21 Aralık 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sağlık Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketinden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 10/01/2013 mesai bitimine kadardır.

 

Kadro No

Unvanı

Der.

ABD/Program Adı

Adet

İlan Açıklaması

Eğitim Fakültesi

31

Doçent

1

Fen Bilgisi Eğitimi

1

 

48

Yrd. Doçent

3

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

256

Yrd. Doçent

5

Yakınçağ Tarihi

1

 

Kadro No

Unvanı

Der.

ABD/Program Adı

Adet

İlan Açıklaması

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

512

Yrd. Doçent

4

Yerel Yönetimler

1

 

130

Yrd. Doçent

1

İktisat Teorisi

1

 

185

Yrd. Doçent

2

Ekonometri

1

 

494

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon

1

 

İlahiyat Fakültesi

27

Yrd. Doçent

3

Arap Dili ve Belagatı

1

 

47

Yrd. Doçent

3

Tefsir

1

 

412

Yrd. Doçent

3

Türk İslam Ed. ve İslam Sanatları

1

 

İletişim Fakültesi

223

Yrd. Doçent

1

Halkla İlişkiler

1

 

Mühendislik Fakültesi

11

Yrd. Doçent

1

Tekstil Teknolojisi

1

 

485

Yrd. Doçent

4

Termodinamik

1

 

591

Profesör

1

Tekstil Teknolojisi

1

 

Uşak Meslek Yüksekokulu

585

Yrd. Doçent

3

Kaynak Teknolojisi

1

 

Sağlık Yüksekokulu

659

Doçent

3

 

1

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

663

Yrd. Doçent

5

Muhasebe

1

 

10175/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

E-9 EMİSYON GRUBU II. TERTİP TÜRK LİRASI BANKNOTLARIN

TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Bankamızca 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, E-9 Emisyon Grubu II. tertip Türk lirası banknotların, üretimleri gerçekleştirildikçe tedavüle çıkarılması kararlaştırılmıştır. 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılmış ve halen tedavülde bulunan E-9 Emisyon Grubu I. tertip Türk lirası banknotlara kıyasla aşağıda belirtilen II. tertip banknotların sadece imzalarında değişiklik yapılmıştır.

Banknotlardaki imzalar Başkan Erdem Başçı ile birlikte;

• 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Necati Şahin’e,

• 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’ya,

• 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Necati Şahin’e,

ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

E-9 Emisyon Grubu II. tertip 100 TL, 20 TL ve 10 TL banknotların 24 Aralık 2012 tarihinden itibaren tedavüle verilmesi planlanmıştır.

Söz konusu banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. tertipleriyle tamamen aynıdır. I. ve II. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

200 TL, 50 TL ve 5 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Duyurulur.

10176/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyerek, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

İç Hastalıkları

 

 

1

Diyaliz sertifikası olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Kalp Damar Cerrahisi

1

 

 

Öğretim Üyesi tecrübesi olmak, konusunda genetik çalışma yapmış olmak ve Radiyal arter ile ilgili elektromikroskop çalışması bulunmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

 

Öğretim üyesi tecrübesi olmak, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri sertifikası olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Kimya Bölümü

 

 

 

 

Organik Kimya

 

1

 

 

Batı Dilleri ve Edb. Bölümü

 

 

 

 

Fransız Dili ve Edebiyatı

 

 

1

 

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

 

Uygulamalı Sosyoloji

 

1

 

Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları olmak.

İstatistik Bölümü

 

 

 

 

İstatistik Teorisi

 

 

1

Diskiriminant Analizi üzerine çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

Eğitim Fakültesi mezunu olup dinleme eğitimi ve resimli çocuk kitapları üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

1

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak

İKTİSADİ VE İDR. BİL. FAK.

 

 

 

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

İkt. Glş. Uls. İkt.

 

1

 

Doçent unvanını bu alanda almış olmak

KIRIKKALE M.Y.O

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

 

 

 

İşletme Yönetimi

 

1

 

Yönetim ve strateji alanında çalışma yapmış olmak.

