19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM KABLO SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


53 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI’NA AİT DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


220 KİŞİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KÖMÜR YAKICISI VE KÖMÜR ÇIKARICISINA AİT SACLARIN İMALATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


2013 YILI REVİZYONUNUNDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM ÇEŞİTLİ TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 ADET GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TÜRKİYE: MERSİN ATIKSU PROJESİ MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ MÜHENDİSLİK, İHALE DESTEĞİ VE İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MESKİ):


İHALEYE DAVET

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM KABLO SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a)-

İhalenin Niteliği Türü

İ.K No

Dosya no

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1

2 Kalem Kablo Alımı

192701

2012-2490

27.12.2012 14.00

45 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No. 3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

10146/1-1

 


53 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca 53 Kalem Çadır Malzemesi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00- TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04 OCAK 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Lojistik Direktörlüğü İdari İşler Evrak Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10142/1-1

 


TÜRK KIZILAYI’NA AİT DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELERİN SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ına ait depolarda bulunan malzemelerin sigortası ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler" Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00- TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 OCAK 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir

5 - Teklifler aynı gün saat 11:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10143/1-1

 


220 KİŞİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1.inci 2.nci ve 3.üncü ünitelerdeki Genel revizyon, ara bakım, arıza bakım işleri, işletme ervislerinin sistem kontrolü ve sistemin temizlik işlerinin; Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen termin programına göre bakım, işletme prosedürleri, talimatları ve şartname şartları çerçevesinde yapılmasını içeren 220 kişilik hizmet (İşçilik) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/188841

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Niteliklerde 220 Kişilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı Yer                      :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe Başlama Tarihinden itibaren 12 (ONİKİ) AY’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  09.01.2013  Saat:14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 09.01.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10029/1-1

 


KÖMÜR YAKICISI VE KÖMÜR ÇIKARICISINA AİT SACLARIN İMALATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Kömür Yakıcısı ve Kömür Çıkarıcısına ait sacların aşınmaya karşı sert kaynak kaplama yöntemiyle imalat işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/190778

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25   48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

S.N.

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

BİRİM

RESİM NO

1

Kömür Yakıcı Sabit Klepe Mili

32

Adet

KB 369 A

2

Kömür Yakıcı Sabit Klepe Sacı

32

Adet

KB 369 B

3

Kömür Çıkarıcı Taban Sacı

52

Adet

KB370

4

Kömür Çıkarıcı Bunker Altı Sacı

8

Adet

KB370A

5

Kömür Çıkarıcı Ek Saclar

8

Adet

KB370B

 

Kimyasal Özellikler:                               Fiziksel Özellikler:

C %      : 3,9 - 5,0                                   Kaplama Yüzeyinin Sertliği: 60 ± 2 HRC

Cr %    : 27,0 - 32,0

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat     :  10/01/2013 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 10/01/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10104/1-1

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüze ait I.,II. ve III. Ünite revizyonu kapsamında taze hava luvo giriş ve taze hava luvo çıkışında bulunan 18 adet metal kompansatörün sökülerek yerlerine bez kompansatörlerin montajının yapılması ve kompansatör izolasyonlarının yenilenmesi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/186193

1 - İdarenin                                      :

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  I.,II. ve III. Ünite revizyonu kapsamında taze hava luvo giriş ve taze hava luvo çıkışında bulunan 18 adet metal kompansatörün sökülerek yerlerine bez kompansatörlerin montajının yapılması ve kompansatör izolasyonlarının yenilenmesi işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşe başlama tarihi firmaya 5 gün önceden bildirilecektir, işin süresi 3. Ünitedeki kompansatörlerin değişimi için maksimum 25 takvim günüdür. Diğer ünitelerin her biri için montaj- demontaj süresi 35’er takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  10.01.2013. 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 10.01.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10007/1-1

 


VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/189415

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  9 kalem vagon muhtelif malzemesi; imalat malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik şartname ve resimlere göre, EN 15085-2 CL1 sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal ettirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/01/2013 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 08/01/2013 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10026/1-1

 


2013 YILI REVİZYONUNUNDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM ÇEŞİTLİ TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/188544

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

    ve miktarı                               :  11 kalem Çeşitli Tip Rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.01.2013 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10025/1-1

 


