kendi bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak belirlenen konular olacaktır.

DEĞERLENDİRME

Yazılı Sınavın Değerlendirmesi

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylardan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve herbirine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

İlan olunur.

10321/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Muhatabı : Sabri BIYIK

Adresi     : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No:202-4 Çankaya/ANKARA

K 1213 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 25/06/2012 gün ve 06/3021 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 10.216,21.-TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 03.07.2012 gün ve 3654.34 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 02.08.2012 gün ve 4016.26 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 03.07.2012 gün ve 3654.34 sayılı karar ile 02.08.2012 gün ve 4016.26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

10110/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde münhal bulunan ve aşağıda alım yapılacak fakültenin bölümleri, adedi, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam (11) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.

 

SIRANO

FAKÜLTELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İnşaat Mühendisliği

6

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

2

Mimarlık

2

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

3

Şehir ve Bölge Planlama

1

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

4

İşletme

2

GİH

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

7-8-9

TOPLAM

11

 

 

 

               

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri mezunları için KPSS P1; İşletme bölümü mezunları için KPSS P29 puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (27/01/1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),

5) İngilizce dilinde, ilan tarihinden önce 2 yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan ya da ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan uluslararası geçerliliğe sahip TOEFL-IBT sınavından en az 84 puan, TOEFL-PBT sınavından en az 561-562 puan veya IELTS sınavından en az 5 puan almış olmak.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular, 04/01/2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler sınava ilişkin hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi iseler, durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı, Bakanlığımız tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati, sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak, alım yapılacak öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan “Sınav Kimlik Belgesi” nin bir çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) bulundurmaları zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

6) Yazılı sınav konuları;

a) Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Grubu:

- Asıl alan: temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları

- İkincil alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

b) İşletme Grubu:

- Asıl alan: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi

- İkincil alan: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku, Genel Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

7) Test olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar da dahil, sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce, Bakanlığımız internet sitesinden (www.sanayi.gov.tr) ve Bakanlık ilan panosunda duyurulacaktır.

8) Sözlü sınav, Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

9) Yazılı sınav puanının yüzde 70'i ve sözlü sınav puanının yüzde 30'u alınmak suretiyle tespit edilecek nihai başarı puanı sıralaması sonucunda her bir öğrenim dalı için ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile İnşaat Mühendisliği bölümü için 2, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve İşletme bölümleri için de birer adet olmak üzere toplam 5 adet yedek aday belirlenecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

10) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecek ayrıca kendilerine yazılı bildirim yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.

Kamuoyuna duyurulur.

Sınavla ilgili olarak ;

(0312) 201 60 56

(0312) 201 60 21

(0312) 201 57 08 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

10322/1/1-1

—————

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıda alım yapılacak mühendislik bölümleri, adedi, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam 28 adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.

 

SIRA NO

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İnşaat Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

2

Elektrik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

10

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

3

Endüstri Mühendisliği

5

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

4

Çevre Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

5

Bilgisayar Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

6

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,

Metalürji Mühendisliği,

Malzeme Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

7

Mekatronik Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

8

Biyomedikal Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

TOPLAM

28

 

 

 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinin yukarıdaki tabloda belirtilen mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P7 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış (27/01/1978 tarihinden sonra doğmuş) olmak.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular, 04/01/2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini, elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav  27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’ da yapılacaktır.

2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak mühendislik bölümleri itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan "Sınav Kimlik Belgesi”nin bir çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

6) Yazılı sınav konuları;

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

7) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

8)Yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, giriş sınavı başarı puanı belirlenecek ve nihai başarı sıralaması Mühendislik bölümlerine göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

9)Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.

Kamuoyuna duyurulur.

Sınavla ilgili olarak;

(0312) 201 57 08

(0312) 201 57 39

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

10322/2/1-1


 

—————


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BOLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Eczacılık Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

 

 

 

 

 

 

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

3

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

l

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

1

 

Felsefe

Felsefe

Doçent

3

1

 

Fizik

Fizik

Doçent

2

1

 

Fizik

Fizik

Doçent

2

1

 

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

1

1

 

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

1

1

 

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

 

Kimya

Kimya

Doçent

3

1

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

Tarsus Teknoloji Fakültesi

 

 

 

 

 

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

 

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

2

1

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

 

 

 

 

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-

Profesör

1

1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

 

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

 

 

Nöroloji

Doçent

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

 

 

 

 

 

 

Fizyoloji

Doçent

2

1

 