10151/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L   K A R A R I

Karar No: 4139                                                                 Karar Tarihi: 26/11/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2012 tarihli toplantısında; Yer Altı Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20 nci Maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1: KUE 1.1 nci maddesine aşağıdaki ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır:

"Nominasyon", Hizmet Alanın ilgili tarihler için geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi için planladığı ve Depolama Şirketi onayına sunduğu gaz miktarını ifade eder.

“Program”, Depolama Şirketi tarafından onaylanmış, Hizmet Alanların Depolama Şirketi’nin depolarına teslim edeceği gaz miktarları ve depolarından teslim alacağı gaz miktarlarını ifade eder.

"Tahsisat", Hizmet Alanların ilgili Gün için Depolama Şirketi tarafından onaylanmış Programlarına göre KUE esasları kapsamında paylaştırılan gaz miktarını ifade eder.

Madde 2: KUE 3.2.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.2.1. Depolama Şirketi her Depolama Yılı öncesinde 15 Kasım gününe kadar aşağıdaki bilgileri İnternet Sitesinde ilan eder:

i. Depolama hizmeti için kullanılabilecek Depolama Kapasitesi,

ii. Maksimum Günlük Enjeksiyon Miktarı,

iii. Maksimum Günlük Geri Üretim Miktarı.

Madde 3: KUE 3.3.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.3.1. Başvuru Sahipleri, Madde 3.3.2’de istenen bilgi ve belgelerle birlikte 1 Aralık gününe kadar Depolama Şirketi’ne müracaat ederler.

Madde 4: KUE 3.3.6 ncı maddesi ilave edilmiştir:

3.3.6. Depolama Şirketi tarafından ilan edilen Kapasite ve Atıl Kapasitenin üzerinde kapasite başvurusu yapılamaz. Kapasite ve Atıl Kapasitenin üzerinde başvuru yapılması durumunda, başvuru kapasitesi olarak ilan edilen kapasite dikkate alınır.

Madde 5: KUE 3.4.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.4.3. Depolama Şirketi, 15 Aralık itibarı ile kapasite rezervasyonlarını Başvuru Sahiplerine bildirir. Başvuru Sahiplerinin kapasite rezervasyonları, işbu KUE’de Madde 3.5’de yer alan şartların yerine getirilmesi ile kesinlik kazanır.

Madde 6: KUE 3.7.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.7.1. Başvuruların değerlendirilmesi ve kapasite tahsislerinin neticelendirilmesi sonrasında kalan Atıl Kapasite, Depolama Şirketi tarafından 1 Ocak tarihini takip eden ilk iş günü ilan edilir. İlgili Depolama Yılı için DHS imzalayan Hizmet Alanlar ile DHS imzalamayan tüzel kişiler, bu Atıl Kapasite’den faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Madde 7: KUE Madde 4.1.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

4.1.1. Hizmet Alan Depolama Yılı içinde rezerve ettiği kapasitenin bir kısmını veya tamamını başka Hizmet Alanlara veya yeni Başvuru Sahiplerine, Depolama Şirketi’nin yazılı onay vermesi halinde devredebilir. Devrin koşulları hiçbir şekilde işbu KUE hükümlerine aykırı olamaz. Depoda Atıl Kapasite bulunması durumunda, Depolama Yılı sonuna kadarki süreç için geçici süreli devir yapılamaz.

Madde 8: KUE Bölüm 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

6. NOMİNASYON VE PROGRAMLAR

6.1. Nominasyon İçerikleri

6.1.1. Yıllık Nominasyon: Her Ay için geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi planlanan gaz miktarları, Geri Üretim ve Enjeksiyon Dönemi’nin başlamasından 15 (onbeş) gün önce, Hizmet Alan tarafından SDK dikkate alınarak Depolama Şirketine sunulur.

6.1.2. Aylık Nominasyon: Her Ayın başlamasından 5 (beş) gün önce Hizmet Alan, ilgili Ay için geri üretilmesi ve/veya enjekte edilmesi planlanan günlük gaz miktarlarını, SDK’ya bağlı olarak Depolama Şirketine sunar.