1 ADET GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 1 adet Genel Amaçlı Flat Panel Dedektörlü Rotasyonel Dijital Anjiyografi Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a)                İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/12/2012 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10136/1-1

 


TÜRKİYE: MERSİN ATIKSU PROJESİ MEZİTLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ MÜHENDİSLİK, İHALE DESTEĞİ VE İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MESKİ):

İhale Ref No        :

Ülke                     : Türkiye

Sektör                  : Belediye ve Altyapı

Proje No              : 43170

Finansman           : EBRD Kredisi

Sözleşme Tipi      : Müşavirlik

İlan Tipi               : İlgi Bildirimine Davet

İlan Tarihi            : 19 Aralık 2012

Kapanış Tarihi     : 18 Ocak 2013 – 17:00 (Yerel Saat)

GİRİŞ

Mersin ili Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulunmaktadır. Yaklaşık nüfusu 844,000 olup Mersin Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçe belediyesinden oluşmaktadır. İlçe Belediyeleri Mezitli, Yenisehir, Toroslar, ve Akdeniz’dir. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (“MESKİ”) su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı resmi bir kuruluştur.

2005 yılında şehre hizmet vermek üzere 2 atıksu arıtma tesisi için bir Fizibilite Çalışması hazırlanmıştır. 2010 yılında şehrin doğusunda Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanmıştır. Daha küçük kapasitede bir atıksu arıtma tesisinin Mezitli’de inşası planlanmış, ancak arazi kamulaştırmalarından dolayı süreç gecikmiştir.

2011 yılı itibariyle Mezitli’de bir arsa kamulaştırılmış ve MESKİ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD veya Banka) Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin (Proje) finansmanı için başvurmuştur. Bu arıtmanın ihale ve inşaat sürecinin Karaduvar tesisi ile aynı şekilde olması tasarlanmıştır. Buna göre, önce bir mühendislik ve inşaat kontrollüğü müşaviri tutulacaktır. Bu müşavir daha sonra Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımını ve 5 yıl boyunca işletmesini üstlenecek Yüklenici ile ilgili ihaleyi yürütecek ve inşaatın kontrollüğünü gerçekleştirecektir.

Kasım 2012 tarihinde projenin yönetimine destek vermek üzere bir Proje Uygulama Müşaviri tutulmuştur.

EBRD, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin finansmanını sağlayacaktır. Bu projenin faydalanıcısı MESKİ olup projenin yönetimi için bir Proje Uygulama Birimini (PUB) yetkili kılmıştır.

İŞ TANIMI

Müşavir’in ana görevi PUB’ne destek vererek Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımını ve 5 yıl boyunca işletmesini üstlenecek Yüklenici ile ilgili ihaleyi yürütmek ve inşaatın kontrollüğünü gerçekleştirmektir. Müşavirden beklenen hizmetler şunlardır:

* Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı ve proses seçimini yapmak, avans projelerini hazırlamak;

* EBRD ihale kılavuzlarına uygun olarak Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi komple İhale Dosyasının hazırlanması;

* Proje Uygulama Birimi (PUB)’ne söz konusu Proje-İnşaat-İşletme İhalesinin etkin ve zamanında uygulanabilmesi için ihale değerlendirme hizmetleri dahil olmak üzere destek vermek;

* PUB’a, Yüklenicinin hazırlayacağı projelerin kontrolü ve onaylanması için destek vermek;

* Proje-İnşaat-İşletme sözleşmesi yönetimine destek ve İnşaat kontrollüğü hizmetlerini sağlamak.

İşin Başlama Tarihi ve Süresi: Toplam 42 ay süreli olacak İşin Mayıs 2013 tarihinde başlaması beklenmektedir.

Müşavir: Kurumsal hizmet talep edilmektedir. Müşavir bir firma veya birden fazla firmanın oluşturduğu ortaklık şeklinde olabilir. Bir ortaklıktaki ortakların müşterek ve müteselsil sorumlulukları dikkate alındığında, ortaklıktaki her bir ortağın başvuru sahibi için istenecek olan ciro ve mali durum kriterlerinin en az %30’unu karşılaması beklenir. İdare bu oranı artırabilir. Ayrıca, İdare Lider firma için istediği kriterleri daha yüksek tutabilir. Bir ortaklık istenen kriterleri müştereken karşılamalıdır ve bu amaçla ortaklığın toplam kapasitesi, her bir ortağın ilgili kapasitelerinin toplanması ile bulunur.

