20 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Jandarma Genel Komutanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doçent

1

3

Yoğun bakım skorlama sistemleri üzerinde çalışmış olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doçent

1

3

Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış moleküler genetik testler ve transplantasyon

immünolojisi alanında en az 5 yıl deneyimli olmak,

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Histoloji-Embriyoloji

Yrd.Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doçent

1

1

 

Radyasyon Onkolojisi

Yrd.Doçent

1

1

 Akciğer kanseri üzerinde çalışmış olmak.

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Milletlerarası Hukuk

Yrd.Doçent

1

4

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd.Doçent

1

3

 

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Makina ve Metal Tekn. Böl.

Yrd. Doçent

1

3

Kırılma mekaniği konusunda çalışma yapmış olmak.

10162/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

11/12/2012 tarih ve 28494 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan akademik ilanımızın Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji anabilim dalındaki 1 adet Doçent kadrosunun aranan niteliği sehven yayınlanmıştır.

Sehven yayınlanan şekli ile bunun düzeltilmiş şekli yan yana iki sütun halinde aşağıda verilmiştir.

İlgililere Duyurulur

Sehven Yayımlanan Şekli                                                                                 Düzeltilmiş Şekli

Edebiyat Fakültesi                                                                                            Edebiyat Fakültesi

 

Anabilim Dalı

Ünvanı

Adet

Nitelik

 

Anabilim Dalı

Ünvanı

Adet

Nitelik

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

Klinik Psikoloji alanında doçent olmak, Obsesif-kompulsif bozukluklar ve bilişsel-davranışçı terapi alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce yabancı dil puanı ÜDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

Uygulamalı Psikoloji bilim alanında doçent olmak, Obsesif-kompulsif bozukluklar ve bilişsel-davranışçı terapi alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce yabancı dil puanı ÜDS sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

10164/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.11.2012 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 30.11.2015 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılması için 12.12.2012 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.         

10141/1-1


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belertilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ,

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye  (www.bayar.edu.tr/personel/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na (www.bayar.edu.tr/personel/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

İkt.ve İdari Bil. Fak.

İktisat Teorisi ABD

Profesör

1

1

Rekabet Teorisi ve Politikası Alanında Çalışmaları Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Kül.ve Ahlak Eği. ABD

Profesör

1

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Alanında Çalışmaları Olmak.

Manisa Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ABD

Profesör

1

1

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunu Olup, Doktorasını Sosyal Refah Politikası Alanında Yapmış Olmak ve En Az 15 Yıllık Akademik Deneyimi Olmak .

Tıp Fakültesi

Fizyoloji ABD

Profesör

1

1

Sinir Bilimleri Laterizasyon Konularında Deneyimli Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Doçent

1

1

Batı Anadolu Heykeltraşlığı Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik ABD

Doçent

1

1

Vejetasyon Ekolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği ABD

Doçent

1

1

ZNO Yarıiletken Malzemesinin Radyolüminesansı Konusunda Çalışmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Nükleer Fizik ABD

Doçent

2

1

Vektör Mezon Fotoüretimi ve Nükleer Seviye Yoğunluğu Konularında Çalışmaları Olmak.

Hasan Ferdi Turgutlu Tekno. Fak.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Doçent

2

1

Organik Malzemelerin Elektronik Yapısal Özelliklerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi Konusunda Uluslar arası Dergilerde Yayınları Bulunmak.

İkt.ve İdari Bil. Fak.

Ekonometri ABD

Doçent

1

1

Kalitalif Tercih Modelleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

İkt.ve İdari Bil. Fak.

Kent.ve Çev. Sorun. ABD

Doçent

1

1

E-Devlet Politikaları, Kent Enformasyon-İletişim Sistemleri ve Uluslar arası çevre Politakaları Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Üretim Metalurjisi ABD

Doçent

1

1

Biyoaktif Camlar Konusunda Akademik Çalışma Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik ABD

Doçent

1

1

Asperula Cinsi İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

T.C. Tarihi ABD

Doçent

2

1

Türk Dış Politikası ve Türk Kadını Hakkında Çalışmaları Olmak.

10149/1-1


 

 

10156/1-1