6.1.3. Günlük Nominasyon Bildirimleri ve Günlük Programlar

6.1.3.1. Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00’ya kadar ilan eder. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, G+2) ilişkin Nominasyonunu G-1’de saat 10:00’a kadar Depolama Şirketi’ne bildirir. Haftasonları ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere G-1'de G+1 ve G+2 için yapılan bildirimler sadece planlama amaçlı kullanılır. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların Günlük Nominasyonlarını mevcut günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı Günlük Programları saat 11:00'e kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük Kapasite ve günlük Atıl Kapasitenin üzerinde talepte bulunulamaz. Günlük Kapasite ve günlük Atıl Kapasitenin üzerinde talepte bulunulması durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınır. İletilen Programlar, İletim Şirketi tarafından İletim Şebekesi açısından uygunsuz görülmedikçe, Depolama Şirketi saat 13:00'e kadar Hizmet Alanlara ve İletim Şirketi’ne günlük Programları gönderir.

6.1.3.2. Hizmet Alan G-1’de saat 10:00’a kadar birden fazla Günlük Nominasyon göndermiş ise, en son gönderilen Nominasyon işleme alınır.

6.1.3.3. Hizmet Alan bir Nominasyon vermediği sürece ilgili Güne ilişkin Nominasyonu sıfır kabul edilir.

6.1.3.4. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Günlük Nominasyon verilmez. Ancak Hizmet Alanlar hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önceki son İş Gününde, bu günlerden sonraki ilk İş Gününü de kapsayacak şekilde Nominasyon sunabilirler.

6.2. Bir Nominasyon ibraz etmek yoluyla Hizmet Alan, gazın depolanması için gerekli olan tüm düzenleyici onayları aldığını ve sözleşme düzenlemelerinin mevcut olduğunu taahhüt ve garanti eder.

6.3. Nominasyonların İbraz Edilme Yolları

Hizmet Alanlar ile Depolama Şirketi arasındaki bilgi alışverişi Depolama Şirketi’nin EBT üzerinden gerçekleştirilememesi halinde, bilgi alışverişi aşağıda yazılı e-posta, faks veya adres vasıtasıyla yapılır.

TPAO DOĞAL GAZ DEPOLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

ALİPAŞA KÖYÜ MEVKİİ, TEM KINALI GİŞELERİ YANI

34570 SİLİVRİ / İSTANBUL

E-POSTA: trakya_depolama@tpao.gov.tr

TLF: 0 (212) 710 10 30-31-32

FAKS: 0 (212) 710 10 33

6.4. Her Depolama Gününün sonunda Depolama Şirketi, ilgili Güne dair günlük programları olası program değişikliklerini yansıtacak şekilde tüm Hizmet Alanlara EBT’de yayımlayarak bildirir.

6.5. Revize Nominasyonlar

6.5.1. Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük revize Nominasyonlarını G-1'de saat 14:00'e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz eder. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut günlük kapasite elverişliliği dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük revize Programları saat 14:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanları bildirir. İletilen Programlar, İletim Şirketi tarafından İletim Şebekesi açısından uygunsuz görülmemesi halinde, Depolama Şirketi nihai değerlendirmesini yapar ve saat 15:30'a kadar Hizmet Alanlara ve İletim Şirketine günlük revize Programları gönderir.

6.5.2. Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme veya arttırma yapılabilir. Bu durumda Hizmet Alan öncelikle İletim Şirketinden onay aldıktan sonra ilgili Gün için Revize Nominasyonunu saat 14:00'e kadar Depolama Şirketi'ne iletir. Depolama Şirketi 15:30'a kadar Revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve İletim Şirketi’ne bildirir. Gün İçi Revize Nominasyonlarda ilk başvurandan başlamak üzere önce başvuran Hizmet Alana öncelik verilir. Kesinleşmiş gün içi Revize Program’la G-1’de kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için Depolama Şirketi herhangi bir Hizmet Kesinti Ücreti ödemekle yükümlü değildir.