Firmaların kapasite ve yeterliliklerini belirlemek üzere teslim edilecek belge ve bilgiler aşağıdakileri içermelidir:

* Firma Profili. Firmanın kısa tarihçesini ve mevcut organizasyon ve yönetim yapısını belirlemek, Müşavir’in Projenin gereklerini yerine getirip getiremeyeceği konusunda bir değerlendirme imkanı sunacaktır.

* Benzer Proje Deneyimi ve Performansı. Son 5 sene içerisindeki benzer iş deneyimi ile Müşavir’in bu ilana konu hizmetler kapsamındaki yeterlilik ve niteliği değerlendirilecektir. Müşavir, tercihen Uluslararası Finansman Kuruluşu desteğiyle yürütülen projelerde benzer hizmetleri yürütmedeki deneyimini, söz konusu hizmeti başarıyla ifa ettiğini ve bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli tüm teknik alanlarda bilgi sahibi olduğunu gösterebilmelidir. Müşavir’in ilgili teknik kapasitesini değerlendirirken hizmet vermiş olduğu benzer proje sayısı ve bu çalışmalardaki sorumluluk oranı önem taşıyacaktır.

* Yerel Deneyim. Benzer projelerdeki yerel ve bölgesel deneyim, Müşavir’in önerilen hizmetler için ne kadar uygun olduğunun bir ölçüsü olacaktır.

* Mali Kapasite. Bu değerlendirme, Müşavir’in makul bir mali kapasiteye sahip olup olmadığını göstermelidir. Değerlendirme sürecinde, sadece son 3 yılın mali kaynakları yapılacak işin büyüklüğüne uygun/kıyaslanabilir bulunan firmalar kabul edilecektir.

* Anahtar Personel: Teklif edilen tüm teknik ve mali uzmanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, önerildikleri benzer görevlerde, atıksu yönetim sektöründe kendi branşlarında deneyim sahibi olmalıdır:

(a) benzer projelerde tasarım ve proje yönetim deneyimi;

(b) benzer projelerde inşaat kontrollüğü deneyimi;

(c) atıksu arıtma tesisi projelendirme deneyimi; ve

(d) Yapım işleri ihalesi deneyimi ve EBRD, Dünya Bankası gibi uluslararası finansman kuruluşlarının satın alma kural ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ve FIDIC ve Dünya Bankası/EBRD Sözleşme Düzenlemeleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Müşavir’in anahtar uzman ekibi en azından şunlardan oluşacaktır: (i) Proje Müdürü; (ii) Uluslararası Finans Kuruluşları İhale ve Sözleşme Düzenlemeleri Uzmanı; (iii) Atıksu Arıtma Tesisi Proje-Proses Mühendisleri; (iv) FIDIC veya benzer sözleşme altında çalışma deneyimi olan İnşaat, Mekanik ve Elektrik Kontrol Mühendisleri.

İlgi Bildirimi Dosyası İçeriği: Kısa listeye girmek üzere başvuru yapan Müşavirlerin aşağıdaki dokümanları teslim etmesi beklenmektedir:

(a) Firma profili, organizasyon ve personel yapısı da dahil olmak üzere firmanın/ ortaklığın kısa bir tanıtımı;

(b) Son 3 yılın bilançosu ve mali bilgileri: ciro, gelir tablosu, v.b;

(c) firma veya firmaların benzer deneyim bilgileri ve son 5 senede yüklendikleri benzer işlerin bilgileri: sözleşme bedeli, sözleşme makamı/idare, proje yeri/ülkesi; süre (ay/yıl ile ay/yıl arası şeklinde), sağlanan uzman ay katkılar, işin bütçesi, ortaklık veya taşeronluk durumunda firmanın üstlendiği işin yüzdesi, ana hedef ve faaliyetler;

(d) İşi yürütebilecek anahtar uzmanların nitelik, benzer iş deneyimi, sözleşme makamı/idare, proje yeri/ülkesi, süre (ay/yıl ile ay/yıl arası şeklinde), sağlanan uzman ay katkıları, işin bütçesi ve ana faaliyetleri gösteren özgeçmişleri.