 

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

ı

10292/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile Madde 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

7. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Sucul Oligochaeta Konusunda Araştırma Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Analitik Kimya

Sularda Çeşitli Kirliliklerin Adsorbsiyonla Giderimi Alanında Çalışmaları olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

 

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Batı ve Türk Edebiyatları Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilg. Bilimleri

Geometri

Metrik ve Projektif Geometri Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Kadın Üroloji Konusunda Deneyimli Doçent Olmak

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Algoloji Bilim Dalında Uzman ve Kadın Doğum ve Jinekolojik Cerrahi Anestezisinde Çalışmış Olmak

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

 

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

 

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

 

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

 

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Moleküler İmmünoloji Alanında Deneyimli Olmak

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Öğretimi Alanında Çalışmaları Olmak

Profesör

1

1

Ziraat Fak.

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Sebze ve Meyve Türlerinde Düşük Sıcaklık Stresinde Enzim ve Şeker Metabolizması Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Doçent

1

1

İktisadi-İdari Bil. Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.

Yönetim Bilimleri

Afet Yönetimi Konusunda Çalışmaları Olmak

Doçent

1

1

İktisadi-İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisadi Gel. ve Ulus. İktisat

Kalkınma İktisadı Konusunda Çalışmaları Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilg. Bilimleri

Analiz ve Fonk. Teorisi

Yüksek Mertebeden Homotopi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Oftalmik Hücre Kültürü Konusunda ve Kanser Hücre Kültürlerinde Potasyum Kanalları Konusunda Deneyimli Olmak

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yoğun Bakım Enfeksiyonları Konusunda Deneyimli Olmak

Doçent

1

1

Eskişehir Sağ. Y.O.

 

 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dalında, Hemşirelik Alanında Doçentlik Unvanı Almış, Doğal Doğum ve Perinatoloji Hemşireliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

10313/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Bilgisayar ve Üretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak. Eğitim Ekonomisi alanında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Zooloji

Profesör

1

1

Sistematik Entomoloji: Türkiye Gryllidae taksonomisi uzmanı olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

2

1

Süper iletkenlerde mıknatıslanma ve manyetik vortex dinamiği konusunda doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doçent

2

1

Yüksek dielektrik sabitli malzemelerin kuantum mekaniksel hesapları alanında doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Nükleer Fizik

Doçent

2

1

SRM analizi ile saçılma reaksiyonları konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe Finansman

Profesör

1

1

Fiziko finans alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Teorisi

Doçent

2

1

Doçentliğini Maliye Bilim alanında almış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Telekomünikasyon

Yardımcı Doçent

4

1

 Elektrik Elektronik mühendisliği anabilim dalında zaman gecikmesi tanımlaması ve kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

 Hububat Kimyası ve Teknolojisi konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Enerji

Profesör

1

1

 Yenilenebilir Enerji Sistemleri konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Termodinamik

Yardımcı Doçent

4

1

 Organik Moleküllerin Termodinamik özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

5

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

2

1

 

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

Yardımcı Doçent

1

1

Osmanlı Tefsir Algısı ve Hint Alt Kıtası Çağdaş Müfessirleri konularında çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Yardımcı Doçent

5

1

Süryanilerde ibadet konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

2

1

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doçentliğini bu alanda almış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

2

1

Doçentliğini Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında almış olmak. Kanatlı beslenmesi konusunda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Yardımcı Doçent

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Spor Eğitimi Modeli alanında çalışmış olmak.

Bolu Sağlık Y.O.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Nöroşirurji ve Ortopedi alanlarında çalışmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

5

2

 

Bolu Meslek Y.O.

 

Doçent

1

1

Moleküler İntegraller konusunda çalışmış olmak.

Bolu Meslek Y.O.

 

Doçent

1

1

Doçentliğini Metal Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.

10298/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşulları ve Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye www.bahcesehir.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olduğundan; adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların, KPDS veya ÜDS'den asgari 65 puan almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Yrd. Doç. adaylarının, 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

(İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata ayrıca alınabilir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Rektörlüğe; Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili ve enstitülere ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Dil belgesi. ( Belge aslı ile birlikte geldiğinde onayı yapılabilecektir.)

4 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan dosyayı, Profesör adayları (6) takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları (4) takım olarak teslim edeceklerdir.

 Başvuruların şahsen Personel Daire Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir.0212 381 57 76 İlan edilen öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu akademik birim yukarıdakilere ek olarak 2-a maddesinde belirtilen asgari koşullar dışında kadroya ilişkin farklı koşullar belirleyebilir.

 Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALAN

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

PROF. DR.

1

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Öğretmen Eğitimi, Teknoloji Destekli Eğitim Konularında Projeler Yapmış Olmak.

En Az 5 Yıl Yöneticilik Deneyimine Sahip Olmak.

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

DOÇ. DR.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Olmak.

Doğal Afetin İnsan Üzerinde Olumsuz Etkilerini İnceleyen Yayınlarının Bulunması

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

DOÇ. DR.

1

Eğitim Yönetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

Eğitim Bilimleri Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

 Yükseköğretim Yönetimi ve Liderliği Konusunda Yayınlarının Bulunması

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

DOÇ. DR.

1

Okul Öncesi Alanında Doktora Mezunu Olmak.

 

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

PROF. DR.

1

Okul Öncesi Alanında Doktora Mezunu Olmak.

 

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

YRD. DOÇ. DR.

1

Okul Öncesi Alanında Doktora Mezunu Olmak.

 

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim Dalı

DOÇ. DR.

1

Üstün Zekalılar Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak.

Bu Alanda Yayınları Bulunmak.

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı

DOÇ. DR.

1

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak.

Bu Alanda Yayınları Bulunmak.

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim Dalı

PROF. DR.

1

Üstün Zekalılar Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak.

Bu Alanda Yayınları Bulunmak.

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı

PROF. DR.

1

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak.

Bu Alanda Yayınları Bulunmak.

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim Dalı

YRD. DOÇ. DR.

1

Üstün Zekalılar Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak.

Bu Alanda Yayınları Bulunmak.

 

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı

YRD. DOÇ. DR.

1

Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Yüksek Lisans veya Doktora Mezunu Olmak.

Bu Alanda Yayınları Bulunmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Genetik-Biyoinformatik

Biyoinformatik

YRD. DOÇ. DR.

1

Biyoinformatik Alanında Doktora Yapmış Olmak

Biyoinformatik, Hesaplamalı Biyoloji, Genetik Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

DOÇ. DR.

1

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Matematik Eğitimi Üzerine Yapmış Olmak.

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bilim Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınları Bulunmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar

 

DOÇ. DR.

1

Atom ve Moleküler Fiziği

Doktorasını Yarı İletken Lazer Uygulamaları Üzerine Yapmış Olmak ve Düşük Gürültülü Lazerler ve Optik İletişim Üzerine Yayınlarının Bulunması

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Klinik Psikoloji

DOÇ. DR.

1

 Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak

Doçentliği Klinik Psikoloji Bilim Dalında Almış Olmak

Bilişsel Davranışçı Terapi Üzerine Eğitim Almış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınlarının Bulunması.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Klinik Psikoloji

YRD. DOÇ. DR.

1

Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak

Doktorasını Klinik Psikoloji Alanında Yapmak

Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile ve Çift Terapisi Konularında Eğitim Almış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınlarının Bulunması

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Klinik Psikoloji

YRD. DOÇ. DR.

1

 Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak

Doktorasını Klinik Psikoloji Alanında Yapmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

YRD. DOÇ. DR.

1

 Psikoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak

 Doktorasını Gelişim Psikolojisi Alanında Yapmış Olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplum Bilim

YRD. DOÇ. DR.

1

Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Sosyal Bilimlerde Nitel Metodoloji ve Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplum Bilim

YRD. DOÇ. DR.

1

Sosyoloji veya Siyaset Bilimi Alanında Lisans Mezunu Olmak.

Yurtdışı Kültürel Araştırmalar Üzerine Doktora Yapmış Olmak

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Adli Bilimler

YRD. DOÇ. DR.

1

Sosyoloji veya Siyaset Bilimi Alanında Lisans Mezunu Olmak.

Adli Bilimler Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Bu Alanlarda Yayınlarının Bulunması

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İş Hukuku

PROF. DR.

1

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Bilimsel Çalışmalarının Olması

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İdare Hukuku

YRD. DOÇ. DR.

1

İdare Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak

İdare Hukuku Alanında Bilimsel Çalışmalarının Olması

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe

DOÇ. DR.

1

Muhasebe Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

İşletmelerde Hile Riski Yönetimi ve/veya Kurumsal Yönetim Konularında Çalışmalarının Bulunması

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe

PROF. DR.

1

Muhasebe Alanında Doktora Yapmış Olmak

 Faaliyet Tabanlı Maliyet Muhasebesi Konusunda Çalışmalarının Bulunması

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Ekonomi

PROF. DR.