Madde 9: KUE Bölüm 7 adı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

7. PROGRAMLARIN BELİRLENMESİ VE TAHSİSATLAR

Madde 10: KUE 7.1 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

7.1. Herhangi bir Gün içinde tüm Hizmet Alanlar tarafından geri üretimi ya da enjeksiyonu talep edilen gaz miktarlarının, ilgili Gün için Depolama Şirketi tarafından ilan edilmiş olan toplam günlük kapasitelerden az olması halinde, Hizmet Alanların talep ettiği miktarlar tahsis edilir ve günlük Programlar Depolama Şirketi tarafından bu yönde oluşturulur.

Madde 11: KUE 7.2 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve 7.2.1 ve 7.2.2 alt maddeleri eklenmiştir.

7.2. Herhangi bir Gün içinde, tüm Hizmet Alanlar tarafından fiili geri üretimi ya da fiili enjeksiyonu talep edilen gaz miktarlarının, ilgili Gün için Depolama Şirketi tarafından ilan edilmiş olan toplam günlük kapasiteyi aşması halinde 7.2.1 ve 7.2.2 de belirtilen prosedüre göre ile kapasite tahsisi yapılır ve Günlük Programlar Depolama Şirketi tarafından bu yönde oluşturulur.

7.2.1. İlgili gün için enjeksiyon yapılacaksa, enjeksiyon programı veren tüm Hizmet Alanlar için Depo'daki mevcut kapasiteleri göz önüne alınarak Oransal Enjeksiyon Kapasitesi (OEK) şu şekilde hesaplanır:

 

 

Eğer ilgili Hizmet Alanın Nominasyonu OEK'sından büyük değilse Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur.

Nominasyonu OEK'sından büyük olmayanlara Nominasyonları kadar enjeksiyon kapasitesi tahsis edildikten sonra geriye kalan tüm Hizmet Alanların OEK’ları aşağıdaki şekilde tekrar hesaplanır:

 

 

Sonraki turlarda da Nominasyonu OEK'sından büyük olmayan hizmet alanlara Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur.

Yukarıdaki işlemler tüm Hizmet Alanların Programları belirlenene kadar tekrarlanır.

7.2.2 İlgili gün için geri üretim yapılacaksa, geri üretim programı veren tüm Hizmet Alanlar için Depo'daki mevcut gaz miktarları göz önüne alınarak Oransal Geri Üretim Kapasitesi (OGK) hesaplanır:

 

 

 

Eğer ilgili Hizmet Alanın Nominasyonu OGK’sından büyük değilse, Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Program buna göre oluşturulur.

Nominasyonu OGK'sından büyük olmayan hizmet alanlara kadar Geri Üretim Kapasitesi tahsis edildikten sonra geriye kalan tüm Hizmet Alanlar için OGK'lar aşağıdaki şekilde tekrar hesaplanır.

 

 

Sonraki turlarda da Nominasyonu OGK'sından büyük olmayan hizmet alanlara Nominasyonunda talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur.

Yukarıdaki OGK hesaplamaları tüm Hizmet Alanların Programları belirlenene kadar tekrarlanır.

Madde 12: KUE 7.4.1 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

7.4.1. Hizmet Alan'a Tahsis Edilen Miktar (HATM) Gün içinde gerçekleşen enjeksiyon / geri üretim miktarı Hizmet Alanların programlarıyla orantılı olarak G+l saat 10.00'a kadar Depolama Şirketi tarafından aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

HATM = Takasla Karşılanan Miktar (TKM) + Fiili Operasyonla Karşılanan Miktar (FOKM)

TKM = Hizmet Alanın tahsise konu güne ait program miktarı x Fiili Operasyon Modunun tersine olan programların toplamı/Fiili Operasyon Modu Yönünde Program'ı olan hizmet alanların programları toplamı

Fiili Operasyon Modu: Depolama tesisinin çalışma prensibi gereği iki farklı operasyon modunun (enjeksiyon ve geri üretim) aynı anda gerçekleşmesi mümkün olmadığı için hizmet alanlardan gelen günlük talepler doğrultusunda; gelen enjeksiyon talepleri toplamı ile geri üretim talepleri toplamından büyük olan, Fiili Operasyon Modu olarak kabul edilir.