(e) Örneği aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek İrtibat Belgesi:

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/contact_sheet.doc

İlgi Bildirimi 25 sayfayı geçmemelidir (Özgeçmişler ve İrtibat Belgesi hariç).

İlgi Bildirimi, İngilizce ve Türkçe dillerinde, 1 orijinal ve 2 kopya olarak kapalı bir zarf içinde, üstünde “Mersin Atıksu Projesi - Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Mühendislik, İhale Desteği ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri İLGİ BİLDİRİMİ” yazacak şekilde 18 Ocak 2013 Cuma günü en geç saat 17:00’a kadar İdare’nin eline geçecek şekilde teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Önemli Notlar:

1. Bu ilgi bildirimleri davetinin ardından, kısa listedeki, hak kazanan firmalar resmi olarak, tekliflerini yollamak üzere davet edileceklerdir.

2. Bu işin ihalesi 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. İhale, finans anlaşması gereği EBRD’nin İhale Politikaları ve Kuralları’na (PP&R) göre yapılacaktır.

İRTİBAT:

Leman Akkaş, Genel Müdür Yrd. V.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ)

MESKİ Teknik Hizmet Birimleri

Portakal Mahallesi 203.Cadde No: 202 Toroslar,

MERSİN, TURKEY

Phone   : +90 324 321 24 02

Fax       : +90 324 321 15 52

Email    : lemanakkas1@gmail.com

10140/1-1

 


İHALEYE DAVET

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Belediye Hizmetleri Projesi Ek Finansman

Kredi No:7885-TU

“ASAT İÇMESUYU TESİSLERİ REHABİLİTASYON İŞLERİ”

(SÖZLEŞME NO: ASAT2 – W2)

1 - İller Bankası, Dünya Bankası’ndan (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi Ek Finansman’ında kullanılmak üzere kredi almıştır.  İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi” finansmanı için tahsis etmiştir.

2 - İşveren, ASAT İçmesuyu Tesisleri Rehabilitasyon İşleri Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

(i) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son beş (5) yılın (2007-2011) (Son teklif verme tarihine kadar yapılan işler 2011’e dahil edilecektir) hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş yıllık Yeminli Mali Müşavir (YMM)/Mali Müşavir veya Vergi Dairesi onaylı inşaat cirosu toplamının aritmetik ortalamasının en az 11.000.000 (ONBİRMİLYON) ABD Doları olması (hakediş belgeleri ait olduğu yılın 30 Haziran tarihinde açıklanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan ABD Dolarına çevrilecektir) gerekmektedir.

(ii) Yüklenicilerin son on (10) [(2002-2011) ve ihale tarihine kadar yapılan işler] yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluştan alınan İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere

(A) Bir sözleşme kapsamında kurulu kapasitesi (yedekler hariç) toplam en az 1.000 l/sn veya en fazla iki sözleşme  kapsamında kurulu kapasitesi (yedekler hariç) toplam en az 1.500 l/sn olan içmesuyu veya kullanma suyu temin amaçlı kuyular

veya

(B) Bir sözleşme kapsamında kurulu kapasitesi (yedekler hariç) toplam en az 1.000 l/sn veya en fazla iki sözleşme kapsamında kurulu kapasitesi (yedekler hariç) toplam en az 1.500 l/sn olan ve her birinin minimum kurulu kapasitesi 200 l/sn olan bağımsız veya arıtma tesisleri bünyesindeki içmesuyu, kullanma suyu veya atıksu pompa istasyonları

veya

(C) Bir sözleşme kapsamında proje debisi minimum 20.000 m3/gün olan içmesuyu veya biyolojik atıksu arıtma tesisi inşaatı,

Elektromekanik ekipmanlarının temini, montajı ve inşaatı işleri veya bunları içeren rehabilitasyon işlerini

Ana yüklenici veya özel ortak –Ortak Girişim ortağı- olarak ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması (Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile belgelenecektir) gerekmektedir. :

Basit inşaat ve elektromekanik ekipman temin ve montajını içermeyen rehabilitasyon, bakım-onarım işleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. Pompa istasyonları için, kurulu gücü 200 l/sn’nin altında olan işler, benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.  Atıksu arıtma tesisleri için; doğal arıtma yöntemleri ve stabilizasyon havuzları benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen işler 1.1.2002 tarihinden sonra yapılması ve Geçici veya Kesin Kabul belgeleri ile belgelenmesi kaydıyla benzer iş olarak kabul edilecektir.