1

Türkiye Ekonomisi, Kantitatif İktisat, Uluslararası Ekonomi Alanlarında Uzman.

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Uluslararası İlişkiler

PROF. DR.

1

Türk Dış Politikası, Siyasal Partiler ve Seçimler, Ortadoğu Ve Güney Doğu Avrupa, Amerikan Siyaseti Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

PROF. DR. veya Doç. Dr.

2

Strateji ve Kurumsal Yönetim Konularında Çalışmalarının Olması

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Pazarlama

PROF. DR. veya Doç. Dr.

2

Prof: E-Ticaret veya Yeni Pazarlama Stratejileri Konularından En Az Birinde Çalışmalarının Olması; Doç. Dr.: Nicel Pazarlama ve Süreç Yönetimi Konularında Çalışmalarının Olması

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Finans

PROF. DR. veya Doç. Dr.

1

Ekonomi ve Finans Dergilerinde Yayınlarının Olması

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Organizasyon ve İnsan Kaynakları

DOÇ. DR.

1

Organizasyon ve İnsan Kaynakları

Örgütsel Davranış Ve İş Ahlakı Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

 

İletişim Fakültesi

Reklamcılık ve Tanıtım

 

DOÇ. DR.

1

Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi, Entegre Pazarlama İletişimi ve Marka İletişimi Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

Pazarlama İletişimi ve Entegre Pazarlama İletişimi Konularında Dersler Vermiş Olmak

 

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı

Güzel Sanatlar

DOÇ. DR.

1

Grafik Tasarım Alanında Yüksek Lisans ve Sanat Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Görsel Sanatlar ve Grafik Tasarım Alanında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

Tasarım Bilim Alanında Doçentlik Derecesi Almak.

 

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

YRD. DOÇ. DR.

2

 

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. Birinde Lisans Mezunu olmak. Çocuk Gelişimi Veya Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. Birinde Doktora Derecesine Sahip Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri

YRD. DOÇ. DR.

2

 

Herhangi Bir Lisans Programı Mezunu Olup, Havacılık veya Kabin Hizmetleri Alanında Belgelemek Şartıyla En Az Üç (3) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik

YRD. DOÇ. DR.

2

 

İlgili Üniversitelerin Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi ve Büro Yönetimi Eğitimi A.B.D. Birinde Lisans veya Adı Geçen A.B.D. Birinde Yüksek Lisans Derecesine Sahip Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

YRD. DOÇ. DR.

1

 

Radyolojik Modelitenin Fiziğine Hakim, Emar, Bt Kontrastlı İncelemeler İle Baryumlu Skopik İncelemede En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

YRD. DOÇ. DR.

1

 

Radyolojik Modelitenin Fiziğine Hakim, Emar, Bt Kontrastlı İncelemeler İle Baryumlu Skopik İncelemede En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.

 

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

YRD. DOÇ. DR.

1

 

Radyolojik Modelitenin Fiziğine Hakim, Emar, Bt Kontrastlı İncelemeler İle Baryumlu Skopik İncelemede En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak.

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimari Tasarım

DOÇ. DR.

1

Mimari Tasarım Kuramları, Japon Mimarisi, Eğitim Yapıları.

Japonca Bilmek

Tasarım Stüdyosu öğretim üyesi olarak deneyim sahibi olması; proje ve uygulamalarının olması

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yapay Zeka

PROF. DR. veya YRD. DOÇ. DR.

1

 

Yapay Zeka veya Algoritmalar veya Paralel Hesaplama Konularında Çalışma ve Yayınlarının Bulunması

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

YRD.DOÇ.DR.

1

 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Entegre Devre Tasarımı

DOÇ. DR. veya YRD. DOÇ. DR.

1

Elektronik

Entegre Devre Tasarımı veya Elektrik Kontrol ve Otomasyon Konularında Çalışma ve Yayın Yapmış Olmak

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Lazerlerin Gürültü Analizi

PROF. DR.

1

Elektronik Abd-Opto ve Gaz Ortamı Elektroniği Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Lazerlerin Gürültü Analizi ve Fiber- Optik Konularında Çalışma ve Yayın Yapmış Olmak

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

PROF. DR.

1

Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış.

 İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Lojistik Alanlarında Dersler Vermiş Olmak

 Alanının Önde Gelen Uluslararası Hakemli Dergilerinde Yayın Yapmış Olmak

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Güç Sistemleri

Öğretim Üyesi (PROF. DR. veya DOÇ. DR. veya YRD. DOÇ. DR)

1

Güç Sistemleri

 

 

Mühendislik Fakültesi

İşletme Mühendisliği

Yenilikçi ve İnovasyon Yönetimi

YRD. DOÇ. DR.

1

Yenilikçi ve İnovasyon Yönetimi veya Ar-Ge Yönetimi

 

 

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma Mühendisliği

Karayolu Mühendisliği

YRD. DOÇ. DR.

1

 Asfalt Karışımlarının Özellikleri Konusunda ve Karayolu Mühendisliği Konularında Uzmanlaşmış Olmak

 

 

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

YRD. DOÇ. DR.

1

Bilgisayar Teknolojileri ve Öğretim Tasarımı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Veri Madenciliği

YRD. DOÇ. DR.

1

Veri Madenciliği Alanında Çalışma ve Yayınlarının Olması

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Öğretim Üyesi (PROF. DR. veya DOÇ. DR. veya YRD. DOÇ. DR.)

2

Beslenme Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

YRD. DOÇ. DR.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

 

10316/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

2

 

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

1

En az 1 yıl yoğun bakım tecrübesi olmak ve kardiyovasküler alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Profesör

1

 

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yrd.Doç.

1

 

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

Distraksiyon osteogenezisi ve biyomekanik etkileri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

Bitki Fizyolojisi ve biyokimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

 

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

 

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

 

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

1

Nükleer Gama Rezonans konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İstatistik

İstatistik

Yrd.Doç.

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yrd.Doç.

1

İslam Tarihi Anabilim Dalı Kurumlar Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

1

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

1

Estetik Değer Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Ziraat  Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımda Makine Sistemleri

Profesör

1

Toprak İşleme ve Jeoistatistik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

Profesör

1

Toprak Oluşumu, Sınıflaması ve Toprak Kalitesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

 

Bitki Koruma

Entomoloji

Yrd.Doç.

1

Sistematik Entomoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

10324/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi,  başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

SN

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, girişimsel kardiyoloji alanında çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, moleküler teknikler alanında çalışmaları olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

Mantar biyokimyası, gıda kompozisyonları ve güvenliği konularında çalışmaları olmak.

4

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Beşeri coğrafya alanında doçent unvanının almış olmak.

5

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Bilim ve Teknoloji müzelerinde Fen Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Atom transfer radikal, tersinir katılmalı/ayrışmalı zincir transfer ve halka açılması polimerizasyonu alanında çalışmaları olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Balkan Muhacirleri konusunda çalışmaları olmak.

8

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olup, lipid peroksidasyonu, alkol kullanım bozuklukları, siroz ve sle alanında 

çalışmaları olmak.

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, By-Pass Cerrahisi ve vasküler cerrahi alanında çalışmaları olmak.

10

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

3

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olup, elektrik alan ve görsel uyarılma potansiyeli konusunda çalışmaları olmak.

11

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

3

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olup, epilepsi ve stereoloji alanında çalışmaları olmak.

12

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, alkali ortamın özofagus düz kas aktivitesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

13

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, serebrovasküler hastalıklar ve protrombin gen mutasyonları alanında çalışmaları olmak.

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, mikro cerrahi üzerine çalışmaları olmak.

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, prostat kanserinde androjen blokajı tedavisi alanında çalışmaları olmak.

16

Espiye Meslek Yüksekokulu

Bitkisel Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Tıbbi bitkiler ve arı bitkileri üzerine çalışmaları olmak.

10315/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi ve iki adet fotoğrafla birlikte yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; Profesör ve Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: - (Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

 - (Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 - (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

 - (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

 - (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

 - (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ALANI

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Deniz Biyolojisi

Bentik ekolojisi ve (crustacea) kabuklu biyoekolojisi konularında çalışmış olmak.

Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Kristalografi, Spektroskopik Yöntemler ve Teorik modelleme ile proton transferi konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Motivasyonel görüşme uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Relativistik Nükleer Yapı ve Nükleer Tıp Fiziği konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Çok boyutlu sağkalım analizi ve sağkalım verilerinde boyut indirgeme konusunda çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Kayıp veri analizi ve bayesci yöntemler konusunda çalışmış olmak.

10352/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent (daimi statüde) ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.

Tüm adaylar başvuruların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. Web sayfasında mevcuttur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ABD

KADRO

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

 

Fen Fakültesi

Kimya

Fiziko Kimya

Profesör

 

Fen Fakültesi