FOKM= Hizmet Alan'ın tahsise konu güne ait program miktarı x Fiili Operasyonla gerçekleştirilen İşlem/Fiili Operasyon Modu Yönünde Program'ı olan tüm hizmet alanların programları toplamı

Madde 13: KUE 7.4.3. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

7.4.3. Tahsisatlar Hizmet Alanlara EBT yoluyla duyurulur.

Madde 14: KUE 13.4 madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

13.4 EBT’de yayımlanacak bilgiler aşağıdakileri kapsar:

i. Hizmet Alan Bazında Rezerve edilen Depolama Kapasitesi

ii. Günlük kapasiteler (Enjeksiyon veya Geri Üretim),

iii. Günlük Atıl Enjeksiyon veya Geri Üretim Kapasite Miktarı

iv. G-1 Günü için depolarda her bir Hizmet Alan’a ait Depolanan Doğal Gaz Miktarı,

v. G-1 Günü için gerçekleşen tahsisatlar,

vi. G-2 günü için depolardaki toplam envanter.

vii. G-1 Günü için gaz kalorifik değeri,

viii. OAE’ler,

ix. Bakım Programı bilgileri

x. Kısıtlama ve Kesinti Bildirimleri

xi. Hizmet Alanlar için gerekli diğer bilgiler.

Madde 15: KUE 14.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

14.1.1. Kapasite Ücreti

Kapasite ücreti aylık bazda 12 taksit halinde ödenir. Aylık kapasite ücreti, ilgili ay için geçerli olan Kapasite Bedeli ile DHS’de yer alan SDK’nın çarpımıyla bulunan tutarın 1/12’sidir ve Hizmet Alanın, SDK’yı kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın her ayın başında peşin ödenir. Aylık kapasite ücreti ilgili ayın ilk 5 (beş) İş Günü içerisinde fatura edilir.

Depolama yılı başlamadan tahsis edilen atıl kapasite kapsamında yapılacak kapasite ücreti ödemeleri için bu bendin birinci paragrafındaki hükümler geçerlidir. “Ancak, Depolama Yılı içerisinde Atıl Kapasite talebi kabul edilen Hizmet Alanlar, Depolama Dönemi başından itibaren birikmiş olan kapasite ücretini DHS imzalanan ayda geçerli olan Kapasite Bedeli üzerinden defaten öder, kalan kapasite ücretini ise aylık taksitlerle ödemeye devam eder.

Madde 16: KUE 14.1.3 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

14.1.3. Geri Üretim Ücreti

Geri üretim ücreti, Hizmet Alanın geri üretim miktarı ile ilgili ayda geçerli olan Geri Üretim Bedelinin çarpımıyla aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır. Geri üretim ücreti takip eden ayın ilk 5 (beş) İş Günü içerisinde Depolama Şirketi tarafından fatura edilir.

GÜÜ:         AGÜM x GÜB

GÜÜ:         Geri Üretim Ücreti

GÜB:         Geri Üretim Bedeli (Türk Lirası/Sm3 üzerinden hesaplanacaktır)

AGÜM:     Aylık Gen Üretim Miktarı

Madde 17: KUE 14.2 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

14.2. Hizmet Kesintisi Ücreti

Depolama Şirketinin KUE uyarınca vermesi gereken hizmetlerin aksatılması veya verilememesi durumunda, hizmetin aksayan veya verilemeyen kısmı için depolama şirketi tarafından ilgili Hizmet Alanlara hizmet kesintisi ücreti ödenir. Hizmet kesintisi ücreti, ilgili ayda hizmet kesintisine tabi miktar ile ilgili ay için geçerli olan Hizmet Kesintisi Bedeli’nin çarpımıyla takip eden ayın ilk gününde hesaplanır.

Ancak enjeksiyon dönemlerinde Doğal Gazın Teslim ve Kabul Noktasındaki basıncının gün içerisinde verilecek hizmetin aksamasına sebep olacak şekilde 50 bar (g) nin altında kalması durumunda Depolama Şirketi'nin enjeksiyona devam edip etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gün sonu tahsisatların düşük kalması halinde Depolama Şirketi, Hizmet Alanlara Hizmet Kesinti Ücreti ödemez.