(iii) Teklif sahibinin mevcut kredi olanaklarının 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) TL olması gerekmektedir.

(iv) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin (i), (ii) ve (iii) alt maddelerdeki asgari kriterlerin en az yüzde yirmibeş (%25)'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az yüzde kırk (%40)'ını karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka yüzde yüz (%100) değerine ulaşması gerekmektedir. 

(v) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

(vi) Başvuru sahibinin ihalelere katılma yasağı olmadığına dair beyannamesi, (Türk firmaları için)

(vii) Başvuru sahibinin son beş (5) yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

(viii) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400,00 TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi (Şube Kodu: 313),  TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 numaralı TL hesabına, ASAT2-W2 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü süreyle geçerli olacak ve 335.000,00 TL veya eşdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22 Ocak 2013, Salı günü saat 14.00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklifler geçerli olmayacaktır.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 22 Ocak 2013, Salı günü saat 14.15’de, ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11, Kat 3, Toplantı Salonu, 07070 ANTALYA adresinde açılacaktır.

7 - Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

8 - İhale dokümanlarına ilişkin, ALDAŞ Altyapı Yönetimi Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.  Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11, Kat 3, Toplantı Salonu 07070 ANTALYA/ TÜRKİYE adresinde 4 Ocak 2013 Cuma günü saat 11:00’de bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

İhale evraklarının teslim edileceği Adres: 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi

Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11,

Kat 3, Oda No: 311

Antalya 07070, Türkiye

10045/1-1

 


MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzeme Grubu

Miktarı

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Tuvalet Sabunu (100 gr.)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

27.12.2012

Yüzey Temizleme Maddesi  (5 L ve 20 L)

500.000

Litre

Teknik Şartname

27.12.2012

Yüzey Temizleme Maddesi  (Otomat Makineler İçin, 5 L ve 20 L)

50.000

Litre

Teknik Şartname

Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı (5 L)

500.000

Litre

Teknik Şartname

28.12.2012

Antibakteriyel  Sıvı El Yıkama Maddesi (5 L)

1.000.000

Litre

Teknik Şartname

02.01.2013

Kağıt Peçete (Çift Katlı)

50.0000

Paket

Teknik Şartname

02.01.2013

Dispenser Kağıt Peçete

120.000

Paket

Teknik Şartname

02.01.2013

Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple Sentetik Toz Deterjan

500.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2013

Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik Toz Deterjan

50.000

Kg.

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Maddesi (Ağır Kir, Kan ve Yağ Çözücü Toz)

40.000

Kg.

Teknik Şartname

03.01.2013

Yardımcı Yıkama Mad.(Grilik ve Sertlik Giderici, Kireç Çöz. Sıvı)

10.000

Litre

Teknik Şartname

Yardımcı Yıkama Mad.(Su Sertliği Giderici, Kireç Önleyici, Toz)

10.000

Kg.

Teknik Şartname

Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L ve 20 L)

300.000

Litre

Teknik Şartname

04.01.2013

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı)

300.000

Litre

Teknik Şartname

07.01.2013

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı)

150.000

Litre

Teknik Şartname

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü (Sıvı)

60.000

Litre

Teknik Şartname

Cam Temizleme Maddesi (500 mL)

200.000

Şişe

Teknik Şartname

04.01.2013

Cam Temizleme Maddesi (5 L ve 10 L)

100.000

Litre

Teknik Şartname

Lavabo Açıcı (Granül)

5.000

Kg.

Teknik Şartname

07.01.2013

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (500 mL)

40.000

Şişe

Teknik Şartname

08.01.2013

Yağ Çözücü Temizleme Maddesi (5 L)

100.000

Litre

Teknik Şartname

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (1 L)

30.000

Şişe

Teknik Şartname

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (5 L)

30.000

Litre

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10071/1-1

 


VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/189805

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00    (Pbx): 0(222) 225 99 56

c) Elektronik posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

    ve miktarı                               :  19 kalem vagon muhtelif boru bağlantı elemanları.

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16/01/2013 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10060/1-1