Madde 18: KUE’nin 17.1 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

KUE’nin uygulanmasından doğan,

i) Kapasite, Program ve Tahsisatlar

ii) Kısıtlama ve Kesinti, OAE

hususlarında, Depolama Şirketi ve Hizmet Alan arasında çıkacak ihtilaflar EPDK tarafından çözüme kavuşturulur ve Kurul’un alacağı karar taraflar arasında bağlayıcıdır. Kurul Kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Madde 19: KUE 20.3 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

20.3. Hizmet Alanların bu bende uygun olarak sunduğu öneriler, bu önerilere Depolama Şirketi’nin verdiği görüşler ve Depolama Şirketi’nin kendi diğer görüşleri 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında Depolama Şirketi’nin internet sayfasında yayımlanır.

Madde 20: KUE 20.4 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

20.4. Diğer taraflar, değişiklik önerileri ile ilgili görüşlerini değişiklik önerilerinin son yayım tarihine kadar (15 Mayıs) aşağıdaki şekilde Depolama Şirketi’ne sunacaktır:

i. Görüşler yazılı olacaktır;

ii. Her bir değişiklik önerisi için ayrı görüş bildirilecektir.

Bu bende uygun olarak sunulmayan görüşler, Depolama Şirketi tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 21: KUE 20.5 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

20.5 Depolama Şirketi, değişiklik önerilerini değerlendirerek KUE’de yapılmasını uygun gördüğü değişiklikleri veya önerilen değişiklikler ile ilgili değerlendirmesini ve İlgili Mevzuat nedeni ile yapılması gereken değişiklikleri 15 Haziran tarihine kadar EPDK’ya bildirir. Depolama Şirketi’nin EPDK’ya yapacağı başvuru ve bildirimlerde ilgili değişiklik önerisi ile birlikte diğer tarafların buna ilişkin görüşleri (KUE Değişiklik Önerisi Formu’nun doldurulmuş şekli) de yer alır.

Madde 22: Başvuru sürelerine ilişkin olarak, işbu Kurul Kararı 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri ile yapılan değişiklikler cari dönemde uygulanmaz.

10168/1-1

—————

K U R U L   K A R A R I

Karar No: 4149                                                                     Karar Tarihi: 06/12/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2012 tarihli toplantısında,

TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2013 yılı 1. çeyreği için 18,41 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

10167/1-1


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 

—————


 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

SINAV

MİNİMUM PUAN

 

KPDS/ÜDS

85

 

TOEFL-IBT

102

 

TOEFL-PBT VE TWE

610 ve 5

 

IELTS

7.5

 

ODTÜ YDYO-İYS

80

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y. DOÇ.

Psikoloji Bölümü

Klinik Psikoloji

-

-

1

Fizik Bölümü

Deneysel ve Katıhal Fiziği (Luminesans ve ESR)

1

-

-

Kimya Bölümü

Fizikokimya

-

1

-

Matematik Bölümü

Kontakt Manifoldların Topolojisi

-

-

1

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi

1

-

-

Felsefe Bölümü

Sistematik Felsefe ve Mantık

-

-

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İktisat Bölümü

Matematiksel İktisat

-

-

1

İşletme Bölümü

Sosyal Psikoloji ve Örgüt

1

-

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektro Manyetik

-

-

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Katı Cisimler Mekaniği

-

-

1

Makine Mühendisliği Bölümü

Hesaplanmalı Isı Aktarımı ve Elektronik Aletlerin Soğutulması

-

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ulaştırma Yatırımlarının ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri, Sürdürülebilir ulaşım, Akıllı ulaşım sistemleri

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İleri atomik yapı analiz teknikleri, İnorganik bağlayıcılar, Alkali-silika jeli karakterizasyonu

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Su Yapıları ve Kar Hidrolojisi Aktif Mikrodalga Uzaktan Algılama CBS Entegre Yağış Akış Modellemesi

1

-

-

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Rezervuar-Üretim

-

-

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bioenformatik, Biomedikal, Makina Öğrenmesi

-

-

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği

1

-

-

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

                        -

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

-

-

1

10138/1-1